جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

سوالات قاضی در دادگاه طلاق

سوالات قاضی در دادگاه طلاق معمولا حول محور دلایل طلاق می چرخد. به عبارت دیگر قاضی ابتدا دلایل طلاق را از طرفین جویا می شود. در طلاق یک طرفه معمولاً تاکید قاضی در پرسیدن دلایل طلاق بیشتر بر روی فردی است که درخواست طلاق را مطرح کرده است. اما در طلاق توافقی  به صورت یکسان دلایل طلاق از طرفین  پرسیده می شود. همچنین در دادگاه طلاق ممکن است‌ تاکید قاضی در زمان پرسیدن علت طلاق بیشتر به طرف زن بچربد و از مرد بیشتر در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زن پرسش شود. روال پاسخگویی به سوالات هم به این شکل است که زوج و زوجه باید دلایل محکمه پسند و مستدل برای طلاق به دادگاه ارائه دهند و با توجه به مستندات ارائه شده حرف بزنن، همچنین برای آغاز فرایند طلاق زوج باید اقدام به پرداخت حق و حقوق زوجه خود کند یا در صورت نداشتن شرایط مالی، دادخواست اعسار خود را تنظیم و ارائه نماید.

سوالات قاضی در دادگاه طلاق شامل چه مواردی می شود؟

دانستن سوالات قاضی در دادگاه طلاق می تواند برای کسانی که در پروسه طلاق قرار دارند مهم و کارساز باشد. هنگامی که روند اداری و بررسی  یک پرونده طلاق در دادگاه خانواده شروع می شود. باید طرفین دعوا یا وکیل  در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و به سوالات که قاضی در ارتباط با پرونده طلاق مطرح می کند پاسخ بدهند.

معمولاً پاسخ درست و مناسب به سوالات قاضی می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در روند بررسی پرونده و رسیدن  به نتیجه مطلوب برای طرف پاسخگو داشته باشد.

لذا آگاهی از روال پرسش و پاسخ غالب در محاکم طلاق می تواند نقش مهم و موثری در موفقیت هریک از طرفین دعوا داشته باشد. در ادامه سعی می شود به مهمترین سوالات قضات  که در دادگاه های طلاق مطرح می‌شود به صورت مختصر پرداخته شود.

 • معمولاً اولین سوالی که قضات دادگاه های طلاق از طرفین دعوا می پرسند در مورد چگونگی ازدواج طرفین و اطلاعات مربوط به آن می باشد. از جمله مواردی که می‌تواند در قالب سوالات اولیه قضات از طرفین دعوای طلاق قرار گیرد می توان به مواردی مثل سال ازدواج، تعداد سالهایی زندگی مشترک، تعداد فرزندان، جنس آن ها و غیره اشاره کرد.
 • از دیگر سوالات مهم و قابل توجهی که ممکن است در جلسات دادگاه رسیدگی به طلاق از طرف قضات مسئول پرسیده شود می توان به پرسش مربوط به علت طلاق اشاره کرد. پرسش علت و دلیل طلاق از این نظر دارای اهمیت است که نوع پاسخ و نحوه دفاع صحیح طرفین طلاق می تواند نقش مهم و موثری در پیشرفت پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی داشته باشد. در پرونده طلاق یک طرفه که زن در آن خواهان است ارائه دلایل موجه و مستدل از طرف زن می تواند نقش مهم و موثری در رونده پرونده داشته باشد. در مورد طلاق توافقی یا طلاق از طرف مرد دلایل ارائه شده برای طلاق باید به صورتی باشد که بتواند از نظر قانونی و عرفی قاضی را برای صدور رای مناسب مجاب کند.
 • در دادگاه های طلاقی که صدور رای طلاق در آن ها مستلزم ارجاع طرفین به داوری است. یکی از سوالاتی که ممکن است از سوی قاضی دادگاه خانواده مطرح شود پرسش از طرفین در مورد داشتن خویشاوند قابل اعتماد جهت معرفی به دادگاه به عنوان داور می باشد.
 • از دیگر سوالات معمولی که از سوی قاضی در دادگاه های طلاق مطرح می شود پرسش در مورد حق و حقوق مالی زوجه و چگونگی تعیین تکلیف آن است. به عبارت دیگر قاضی طلاق از زوجه پرسش می کند که آیا زوج حق و حقوق مالی زن مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل را پرداخت نموده است یا چگونه قصد دارد آن را پرداخت آن را پرداخت کند تا زمینه برای صدور حکم طلاق فراهم شود.
 • یکی دیگر از سوالاتی که ممکن است از سوی قاضی طلاق پرسیده شود سوال در مورد شرط تصنیف دارایی ‌ها و اموال مرد است بدین معنی که اگر در سند ازدواج  شروطی برای طلاق زن از طرف مرد در نظر گرفته شده باشد مرد قبل از طلاق موظف به پرداخت آن می‌ باشد. به این معنا که اگر در عقدنامه شرط تصنیف اموال مرد برای طلاق در نظر گرفته شده باشد. شوهر در صورت طلاق دادن زوجه موظف به پرداخت نیمی از اموال و دارایی های خود به زن می باشد.
 • از دیگر سوالاتی که معمولاً در پایان فرایند پرسش و پاسخ طلاق از سوی قضات طلاق ممکن است از طرفین مطرح شود این است که آیا طرف یا طرفین درخواست کننده طلاق نسبت به تصمیم شان  برای طلاق و درستی آن اطمینان خاطر دارند یا هنوز نسبت به این امر مردد هستند و به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند که می تواند در ادامه روند طلاق بسیار موثر باشد.

در دادگاه طلاق چگونه حرف بزنیم

در دادگاه طلاق چگونگی حرف زدن و پاسخ دادن به سوالات قاضی مربوطه می تواند نقش مهمی در پیشرفت کار و رسیدن به نتیجه مطلوب داشته باشد. پاسخ به سوالات قاضی در دادگاه طلاق به طور کلی به دو بخش کلی  تقسیم می شود.

اولین بخش پاسخ ها به سوالاتی مربوط می شود که قاضی پرونده در مورد علت یا علل درخواست طلاق از طرفین جویا می شود. بخش دوم پاسخ ها به سوالاتی مربوط می شود که می تواند در تعیین تکلیف دعوا و مدت دادرسی دخالت مستقیم داشته باشد و گاهی اوقات تعیین کننده باشد.

اینکه طرفین طلاق چگونه بتوانند به این دو بخش سوالات بخصوص سوالات قسمت دوم به صورت جامع و کامل پاسخ بدهند در نحوه دفاع صحیح بسیار موثر است و می تواند نسبت به تغییر نتیجه پرونده به نفع طرفی موثر باشد که به شکل مناسب پاسخ می دهد.

البته باید توجه داشت چگونگی پاسخ دادن به سوال قاضی دادگاه طلاق می تواند در نتیجه گیری بسیار موثر باشد یعنی هرچه پاسخ ارائه شده به قاضی دادگاه طلاق مختصر و مفید تر باشد بهتر می‌تواند باعث اقناع قاضی شود.

 • در چگونگی پاسخ دادن به سوالات قاضی طلاق در مورد بخش اول سوالات که مربوط به تعداد سالهای زندگی مشترک،تعداد فرزندان و جنسیت آنها می شود. باید به صورت مختصر و مفید پاسخ داده شود و طرفین طلاق باید حتی المقدور از توضیحات اضافه و زیاد گویی پرهیز کنند چون هم باعث تلف شدن وقت دادگاه می شود و هم ممکن است تاثیر بدی بر روی شنوندگان و قاضی داشته باشد.
 • اما در بخش دوم پاسخگویی به سوالات قاضی دادگاه طلاق، ممکن است شرایط و نوع پاسخ ها با توجه به انواع طلاق متفاوت باشد. باید توجه داشت که در این بخش در طلاق از طرف مرد یا طلاق توافقی ممکن است نوع توضیحات طرف مرد زیاد مورد توجه نباشد. اهمیت پاسخ های بخش دوم یعنی علت طلاق بیشتر در دادگاه های طلاق از طرف زن مورد توجه قضات بوده و می تواند پاسخ های کوتاه و گزیده زن نقش مهمی در روند پرونده داشته باشد. طبق روال جاری در جوامع اسلامی بخصوص قوانین قضایی  ایران حق طلاق با مرد است و زن در صورتی می تواند درخواست طلاق یک طرفه از مرد را مطرح کرده به نتیجه برساند که دلایل موجی برای این کار به مراجع قضایی ارائه دهد. به عبارت دیگر فقط زن در صورتی که  از طرف مرد وکالت داشته باشد  می تواند بدون ارائه دلیل محکمه پسند اقدام به طلاق کند. در غیر این صورت زنان برای طلاق گرفتن باید بتوانند عسر و حرج خود را برای دادگاه به اثبات رسانده و دلایل محکم پسند و مستدلی  ارائه دهند. بنابراین پاسخ زن  در دادگاه طلاق یک طرفه به  سوال قاضی در مورد علت درخواست طلاق می‌تواند در نتیجه دعوا و صدور حاکم بسیار موثر باشد. لذا در زمان جواب به این سوال زن باید تمرکز خود را بر دلایل محکمه پسند و موثر مثل اعتیاد همسر، سوء رفتار شدید و غیر اخلاقی، حکم زندان شوهر و غیره متمرکز کند و حتی المقدور از زیاد گویی و صحبت کردن در مورد مسائل دیگر خودداری کند.
بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران
بهترین وکیل طلاق توافقی تهران
 • در طلاق از طرف زن یا مرد که مستلزم ارجاع طرفین به داوری باشد طرفین باید در پاسخ به این پرسش که  آیا دارای خویشاوند قابل اطمینان هستند که جهت داوری  به دادگاه معرفی کنند باید مشخصات یک فرد مناسب و قابل اطمینان را برای این امر به دادگاه ارائه نمایند.
 • در پاسخ به این پرسش قاضی دادگاه طلاق که در مورد حقوق مالی زن و پرداخت آن از طرف شوهر مطرح می‌شود مرد باید به صورت روشن به دادگاه پاسخ بدهد که آیا آن را پرداخت کرده است یا خیر و اگر این حق و حقوق مالی را پرداخت کرده است اسناد و مدارک پرداخت را برای ثبت در پرونده به دادگاه ارائه دهد. همچنین در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت یک دفعه حق و حقوق زن را نداشته باشد باید دادخواست اعسار و ناتوانی خود را به دادگاه مربوطه ارائه دهد.
 • اگر شرط تصنیف اموال در عقدنامه زن درج شده باشد قاضی دادگاه طلاق با توجه به مدارک ارائه شده از طرف زن  در وقت مقتضی نسبت به تقسیم اموال بر اساس توافق انجام شده تصمیم گیری می کند.
 • همچنین زوجین باید برای پاسخگویی به سوال قاضی طلاق در مورد درستی تصمیم طلاق  و اطمینان خاطر  نسبت به آن از آمادگی لازم برخوردار باشند چون کوچکترین تردید در پاسخگویی می تواند باعث کند شدن روند کار و اطاله دادرسی شود.

مطلب پیشنهادی: وکیل طلاق توافقی تهران

در زمان مطرح شدن سوالات قاضی در دادگاه طلاق  و چگونگی پاسخگویی به آنها به چه نکاتی باید توجه شود؟

در زمان مطرح شدن سوالات قاضی در دادگاه طلاق و چگونگی پاسخگویی به آنها باید به این نکته توجه داشت که طبق مقررات آیین دادرسی زمان و تعداد جلسات دادگاه برای طرح دعوای مختلف و نحوه پاسخگویی محدود است به همین دلیل وقت مشخصی در اختیار طرفین دعوا برای پاسخگویی قرار داده می شود.

لذا طرفین دعوا باید از زیادی گوی و اظهارات اضافه  خودداری کنند تا بتوانند به صورت کامل و جامع به سوال مطرح شده پاسخ دهند.

یکی دیگر از نکاتی که در پرسش و پاسخ قاضی در دادگاه طلاق می تواند مورد توجه باشد جمع آوری مدارک و اسناد لازم برای ارائه به دادگاه است چون قضات معمولاً فقط به اظهار اتی توجه می‌کنند که اسناد و مدارک تایید آنها ضمیمه پرونده طلاق شده باشد.

لذا طرفین دعوا در طلاق اگر قصد بیان مطلبی را در دادگاه را داشته باشند باید پیش از شروع جلسه دادگاه نسبت به تکمیل اسناد و مدارک مربوطه اقدام کنند.

مثلاً اگر زن قصد داشته باشد با استناد به سوء رفتار زوج و عسر و حرج نسبت به طلاق اقدام کند باید مدارک مربوط به سوء رفتار همسر همانند نامه پزشکی قانونی، استشهاد محلی و غیره را برای بررسی به دادگاه ارائه دهد. نحوه دفاع و پاسخگویی صحیح به سوالات قاضی می‌تواند نقش مهم و غیر قابل انکاری در روند پرونده  و به سرانجام رسیدن آن داشته باشد.

لذا به عنوان یک نکته مهم و قابل توجه  توصیه می‌شود که حتی المقدور زن و شوهر به تنهایی و بدون حضور وکیل در جلسات دادگاه طلاق حاضر نشوند چون ممکن است به دلیل عدم آگاهی از قوانین جاری و ناتوانی در شمرده و درست حرف زدن حق آنها تضعیع شود.

مطلب پیشنهادی: طلاق از طرف زن

سخن پایانی

سوالات قاضی در دادگاه طلاق می تواند نقش مهمی در روند پرونده های طلاق داشته باشد. لذا طرفین طلاق برای حضور در جلسات دادگاه طلاق بهتر است نسبت به سوالاتی که در دادگاه  از طرف قاضی مطرح شود از آگاهی لازم برخوردار باشند تا در روند دادرسی و رسیدگی به پرونده دچار مشکل نشوند.

چگونگی حرف زدن در دادگاه طلاق می تواند یکی دیگر از اهرم هایی باشد که بتواند روند پرونده  را به سمت طرفی که به صورت مختصر و مفید حرف میزند تغییر دهد.

هرچند آگاهی از سوالاتی که به وسیله قاضی طلاق در چنین دادگاههای مطرح می‌شود یا چگونگی پاسخگویی به آنها می تواند در روند پرونده های طلاق  تاثیر داشته باشد اما بهترین کار برای موفقیت در این گونه پرونده ها گرفتن وکیل و استفاده از تجربیات آنها برای رسیدن به هدف می باشد.


در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان