جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

عواقب ترک منزل توسط مرد

عواقب ترک منزل توسط مرد در قانون به صراحت آمده است به این معنا که اگر زوج بدون عذر موجه محل زندگی خود را ترک کند همسر او می تواند از او شکایت کند. شکایت از زوج به دلیل ترک منزل با توجه به شرایط به دو بخش کیفری و حقوقی تقسیم می شود. به این معنا که اگر زمان ترک منزل توسط شوهر کوتاه باشد شکایت حقوقی است و پس از اثبات جرم مرد موظف به بازگشت به خانه و پرداخت نفقه همسر است. اما اگر مدت زمان غیبت همسر از منزل بدون عذر موجه  ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه به صورت متناوب باشد.

این امر از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود و نوع شکایت برای دادخواهی کیفری است. به این معنا که زوجه پس از تنظیم شکایت کیفری با در دست داشتن مدارکی مثل استشهاد محلی، تکمیل اظهار نامه، شهادت شهود، صورت جلسه کلانتری و غیره  می تواند برای دادخواهی به محاکم قضایی مراجعه کند. از عواقب ترک منزل توسط مرد می توان به مواردی مانند درخواست نفقه از سوی زن و درخواست طلاق  از سوی زن به دلیل عسر و حرج اشاره کرد. همچنین در صورت اثبات جرم ترک انفاق کیفری، زوج به مجازات سه ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می شود.

دلایل ترک منزل توسط شوهر

ترک منزل توسط شوهر با توجه به شرایط می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که از آن جمله می توان به مواردی مثل دعوای بین زوجین اشاره کرد که باعث می شود مرد به صورت قهر آمیز محل زندگی خود را  برای مدت نامعلومی ترک نماید.

در خیلی از موارد هم برخی از مردان به دلیل یکنواخت شدن شرایط زندگی و کاهش علاقه به زندگی زناشویی منزل خود را ترک می کنند، از دیگر دلایل ترک منزل توسط شوهر می توان به  مواردی  مثل روابط زناشویی خارج از ازدواج، ورشکستگی و مشکلات مالی، فرار از پرداخت مهریه و … اشاره کرد که باعث ترک غیر موجه محل زندگی توسط مرد می شود.

ترک منزل توسط شوهر به دلایل نا موجه کاری غیرقانونی است و  زوجه می تواند برای دادخواهی با در دست داشتن مدارک لازم برای تنظیم شکایت حقوقی یا کیفری به مراکز قضایی مراجعه کند.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل مهریه در تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

عواقب ترک منزل توسط مرد؛ حکم قانونی ترک منزل توسط شوهر

عواقب ترک منزل توسط مرد با توجه به میزان غیبت مرد و نوع مطالبات زن می تواند متفاوت باشد. به این معنا که اگر مدت زمان غیبت غیر موجه مرد کوتاه باشد زن با تنظیم شکایت حقوقی می تواند نفقه ایام غیبت همسر را مطالبه کند.

اما اگر مدت غیبت غیر موجه مرد بیشتر از ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب باشد زوجه می تواند با تنظیم شکایت کیفری به دلیل عسر و حرج ناشی از غیبت شوهر، تقاضای طلاق را مطرح نماید.

در این شرایط اگر مرد محکوم شود علاوه بر پرداخت نفقه دوران غیبت برای او مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس نیز در نظر گرفته می شود. همچنین زوجه پس از محکومیت کیفری مرد می تواند با در دست داشتن حکم دادگاه برای جاری شدن صیغه طلاق به دفاتر مربوطه مراجعه کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل نفقه زن

نحوه فرستادن اظهار نامه ترک منزل مرد توسط زن

نحوه فرستادن اظهار نامه ترک منزل مرد توسط زن به این شکل است که زوجه باید با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به تنظیم اظهار نامه ترک منزل توسط مرد کند.

پس از تنظیم اظهار نامه ترک منزل مرد توسط زن، این اظهار نامه طبق روال جاری برای بازگشت مرد به زندگی مشترک به او ابلاغ می شود و در صورتی که مرد به اظهار نامه دریافتی  در مدت مشخص شده بی توجهی باشد و به محل زندگی خود باز نگردد.

زوجه می تواند با تنظیم دادخواست عسر و حرج به دلیل ترک زندگی به وسیله شوهر از اظهار نامه ارسالی به شوهر به عنوان مدرک اثبات ادعای مطرح شده استفاده کرده و علاوه بر گرفتن نفقه ایام غیبت شوهر درخواست طلاق  ناشی از عسر و حرج  را نیز مطرح کند.

در این شرایط اگر مدارک ارائه شده  مورد تایید مراجع قضایی قرار گیرد  حکم طلاق صادر شده و حتی شوهر به مجازات حبس سه ماه و یک روز تا ۵ ماه با توجه به شرایط  پرونده محکوم می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: نحوه دفاع در دادگاه نفقه

نحوه اثبات ترک منزل توسط شوهر

نحوه اثبات ترک منزل توسط شوهر  در محکومیت مرد و تسریع در روند دادرسی بسیار موثر است. به عبارت دیگر زوجه برای آنکه بتواند ترک منزل به وسیله شوهر را اثبات کند باید دلایل مستدل و محکمه پسندی را به مراجع قضایی ارائه دهد.

به این معنا که اگر زن نتواند با ارائه مدارک مستدل و محکمه پسند ترک منزل به وسیله شوهر را برای مراجع قضایی اثبات کند قادر به دریافت نفقه یا طلاق ناشی از عسر و حرج نخواهد بود.

از جمله روش های اثبات ترک منزل به وسیله مرد می توان به مواردی مانند تهیه استشهاد محلی از دوستان و آشنایان، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تکمیل و ارسال اظهار نامه برای زوج، استفاده از شهادت شهود، استفاده از صورتجلسه تنظیمی به وسیله کلانتری و غیره اشاره کرد.

استشهادیه ترک منزل توسط زوج

استشهادیه ترک منزل توسط زوج یکی از روش های اثبات ترک منزل به وسیله مرد است که زن یا زوجه می تواند برای اثبات ادعای خود از آن استفاده کند.

برای تنظیم استشهادیه باید از آشنایان و همسایگان که شناخت لازم نسبت به مرد و شرایط زندگی او دارند استفاده شود.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که شخص امضا کننده استشهادیه پس خواندن و امضای استشهادیه در صورت لزوم باید در دادگاه حاضر شده و به صورت حضوری ترک منزل به وسیله مرد را تایید کند.

تکلیف زنی که شوهرش او را ترک کرده چیست؟

تکلیف زنی که شوهر او را ترک کرده است به وسیله مراجع قضایی روشن می شود. به عبارت دیگر اگر مردی به دلایل نا موجه و نام معلوم زندگی خود را ترک کند.

همسر یا زوجه مرد می تواند با در دست داشتن مدارک لازم  برای تنظیم دادخواست عسر و حرج  به مراکز قضایی مربوطه مراجعه کند. زنی که شوهرش او را ترک کرده است برای اثبات این ادعا ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل اظهار نامه اقدام کند.

سپس در ادامه اظهار نامه تنظیم شده از طریق روال قانونی به شوهر زن ابلاغ  شده و او را دعوت به بازگشت و از سرگیری زندگی مشترک می کند.

در صورتی که مرد یا زوج به اظهار نامه دریافت شده بی توجهی کرده و به زندگی مشترک باز نگردد. زوجه دادخواست طلاق ناشی از عسر و حرج را تنظیم  کرده و آن با ضمیمه اظهار نامه مربوطه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارائه می کند.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل طلاق در تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

سخن پایانی

عواقب ترک منزل توسط مرد با توجه به شرایط  و  نوع مدارک یا خواسته زوجه می تواند متفاوت باشد. به عبارت دیگر وقتی مرد به دلایل ناموجه منزل خود را ترک کند اگر زمان غیبت او کوتاه باشد زوجه می تواند با تنظیم دادخواست حقوقی علاوه بر گرفتن نفقه دوران غیبت او را ملزم به بازگشت به زندگی مشترک نماید.

اما اگر مدت زمان ترک زندگی مشترک به وسیله مرد بیش از ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب باشد زن با در دست داشتن مدارک هویتی و مدارکی مانند اظهار نامه، استشهادنامه، شهادت شهود، صورتجلسه کلانتری اقدام به تنظیم شکایت کیفری بر علیه همسر خود می کند.

پس از آنکه زن  دادخواست مربوطه  به ترک منزل به وسیله شوهر را تنظیم کرد، در صورتی که بتواند ادعای مطرح شده  را با ارائه مدارک لازم اثبات کند علاوه بر آنکه می تواند نفقه دوران غیبت شوهر را دریافت کند، اگر تمایل به ادامه زندگی با همسر به دلیل عسر و حرج ناشی از غیبت را نداشته باشد می‌تواند حکم طلاق خود را نیز بگیرد.

همچنین در این شرایط حکم دادگاه فقط محدود به دریافت نفقه یا صدور حکم طلاق  نمی شود و ممکن است زوج با توجه به شرایط به مجازات حبس ۳ماه و یک روز تا ۵ ماه نیز محکوم شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان