وکیل شرکت

وکیل شرکت و نقش وکیل در شرکت ها یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز است که می تواند ذهن صاحبان و سهام داران شرکت های مختلف را برای انجام امور حقوقی و قانونی شرکت به خود جلب کند. قطعا شرکت های مختلف در قالب بنگاه های تجاری و خدماتی در سطح جوامع شهری فعال می شوند.

معمولا این بنگاه های تجاری و خدماتی از دیده مراجع قانونی با عنوان شخصیت حقوقی شناخته می شوند و برای انجام کارهای قانونی باید نماینده یا نمایندگانی با وظایف مشخص قانونی  داشته باشند. هرچند در نگاه کلی یکی از اعضای این شرکت ها می تواند به عنوان نماینده حقوقی آن ها انتخاب شود ولی لزوم آشنایی با مسائل حقوقی و قضایی و چهار چوبی که قانون برای نماینده حقوقی یا وکیل این شرکت ها مشخص کرده است امکان و فرصت چنین کاری را به آنها نمی دهد. یک وکیل پایه یک دادگستری تهران می تواند به مسائل حقوقی شرکت رسیدگی نماید.

چه کسانی می توانند وکیل شرکت ها باشند؟

همانطور که گفته شد کسانی می توانند وکیل شرکت یا شرکت های مختلف شوند که شرایط مقرر شده در قانون را داشته باشند و کسی خارج از چهارچوب مشخص شده نمی تواند برای دستگاه های دولتی و مراجع قانونی معتبر باشد.

 مثلا شرکت های دولتی افرادی را به عنوان نماینده حقوقی خود انتخاب کرده و او را به عنوان نماینده قانونی خود به دادگستری و مراجع ذی صلاح برای حفاظت از منافع خود معرفی می کنند.

معمولا روال کار شرکت های خصوصی یا شرکت های دولتی متفاوت است و این شرکت ها موظف هستند برای انجام کارهای حقوقی و قانونی خود، وکلاء دادگستری را  که دارای جواز و شرایط وکالت باشند برای احقاق حقوق قانونی خود به مراجع مربوطه معرفی نمایند.

 از نظر قانونی درصورتی یک شرکت خصوصی محسوب می شود که حداقل 51 درصد سهام آن در اختیار اشخاص حقیقی باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که به استخدام در آوردن وکلاء پایه یک دادگستری برای انجام کارهای حقوقی شرکت های دولتی مثل مشاوره حقوقی یا شرکت در جلسات رسیدگی به دعاوی حقوقی و … منع قانونی ندارد و روسای شرکت های دولتی با توجه به شرایط دستگاه زیر مجموعه خود می توانند برای انجام این کار اقدام کنند.

وکیل شرکت و نقش وکیل در شرکت ها

وکلای شرکت های تجاری و وظایف آن ها

وکلاء شرکت ها و بنگاه های  تجاری کسانی هستند که طبق روال معمول می بایست دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشند و از تجربه و توانایی لازم در تنظیم قراردادهای شرکت و سایر امور حقوقی و قانونی مرتبت با آن برخوردار باشند.

معمولا وکلاء  حرفه ای که  وکالت و امور حقوقی در  شرکت های مختلف را انجام می دهند همه تمرکز خود را بر  انجام کارهای این حوزه از فعالیت حقوقی و قانونی قرار داده و حتی المقدور  از انجام کارهای حقوقی دیگر مثل دعاوی خانوادگی و کیفری دیگر اجتناب می کنند.

 به دلیل تمرکز فعالیت این گروه از وکلاء دادگستری بر امور حقوقی و قضایی شرکت های مختلف به عنوان وکیل شرکت های تجاری هم خوانده می شوند.

 شرکت های تجاری با توجه به روال کار آن ها که معمولا در حوزه تجارت در زمینه ارائه خدمات یا کالاهای مختلف می باشد ممکن است در قرار دادهای اولیه  تجاری داخلی و خارجی با کارفرما یا تجار دریافت کننده کالا ها و خدمات مورد نیاز  دچار مشکل شوند و هر یک از طرفین مجبور بشوند برای احقاق حق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند که در این شرایط یک وکیل با تجربه و کار آزموده می تواند در فرایند احقاق حقوق قانونی آن ها را یاری کند.

همچنین در پاره ای از موارد شرکت های تجاری مختلف قبل از منعقد کردن قرارداد با شرکت های مختلف شرایط حقوقی و قانونی قرار داد مورد نظر را به وسیله وکلاء خود مورد بررسی و سنجش قرار می دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

لذا شرکت های مختلف تجاری برای هموار کردن روال کار و احقاق حق خود در اثر بروز مشکلات متداول نیاز به استخدام وکلاء زبده و با تجربه در زمینه مسائل تجاری دارند و چشم پوشی از این کار به وسیله روسا یا هیئت مدیره شرکت ها می تواند تبعات بدی در آینده دور یا نزدیک برای آن ها در پی داشته باشد.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل انحصار وراثت

 

قرار داد وکیل با شرکت چگونه تنظیم می شود؟

معمولا قرارداد وکلاء با شرکت های مختلف بر اساس بند هایی که مورد توافق طرفین است  تنظیم می شود در این قرارداد ها  حوزه فعالیت های وکیل و میزان حق الوکاله یا دستمزد و چگونگی پرداخت آن در روالی که مورد توافق طرفین است تعیین و تاکید می شود.

همانطور که گفته شد در این قرارداد ها  حدود و ثغور وظایف وکیل و نحوه عملکرد او مشخص می شود و وکیل مربوطه نمی تواند خارج از حوزه مشخص شده فعالیت کند در مقابل رئیس یا هیئت رئیسه شرکت هم نمی توانند انتظار کاری فراتر از مندرجات قرار داد فی مابین از وکیل شرکت داشته باشند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت  قرار دادی که فی مابین وکیل و مسئولین شرکت منعقد می شود می تواند موقت و مربوط به یک پرونده حقوقی و قضایی خاص باشد که  معمولا پس از خاتمه یافتن پرونده،  همکاری  بین شرکت و وکیل مورد نظر به پایان می رسد.

لذا نوع قرار داد منعقد شده بین وکیل و مسئولین شرکت می تواند با توجه به شرایط،  دوره زمانی یا پرونده های متفاوتی را در بر گیرد.

نقش وکیل در شرکت ها

نقش وکیل در شرکت ها می تواند با توجه به شرایط و نظر صاحبان و هیئت مدیره شرکت متفاوت باشد. گاهی اوقات هدف اعضای شرکت از انتخاب وکیل نظارت بر روند اجرایی  و اداری شرکت و خارج نشدن روند از ریل یا روال قانونی است.

مثل ابطال صورت جلسه مجمع عمومی یا ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، لذا  در این شرایط به وکیل شرکت طبق روال مندرج در قرار داد فی مابین اجازه داده می شود که هر گاه روند قانونی اداره شرکت دچار تزلزل شد وکیل مربوطه این اختیار را داشته باشد که  با ادله قانونی و نظام نامه از تخلف  جلوگیری کند تا حق سهام داران محفوظ بماند.

همچنین وکیل شرکت می تواند در دعاوی حقوقی و مالی شرکت با نهاد ها و شرکت های دیگر به عنوان نماینده شرکت حضور داشته و برای احقاق حق شرکت تلاش کند.

یک وکیل پایه یک دادگستری اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می تواند با اتکا به معلومات و دانش حقوقی خود در روند داد رسی های شرکت، حضور داشته و با ارائه سند و مندرجات قانونی لازم باعث تسریع در روند دادرسی شود که این امر می تواند از اختلال در روند کار شرکت به دلیل صدور احکام قضایی جلوگیری کند و باعث شود ضرر و زیانی متوجه سهامداران شرکت نشود.

مشاوره حقوقی وکیل برای شرکت

مشاوره حقوقی وکیل برای شرکت می تواند تصمیم و اقدامی مهم باشد که مسئولین شرکت از زمان  تاسیس و آغاز به کار شرکت برای آنکه روال کار قانونی باشد اتخاذ نمایند.

 این تصمیم شرایطی برای  شرکت و مسئولین آن فراهم می کند که قبل از  انجام هر کاری مثل اتخاذ تصمیمات مهم یا بستن قراردادهای تجاری و غیر تجاری با وکیل مربوطه مشورت نمایند و ایرادات قانونی آن را بسنجند و پس از سنجش شرایط نسبت به انجام کار یا بستن قرار داد اقدام کنند.

در خیلی از مواقع شرکت های مختلف پس از بروز مشکل و اقامه دعوا بر علیه خود و دیگران اقدام به استخدام وکیل حقوقی می کنند که ممکن است دیر شده باشد و شرایط معامله یا قرارداد طوری باشد که وکیل حتی اگر از توانایی یا تبحر بالا در انجام کارهای حقوقی برخوردار باشد نتواند کاری از پیش برد.

 معمولا مشاوره حقوقی وکیل یک شرکت به این صورت است که وکیل در زمان انجام کلیه کارهای حقوقی شرکت بخصوص انعقاد قرار دادهای تجاری کوچک و بزرگ حضور داشته و مؤلفه های قانونی  و حقوقی  جاری کشور را در آن زمینه برای بستن  قرارداد به  مسئولان شرکت گوشزد می کند.

 لذا در این شرایط تصمیمات و قرار دادهای شرکت بر اساس موازین عقلی، حقوقی و قانونی بسته می شود و این کار باعث می شود در آینده شرکت دچار مشکل و ضرر و زیان  به دلیل توقف کوتاه مدت و بلند مدت روند کار یا پرداخت جریمه های مختلف نشود.

وظایف وکیل شرکت

همانطور که گفته شد بر اساس قراردادی که بین شرکت و وکیل مربوطه بسته می شود وظایف هر کدام از طرفین مشخص می شود. معمولا قانونگذار برخی از وظایف یا تکالیف وکلاء شرکت های مختلف را در قوانین جاری مشخص کرده است. لذا در این شرایط وظیفه وکیل مورد نظر مشخص است و در چهارچوبی که از طرف قانونگذار برای او مشخص شد است فعالیت خواهد کرد.

اما مسئله به اینجا ختم نمی شود و ممکن است در قراردادی که وظایف وکیل را مشخص می کند شرکت یا شرکت های مختلف با توجه به شرایط، بند ها و وظایفی را برای وکیل در نظر بگیرند. مثل انجام  برخی از امور شرکت ها مانند مراجعه به شعب داوری و اخذ استعلامات عدیده از سازمان های مختلف اشاره کرد.

گاهی اوقات وکیل به مسئولین شرکت های مختلف تاکید می کند که کارهای خارج از حوزه قضایی و دادگاه ها به آن ها مربوط نمی شود. به همین دلیل وکلاء و شرکت های مختلف در زمان انعقاد قرارداد های  همکاری باید به این نکات توجه کرده و حوزه وظیفه و کار خود را به وضوح روشن کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

سخن پایانی

وکیل شرکت و نقش وکیل در شرکت ها امروزه  به دلیل پیچیدگی های زیاد روند مالی و اداری که در جوامع شهری ایجاد شده است از مسائل مهمی است که شرکت های خصوصی و دولتی با آن دست به گریبان هستند.

هرچند شرکت های دولتی به دلیل شرایط و روند مشخصی که  برای انجام امور قضایی و حقوقی دارند ممکن است  روال کارشان متفاوت باشد.

اما شرکت های خصوصی به عنوان بنگاه های کوچک و بزرگی  که در بخش تولید و ارائه خدمات اقتصادی فعالیت می کنند برای حفظ منافع خود در زمان انعقاد قرارداد های مختلف یا اختلافات مالی با شرکت ها و بنگاه های دیگر باید از وکلاء مجرب و کاردان استفاده کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
مشاوره تلفنی رایگان