جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل انحصار وراثت با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱

وکیل انحصار و وراثت یا وکیل ارث به وکیلی گفته می شود که به صورت تخصصی در زمینه پیکیری پرونده ها و دعاوی مربوط به اموال و دارایی های باقیمانده از افراد متوفی فعالیت می کنند. همچنین وکیل انحصار وراثت به دلیل تجربه و تسلط بر روند اداری اینگونه  پرونده ها می تواند باعث افزایش  سرعت روند دادرسی و صدور گواهی انحصار وراثت شده و از اطاله دادرسی به دلیل فراهم نمودن مدارک لازم جلوگیری نماید.

 همچنین در طی روند انحصار وراثت اگر به دلایل مختلف بین وراث و بازماندگان متوفی بر سر چگونگی تقسیم ارث و میراث اختلافی ایجاد شود مراجعه به وکیل انحصار وراثت و مشاوره گرفتن  از آنها باعث برطرف شدن مشکل و سرعت گرفتن روند دادرسی می شود. لذا به دلیل ناآگاهی عموم مردم از قوانین انحصار وراثت و روند اداری این گونه پرونده ها مراجعه به وکیل انحصار و وراثت می تواند راهکاری مناسب برای عبور از بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به روند دادرسی باشد.

انحصار وراثت چیست؟

در تعریف ارث می بايست بگوییم به اموالی گفته می شود، که از متوفیان به جا می ماند. اگر فردی دار فانی را وداع گفته و به عبارتی فوت‌ نماید، تمامی اموال منقول و غیر منقول او به وراث ارث می رسد. وراث معمولا شامل همسر و فرزندان شخص متوفی می شوند.‌ اگر فرد دارای همسر و‌ فرزند نباشد، وراث او پدر، مادر، برادر و ….خواهند بود. حال پس از مرگ افراد، وراث می توانند برای دریافت ارث خود از اموال او اقوام نمایند. حال مطابق قانون به همسر فرد  یک هشتم اموالش به ارث می رسد. میزان سهم الارث فرزندان نیز بر اساس جنسیت آن ها تعیین می گردد. به گونه ای که فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث می برد. حال اگر وراث با طی نمودن مراحلی، ارث را بر اساس شرع و قانون میان هم تقسیم کنند، به این کار انحصار وراثت گفته می شود. انحصار ارث تمامی افرادی که از دنیا رفته اند امکانپذیر است. اما اگر فردی مفقود الاثر شود، چون مرده محسوب نمی گردد امکان تقسیم ارث او وجود ندارد. مگر اینکه مرگ او رسما اثبات شود، یا اینکه مدت زمان طولانی از مفقود شدن او گذشته باشد، که قاعدتا پس از این مدت زمان دیگر امکان زنده بودن فرد وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی انحصار وراثت در خصوص اموال او نیز امکانپذیر می شود‌.

چه کسانی می توانند درخواست انحصار وراثت کنند

کسانی می توانند درخواست انحصار وراثت کنند که وراث متوفی  باشند. علاوه بر وراث متوفی، اشخاص ذینفع هم که  به هر دلیل منفعتی  برای آن ها در اموال متوفی متصور باشد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر تعداد  وراث یا افراد ذینفع زیاد باشد نیاز نیست همه آنها درخواست انحصار وراثت بدهند و اقدام یکی از آنها برای این کار کفایت می کند.

یعنی فرد خواهان می تواند  دادخواست گواهی انحصار وراثت را تنظیم و پس از امضا برای رسیدگی به مراکز الکترونیک قوه قضاییه ارائه دهد. بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وسایل متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد در دادگاه محلی اقامه دعوا می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.»

در حال حاضر مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی انحصار وراثت شورای حل اختلاف است. به این معنا که پس از تنظیم دادخواست انحصار وراثت و امضای آن پرونده از طریق دفاتر الکترونیک قوه قضائیه به شعب مختلف شورای حل اختلاف با توجه به آخرین محل سکونت متوفی ارسال می گردد.

اقدام برای انحصار و وراثت

اقدام برای انحصار و وراثت زمانی آغاز می شود که وراث  یا افراد ذی نفع  متوفی درصدد تقسیم اموال و گرفتن حق خود باشند.

در این شرایط وراث به صورت فردی یا جمعی می توانند با مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی اقدام به تنظیم دادخواست انحصار  و وراثت کرده و پس از امضاء و تایید  دادخواست آن را به دفاتر خدمات قضایی برای ارسال به شعب شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفی ارسال نمایند.

در ادامه پس از انجام روند اداری و قضایی پرونده های انحصار وراثت که شامل مشخص شدن وراث، اموال و دارایی های او و تعیین مالیات بر ارث است گواهی انحصار و وراثت برای بازماندگان متوفی یا افراد ذینفع صادر می شود.

مراحل انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت پس از تهیه گواهی فوت آغاز شده و وراث بار در دست داشتن مدارک لازم مثل اسناد هویتی و گواهی فوت برای تنظیم دادخواست انحصار وراثت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کنند.

 پس از مراجعه وراث به دفتر خدمات قضایی دادخواست انحصار وراثت تنظیم و ارائه می شود سپس در ادامه پس از گذشت یک دوره زمان مشخص و طی شدن مراحل اداری، گواهی انحصار و وراثت و سهم الاث هر یک از وراث مشخص و به آنها ابلاغ می شود.

باید به این نکته توجه داشت که دادخواست انحصار وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و این مرجع قضایی پس از دریافت مدارک لازم صادر کننده گواهی انحصار و وراثت است.

به عبارت دیگر پس از فوت یک نفر وراث او با در دست داشتن مدارکی همچون گواهی فوت متوفی  و استشهادیه رسمی مبنی بر  تایید  تعداد و نفرات وراث که در دفاتر رسمی با امضای دو یا سه شاهد تهیه می شود برای تنظیم دادخواست انحصار و وراثت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کنند.

سپس در ادامه دادخواست انحصارا وراثت تنظیم شده از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف با پیوست مدارک مورد نیاز ارسال می شود.

شورای حل اختلاف پس از دریافت دادخواست انحصار وراثت آن را به یکی از شعب خود واگذار می کند و شعبه مربوطه پس از دریافت دادخواست انحصار و وراثت متقاضی، آن را  در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کرده و  پس از گذشت یک ماه گواهی انحصار وراثت متوفی صادر می شود که در آن تعداد ورثه، جنسیت و میزان سهم آنها مشخص می گردد.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

پس از فوت‌ افراد، وراث می بايست به مراجع قضایی رجوع نموده و برای انحصار و تقسیم ارث اقدام نمایند. در این صورت مرجع قضایی مورد نظر ارث را به صورت شرعی و قانونی میان وارثین تقسیم می کند. در نتیجه هر فرد می داند که دقیقا چه مقدار در ارث متوفی سهم دارد. سپس مرجع قضایی گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد.

این گواهی در واقع سند تقسیم ارث افراد متوفی است. با استناد به این گواهی، افراد می توانند بدون هیچ مشکلی امور بانکی و اداری تقسیم ارث را به انجام برسانند. چرا که در بانک ها، دفاتر ثبت اسناد و ….برای تقسیم اموال فرد فوت‌ شده، نیاز به ارائه این گواهی خواهد بود. این گواهی در دو نوع محدود و نامحدود صادر می شود. در هریک از این نوع گواهی ها زمان تقسیم ارث و‌ میراث تفاوت دارد.

گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟

گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟ شاید سوالی باشد که ذهن افراد درگیر در این گونه مسائل را به خود جلب نماید. در حال حاضر مرجع قضایی صادر کننده گواهی انحصار و وراثت شورای حل اختلاف است یعنی همانطور که گفته شد وراث پس از تهیه مدارک لازم برای تنظیم دادخواست انحصار وراثت به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه می کنند.

سپس در ادامه دادخواست انحصار وراثت تنظیم شده و همراه مدارک پیوست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک برای شورای حل اختلاف محل تنظیم دادخواست ارسال می گردد.

شورای حل اختلاف پس از دریافت دادخواست انحصار وراثت آن را به شعب مختلف خود واگذار می کند پس از بررسی مدارک به وسیله شورای حل اختلاف شعبه مورد نظر و آگهی کردن آن در روزنامه های کثیرالانتشار پس از دوره زمانی مشخص گواهی انحصار وراثت برای بازماندگان متوفی صادر شده و آنها می توانند با مراجعه به شعبه شورای حل اختلاف مورد نظر نسبت به دریافت گواهی انحصار وراثت خود اقدام کنند.

باید به این نکته توجه داشت که قبل از تاسیس شورای حل اختلاف در سال 1381 خورشیدی صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت محاکم حقوقی بود و پس از آن، مسئولیت صدور گواهی انحصار و وراثت به شوراهای حل اختلاف واگذار گردید.

چه کسانی می توانند گواهی انحصار وراثت دریافت کنند؟

کسانی می توانند گواهی انحصار و وراثت را پس از طی کردن مراحل قانونی دریافت نمایند که وراث متوفی باشند. علاوه بر وراث متوفی اشخاص ذین فع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد می تواند از مراجع ذی صلاح درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نماید.

همچنین باید به این نکته توجه داشت اگر تعداد وراث یا اشخاص ذینفع زیاد باشد نیاز به درخواست تک، تک آنها به صورت مجزا نیست و اقدام یک نفر از آنها برای امضا و دریافت گواهی انحصار وراثت کفایت می کند.

همچنین بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به ماترکه متوفی از قبیل دین یا وصایا تا زمانی که ما ترک تقسیم نشده باشد در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن حوزه قرار داشته است.

گواهی انحصار وراثت برای سهام عدالت چگونه است؟

صدور  گواهی انحصار وراثت برای سهام عدالت به این شکل است که ابتدا وراث باید برای تنظیم استشهادیه محضری انحصار وراثت به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند سپس در ادامه پس از تکمیل فرم استشهادیه آن را به امضای سه نفر شاهد برسانند که وراث متوفی را می شناسند.

پس از دریافت گواهی استشهادیه از دفترخانه اسناد رسمی، وراث با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به تنظیم دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت می نماید.

سپس دادخواست تنظیم شده در دفاتر خدمات الکترونیک برای صدور گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف ارسال می شود و شورای حل اختلاف پس از دریافت دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ابتدا مدارک ارسال شده را بررسی کرده و پس از تایید مدارک ارسال شده آگهی انحصار وراثت را در روزنامه های کثیرالانتشار بدون هیچ گونه هزینه ای برای وراث چاپ می کند تا اگر شخص ذینفع دیگری وجود داشته باشد خود را برای گرفتن ماترک متوفی معرفی نماید.

در نهایت پس از گذشت دوره زمانی یک ماهه گواهی انحصار و وراثت سهام عدالت توسط شورای حل اختلاف برای وراث صادر می شود. لزوماً وراث برای دریافت گواهی انحصار و وراثت سهام عدالت باید به شورای حل اختلاف حوزه آخرین محل سکونت متوفی مراجعه کنند.

آیا برای گرفتن انحصار وراثت حتماً باید وکیل داشت؟

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت، داشتن وکیل پایه یک دادگستری به دلیل مجهز بودن  او به  تخصص حقوقی و آگاهی نسبت به روند اداری علاوه بر آنکه باعث تسریع در روند کار می شود می تواند حضور وراث را  برای پیگیری پرونده به حداقل ممکن برساند چون وکیل به عنوان نماینده حقوقی وراث عمل کرده و با داشتن وکالت نامه رسمی، روند صدور گواهی انحصار و وراثت را بدون حضور وراث به شکل فیزیکی انجام می دهد.

همچنین وجود وکیل در پرونده های انحصار وراثت می تواند برای مدیریت و حل و فصل  اختلافات و مشکلات حقوقی  که ممکن است بین وراث در رابطه با شرایط تقسیم ماترکه متوفی ایجاد شود مفید و کارساز باشد.

همچنین مراجعه به وکلایی که به صورت حرفه ای در زمینه پرونده های گرفتن گواهی انحصار وراثت فعالیت می کنند این امکان را به وراث می دهد که از مشاوره آن ها در انتخاب بهترین راهکارها برای حفظ حقوق خود استفاده نماید.

 با این تفاسیر هرچند  برای گرفتن گواهی انحصار وراثت گرفتن وکیل الزامی نیست اما داشتن وکیل علاوه بر آنکه استرس و اضطراب دنبال کنندگان صدور گواهی انحصار وراثت را کاهش می دهد باعث افزایش سرعت روند دادرسی به دلیل آگاهی از شرایط و روند اداری صدور اینگونه گواهی می شود.

روند انحصار وراثت

روند انحصار وراثت با مشخص شدن نوع انحصار و  وراثت  آغاز می شود به این معنا که انحصار و وراثت به دو دسته انحصار وراثت محدود و نامحدود تقسیم می شود یعنی اگر اموال به جای مانده از فرد متوفی کمتر از 30 میلیون تومان باشد با نام انحصار و وراثت محدود شناخته می شود و اگر اموال به جای مانده از متوفی بیشتر از 50 میلیون تومان باشد در چهارچوب انحصار و وراثت نامحدود قرار می گیرد.

پس از مشخص شدن نوع انحصار وراثت،  در آغاز روند شکایت انحصار وراثت،  ابتداء باید گواهی فوت به وسیله وراث متوفی از مراجع ذی صلاح دریافت و مدارک تکمیل شود.

سپس دادخواست انحصار وراثت در دفتر خدمات قضایی تنظیم گردد. در ادامه دادخواست تنظیم شده برای رسیدگی به شعب شورای حل اختلاف درآخرین محل سکونت متوفی ارسال می شود. پس از ارسال دادخواست انحصار وراثت به شورای حل اختلاف ابتدا باید وراث، اموال و دارایی های متوفی مشخص شود.

سپس در ادامه پس از مشخص شدن وراث، اموال و دارایی های متوفی باید اطلاعات به دست آمده از طریق وراث تایید شود. در نهایت پس از تعیین مالیات بر ارث، گواهی انحصار وراثت برای متقاضی یا متقاضیان صادر می شود.

مدارک لازم جهت وکالت انحصار وراثت

انحصار و تقسیم ارث و میراث متوفیان روالی قضایی و اداری دارد، که باید طی شود. برای طی نمودن این فرایند، می بايست مدارکی به دادگاه ارائه گردد، تا تقسیم ارث صورت پذیرد. بدون وجود این مدارک امکان انجام این امر وجود نخواهد داشت. مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی تقسیم ارث را در زیر نام برده ایم:

 • گواهی فوت‌ متوفی
 • کارت ملی و شناسنامه فرد
 • کارت ملی و شناسنامه تمامی وارثین
 • عقد نامه، در صورت تاهل
 • وصیت نامه

مدت زمان تقسیم ارث در دادگاه

مدت زمان تقسیم ارث در دادگاه با توجه به پیچیدگی های شرایط وراث، تعداد نفرات، تعارض های موجود بین وراث، بدهی ها و دیون فردی متوفی و میزان اموال به جای مانده از او ممکن است متفاوت باشد و چند ماه طول بکشد. با توجه به مواد یاد شده تعیین یک زمان مشخص و دقیق برای روشن شدن مدت زمان تقسیم ارث در دادگاه کاری سخت می باشد.

اما اگر به صورت واقع بینانه و معقول به روند دادرسی و صدور گواهی انحصار وراثت دقت شود این نتیجه به دست می آید که پروسه زمانی هر یک از مراحل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت کلی می تواند در دوره زمانی این کار موثر باشد.

به این معنا که پس از طی شدن مراحل اداری صدور گواهی انحصار و وراثت و انجام مراحل قانونی تا زمان تقسیم اموال از طریق مراجع قانونی بین وراث معمولاً بین 5 تا 7 طول می کشد.

به عبارت دیگر هرچه روند صدور گواهی انحصار وراثت از سرعت بیشتری برخوردار باشد دوره زمانی و مدت زمان تقسیم ارث در دادگاه کوتاه تر می شود البته این امر در گرو عدم تعارض بین منافع وراث است چون اگر وراث تعارض منافع شدیدی داشته  باشند و حاضر به پا پس کشیدن از خواسته های خود نباشند ممکن است روند دادرسی و دوره یا زمان تقسیم ارث طولانی تر شود.

هزینه انحصار وراثت

حق الوکاله انحصار و وراثت با توجه به شرایط پرونده و پیچیدگی آن می تواند متفاوت باشد لذا نمی توان هزینه وکیل برای انحصار و وراثت را به صورت دقیق و مشخص بیان نمود.

هزینه خیلی از وکلای مشهور و شناخته شده که از سابقه کاری روشنی برخوردار بوده  و از سرعت عمل مناسبی در به نتیجه رساندن اینگونه پرونده های قضایی  برخوردار هستند ممکن است از روال عادی دستمزد وکلای انحصار وراثت که به وسیله قوه قضاییه و کانون وکلا تعیین و ابلاغ می شود متفاوت باشد.

همچنین فراهم نبودن مدارک لازم برای سرعت گرفتن روند اداری صدور گواهی انحصار وراثت مثل روشن نبودن میزان دارایی، تعداد وراث یا در دسترس نبودن آنها، یا تعارض شدید منافع وراث و افراد ذینفع ممکن است باعث سخت شدن پیگیری پرونده به وسیله وکلای انحصار و وراثت و  افزایش خودکار هزینه پیگیری اینگونه پرونده ها به وسیله اینگونه وکلا شود.

عواملی وجود دارند که می توانند در تعیین میزان هزینه این امر تاثیر گذار باشند. در زیر به این عوامل اشاره نموده ایم:

 • میزان ارث

معمولا هرچقدر که‌ میزان ارث مورد نظر بیشتر باشد، تقسیم آن می تواند پروسه پیچیده تری داشته باشد. به همین دلیل قطعا هزینه انحصار وراثت در این حالت می تواند‌ افزایش یابد.

 • اخذ وکیل

هزینه وکیل برای انحصار وراثت؛ اگر بخواهید برای تقسیم ارث به شکل اصولی و قانونی از وکیل کمک بگیرید، حق الوکاله او‌ نیز به هزینه های شما افزوده می شود.

 • هزینه چاپ آگهی

برای تقسیم ارث  نیاز است که وراث آگهی هایی را چاپ نمایند. این آگهی ها به این منظور چاپ می شوند‌، که‌ اگر متوفی وارثین دیگری نیز دارد، از تقسیم ارث او مطلع شوند. هزینه چاپ این آگهی ها نیز به هزینه کلی انحصار وراثت افزوده می شود.

 • تعداد وراث

اگر تعداد وراث زیاد باشد، طبیعتا تمامی مدارک آن باید ها باید مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله موجب طولانی تر شدن روند تقسیم ارث می شود، و در نهایت هزینه ها را نیز افزایش خواهد داد‌. در نتیجه این مورد نیز از عوامل تعیین کننده میزان هزینه انجام این‌ امر خواهد بود.

انحصار وراثت

چه کسانی می توانند تقاضای انحصار وراثت کنند؟

معمولا تقاضای انحصار و تقسیم سهم و الارث توسط کسانی امکانپذیر است، که از این امر قانونا سود یا نفعی می برند. به همین دلیل تنها عده محدودی از افراد، می توانند این کار را انجام دهند. افراد زیر مطابق قانون می توانند تقاضای تقسیم ارث نمایند:

 • وراث سببی و نسبی

تمامی وراث سببی و نسبی متوفی می توانند تقاضای تقسیم ارث نمایند. این وراث شامل اعضای خانواده او می شوند، و حق انحصار وراثت خواهند داشت.

 • طلبکاران

گاهی متوفی در زمان حیات به فردی بدهکار می باشد، و قبل از پرداخت‌ بدهی خود از دنیا می رود. در این صورت طلبکاران همگی حق دارند که از مراجع قضایی بخواهند، ارث متوفی تقسیم شود. چرا که در این صورت دادگاه از ارث مورد نظر، بدهی و سهم طلبکاران را نیز به طور کامل پرداخت خواهد کرد.

 • فرد وصی

فرد وصی شخصی است که متوفی در خصوص انحصار وراثت به او وصیتی نموده است.‌ برای مثال ممکن است این فرد وکیل شخص متوفی باشد، و طبق وصیت باید بخشی از اموال را به شخص خاصی مطابق وصیت پرداخت کند. در این صورت فرد وصی نیز حق دارد، برای این امر رسما اقدام کند‌. چرا که با دریافت وکالت نامه از متوفی، او‌ اختیار بخشی از ارث و اموال او را دارد.

نمونه وکالت انحصار وراثت

جهت دانلود نمونه وکالتنامه دکمه زیر را کلیک کنید:

در چه دادگاهی باید روند اجرای پرونده انحصار وراثت را انجام داد؟

معمولا انتخاب نوع دادگاه یا مرجع قضایی، برای انجام هرگونه شکایتی بسیار اهمیت دارد. اما در ایران متاسفانه این مسئله نادیده گرفته می شود. حال برای دریافت گواهی تقسیم ارث، می بايست در درجه اول به شورای حل اختلاف رجوع نمود.‌

 در این مرجع قضایی معمولا ارث به صورت قانونی و با کمترین دردسر و پیچیدگی تقسیم خواهد شد. اما در حالت دیگر وراث می توانند برای انحصار وراثت به دادگاه خانوادگی نیز رجوع نمایند. چون این مسئله یک روند قانونی یا دعوای خانوادگی است. توصیه می شود حتما به نوع مرجع قضایی خود بسیار توجه کنید. اگر به مرجع قضایی صحیحی مراجعه نکنید، درخواست شما‌ به دادگاه های ذیصلاح انتقال داده می شود.

انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور به این شکل است که بازماندگان یا وراث فرد متوفی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مثل  اصل شناسنامه، کارت ملی و اصل مدارک خارجی فوت فرد متوفی به کنسولگری یا سفارت ایران در کشور محل فوت مراجعه کرده و نسبت ثبت فوت در سازمان ثبت احوال اقدام نمایند.

پس از ثبت مدارک فوت افراد خارج از کشور در سازمان ثبت احوال از طریق سفارتخانه یا کنسولگری های ایران در کشورهای مختلف، بازماندگان یا وراث متوفی می توانند  پس از آمدن به ایران از طریق روال قانونی گواهی انحصار وراثت برای تقسیم ارث متوفی را دریافت نمایند.

به بیان دیگر پس ارائه مدارک شناسایی و فوت ایرانیان خارج از کشور از طریق سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران به سازمان ثبت احوال، بازماندگان یا وراث متوفی باید پس از مراجعت کشور با ارائه مدارک لازم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به تنظیم دادخواست گواهی انحصار وراثت همراه با ثبت  مشخصات همه وراث  کرده و مدارک لازم برای این کار را به پیوست آن برای ارسال به شورای حل اختلاف ارائه دهند.

سپس در ادامه باید سه نفر شاهد را که همه وراث فرد متوفی را می شناسند برای گرفتن استشهادیه به دفاتر محضری برده و پس از ثبت استشهاد آنها، گواهی استشهادیه  را برای ارائه به شورای حل اختلاف دریافت نمایند.

پس از آن باید با معرفی اموال و آخرین محل سکونت ایرانیان خارج از کشور در داخل ایران به وزارت دارایی مراجعه کنند و مالیات بر ارث ایرانیان خارج از کشور را پرداخت کرده و گواهی پرداخت مالیات بر ارث به همراه دیگر مدارک به شورای حل اختلاف مربوطه ارائه گردد.

پس از بررسی مدارک ارائه شد به شورای حل اختلاف در صورت معتبر بودن مدارک،  گواهی فوت متوفی در روزنامه های کثیرالانتشار به وسیله شورای حل اختلاف منتشر می شود تا اگر افراد ذینفع دیگری هم وجود داشته باشند خود را به مراجع قضایی برای گرفتن حق و حقوق خود معرفی نمایند. در نهایت پس از گذشت فرایند یک ماهه گواهی انحصار وراثت برای ایرانیان خارج از کشور صادر می شود.

محروم کردن از ارث

محروم کردن از ارث بر اساس ماده 837 قانون مدنی امکان پذیر نیست به این معنا که بر اساس قوانین جاری هیچ شخصی نمی تواند با وصیت کردن اموال خود را به یکی از فرزندان یا تعدادی از آنها بدهد یا یک یا تعدادی از آنها را از ارث محروم کند چون وصیت نامه به همه اموال فرد متوفی نافذ نیست و فقط فرد می تواند  تا سقف یک سوم اموال خود را پس از مرگ به دیگران منتقل نماید.

همچنین هیچ شخصی نمی تواند وراث خود را از ارث محروم کند چون قواعد ارث جز قواعد عامره است و بر خلاف آن نمی توان تصمیم گیری نمود.

 اما باید به این نکته توجه داشت که اگر شخصی در زمان زنده بودن خود اموالش را به فرد یا افرادی منتقل کرده باشد پس از فوت، بازماندگان متوفی نمی توانند ادعایی نسبت به انتقال اموال به دیگران داشته باشند.

به عبارت دیگر در زمان حیات افراد مختلف می توانند اموال خود را به دیگران انتقال دهند اما در صیت نامه و پس از فوت نمی توانند همه اموال خود را به شخص یا اشخاصی انتقال داده یا کسی را از ارث محروم کنند.

وکیل انحصار وراثت در تهران

تقسیم ارث مخصوصا زمانی که تعداد وراث بسیار زیاد باشد، فوق العاده روند‌ پیچیده ای دارد. حال بسیاری از افراد این‌کار را به تنهایی به انجام رسانده، و سعی می کنند‌ مراحل پرونده را پیش ببرند. اما به علت پیچیدگی های قانونی که وجود دارد، معمولأ این‌ دسته از افراد نه تنها نمی توانند به خوبی مراحل شکایت را انجام دهند، بلکه متحمل خساراتی نیز می شوند.

به همین دلیل حتما توصیه می شود قبل از هر اقدامی، ابتدا از یک وکیل متخصص و کاردان در این زمینه کمک‌ بگیرید. شما می توانید در این مورد با نهایت اطمینان خاطر پرونده قضایی انحصار وراثت خود را، به جناب آقای عباس اسدی واگذار نمایید. این وکیل مجرب و کاردان با توجه به تجربه و تخصص بالایی که دارد، روند پرونده شما را به بهترین شکل ممکن پیش برده  و در احقاق منافعتان شما را یاری خواهد کرد.

مطلب پیشنهادی : وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل انحصار وراثت به شما چه کمکی به شما می کند؟

قطعا کمک‌ گرفتن از وکلای انحصار و تقسیم ارث، به تمامی افرادی که‌ با پرونده های قضایی این چنینی دست و پنجه نرم می کنند توصیه می شود‌.‌ حتی اگر نیاز باشد هزینه بالایی نیز در این مورد پرداخت‌ کنید، بازهم جای نگرانی نیست. چرا که وکیل حقوق قانونی شما را به طور کامل مطالبه نموده و از بروز هرگونه خسارت یا ضرر و زیانی نیز جلوگیری می کند. وکیل در واقع به شما در روند‌ پیشبرد پرونده اتان کمک زیادی خواهد کرد، و خدمات زیر را به شما ارائه می نماید:

 • جلوگیری از بروز خطاها

حتی انجام یک خطا یا اشتباه کوچک‌ نیز، گاها می تواند به نتیجه رساندن پرونده اتان را چندین ماه به تعویق بیندازد. به همین دلیل وکیل نهایت تلاش خود را به کار گیرد، تا هیچگونه خطایی رخ ندهد.

 • راهنمایی و ارائه مشاوره

وکیل انحصار وراثت به تمامی سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ داده، و‌ شما را به شیوه اصولی راهنمایی می کند. همچنین می توانید در جلسات مشاوره نیز شرکت کنید، و در خصوص روند پرونده و موانعی که وجود دارد، اطلاعات کامل کسب کنید. شما علاوه بر مشاوره حضوری می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین نیز برخوردار شوید.

 • دفاع از حقوق شما

وکیل با اخذ وکالت از شما در تمامی جلسات دادگاه حضور یافته، و از حقوقتان به خوبی دفاع می نماید. به همین دلیل با کمک‌ گرفتن از وکیل، دیگر امکان تضییع حق و حقوق شما وجود ندارد.


نکات قابل توجه در انحصار ورثه از دیدگاه قانون

از جمله نکات قابل توجه در انحصار ورثه از دیدگاه قانون در زمینه وصیت نامه آن است که اولاً متوفی فقط یک سوم از اموال خود را می تواند با تنظیم وصیت نامه معتبر تقسیم نماید و الباقی اموال تحت قوانین جاری تقسیم می شود.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر وصیت نامه ای از متوفی باقی مانده باشد ابتدا به وصیت نامه باقی مانده عمل می شود سپس  مراحل انحصار وراثت برای تقسیم اموال باقیمانده در دستور کار قرار می گیرد.

نکته مهم در مورد مهریه که می توان با آن اشاره کرد این است که چه مهریه زن متوفی  از طریق دادگاه خانواده یا اجراییه اداره ثبت درخواست شود در اولویت قرار داشته و پس از پرداخت مهریه زن، دیون یا بدهی های متوفی پرداخت و ماترک باقی مانده تقسیم می شود.

باید توجه داشت که  یکی از مدارک مهم برای انجام روال اداری و گرفتن مهریه، دریافت گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است سپس در ادامه اگر از فرد متوفی مالی باقی مانده باشد پرداخت مهریه در اولویت است سپس بقیه ماترک بین وراث تقسیم می گردد.

سوالات متداول

 • تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود؟

تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود همانطور که گفته شد با توجه به میزان ماترک یا اموال باقیمانده از فرد متوفی مشخص می شود، به عبارت دیگر اگر اموال به جای مانده یا ماترک فرد متوفی کمتر از 30 میلیون تومان باشد برای آن گواهی حصر و وراثت محدود صادر می شود و اگر میزان اموال، دارای یا ماترک متوفی بیشتر از ۳۰ میلیون تومان باشد برای آن گواهی انحصار و وراثت نامحدود صادر می شود. بنابراین انحصار و وراثت محدود و نامحدود با توجه به میزان دارایی یا ماترک فرد متوفی مشخص می گردد.

 • انحصار وراثت کردن با تقسیم ارث فرق دارد؟

انحصار وراثت کردن با تقسیم ارث فرق دارد چون در انحصار وراثت، ورثه متوفی برای تقسیم ماترک مشخص می گردد. به بیان دیگر غرض از گرفتن گواهی انحصار وراثت مشخص شدن وراث و دارایی های باقیمانده یا ماترک شخص متوفی است.

 به عبارت دیگر انحصار و وراثت کردن و گرفتن گواهی انحصار وراثت برای مشخص شدن ورثه و میزان ارث باقی مانده از فرد متوفی است سپس در ادامه پس از پرداخت مالیات، دویون و بدهی ها، مراسم کفن و دفن یا مهریه همسر در صورت درخواست او نوبت به تقسیم اموال بین بازماندگان می رسد که گرفتن گواهی حصر وراثت باعث ساده شدن روال تقسیم اموال می گردد.

 چون تعداد وراث و میزان دارایی های متوفی به شورای حل اختلاف ارائه شده و شورای حل اختلاف با توجه به شرایط، حق و سهم هر یک از وراث را  از ارث مشخص و به آنها ابلاغ می نماید.

 • مالیات بر ارث چه زمانی باید پرداخت شود؟

مالیات بر ارث  یکی از انواع مالیات های مستقیم است که که وراث تا یک سال بعد از فوت متوفی پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی می بایست اقدام به پرداخت آن نمایند.

به عبارت دیگر  هرگاه شخصی فوت نماید ورثه یا نمایندگان قانونی او باید کارهای مربوط به انحصار وراثت او را به صورت قانونی انجام دهند به این معنا که وراث او باید حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ فوت فرد متوفی با مراجعه به سازمان امور مالیاتی محل سکونت، اظهارنامه مالیاتی مربوطه را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و پس از پر نمودن تحویل نمایند.

در فرم ها یا اظهارنامه مالیاتی  که از طرف سازمان امور مالیاتی به بازماندگان متوفی داده می شود باید اطلاعات هویتی، اموال و دارایی ها، تعداد و  مشخصات وراث در حین فوت، دیون و بدهی ها، واجبات مالی، هزینه های کفن و دفن و غیره درج شود.

 پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و تحویل آن در کنار سایر مدارک مربوطه به شورای حل اختلاف، میزان سهم الاث هر یک از وراث به صورت دقیق مشخص شده این سهم الاث بر اساس گواهی انحصار و وراثت تعیین می گردد.

به عبارت دیگر پس از پرداخت مالیات و عوارض دولتی در گواهی انحصار وراثتی که از طریق شورای حل اختلاف به بازماندگان متوفی داده می شود تعداد وراث و میزان سهم الارث هر یک از آنها مشخص می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان