جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

وکالت بلاعزل در فروش ملک

وکالت بلاعزل در فروش ملک نوعی وکالت غیر قابل فسخ و دائمی است که از طرف فروشنده برای انتقال سند مالکیت به خریدار واگذار می شود و خریدار در زمان مناسب می تواند با در دست داشتن آن نسبت به انتقال سند به خود یا دیگران اقدام کند. البته خریدار در صورتی می تواند با در دست داشتن وکالت بلاعزل فروش ملک، مال مورد نظر را به دیگران منتقل کند که در قرارداد این امر ذکر شده باشد و یا انتقال سند محدود به فرد خریدار نشده باشد. باید به این نکته توجه داشت که وکالت بلاعزل در فروش ملک در مواردی ممکن است قابل فسخ باشد که از جمله این موارد می توان به فوت یا جنون یکی از طرفین قرارداد اشاره کرد که در این صورت فرد خریدار باید برای انتقال ملک مورد نظر به وراث یا قیم فرد مجنون مراجعه کند.

وکالت بلاعزل در فروش ملک چیست؟

وکالت بلاعزل در فروش ملک نوعی اجازه نقل و انتقال سند از صاحب ملک به فرد خریدار است که بدون حضور فروشنده ممکن می شود و خریدار بار در دست داشتن این وکالت نامه می تواند سند یا قولنامه ملک مربوطه را به خود یا دیگران منتقل کند.

البته باید به این نکته توجه داشت که با وجود وکالت نامه بلاعزل، در صورتی خریدار می تواند ملک مورد نظر را به شخصی غیر از خود منتقل کند که اجازه این کار در قرارداد مربوطه به او داده شده باشد.

در غیر این صورت خریدار فقط می تواند نقل و انتقال ملک مورد نظر را برای خود انجام دهد و نمی تواند این کار را برای دیگران یا غیر انجام دهد. هرچند وکالت نامه بلاعزل به وسیله فروشنده قابل فسخ نیست اما اگر هر یک از طرفین معامله به هر دلیلی فوت کنند یا دچار دیوانگی و جنون شوند.

وکالتنامه بلاعزل خود به خود فسخ می شود و این نوع سند برای اثبات مالکیت ارزش قانونی خود را از دست می دهد و در ادامه فقط با رضایت وراث متوفی یا قیم و سرپرست فرد مجنون امکان نقل و انتقال سند فراهم می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: افراز ملک

انواع وکالت بلاعزل را بشناسید

وکالت بلاعزل از نظر اختیاراتی که به فرد وکیل یا فاعل می دهد به دو نوع تقسیم می شود. یک نوع وکالت بلاعزل خاص است، به این معنا که موکل فقط انجام امور خاصی را به وکیل واگذار کرده است و وکیل فقط در آن چهارچوب می تواند فعالیت کند. لازم به ذکر  است در وکالت بلاعزل خاص، موکل امور خاص واگذار شده به وکیل بلاعزل را نمی تواند فسخ نماید همچنین حق عزل وکیل را هم ندارد.

نوع دوم وکالت بلاعزل تام یا وکالت بلاعزل جامع است که در این نوع وکالت کلیه امور حقوقی زندگی موکل بر اساس وکالت بلاعزل تنظیم شده عملاً به وکیل واگذار می شود.

در وکالت بلاعزل جامع کلیه اقدامات حقوقی از قبیل پیگیری کارهای مختلف یا دفاع در دعاوی تا زمان مرگ موکل بر عهده وکیل است و موکل نمی تواند وکالت بلاعزل  را ملغا نماید.

در وکالت خاص یا وکالت عام تنها در صورتی قرارداد وکالت بلاعزل وکیل فسخ می شود که موکل یا وکیل  به دلایل مختلف فوت  کنند با دچار جنون شوند.  معمولاً  تنظیم  وکالت بلاعزل در طلاق، حضانت فرزندان،  بعد از فوت و فروش ملک کاربرد دارد.

مزایای وکالت بلاعزل: سرعت، سهولت و انعطاف

مزایای وکالت بلاعزل با توجه به افزایش سرعت، سهولت و انعطاف پذیری در کارهای مختلف مثل فروش ملک سنجیده می شود. به طور کلی وکالت بلاعزل این امکان را برای وکیل ایجاد می کند که بتواند در فعالیت های مختلف بدون نیاز به حضور موکل کارهای مختلف حقوقی و اداری او را حل و فصل کند  که این امر باعث تسهیل در امور و سرعت گرفتن روند کار می شود.

وکالت بلاعزل در فعالیت های مختلف حقوقی و اداری اگر به صورت اصولی و قانونمند به وسیله افراد مطمئن  انجام داده شود علاوه بر آنکه حضور موکل  را در کارهای مختلف به حداقل ممکن می رساند این امکان را برای وکیل فراهم می کند که به راحتی بتواند از طرف موکل خود تصمیم گیری کرده و از ایجاد وقفه در روند کار جلوگیری کند.

به عبارت دیگر انعطاف پذیری، سرعت و سهولت در انجام کارهای حقوقی مختلف را می توان از مزایای بلا فصل این نوع وکالت در لحاظ نمود.

معایب وکالت بلاعزل: ریسک های بالقوه و سایه سوءاستفاده

هرچند وکالت بلاعزل باعث انعطاف پذیری در کار و افزایش سرعت و سهولت در روند امور حقوقی می شود اما نمی توان از معایب وکالت بلاعزل غافل شد.

چون در وکالت بلاعزل موکل با واگذار کردن اختیارات بلاعزل به وکیل، باعث افزایش ریسک های بالقوه می شود به شکلی که سایه سوء استفاده در اختیارات واگذار شده ممکن است تا پایان کار بر روی قرارداد وکالت بلاعزل واگذار شده  باقی بماند.

همچنین اگر وکالت بلاعزل در یک چارچوب قانونی نظام مند و اصولی تنظیم نشده باشد موکل مجبور خواهد بود با شک و تردید روند کار را دنبال کرده و هر لحظه منتظر واقعه  و رخدادی غیر منتظره یا ناراحت کننده ای باشد.

بنابراین برای کاهش ریسک های بالقوه و برداشتن سایه سو استفاده از وکالت بلاعزل باید سعی شود اولاً وکالت نامه همراه با یک قرارداد قانونمند ضمیمه به افراد دیگر واگذار شود و همچنین پیش بینی های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده در آن لحاظ گردد  تا دور زدن موکل از سوی وکیل به حداقل برسد یا به عبارت ساده  مفاد قرارداد در عین قانونمند بودن، روشن و شفاف باشد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: خلع ید از ملک مشاع

شرایط وکالت بلاعزل در فروش ملک

هرچند در فروش ملک با ارائه وکالت بلاعزل، این امکان برای خریدار فراهم می شود که بتواند در زمان مناسب بدون حضور فروشنده نقل و انتقال ملک را انجام دهد اما گرفتن این وکالت نباید  به معنای تمام شدن نقل و انتقال سند مالکیت فرض شود، چون اولاً وکالت با فوت یکی از طرفین معامله یا حتی استعفای وکیل فسخ می شود و این نوع وکالت بیشتر برای انجام امور اداری تنظیم و ارائه می گردد.

همچنین خریدار با دریافت وکالت بلا عزل خرید می تواند هر زمان که بخواهد سند را به نام خود منتقل کند چون وکالت بلاعزل  به معنای بسته شدن دست فروشنده برای پشیمانی از معامله و امکان منحل کردن وکالت است.

کسانی که مایل به معامله ملک به صورت وکالتی هستند باید در اولین فرصت نسبت به انجام نقل و انتقال و به نام زدن سند اقدام کنند چون تعلل در این کار ممکن است باعث پیچیده شدن شرایط شود.

از دیگر نکاتی که در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل از سوی وکیل باید به آن توجه شود محدود کردن وظایف وکیل در وکالت نامه بلاعزل به امور خاص است که باید در آن دخالت کند و نباید بیشتر از این چهارچوب برای او حقی در وکالت نامه در نظر گرفته شود.

همچنین در زمان تنظیم وکالت نامه برای فروش ملک باید یک مبایعه نامه یا قرارداد به صورت مکمل تنظیم شده و همه شرایط در آن درج گردد تا خریدار اولاً از خرید خود مطمئن باشد و ثانیاً هیچ راه و روزنه ای برای فروش مجدد ملک از سوی فروشنده به اشخاص دیگر باقی نماند.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم وکالت بلاعزل

برای تنظیم وکالت بلاعزل مثل همه کارهای اداری و وکالت نامه های دیگر ارائه یک سری مدارک جز ضروریات است که از آن جمله می توان به مدارکی مثل کارت ملی و شناسنامه وکیل، کارت ملی و شناسنامه موکل، ارائه سند یا مدرک معتبر در تایید مالکیت فروشنده اگر وکالت برای خرید و فروش اموالی نظیر خودرو یا ملک باشد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل تخلیه ملک تهران

تعیین وجه (ثمن) در زمان تنظیم وکالت بلاعزل فروش خانه

تعیین وجه (ثمن) در زمان تنظیم وکالت بلاعزل فروش خانه از نکات مهمی است که باید به وسیله خریدار و فروشنده مورد توجه قرار گیرد تا در آینده برای طرفین مشکل ساز نشود.

به عبارت دیگر چنانچه موکل در متن وکالت بلاعزل که برای فروش ملک تنظیم می شود وجه تعیین شده را درج نماید  اولا وکیل نمی تواند ملک را  به قیمت پایین تر از آن به فروش برساند و همچنین  فروش ملک به قیمتی بالاتر از حد تفاهم شده برای وکیل میسر نخواهد بود.

چون در این شرایط ممکن است قیمت اضافه بر سازمان را که از فروش ملک به دست می آید برای خود نگاه دارد. اما اگر در وکالت نامه بلاعزل هیچ صحبتی در مورد وجه یا ثمن ملک مورد نظر نشده باشد وکیل باید با توجه به مصلحت موکل اقدام به تعیین  ثمن یا وجه ملک مورد نظر نماید.

مواردی که در وکالت بلاعزل در فروش ملک باید رعایت کنید!

رعایت یک سری از موارد هنگام تنظیم  وکالت نامه بلاعزل علاوه بر آنکه باعث بالا رفتن کیفیت کار می شود امکان سوء استفاده از این نوع سند را به حداقل ممکن کاهش می دهد. از جمله مواردی که در هنگام تنظیم وکالت نامه بلاعزل برای فروش ملک باید رعایت شود آن است که اولاً تمام مواردی که قرار است در وکالت نامه باشد با جزئیات در آن نوشته شود.

ثانیا قبل از امضاء وکالت نامه چند بار طرفین آن را با دقت مطالعه کنند. کسانی که قصد معاملات بزرگ از طریق وکالت نامه را دارند ابتداء قبل از انجام هر کاری می بایست  اعتبار وکالت نامه را از دفترخانه تنظیم کننده سند استعلام کنند و پس از تایید اعتبار، از آن در فروش یا خرید ملک استفاده کنند.

وکالت بلاعزل بیشتر برای انجام امور اداری کاربرد دارد و کسانی که قصد خرید ملک از طریق وکالت بلاعزل را دارند باید هرچه سریع تر نسبت به تنظیم سند قطعی آن اقدام کنند تا دچار مشکلاتی مثل فوت موکل نشوند.

همچنین وقتی برای تنظیم وکالت بلاعزل به دفترخانه های رسمی مراجعه می شود باید وکالت نامه تنظیم شده در دفترخانه مربوطه به ثبت برسد چون در غیر این صورت وکالت نامه قانونی نبوده و امکان فسخ آن وجود دارد.

از دیگر مواردی که در هنگام تنظیم وکالت نامه بلاعزل باید به آن توجه شود آن است که معمولاً وکالت نامه بلا عزل در دو نسخه تنظیم می شود یک نسخه آن در دست فروشنده باقی می ماند و نسخه دیگر به فرد خریدار ارائه می گردد.

از دیگر مواردی که در هنگام استفاده از وکالت بلاعزل فروش باید با آن توجه شود آن است که  حتی المقدور از انجام معاملات وکالتی با افراد ناشناس و غریبه پرهیز شود.

نمونه وکالت بلاعزل در فروش ملک

در ادامه برای آشنایی بیشتر مخاطبان با روال تنظیم اینگونه اسناد، نمونه وکالت بلاعزل در فروش ملک آورده می شود

موکل: آقای/ خانم ………….

فرزند: ……… به شناسنامه شماره : ……….. متولد سال: ……… صادره از : …….. به شماره ملی: ……….

ساکن: ……………..

وکیل: آقای/ خانم : ……………..

فرزند: ……………..بشناسنامه شماره: ………….. متولد: ………..صادره از: ………… به شماره ملی: ………..

ساکن: …………….

مورد وکالت

مراجعه به ادارات شهرداری، ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، آب، برق، گاز، امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام مهندسی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیمدخل جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجع به شش دانگ ……….. به پلاک ثبتی ………….. واقع در بخش ………. ثبت شده به شماره ………… دفتر ………. صفحه ………… و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه تاییدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تعمیر و مرمت و بازسازی رقبه و اخذ و دریافت پروانه ساختمانی از هر نوع و به هر نحو و انعقاد قرارداد با مهندسین به هر شکل و ترتیب و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار مصالح ساختمانی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازم و تشکیل پرونده تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و سپس در صورت فقه هرگونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل در رقبه یاد شده با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن و آب و برق و گاز منصوبه به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار قم به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد.

ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ذم وکیل را به مدت 5 سال از خود سلب و ساقط نموده است.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل و غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضا وی به جای اقدام و امضا موکل معتبر است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

به تاریخ …../……/………    هجری خورشیدی

نکات کلیدی پیش از اعطای وکالت بلاعزل: گام های احتیاط پیش از اعتماد

رعایت نکات کلیدی پیش از اعطای وکالت بلاعزل  که با عنوان گام های احتیاط پیش از اعتماد هم می توان از آن یاد نمود علاوه بر که آنکه باعث از بین رفتن شک و تردید در طرفین می شود از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی که می تواند پیامد شک و تردید باشد جلوگیری می کند.

از جمله نکات کلیدی که پیش از اعطای وکالت بلاعزل باید به آن توجه شود آن است که حتی المقدور وکالت بلاعزل در امور جزئی به افراد حقوق دان و غیر داده شود نه کلی چون مشخص نبودن چهارچوب وکالت ممکن است راه را برای سو استفاده و به خطر افتادن منافع موکل هموار کند.

وقتی وکالت نامه بلاعزل به صورت جزئی و خاص نباشد موکل اختیار همه دارایی ها و اموال خود را از دست می دهد و با کوچکترین لغزش وکیل ممکن است سرمایه و زندگیش به باد رود.

همچنین پس از تنظیم وکالت بلاعزل و قبل از امضا و تایید طرفین باید با دقت متن تنظیم شده را طرفین ملاحظه و مطالعه نمایند به شکلی که روزنه های سوء استفاده و  سوء تفاهم حتی المقدور مسدود شود. لازم به ذکر است در وکالت نامه باید موردی که مد نظر طرفین است به صورت دقیق آورده شود به شکلی که استناد کردن به آن آسان باشد و راهی برای دور زدن آن وجود نداشته باشد.

از دیگر نکات مهم و کلیدی که در هنگام اعطای وکالت بلاعزل باید به آن توجه شود تعیین مدت در عقد وکالت است که موجب منتفی شدن عقد به محض اتمام مدت تعیین شده است.

به عبارت دیگر اگر در عقد وکالت زمان و مدت معینی یا انجام کار خاصی درج شود پس از اتمام زمان یا مدت معین شده یا انجام کار مورد نظر وکالت نامه خود به خود فسخ می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مهلت قانونی تخلیه مستاجر

انتخاب وکیل: یافتن فردی امین و متخصص

انتخاب وکیل ملکی کار آسانی نیست چون یافتن فردی امین و متخصص نیاز به شخصیت شناسی و بررسی سوابق یا تجربه کاری فرد مورد نظر دارد که این امر هم از عهده کسانی که سررشته ای از مسائل حقوقی و قضایی ندارند خارج است.

لذا برای انتخاب وکیل و یافتن فردی امین و متخصص می بایست ابتداء در مورد سوابق، تخصص و شهرت وکیل مورد نظر تحقیقات لازم انجام شود سپس با کارشناسان حقوقی شناخته شده و مورد تایید برای انتخاب وکیل مناسب مشاوره های لازم انجام شود.

پس از انتخاب وکیل و یافتن فردی امین و متخصص نوبت به تنظیم وکالت نامه می رسد که پس از تنظیم  وکالت نامه و قبل از امضا و ثبت آن  می بایست مفاد آن به صورت دقیق بررسی شده و اختیارات وکیل به شکل دقیق تعیین گردد به نحوی که  نکات مبهم و گنگ به حداقل برسد و راه های سوء استفاده  مسدود گردد.

 • تحقیق در مورد سوابق، تخصص و شهرت وکیل

یکی از نکاتی که در هنگام انتخاب وکیل و یافتن فردی امین و متخصص باید به آن توجه شود تحقیق در مورد سوابق شخص مورد نظر است.

معمولاً در انتخاب وکیل و واگذار کردن امور حقوقی، تخصص و شهرت وکیل یکی از عوامل تعیین کننده و مهم است به شکلی که موکل به هیچ وجه نمی تواند  از این فاکتورها چشم پوشی کند.

به عبارت دیگر هرچه وکیل مورد نظر که قرار است امور حقوقی موکل را انجام دهد از تخصص و شهرت بیشتری برخوردار باشد راحت تر می توان در مورد سوابق کاری او تحقیق نمود.

 • مشاوره با کارشناسان حقوقی برای انتخاب وکیل مناسب

یکی دیگر از راه های انتخاب وکیل و یافتن فردی امین و متخصص مشاوره حقوقی برای این کار است. معمولاً مشاورینی که با عنوان کارشناس حقوقی فعالیت می کنند از شناخت لازم نسبت به وکلاء مختلف و عملکرد آنها برخوردار هستند به شکلی که می توانند راهنمایی های خوب و با کیفیتی را برای انتخاب یک وکیل مناسب و با تجربه در اختیار مراجعین خود قرار دهند.

مشاوره با کارشناسان حقوقی برای انتخاب وکیل مناسب باعث می شود متقاضی انتخاب وکیل در انتخاب وکیل مناسب دچار سردرگمی نشود و با توجه به شرایط مالی یا کاری خود، وکیل متناسب با شرایط خود را پیدا کند.

 • بررسی دقیق مفاد وکالتنامه و تعیین دقیق اختیارات وکیل

یکی از نکات مهمی که در هنگام انتخاب وکیل و یافتن فردی امین و متخصص باید به آن توجه شود بررسی دقیق مفاد وکالت نامه و تعیین دقیق اختیارات وکیل است.

به عبارت دیگر وقتی وکیل پایه یک دادگستری با سابقه که از تخصص لازم در مسئله مورد نظر برخوردار است پس از مشاوره با کارشناسان حقوقی به وسیله فرد یا افراد متقاضی انتخاب می شود.

ابتداء طرفین برای انجام کار مورد نظر به توافق می رسند سپس در ادامه  پس از تنظیم وکالتنامه مورد نظر ابتدا مفاد آن به صورت دقیق از سوی طرفین بررسی شود سپس در مورد آن تصمیم گیری می گردد.

همچنین تعیین دقیق اختیارات وکیل یکی دیگر از نکاتی است که قبل از امضا و ثبت وکالت نامه باید به آن توجه شود چون مبهم بودن اختیارات وکیل ممکن است در آینده مشکل ساز شده و باعث به زحمت افتادن موکل گردد.

 • شفافیت و دقت در تنظیم وکالتنامه: سد محکمی برای سوءاستفاده

شفافیت و دقت در تنظیم وکالت نامه می تواند به عنوان سد محکمی برای سوء استفاده عمل کند. به عبارت دیگر هرچه چهارچوب و متن وکالت نامه تنظیم شده از شفافیت و دقت بیشتری برخوردار باشد امکان سوء استفاده از مفاد یا جزئیات آن به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند.

از جمله نکاتی که باعث بالا رفتن تراز شفافیت و دقت در تنظیم وکالت نامه می شود می توان به مواردی مانند تعریف دقیق و کامل مورد وکالت مثل فروش ملک، تعیین صریح حدود اختیارات وکیل، ذکر شرایط فسخ و ابطال وکالت نامه و حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای اعتبار قانونی وکالت نامه اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره می شود.

 • تعریف دقیق و کامل مورد وکالت (فروش ملک)

وکالت به حق تصمیم گیری و اعمال نظری گفته می شود که از سوی موکل به وکیل برای انجام امور اداری، مالی و حقوقی داده می شود. به عبارت دیگر وقتی موکل بر اساس یک سند ثبتی به اسم وکالت نامه اختیارات خود را به وکیل واگذار می کند و وکیل در چارچوب اختیار واگذار شده می تواند از سوی موکل خود بدون هیچ مانعی تصمیم گیری نماید.

وکالت فروش ملک به دو شکل از سوی موکل به وکیل واگذار می شود که یک نوع آن وکالت عادی است و هر زمان که موکل بخواهد می تواند آن را فسخ کند و نوع دیگر وکالت بلاعزل است.

در وکالت بلاعزل موکل به هیچ عنوان نمی تواند اختیارات واگذار شده به وکیل را فسخ نماید مگر آنکه وکالت نامه برای کار مشخصی تنظیم شده باشد یا زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. همچنین فوت یکی از طرفین وکیل و موکل یا فسخ یک طرفه از طرف وکیل باعث بی اعتبار شدن وکالت نامه بلاعزل می شود.

معمولاً استفاده از وکالت نامه بلاعزل در نقل و انتقالات مالی و فروش ملک از اعتبار بیشتری برخوردار است چون بلاعزل بودن وکالت مانع برهم خوردن معامله به دلیل پشیمانی موکل می شود.

منتهی کسانی که از وکالت نامه بلاعزل برای انجام معامله اموال غیر منقول استفاده می کنند باید در انجام نقل و انتقالات تعجیل کنند چون فوت هر یک از طرفین باعث بی اعتبار شدن وکالت نامه بلاعزل فروش می شود و گرفتن رضایت وراث، انجام معامله را سخت می کنید.

 • تعیین صریح حدود اختیارات وکیل

تعیین صریح حدود اختیارات وکیل یکی از مواردی است که توجه به آن  برای شفافیت و دقت در تنظیم وکالت نامه الزامی است چون می تواند مثل سد محکمی در مقابل سو استفاده از اختیارات واگذار شده عمل کند.

به عبارت دیگر در زمان تنظیم وکالت نامه تعیین صریح حدود اختیارات وکیل، علاوه بر آنکه چهارچوب وظایف و اختیارات وکیل را مشخص می کند امکان سوء استفاده از اختیارات واگذار شده را به حداقل ممکن می رساند و موکل می تواند با اطمینان خاطر وکالتنامه را امضا و ثبت نماید.

همچنین اگر حدود اختیارات وکیل به صورت صریح و روشن تعیین شود موکل می تواند هرگونه کژی و کاستی عملکرد وکیل را با استناد به وکالت نامه تنظیم شده به او گوش زد کرده و از او بخواهد که طبق چهارچوب تعیین شده در وکالت نامه عمل نماید.

در غیر این صورت موکل می تواند با استناد به اعمال و رفتار خارج از عرف تعیین شده ، وکالت نامه را به صورت یک طرفه فسخ کند.

 • ذکر شرایط فسخ و ابطال وکالتنامه

ذکر شرایط فسخ و ابطال وکالت نامه یکی دیگر از مواردی است که توجه به آن باعث شفافیت و دقت در تنظیم وکالت نامه می شود و می تواند به عنوان سد محکمی برای سوء استفاده عمل کند. به عبارت دیگر وقتی شرایط فسخ و ابطال وکالت نامه در آن درج شود کوچک ترین تخطی طرفین از شرایط تعیین شده فسخ و بی اعتبار شدن وکالت نامه را به دنبال دارد.

لذا ذکر شرایط فسخ و ابطال وکالت نامه در متن آن علاوه بر آنکه چهارچوب وظایف طرفین را مشخص می کند این امکان را به طرفین می دهد که در صورت فراهم نبودن شرایط تصریح شده  بتوانند اقدام به فسخ وکالتنامه کنند.

ذکر شرایط فسخ و ابطال  در وکالت نامه های مختلف بلاعزل از اهمیت بیشتری برخوردار است چون عدول از شرایط تعیین شده باعث متزلزل شدن آن ها و آماده شدن شرایط برای فسخ یک طرفه آن از سوی طرفین می شود.

 • حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای اعتبار قانونی وکالتنامه

حضور در دفاتر اسناد رسمی برای اعتبار قانونی وکالت نامه امری مهم و ضروری است که باعث شفافیت و دقت در تنظیم وکالت نامه شده  و می تواند به عنوان سد محکمی در مقابل سوء استفاده عمل کند.

لذا کسانی که قصد واگذار کردن وکالت نامه به وکیل یا افراد مورد اعتماد را دارند بهتر است بعد از تنظیم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی حاضر شوند و آن را به ثبت دفتری برسانند که این کار باعث شفافیت و دقت در تنظیم وکالت نامه می شود و راه سوء استفاده طرفین به خصوص وکیل را از وکالت نامه تنظیم  شده به حداقل ممکن کاهش می دهد.

 • بعد از اعطای وکالت بلاعزل: نظارت و پیگیری برای اطمینان خاطر

نظارت و پیگیری برای اطمینان خاطر یکی از مراحل مهم و تعیین کننده بعد از اعطای وکالت بلاعزل است. به عبارت دیگر موکل پس از واگذار کردن وکالت بلاعزل نباید کار را تمام شده به حساب آورده و بر کارهای وکیل مورد نظر هیچگونه نظارت و پیگیری نداشته باشد.

چون نظارت و پیگیری مستمر و آگاهانه علاوه بر آنکه باعث اطمینان خاطر موکل از روند کار وکیل می شود این پیام را هم برای وکیل به همراه دارد که موکل با دقت اعمال و فعالیت های او را  در چهارچوب مشخص شده تحت نظارت داشته و به شرایط کار آگاه و مسلط است.

 • ارتباط مستمر با وکیل: پل اعتماد و اطمینان

ارتباط مستمر با وکیل می تواند به عنوان پل اعتماد و اطمینان عمل نماید. به عبارت دیگر موکل وقتی به صورت مستمر با وکیل خود در ارتباط باشد علاوه بر آنکه می تواند آگاهی لازم را از عملکرد وکیل در چارچوب مشخص شده به دست بیاورد. به صورت روزمره و آنلاین در جریان کارهای انجام شده قرار می گیرد و از کم و کاستی های کار، آگاه می شود.

لذا ارتباط مستمر با وکیل از سوی موکل باید حفظ شود تا این پل اعتماد و اطمینان دچار سستی و تزلزل نشود. از جمله مزایای ارتباط مستمر با وکیل می توان به مواردی مثل برقراری ارتباط منظم با وکیل برای دریافت گزارش روند فروش، رصد مراحل قانونی و اداری فروش ملک توسط وکیل و حفظ اسناد و مدارک مربوطه به وکالت و فروش ملک اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره می شود.

 • برقراری ارتباط منظم با وکیل برای دریافت گزارش روند فروش

برقراری ارتباط منظم با وکیل برای دریافت گزارش روند فروش یکی از مزایای ارتباط مستمر با وکیل پس از عطای وکالت نامه بلاعزل یا عادی فروش است.

به عبارت دیگر موکل پس از عطای وکالت نامه فروش بلاعزل یا عادی به وکیل، می تواند از زمان اعطای وکالت تا زمان فروش با او  در ارتباط باشد و گزارش روند فروش را دریافت نماید.

ارتباط مستمر و منظم موکل با وکیل فروش پی از اعطای وکالت نامه های عادی یا بلاعزل فروش  باعث می شود موکل در جریان جزئیات کار قرار گیرد و هیچگونه ابهامی برای ایجاد مشکل در آینده باقی نماند.

 • رصد مراحل قانونی و اداری فروش ملک توسط وکیل

رصد مراحل قانونی و اداری فروش ملک توسط وکیل یکی دیگر از مزایای ارتباط مستمر با وکیل است. به عبارت دیگر موکل اگر ارتباط مستمر و قانونمندی با وکیل داشته باشد علاوه بر آنکه می تواند گزارش روند فروش ملک را به صورت آنلاین دریافت کند در جریان مراحل قانونی و اداری فروش ملک توسط وکیل هم قرار می گیرد.

باید به این نکته توجه داشت که اعطای وکالت نامه عادی یا بلاعزل برای کارهای مختلف به خصوص فروش ملک، نباید پایان کار از طرف موکل محسوب می شود. چون رصد مراحل قانونی و اداری فروش ملک توسط وکیل مثل سدی محکم و نفوذ ناپذیر عمل کرده و جلوی لغزش و هرگونه اهمال و سستی از سوی وکیل را می گیرد.

 • حفظ اسناد و مدارک مربوط به وکالت و فروش ملک

حفظ اسناد و مدارک مربوط به وکالت و فروش ملک از دیگر مزایای ارتباط مستمر با وکیل است چون علاوه بر آنکه موکل اسناد اولیه اعطای وکالت را در اختیار دارد با برقرار کردن ارتباط منظم با وکیل  می تواند به صورت مستمر گزارش روند فروش را به صورت کتبی و شفاهی دریافت کرده و مراحل قانونی و اداری فروش ملک توسط او پایش و پیگیری شود.

لذا ارتباط مستمر با وکیل باعث حفظ اسناد و مدارک مربوط به فروش ملک به صورت روز آمد و آنلاین می شود.

 • هوشیاری در مقابل هرگونه تخلف: واکنش سریع و قاطع

ارتباط مستمر موکل  پس از اعطای وکالت عادی یا بلاعزل به وکیل باعث افزایش هوشیاری در مقابل هرگونه تخلف می شود و می تواند واکنش سریع و قاطع موکل را در مقابل هرگونه سستی و اهمال به همراه داشته باشد.

از جمله واکنش سریع و قاطع موکل که نشانه هوشیاری او  در مقابل هرگونه رفتار نامتعارف است می توان به مواردی مانند پیگیری حقوقی در صورت سو استفاده، قصور یا تخلف وکیل، مشاوره با کارشناسان حقوقی برای اتخاذ اقدامات قانونی مناسب و استفاده از اسناد و مدارک برای اثبات حقوق خود در صورت بروز اختلاف اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره می شود.

 • پیگیری حقوقی در صورت سوءاستفاده، قصور یا تخلف وکیل

پیگیری حقوقی در صورت سو استفاده، قصور یا تخلف وکیل یکی از نشانه های هوشیاری موکل  در مقابل هرگونه تخلف است به شکلی که می تواند واکنش سریع و قاطع او را به همراه داشته باشد.

اگر وکیل پس از دریافت وکالت نامه  از چهارچوب مشخص شده در آن عدول کند و موکل به صورت دقیق این اهمال و سستی را زیر نظر داشته باشد می تواند با پیگیری حقوقی به موقع از تخلف ایجاد شده جلوگیری کند و با استناد به مفاد وکالت نامه در مراجع قضایی واکنش سریع و قاطعی به تخلف انجام شده داشته باشد.

 • مشاوره با کارشناسان حقوقی برای اتخاذ اقدامات قانونی مناسب

مشاوره با کارشناس حقوقی برای اتخاذ اقدامات قانونی مناسب یکی دیگر  از نشانه های هوشیاری در مقابل تخلف در وکالت نامه های مختلف است که می تواند باعث واکنش سریع و قاطع موکل در مقابل نآراستی و اهمال کاری وکیل مربوطه باشد.

به بیان دیگر اگر موکل سر رشته ای از موازین حقوقی و قانونی نداشته باشد در صورت هرگونه تخلف یا سستی وکیل در انجام امور محوله باید برای احاطه بر مسائل و مشکلات فی مابین ابتدا با کارشناسان حقوقی مشاوره نماید تا با چند و چون کار آشنا شود.

به طور کلی واضح و روشن است که موکل  بدون آگاهی از مسائل قانونی و حقوقی نمی تواند وکیل را متهم به اهمال و سستی یا خارج شدن از چهارچوب تعیین شده در قرارداد کند لذا در صورت اهمال و سستی وکیل، موکل پس از مشاوره با کارشناسان حقوقی می‌تواند برای اتخاذ اقدامات قانونی مناسب اقدام کند.

 • استفاده از اسناد و مدارک برای اثبات حقوق خود در صورت بروز اختلاف

یکی دیگر از روش های افزایش هوشیاری در مقابل هرگونه تخلف وکیل در انجام امور محوله، استفاده از اسناد و مدارک برای اثبات حقوق موکل در صورت بروز اختلاف است.

به عبارت دیگر موکل با در اختیار داشتن اسناد و مدارک معتبر می تواند هرگونه تخلف یا اهمال و سستی وکیل در انجام امور محوله را با استناد به اسناد و مدارک موجود به او گوش زد نماید و در صورتی که وکیل مربوطه روال کار خود را در پیگیری وظایف محول شده اصلاح نکند واکنش سریع و قانونی موکل امر عادی و معمولی است.

◁◁ مطلب پیشنهادی: تبدیل رای تخریب به جریمه

آیا وکالت بلاعزل سند رسمی است؟

در اینکه وکالت بلاعزل یک سند رسمی است شکی وجود ندارد چون اعطای چنین اختیاری به یک فرد یا وکیل فقط در چهارچوب یک سند رسمی و بسیار محکم قابلیت اجراء پیدا می کند و یک سند غیر رسمی نمی تواند چنین مسئولیتی را به دیگران منتقل نماید.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که یک وکالت بلاعزل فقط زمانی در مراجع و مراکز قانونی مورد استناد قرار می گیرد که سند مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد.

به عبارت دیگر وکالت بلاعزل در صورتی قانونی و پذیرفت شده و قابل استناد است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد در غیر این صورت اعتباری متزلزل داشته و نمی توان به آن استناد نمود.

تفاوت وکالت فروش با وکالت بلاعزل

تفاوت وکالت فروش با وکالت بلاعزل در میزان اختیارات وکیل، اعتبار  وکالتنامه و شرایط فسخ این نوع قرارداد است در وکالت فروش که یکی از وکالت های رایج در سطح جامعه است.

فرد صاحب مال غیر منقول به دلایل مختلف و مشغله های کاری، اختیار فروش مال یا ملک خود را در چهارچوب مشخصی به غیر واگذار می کند و فرد وکیل مامور می شود که در چهارچوب تعیین شده  و در قبال دریافت حق الزحمه اقدام به فروش ملک مورد نظر نماید و  ثمن آن را به صاحب اصلی مال پرداخت کند.

در وکالت فروش بلاعزل هم روال کار به این شکل است منتهی تفاوت وکالت فروش و وکالت بلاعزل در شرایط و چگونگی فسخ قرار داده است.

به عبارت دیگر در وکالت بلاعزل، موکل فقط در صورت فوت یا جنون وکیل می تواند وکالت نامه را فسخ کند اما در وکالت فروش، دست موکل بازتر بوده هر زمان که بخواهد می تواند با استناد به مدارک و دلایل مختلف وکالت فروش را فسخ نماید.

لذا کارشناسان حوزه نقل و انتقالات ملکی معتقدند که برای جلوگیری از فسخ بی موقع قرارداد به وسیله فروشنده و متضرر شدن خریدار بهتر است قرارداد به صورت بلاعزل منعقد شود تا راه هرگونه پشیمانی و یا تخلف فروشنده مسدود گردد.

وکالت بلاعزل بعد از فوت

وکالت بلاعزل بعد از فوت هر یک از طرفین قرارداد یعنی وکیل و موکل فسخ می شود و تعیین تکلیف حق و حقوق هر یک از طرفین قرارداد وکالت بلاعزل بعد از فوت به وراث طرف فوت شده منتقل می شود.

یعنی هر یک از طرفین برای گرفتن حق و حقوق خود باید به دنبال وراث طرف فوت شده باشند تا بتوانند مدارک لازم برای ادامه روند کار را به دست بیاورند.

لذا در معاملاتی که با استفاده از  وکالت بلاعزل انجام می شود خریدار باید در انتقال ملک به اسم خود یا دیگران تعجیل کند چون مرگ موکل ممکن است باعث به خطر افتادن شرایط معامله شود.

سخن پایانی

وکالت بلاعزل در فروش ملک به  وکالتی گفته می شود که در آن موکل تمام اختیارات خود را به صورت کلی یا در یک موضوع خاص به وکیل واگذار می کند. به عبارت دیگر بعد از تنظیم و ثبت وکالت بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی به اسم وکیل، تمام اختیارات موکل در موضوع خاص یا به صورت کلی از او ساقط  و به وکیل مربوطه منتقل می شود.

وکالت بلاعزل همانطور که از نامش پیدا است از طرف موکل غیر قابل فسخ است و در صورتی امکان‌ فسخ آن مهیا می شود که یکی از طرفین قرارداد فوت کند یا جنون او در مراکز قانونی به اثبات برسد. در این شرایط قرارداد فسخ می شود و وراث یا قیم فرد آسیب دیده مسئول پاسخگویی به طرف مقابل است.

از مزایا و ویژگی های وکالت بلاعزل سرعت بخشیدن به امور، و ایجاد انعطاف پذیری و سهولت در کارهای مختلف مثل فروش ملک است. از معایب وکالت بلاعزل هم می توان به افزایش ریسک بالقوه و امکان  سو استفاده در معاملات مختلف اشاره نمود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان