جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل قصور پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱

وکیل قصور پزشکی که به شکل تخصصی در این بخش از  حوزه قضایی فعالیت می کنند. قانونگذار این ضابطه یا قانون را برای جلوگیری از اهمال و سستی در انجام وظیفه پزشکان  در نظر گرفته است و با وضع این قانون سعی در ایجاد تعهد ضمنی در افرادی دارد که به شغل طبابت  مشغول هستند و کوچکترین اشتباه آن ها سهوا یا عمدا ممکن است باعث مرگ افراد جامعه شود  یا سلامتی آن ها را به خطر اندازد. از نظر فنی و اجرایی این قانون به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شود. در بخش کیفری قانونگذار تاکید می کند که فرد محکوم الزاما می بایست عواقب و نتایج رفتار مجرمانه خود  را تحمل کند بدون  آنکه الزامی برای روشن شدن قصد و نیت قبلی او وجود داشته باشد اما در بخش حقوقی قانونگذار موکدا و با صراحت به دنبال روشن شدن نیت و قصد متهم از کوتاهی یا قصور پزشکی می باشد.

انواع قصور پزشکی

عناوین جرم و طبقه بندی که برای قصور پزشکی از طرف قانون گذار وضع شده است به دلیل پیش آمدن مشکلات زیاد در این حوزه ممکن است از تنوع و تکثر بالایی برخوردار باشد.

 لذا قانونگذار برای مشخص شدن حدود جرم برای قضات در حوزه قصور پزشکی، تخلفات در این حوزه را که می تواند با عنوان قصور پزشکی شناخته شود به مواردی مثل عدم داشتن علم کافی برای انجام امور پزشکی، انتشار و بازگویی اسرار بیمار برای غیر، انجام اعمال پزشکی و درمانی برخلاف شئونات اسلامی، سوء استفاده از دفترچه درمانی و تامین اجتماعی بیمار، مرگ بیمار به دلیل تجویز داروی اشتباه و مصرف آن  و انجام تبلیغات اشتباه و مغرضانه برای گمراهی بیمار اشاره کرد.

تفاوت قصور و تقصیر پزشکی

تفاوت قصور و تقصیر پزشکی در این است که در تقصیر پزشکی نوعی عمد پنهان وجود داشته باشد به این معنا که عملی با اراده قبلی و عمد انجام شود و فرد انجام دهنده آن، از آگاهی لازم نسبت به تبعات کار خود مطلع و‌آگاه باشد.

اما در قصور پزشکی نوعی غفلت حاکم است به این معنا که عملی از روی سهم و به صورت غیر ارادی انجام شود و هیچ قصد و غرض یا آگاهی قبلی نسبت به تبعات عمل انجام شده وجود نداشته باشد. تقصیر پزشکی با توجه به نوع عمل انجام شده دارای مصادیق مختلفی است که از آن جمله می‌ توان به بی‌ احتیاطی، بی مبالاتی، عدم وجود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی اشاره کرد.

 به عبارت دیگر قصور پزشکی به معنای عملی است که بدون عمد و مسامحه و در جهت خلاف مقررات قانونی انجام شود اما تقصیر در حقوق به معنی امتناع از انجام دادن یک کار درست است یعنی شخص با علم و آگاهی خویش عملی را انجام دهد که بر خلاف مصالح دیگران باشد.

مهمترین نکته در تفاوت قصور و تقصیر پزشکی وجود عمد در عمل انجام شده است هرچند بی مبالات یا بی‌ احتیاطی هم می‌ تواند به عنوان مصادیق قصور مطرح شود اما باید توجه داشت که مرتکب فعل قصور صرفاً از لحاظ مدنی مورد دادخواهی قرار می‌ گیرد اما فرد مرتکب تقصیر در صورت اثبات این امر از جنبه کیفری مورد بازخواست قرار می‌ گیرد و مجازات هر یک از عناوین مطرح شده با توجه به داشتن بار حقوقی یا کیفری متفاوت است.

مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی افراد در حوزه شغلی و در قبال سلامت همدیگر در قانون پیش بینی شده و  قانونگذار ضمانت اجرایی مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته است. به بیان دیگر افراد جامعه  در قبال  حفظ جان،  ناموس، اموال و سلامت یکدیگر  مسئول هستند.

مسئولیت حقوقی یا قانونی افراد در قبال یکدیگر به دو شاخه عمده مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفکیک می شود. در این تقسیم بندی هرچند حوزه عمل این دو بخش با هم متفاوت است اما نقطه مشترک هر دو بخش تاکید بر الزام و تعهدی است که قرارداد اجتماعی یا قانون برای حفظ شان و سلامت اشخاص برعهده آن ها قرار داده است.

احقاق حق در هر دو بخش را افراد جامعه می توانند  با التزام به  تعهد و قانون مشترک از دادگاه در قبال سستی و اهمالی  که در حق شان شده  مطالبه نمایند .باید به  این نکته توجه داشت که وجود ضرر و زیان در هر دو بخش برای افراد درگیر مفروض است.

وکیل قصور پزشکی

مسئولیت کیفری و مسؤولیت مدنی در قصور پزشکی

مسئولیت کیفری و مسؤولیت مدنی در قصور پزشکی تقسیم بندی است که قانونگذار برای کمک به روشن شدن جوانب مختلف جرم در این حوزه از حقوق قضایی انجام داده است. به بیان دیگر برای قرار گرفتن بزه اتفاق افتاده در هریک از این دسته بندی از طرف قانونگذار چهارچوبی مشخص شده است که مقام قضای می تواند با توجه به چهارچوب ارائه شده حکم صادر کند.

مسئولیت کیفری به این معنا بکار می رود که  چنانچه کسی مرتکب عمل مجرمانه در این حوزه از قانون شود می بایست علاوه بر عدم اطلاع  از نوع تخلف، دارای اراده سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد تا مقام قضای بتواند بر علیه او حکم صادر کند.

 همچنین باید رابطه علیّت بین عمل ارتکابی در نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا مقام قضایی  بتواند با استناد به آن  برای فرد متهم حکم صادر کند.

‌ پس از روشن شدن زوایای مختلف جرم، شخص متهم متناسب با نوع و میزان  جرم یا بزه ارتکابی به یکی از مجازات های مشخص شده در قانون محکوم می شود و همچنین در صورت درخواست خسارت مدعی خصوصی باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

اما قرار گرفتن نوع جرم در حوزه مسئولیت مدنی عبارت از تعهد و الزامی که شخص مجرم نسبت به جبران زیان وارد شده به دیگران دارد.

 در این شرایط شخص در قبال اعمال و اموال منتسب به خود و افراد وابسته تعهد و التزام قانونی دارد فرقی نمی کند که زیان وارد شده به دیگران  در اثر عمل شخص مجرم یا رفتار و اعمال افراد منتسب و وابسته به وی باشد یا از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او به وجود آمده باشد.

 به زبان ساده  در هر موردی که شخص مجرم موظف به جبران خسارت دیگران باشد در درقبال آن ها مسئولیت مدنی داشته و ضامن است. همچنین مسئولیت مدنی ضمانت برای جبران نقض قانون  و تعهدی است که بر عهده زیان زننده قرار می گیرد و او می بایست ضرر و زیان وارد شده را به نحو احسن جبران کند.

 مسئولیت مدنی یک چارچوب و رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده به وجود می آورد که با اصطلاحاتی مثل طلب کار و بدهکار یا داین و مدیون هم در مسئولیت مدنی شناخته می شود.

 در کل  اینگونه می توان گفت وقتی شخصی  متعهد و ملزم به جبران خسارتی باشد که به دیگران وارد کرده است قانونگذار آن را در قالب مسئولیت مدنی تعریف کرده است و این قانون زمانی محقق می شود که شخص در برابر دیگران پاسخگو باشد.

چگونه از وکیل در مورد قصور پزشکی بپرسیم

چگونگی پرسش از وکیل پایه یک دادگستری در مورد قصور پزشکی در قانون و حقوق اسلامی به روشنی بیان شده است. مسئولیت کیفری به مجازات و عقوبتی گفته می شود که در قانون برای مجرم در نظر گرفته شده است.‌

ولی مسئولیت مدنی  چهارچوبی است که در قالب آن فرد مجرم موظف به پرداخت  خسارتی است که خودش یا افراد تحت تکلف و وابسته به او به دیگران وارد کرده اند. همچنین اگر از اموال یا اشیای تحت حراست و مالکیت وی خسارتی به دیگران رسیده باشد بر اساس قانون موظف به جبران آن است. باید به این نکته توجه داشت که دیه در حقوق اسلامی هر دو مفهوم را در بر می گیرد.

در حقوق اسلامی در مورد ضمانت پزشک اینگونه تصریح شود که اگر معالجه  و طبابت پزشک موجب تلف شدن جان یا عضو بیمار شود جنایت شبه عمد محسوب شده و او موظف است از اموال خود میزان دیه مشخص شده آن را از طریق مقامی قضایی به خواهان  بپردازد. دلیل این امر هم آن است که خسارت ایجاد شده مستند به فعل او است و خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود‌ .

انواع جرم های قابل انجام توسط پزشکی

جرم های قابل انجام توسط پزشکی با توجه به گستردگی حوزه خدمات درمانی می تواند از تنوع بسیار زیادی برخوردار باشد. اما قانونگذار برای سهولت در رسیدگی به یک چنین پرونده هایی عناوین و سر فصل هایی را برای تخلفات پزشکی در نظر گرفته است که مقام قضایی با توجه به آن ها پرونده هایی از این دست را بررسی می کنند.

از جمله جرم های قابل انجام به وسیله پزشک که می تواند از طرف ارباب رجوع در مراجع قضایی قابل پیگیری باشد می توان به مواردی مثل وارد آوردن آسیب به بیمار از سوی پزشک، افشاء  اسرار بیمار، سقط جنین به صورت غیرقانونی، صدور  گواهی پزشکی بر خلاف واقعیت، جعل عنوان پزشکی، کلاه برداری های پزشکی مثل تبلیغات غیرقانونی پزشکی یا دارویی، جنایت در عمل های جراحی و … اشاره کرد.

 قوانین جاری کشور در حوزه  تخلفات پزشکی  با تصویب قوانین مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی از این اختلاط تاثیر گرفته است چون دیه شامل هر دو بخش مدنی و کیفری می شود.

ماده 448 قانون مجازات اسلامی دیه را مقدار  مال معینی می داند که در شرع مقدس به دلیل انجام جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت و جنایت عمدی در مواردی که به هر دلیل قصاص ندارد  مقرر شده و فرد محکوم باید طبق ضوابط آن را به خواهان بپردازد.

 البته باید توجه داشت که با تمام این تفاسیر این ماده قانونی تا حدودی مبهم است چون در آن به روشنی مشخص نشده است که آیا دیه ای که از آن صحبت می شود حاوی تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا فرد زیان دیده می تواند  علاوه بر زیان مورد نظر که با عنوان دیه شناخته می شود زیان های اضافی از جمله زیان های معنوی را هم از محکوم العلیه طلب خواهی کند.

  • سقط جنین غیرمجاز
  • افشای اسرار بیمار
  • صدور گواهی نامه خلاف واقع توسط پزشک
  • تاسیس کلینیک های غیرمجاز پزشکی
  • اغفال بیماران و ترساندن و فریب آنها
  •  خودداری از کمک به مصدومین
  • بی احتیاطی منجر به ورود آسیب به بیمار
  •  حاضر نشدن بر بالین بیمار و رها کردن وی
  • انجام امور طبابت و درمانی و زیبایی خارج از محدوده صلاحیت پزشکی یا در مکان غیرمجاز
  •  انجام عمل غیرضروری به دلیل تشخیص اشتباه پزشک

نحوه جبران خسارت پزشک در صورت قصور

نحوه جبران خسارت پزشک در صورت قصور به دلیل تنوع قوانین ممکن است چالش برانگیز باشد. اما اگر جمع قوانین در نظر گرفته شود می تواند راه حل جامع و گسترده تری ارائه کند و هیچ ضرر جبران نشده ای باقی نماند.

بویژه توجه به زیان های معنوی که می تواند خسارت های روحی و جسمی زیادی را به خواهان وارد کند و بسیار مهمتر از زیان های مادی ناشی از جرم واقع شده باشد.

 لذا با توجه به این موضوع بسیاری  از دادگاه های کیفری از شمول جریمه دیه بر تمام  زیان های ناشی از جرم‌ حرف می زنند و آن را لازمه احترام به حقوق انسانی و قوانین جدیدتر می دانند که با توجه به شرایط امروز جامعه می تواند قابل توجه باشد.

نقش وکیل قصور پزشکی در انجام پرونده

نقش وکیل قصور پزشکی در انجام پرونده با توجه شرایط و ضوابط قضایی  و دسته بندی نوع جرم و مجازات آن در مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی برای حصول نتیجه می تواند مهم باشد. چون پیگیری اینگونه پرونده ها برای احقاق حق  بدون داشتن تجربه و دانش قضایی بسیار سخت می باشد.‌

 هرچند جرم و تخلف  در حوزه قصور پزشکی به مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم شده است‌. اما هنوز این دو مسئولیت شباهت هایی با هم دارند که احاطه و تسلط برآن ها ممکن است برای همه بخصوص افرادی که حقوق دان نیستند سخت باشد.

اما امروزه به دلیل آنکه حقوق کیفری به شکل کامل از حقوق مدنی جدا شده است تقریبا چهره انتقام جویی مجازات کم رنگ شده و به شکل یک واکنش عمومی در آمده است.

در شرایط فعلی این دو مسئولیت از هم متفاوت شده اند. به این شکل که در مسئولیت کیفری بخاطر آنکه بیشتر ضرر و زیان انجام تخلف متوجه جامعه می شود در صورتی که در مسئولیت مدنی بنای کار جبران خسارت‌ و ضرر و  زیانی است که متوجه شخص شده است.

در چهارچوب مسئولیت مدنی چون جرم و تخلف انجام شده باعث اختلال در نظم عمومی نیست، فرد متضرر و خسارت دیده باید خسارت وارد شده به خود را از مجرم و یا محکوم العلیه مطالبه نماید.

 در کل اینگونه می توان گفت که قانونگذار سعی دارد در مسئولیت کیفری در صدد مطالبه حق جامعه از فرد قانون شکن باشد اما در مسئولیت مدنی فرد مجرم و قانون شکن در مقابل شخص متضرر و خسارت دیده مسئول است و باید جبران مافات نماید تا رضایت خسارت دیده را جلب نماید.

مسئولیت کیفری در قصور پزشکی

مسئولیت کیفری در قصور پزشکی بر عهده فرد است که از نظر قانونی مجرم شناخته می شود. در مسئولیت کیفری هدف از مجازات مجرم دفاع از ارکان جامعه و حقوق مدنی عامه افراد است و قانونگذار تلاش می کند جبران خسارت عمومی، برقرار نظم و اصلاح مجرم و تنبیه افراد مرتبط را در دستور کار خود قرار دهد.

اما در مسئولیت مدنی  برعکس مسئولیت کیفری  هدف جبران خسارت شخص زیان دیده است. همچنین در مسئولیت کیفری تعیین مجازات ممکن است بر اساس نوع جرم  و متناسب با سوء نیت یا تقصیر جزایی مرتکب یا مجرم در قالب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات  یا در قالب مجازات های باز دارنده باشد.

 در صورتی که در مسئولیت مدنی هدف گرفتن خسارت فرد متضرر از شخص مجرم و گناهکار است. از نظر قانونگذار در حقوق جزا ملاک ها و معیار های مثل وجود سوء نیت، قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم  یا متهم  برای اتیات مسئولیت کیفری و تحقق جرم  در کلیه جرایم از قبیل عمومی و غیر عمومی الزامی است.

در صورتی که از نظر حقوقی در احراز مسئولیت مدنی نیازی به اتیات سوء نیت فرد فاعل یا ضرر زننده نیست.  به طور معمول تخلفاتی که باعث مسئولیت مدنی می شود به دلیل بی احتیاطی، عدم مهارت یا عدم کارایی سیستم دولتی است. در خیلی از موارد هم قانون کسی را از نظر مدنی متعهد به جبران خسارت می کند که تقصیری در ارتکاب جرم نداشته است.

 بین مسئولیت مدنی و کیفری از لحاظ منبع مسئولیت هم اختلاف وجود دارد مثلا در حوزه مسئولیت کیفری فقط مواردی می تواند جرم شناخته شود که قانون مقرر کرده است و فقط اعمالی جرم شناخته می شوند که در قانون تصریح شده باشد.

 ولی حوزه مسئولیت مدنی گسترده تر است و برای مجرم شناختن افراد نیاز نیست قانون به صورت روشن در مورد حد و حدود آن تعیین تکلیف کرده باشد.

مراحل شکایت و رسیدگی به جرایم پزشکی

مراحل شکایت و رسیدگی به جرائم پزشکی برای به نتیجه رسیدن پرونده باید به صورت درست و اصولی انجام شود. مرحله ثبت دادخواست جرائم پزشکی اولین مرحله از پروسه شکایت بر علیه پزشک متخلف است که این کار باید در دفاتر خدمات قضایی انجام شود.

به بیان دیگر فرد شاکی می‌ بایست با در دست داشتن مدارک هویتی و اسناد و مدارک لازم برای ثبت شکایت جرایم پزشکی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند. در ادامه پس از ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی پرونده برای رسیدگی به مراجع قانونی مربوطه ارسال می‌ شود.

 باید به این نکته توجه داشت که اگر قصور پزشکی منجر به فوت بیمار شود کلانتری محل مسئول بررسی جسد متوفی و ارسال گزارش در این زمینه برای پزشکی قانونی خواهد بود تا پزشکی قانونی بتواند با توجه به گزارش اولیه کلانتری و انجام معاینات پزشکی، نظر خود را به مراجع رسیدگی کننده ارائه دهد.

سپس در قالب نامه‌ ای چکیده پرونده بیمار یا متوفی برای بررسی به کمیسیون پزشکی ارسال می‌ شود تا بررسی‌ های لازم درباره قصور پزشکی بر روی آن انجام گردد.

 در ادامه نتیجه بررسی کمیسیون پزشکی و پزشک قانونی برای قاضی پرونده ارسال می‌ شود تا قاضی پرونده پس از بررسی مدارک و انجام استعلام‌ های لازم، مدارک را جمع‌ بندی کرده و به کمیسیون پزشکی ارسال کند تا این مرجع قانونی پس از بررسی‌ های لازم بتواند نتیجه نهایی قصور پزشکی را به دادگاه اعلام کند.

 در نهایت دادگاه مربوطه یا شعبه رسیدگی کننده به پرونده قصور پزشکی پس از دریافت نظر نهایی کمیسیون پزشکی و پزشک قانونی با توجه به شدت و ضعف قصور انجام شده مجازات یا میزان دیه فرد آسیب دیده را مشخص و اقدام به صدور حکم می نماید.

نمونه شکواییه شکایت علیه پزشک

آشنایی با نمونه شکواییه علیه پزشک  در تنظیم شکایت بسیار موثر می باشد چون انواع قصور پزشکی به طور کلی از نظر مفهومی دربردارنده  بی مبالاتی، بی‌ احتیاطی،  عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی است و به کار بردن هر یک از این کلمات در متن دادخواست قصور پزشکی بار حقوقی داشته و در روال دادرسی یا نتیجه پرونده بسیار تاثیرگذار می باشد.

لذا آشنایی با نمونه شکواییه یا دادخواست قصور پزشکی می‌ تواند در تنظیم دادخواست قصور پزشکی، با کیفیت و بدون نقص موثر بوده و از بار حقوقی لازم برای به چالش کشیدن متهم یا خوانده برخوردار باشد. در ادامه برای آشنایی بیشتر نمونه شکواییه شکایت علیه پزشک با موضوع تزریق غیر مجاز ژل و ایجاد نکروز چربی در صورت بیمار آورده می‌ شود.

شاکی: خانم …..

مشتکی عنه: خانم یا آقای دکتر ……..

موضوع شکایت: تزریق غیر مجاز ژل و ایجاد نکروز چربی در صورت

زمان و مکان وقوع جرم: ……. در مطب شخصی ایشان به آدرس …….

شرح شکوائیه: اینجانب ……. در مورخه …….. برای تزریق ژل و ایجاد نکروز چربی در صورت به مطب شخصی دکتر ……. مراجعه کردم. آشنایی اینجانب با متشکی عنه از طریق صفحه اینستاگرامی ایشان بود که در آن تبلیغات گسترده ای  اعم از عکس و ویدیو برای معرفی این روش درمانی بارگذاری  و ارائه شده بود. پس از مراجعه برای زاویه سازی، تقارن سازی، فرم دهی به فک و چانه و برجسته کردن لب طبق نظر و پیشنهاد ایشان اقدام به تزریق ژل به نواحی مختلف صورت خود اعم از چانه، فک و لب‌ ها نمودم، اما متاسفانه پس از گذشت مدتی نزدیک به یک ماه، ژل تزریق شده در زیر پوست من جمع شده و مانند غده‌ ها و جوش‌ های زیر پوست پدیدار گردید. بعد از آن از طریق سایر دوستان و مراجعه کنندگان به مطب ایشان  متوجه شدم که دکتر…. اصلاً صلاحیت تزریق ژل و بوتاکس را نداشته و به صورت غیر تخصصی و غیرقانونی این کار را انجام می‌ داده است. حال با توجه به عدم صلاحیت ایشان و قصور پزشکی که باعث آسیب رسیدن به اینجانب شده است و اینکه مشخص نیست که ایشان از چه مواد و با چه کیفیتی برای تزریق ژل استفاده کرده است از ایشان شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و جبران خسارت وارده را استدعا دارم.

وکیل جرایم پزشکی در تهران

وکیل جرائم پزشکی در تهران به  وکلایی گفته می‌ شود که به صورت تخصصی در زمینه پرونده‌ های جرائم پزشکی فعالیت می‌ کنند.

لازم به ذکر است که پیگیری پرونده های جرائم پزشکی به صورت تخصصی علاوه بر آنکه باعث افزایش تجربه و تبحر اینگونه وکلاء می شود سرعت عمل آن‌ ها در پیگیری اینگونه پرونده کیفری را افزایش داده و متقاضیان این نوع خدمات با اطمینان خاطر بیشتری می توانند روند پیگیری پرونده خود را به آن ها واگذار‌ کنند.

وکیل تخلفات و جرائم پزشکی از آگاهی و  احاطه لازم نسبت به  مسئولیت کیفری پزشکان برخوردار بوده و با در نظر گرفتن سه اصل مهم خطای پزشکی، نتیجه مجرمانه، عمل پزشک و آسیب به بیمار، پرونده را برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری نماید.

وکیل جرائم پزشکی در تهران  باتسلط بر قوانین جاری پزشکی و تبصره‌ های آن، کوتاهترین مسیرهای ممکن برای رسیدن به نتایج مطلوب را در پیش گرفته و با ارائه مدارک و مستندات لازم پرونده موکل خود را در یک مسیر کم هزینه و امن قرار می دهد. به شکلی که اگر امکان دستیابی به نتیجه مطلوب ضعیف باشد حتی المقدور هزینه های قانونی آن برای موکل او به حداقل ها کاهش پیدا کند.

وکیل قصور پزشکی در تهران می تواند به عنوان یک اهرم کار آمد برای کسانی باشد که دنبال شکایت از قصور پزشکی هستند و در این رابطه هیچ گونه سر رشته ای ندارند. گرفتن وکیل مناسب و مشاوره با او در مسائل و شکایات قصور پزشکی می تواند مسیر احقاق حق را برای خواهان کوتاه تر کرده و فرد شاکی خود را از درگیر شدن در رونده پیچیده اداری نجات دهد.

مشاوره رایگان وکیل پزشکی

مشاوره رایگان وکیل پزشکی به معنای گرفتن مشاوره حقوقی از وکلایی است که به صورت تخصصی در زمینه جرایم پزشکی فعالیت می‌ کنند.

 گرفتن مشاوره رایگان از وکیل پزشکی این امکان را به افراد درگیر در پرونده‌ های پزشکی می‌ دهد که بتوانند راهکارهای حقوقی و قانونی مناسب را برای پیگیری پرونده خود در پیش گرفته و دچار اطاله دادرسی نشوند. همچنین در مشاوره رایگان با وکیل جرایم پزشکی، فرد متهم یا شاکی می‌ تواند ساز و کار پرونده خود را از وکیل مربوطه سئوال کرده و از سرنوشت احتمالی پرونده خود به صورت تقریبی آگاه شود.

همچنین مشاوره رایگان با وکیل جرائم پزشکی این امکان را برای  افراد درگیر در چنین پرونده‌ هایی فراهم می کند که  بدون پرداخت هیچگونه هزینه‌ ای راهنمایی‌ های لازم جهت تشکیل پرونده و ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند دریافت کنند.

از دیگر ویژگی‌ های مشاوره رایگان وکیل پزشکی می توان به مواردی مثل افزایش آگاهی و اطلاعات موکل، اقدام کردن یا نکردن موکل برای شکایت با توجه به قرائن و شواهد موجود، آشنایی با هزینه‌ های احتمالی شکایت و تنظیم دادخواست مثل هزینه تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی و غیره، مدت زمان احتمالی طول کشیدن پرونده، آگاهی نسبت به مراجع قضایی رسیدگی کننده و چگونگی ارائه مدارک اشاره کرد.

بهترین وکیل قصور پزشکی

بهترین وکیل قصور پزشکی وکیلی است که به صورت تخصصی در زمینه دعاوی کیفری فعالیت کرده و از اطلاعات کامل و جامعی در زمینه خطای پزشکی برخوردار باشد به شکلی که بتواند خدمات مناسب و به کیفیتی را در زمینه پیگیری این گونه پرونده به موکل خود ارائه دهد.

 از ویژگی‌ های بهترین وکیل قصور پزشکی آن است که به صورت جداگانه قادر به پذیرش وکالت شاکی یا پزشک باشد و بتواند به آنها خدمات وکالت یا مشاوره در سطح و کیفیت مناسب و قابل قبولی ارائه دهد.

مجازات های در نظر گرفته برای پزشک

مجازات در نظر گرفته شده برای پزشک با توجه به جرائم تعریف شده در این حوزه ممکن است متفاوت باشد. براساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی اگر معالجات تجویز شده به وسیله پزشک موجب صدمه زدن یا تلف شدن بیمار گردد پزشک ضامن است مگر آنکه ثابت شود اتفاق حادث شده برای بیمار ناشی از تقصیر یا تصمیم پزشک نبوده است.

همچنین اگر پزشک به صورت مستقیم اقدام به مداوای بیمار نکرده و فقط تجویز درمان را به پرستار یا شخص دیگر برای اجرا بر روی بیمار ارائه دهد اگر این تجویز اشتباه بوده و باعث آسیب رسیدن به بیمار شود پزشک ضامن اتفاق حادث شده است.

یکی دیگر از جرائم پزشکان صدور تصدیق‌ نامه‌ های خلاف واقعیت  و افشای اسرار بیمار است که قانونگذار مجازات‌ های این جرائم را در قوانین مختلف به خصوص قانون مجازات اسلامی به روشنی مشخص کرده است.

بر این اساس اگر جرم انجام گرفته از سوی پزشک معالج صدور تصدیقنامه خلاف واقع باشد پزشک متخلف به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا پرداخت جزای نقدی 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می‌ شود. اما چنانچه پزشک معالج با عملکرد اشتباه خود در عمل‌ های جراحی موجب صدمات بدنی به بیمار شود و این تقصیر در کمیسیون پزشکی تایید گردد پزشک مورد نظر ضامن دیه بیمار خواهد بود.

همچنین اگر پزشک معالج از نسخه رمز استفاده کند به شکلی که فقط داروخانه معرفی شده از طرف او توانایی خواندن نسخه ارائه شده به بیمار و تحویل دارو را داشته باشد در صورت اثبات جرم به 4 ماه حبس محکوم می شود.

مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی

مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی ممکن با توجه به نوع  تخلفات و جرائم این حوزه که طیف وسیعی را شامل می‌ شود متفاوت باشد. جرایم پزشکی طیف وسیعی از جرائم از قصور پزشکان تا اقدامات غیرقانونی آن ها مثل طبابت بدون مدرک تحصیلی را در بر می‌ گیرد.

نوع شکایت تخلفات پزشکی عاملی تعیین کننده در تعیین مرجع قانونی رسیدگی کننده به شکایت است. مثلاً شکایت قصور پزشکان معمولاً در دادسرای ویژه جرایم پزشکی رسیدگی می‌ شود اما شکایت از دستمزد یا حق ویزیت پزشکان در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد.

 در حال حاضر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات پزشکی با توجه به نوع جرم به دادسرای ویژه جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف و امور پزشکی، سازمان نظام پزشکی  و سازمان تعزیرات حکومتی تقسیم می شود.

 با توجه به این تقسیم بندی دادسرای ویژه جرایم پزشکی معمولاً به همه جرائم پزشکی عمد و غیر عمد رسیدگی می‌ کند، شورای حل اختلاف امور پزشکی هم از مراجع رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان است که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌ کند، سازمان نظام پزشکی بیشتر به مسائل انضباطی پزشکان و جرائم این حوزه می پردازد و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که به تخلفات پزشکان در زمینه تعرفه و مسائل مالی این حوزه رسیدگی می‌ کند.

سوالات حقوقی قصور پزشکی

سوالات حقوقی قصور پزشکی  باید از کسانی پرسیده شود که از تجربه کافی در زمینه مسائل حقوقی بر خور ار هستند یا به بیان دیگر فقط حقوق دان هایی  که به شکل وکلاء دادگستری فعالیت می کنند می تواند گزینه های مناسب برای مطرح کردن سوالات حقوقی قصور پزشکی باشند.

 امروزه گسترش فضای مجازی و شبکه های ارتباطی باعث شده است که افراد بتوانند با مراجعه به درگاه های مختلف حقوقی در فضای مجازی با وکلاء و مراکز حقوقی مختلف به راحتی ارتباط برقرار نمایند و پس از مطرح کردن سوالات  و مشکلات حقوقی بخصوص در حوزه قصور پزشکی، از آن ها مشاوره های لازم در این زمینه را  دریافت نمایند.

سخن پایانی

وکیل قصور پزشکی به حقوق دان هایی گفته می شود که به دلیل تجربه و شناخت کافی برای سهولت کار ارباب رجوع و متقاضیان کارهای حقوقی مرتبط با این بخش در این حوزه قضایی مشغول به فعالیت هستند.

کلیه  اعمال و رفتار پزشکان و کارکنان حوزه سلامت که موجب ضرر و زیان جانی و مالی به افراد جامعه شود در حوزه حقوق قضایی با عنوان قصور پزشکی شناخته شده و از طرف آسیب دیدگان قابل پیگیری است.

در این حوزه قانونگذار برای راحت شدن رسیدگی و احقاق حق شاکیان شرایط وقوع جرم، نوع خسارت و مجازات افراد خوانده را به دو بخش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم کرده است.

 در بخش مسئولیت کیفری مجازات های معمول برای تنبیه فرد مجرم و حفظ ضوابط اجتماعی مورد نظر است اما در مسئولیت مدنی هدف جلب رضایت مادی و معنوی فرد زیان دیده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان