جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

آیا با صلح عمری سند منتقل میشود؟

در پاسخ به این سوال که آیا با صلح عمری سند منتقل می شود باید گفت که صلح عمری نوعی عقد لازم است که اگر به صورت درست و قانونی انجام شود مالکیت عین صلح شده و به صورت اتوماتیک به فرد صلح گیرنده یا متصالح منتقل می شود به این معنا  انتقال مالکیت به فرد صلح گیرنده به صورت قطعی انجام می شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر عقد قرارداد صلح عمری به صورت محضری انجام شده باشد انتقال مالکیت قطعی می شود اما اگر انتقال مالکیت مال یا دارایی به صورت شفاهی یا قرارداد غیر محضری و دست نویس انجام شده باشد ممکن است روال کار را با اما و اگر مواجه کرده و طرفین ذینفع مجبور شوند برای قطعی کردن قرارداد به مراکز قانونی مراجعه نمایند. به عبارت ساده در صلح عمری مالکیت عین صلح شده و پس از عقد قرارداد رسمی به صلح گیرنده یا متصالح منتقل می شود یعنی انتقال مالکیت قطعی می گردد.

سند صلح عمری چیست؟

صلح عمری نوعی عقد است که بر اساس آن فرد، مالکیت اموال و ملک خود را به فرد یا افراد دیگر به این شرط منتقل می کند که تا پایان عمر بتواند از منافع  آن ها استفاده کرده و منتفع شود.

به عبارت دیگر در صلح عمری فرد مالکیت اموال یا املاک خود را به صورت قطعی به غیر یا وراث واگذار نمی کند و واگذاری به این شرط انجام می شود که فرد مالک بتواند تا زمان زنده بودن از منافع و عواید ملک یا اموال مورد نظر بدون هیچ منعی استفاده کند.

بر اساس قانون در صلح عمری اگر قرار باشد فرد اموال خود را بر اساس این عقد به غیر از وراث خود واگذار کند فقط اجازه واگذار کردن یک سوم آن ها را دارد.

اما اگر شخص بخواهد اموال خود را بر اساس صلح عمری بین وراث خود تقسیم کند قانون هیچ منعی برای این کار وضع نکرده است و مالک می تواند همه اموال خود را بدون هیچ منعی با استفاده از عقد صلح عمری  به وراث واگذار نماید.

به عبارت ساده وقتی یک فرد نخواهد مالکیت ملک یا اموال خود را به صورت قطعی به دیگران واگذار کند می تواند این کار را با استفاده از روش عقد صلح عمری انجام دهد به این معنا که تا زمان زنده بودن می تواند از منافع آن ها منتفع شود‌.

در صلح عمری وقتی که فرد واگذار کننده اموال یا املاک بمیرد اگر قرارداد غیر رسمی باشد پس از طی شدن روال اداری املاک به صورت قطعی به افراد طرف قرارداد منتقل می شود و کسی نمی تواند از آن ها طلب خواهی کند.

اما اگر قرارداد صلح عمری به صورت محضری و رسمی باشد پس از مرگ فرد صلح کننده، ملک یا مال مورد نظر به صورت قطعی و تمام و کمال به فرد صلح گیرنده منتقل می ‌شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

بررسی حقوقی انتقال سند در صلح عمری

بررسی حقوقی انتقال سند در صلح عمری باعث روشن شدن موضوع شده و این نوع انتقال مالکیت را به شکل جامع تری روشن می کند.

عقد صلح عمری در ماده ۷۵۲ قانون مدنی تعریف و شرایط آن به وضوح بیان شده است. بر اساس این ماده قانونی قرارداد صلح عمری در مقام انجام معاملات مدنظر طرفین  یا برای رفع تنازع موجود و جلوگیری از آن در آینده منعقد می گردد.

به عبارت دیگر این نوع قرارداد صلح کاربرد وسیعی در مقام انجام معامله و انتقال مال و اموال به اشخاص دیگر داشته و اختلاف آینده را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

بر اساس این ماده قانونی، قرارداد صلح به دو شکل صلح رقیبی و صلح عمری قابل انعقاد است. در قرارداد صلح رقیبی فرد صلح کننده پس از انتقال مالکیت، حق بهره برداری از اموال خود را برای مدت مشخصی به فرد یا افراد دیگر منتقل می کند اما در قرارداد صلح عمری شخص صلح کننده در عین واگذاری اموال و ملاک خود به دیگران، حق بهره برداری از آنها را تا زمان زنده بودن برای خود محفوظ نگاه می دارد و در عین واگذاری اموال تا زمان زنده بودن می تواند از منافع آنها استفاده کند.

در عقد قرارداد صلح عمری پس از ثبت قرارداد به صورت محضری مالکیت به صورت قطعی به فرد صلح گیرنده منتقل می شود و فرد صلح دهنده مالک آن نیست و فقط می تواند تا زمان زنده بودن از منافع آن مال یا ملک منتفع شود.

حتی قانون این حق را به صلح گیرنده داده است که در صورت تمایل بتواند ملک یا مال صلح شده را به غیر واگذار نماید به این شرط که در قرارداد جدید حق بهره برداری از منافع مال یا ملک مورد نظر برای شخص صلح دهنده تا زمان زنده بودن از طرف خریدار جدید به رسمیت شناخته شود.

شرایط انتقال سند در صلح عمری

شرایط انتقال سند در صلح عمری را نوع توافقنامه و شرایط انعقاد قرارداد مشخص می کند به عبارت دیگر زمانی که قرارداد عقد صلح عمری به صورت درست و قانونی در محضر انجام شود، در ادامه به شکل رسمی و قانونی سند مالکیت به نام صلح گیرنده منتقل می گردد.

اما اگر قرارداد صلح عمری به صورت شفاهی یا دستی تنظیم شده باشد انتقال سند با اما و اگر مواجه شده و ممکن است برای انتقال سند نیاز به دادخواهی و مراجعه به مراکز قضایی باشد.

وقتی صلح عمری با رعایت ضوابط قانونی در محضر به صورت رسمی انجام شده باشد در همان زمان سند ملکی به نام فرد صلح گیرنده منتقل می شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که انتقال سند ملکی در  صلح عمری وابسته به طی شدن روال اداری و ارائه مدارک لازم است به این معنا که برای انتقال سند ملک در صلح عمری باید مدارکی مثل  سند ملکی، استعلام شهرداری و دارایی به اضافه مدارک هویتی طرفین به دفترخانه ها و محاظر رسمی انجام شود تا امکان انتقال سند در صلح عمری پس از انعقاد قرارداد اولیه فراهم گردد.

مدارک لازم برای انتقال سند در صلح عمری

مدارک لازم برای انتقال سند در صلح عمری به این شکل است که اگر انعقاد قرارداد به صورت محضری و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود مدارک هویتی طرفین قرارداد یعنی فرد صلح دهنده و صلح گیرنده شامل کارت ملی و شناسنامه باید ارائه گردد.

همچنین سند  اصلی ملک مورد نظر از قبیل سند تک برگ و یا دفترچه ای نیز برای انتقال ملک باید ارائه شود. لازم به ذکر است که مثل دیگر روش های انتقال سند مدارک لازم  دیگر مثل گواهی پایان کار، گواهی پرداخت مالیات و دارایی و غیره نیز باید به همراه سند  ملک و مدارک هویتی طرفین برای انتقال مالکیت ارائه گردد.

اما اگر انعقاد قرارداد صلح عمری به صورت غیر محضری انجام شده باشد برای انتقال سند باید مدارکی مثل اسناد هویتی طرفین، اسناد رسمی و غیررسمی که نشان دهنده منشا مالکیت زمین مورد نظر باشد به همراه قرارداد دست نویس و غیر رسمی تأیید شده به دفاتر یا محاظر رسمی ارائه شود تا انتقال صلح عمری به صورت رسمی و قانونی انجام شود.

سخن پایانی

آیا با صلح عمری سند منتقل میشود؟ سوالی متداول است که ذهن افراد درگیر در این گونه معاملات را به خود مشغول می کند. برای پاسخ به این سوال باید گفت که اگر قرارداد صلح عمری به صورت درست و قانونی در محاظر رسمی منعقد گردد. پس از ارائه مدارک لازم مثل مدارک هویتی طرفین، سند اصلی، یا مبایعه نامه هایی که نشان دهنده اصالت ملک مورد نظر باشد به همراه مدارک ضمیمه مثل گواهی پایان کار یا گواهی پرداخت مالیات و دارایی، انتقال سند رسمی در صلح عمری انجام می شود و فرد صلح گیرنده به صورت قطعی مالک مال یا ملک محل معامله است.

البته باید به این نکته توجه داشت که در صلح عمری هر چند مالکیت به شخص یا اشخاص دیگر منتقل می شود اما فرد صلح کننده یا صاحب اولیه ملک تا زمان زنده بودن در عواید و منافع ملک یا مال مورد نظر شریک است و فرد صلح گیرنده نمی تواند مانع بهره مند شدن او از منافع مال یا ملک مورد نظر گردد.

حتی اگر فرد صلح گیرنده ملک یا مال مورد نظر را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند فرد صلح دهنده باید از منافع ملک یا مال مورد نظر بهره مند شود و این امر باید در قرارداد جدید لحاظ گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان