جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

مهریه در طلاق توافقی؛ دانستنی های مهم برای زنان

مهریه در طلاق توافقی تفاوتی با دیگر انواع طلاق ندارد و در صورت مطالبه زن زوجه باید آن را بپردازد. منتهی شرایط دریافت و پرداخت مهریه در طلاق توافقی با دیگر انواع طلاق متفاوت است.

به بیان دیگر در طلاق توافقی، حقوق طرفین از چهارچوب قانونی خارج شده و در حیطه توافق طرفین قرار می گیرد و توافق طرفین است که چگونگی و شرایط پرداخت و دریافت مهریه یا حقوق دیگر زن را مشخص می کند یعنی ممکن است زن و شوهر توافق کنند که شوهر همه یا بخشی از مهریه را پرداخت کند یا در خیلی از موارد هم ممکن است زن در قبال دریافت حضانت فرزندان یا رضایت شوهر برای انجام طلاق توافقی همه یا بخشی از مهریه خود را ببخشد.

از جمله دانستنی های مهم برای زنان در طلاق توافقی اضافه شدن مشاوره اجباری به روند طلاق توافقی است به این معنا که پس از توافق زن و شوهر برای طلاق، آنها باید به سامانه نوبت دهی طلاق(zaman.behzisti.net) مراجعه کنند سپس در جلسات اجباری مشاوره و غربالگری شرکت کرده و پس از شرکت در جلسات مشاوره و غربالگری اجباری اگر برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر شود طرفین با در دست داشتن این گواهی  می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست طلاق  و پیگیری مراحل آن مراجعه کنند.

نقش مهریه در حمایت مالی از زن پس از طلاق، آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد؟

نقش مهریه در حمایت مالی از زن پس از طلاق بسیار مهم و قابل توجه است به این معنا که  اگر زن شاغل نباشد دریافت مهریه به صورت کامل یا قسطی می تواند یک راهکار نسبتاً مطمئن و مناسب برای ادامه زندگی او باشد. آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد سوالی متداول است که ذهن افراد درگیر در طلاق را به خود جلب می کند.

برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که مهریه یکی از حقوق قانونی زن است که نوع طلاق نمی تواند تغییری در میزان و شرایط آن ایجاد کند و پس از جاری شدن صیغه عقد و ثبت آن در دفاتر رسمی، هر زمان که زن اراده کند زوج باید مهریه او را پرداخت نماید.

اما در طلاق توافقی به دلیل آنکه طلاق و شرایط آن با توجه به توافق طرفین هدایت و عملی می شود، مهری زن، میزان و چگونگی پرداخت آن در گرو توافق طرفین است به این معنا که اگر در توافقات انجام شده مرد تعهد نماید که مهریه را به صورت کامل پرداخت کند مهریه به صورت کامل به زوجه پرداخت می شود و اگر زن در پروسه طلاق  در قبال گرفتن امتیازاتی از مرد بخشی از مهریه یا همه آن را ببخشد از نظر قانون مورد پذیرش قرار می گیرد و پس از طی شدن روند اداری، رای طلاق برای اجرا در دفاتر ثبت صادر می شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره از وکیل مهریه با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس بگیرید.

میزان مهریه در طلاق توافقی چگونه تعیین می شود؟

میزان مهریه در طلا و توافقی همانطور که گفته شد در گرو توافق طرفین طلاق است به عبارت دیگر در مورد میزان و چگونگی پرداخت مهریه زن و شوهر به توافق می رسند اما اگر به هر دلیل زن و شوهر در طلاق توافقی بر سر مهریه و چگونگی پرداخت آن به نتیجه نرسند.

در صورت درخواست زن به گرفتن مهریه، مراجع قانونی در مورد شرایط  و چگونگی پرداخت مهریه تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر در طلاق توافقی، همه شرایط طلاق به جز روند قانونی و اداری انجام این کار با توافق طرفین انجام می شود و این آزادی عمل برای زوج وجود دارد که بر سر میزان مهریه و چگونگی دریافت و پرداخت آن به توافق برسند.

همچنین در طلاق توافقی این حق برای زوجه محفوظ است که مهریه خود را به صورت کامل از زوج مطالبه کند و یا در قبال دریافت امتیازاتی مثل حضانت فرزندان یا گرفتن رضایت شوهر برای انجام طلاق بخشی از مهریه یا همه آن را ببخشد.

آزادی زوجین در توافق بر میزان مهریه در طلاق توافقی

آزادی زوجین در توافق بر میزان مهریه در طلاق توافقی یکی از نکات مهم و قابل توجه این نوع طلاق است به این معنا که میزان مهریه و چگونگی دریافت یا پرداخت آن در گرو توافق زن و شوهر است.

در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و خواسته های طرفین ممکن است در قبال رضایت طرف مقابل از همه یا بخشی از حقوق خود چشم پوشی نمایند.

مهریه یکی از حقوقی است که  قانون برای زن  در نظر گرفته است و زوجه این آزادی عمل را دارد که با زوج بر سر  میزان و چگونگی دریافت آن به توافق برسد و اگر این توافق به صورت ثبتی و محضری انجام شود پشیمانی طرفین نمی تواند تاثیری در روال اداری و اجرایی آن داشته باشد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریعترین راه گرفتن مهریه

اختیار زن برای دریافت مهریه به صورت کامل یا بخش آن

اختیار زن برای دریافت مهریه به صورت کامل یا بخشی از آن یکی از ویژگی های قابل توجه و مهم  در طلاق توافقی است. همانطور که گفته شد در طلاق توافقی حق و حقوق قانونی طرفین با توجه به توافق زن و شوهر  سنجیده می شود به این معنا که رضایت طرفین شرایط توافق را تعیین می کند.

در طلاق توافقی اگر زن خواهان طلاق باشد به دلیل آنکه در قوانین کشورهای اسلامی مثل ایران حق طلاق با مرد است زن این اختیار و آزادی عمل را دارد که در قبال بخشیدن کامل یا بخشی از مهریه بتواند رضایت شوهر برای انجام طلاق را بگیرد.

همچنین زن می تواند از امتیاز مهریه برای گرفتن حضانت فرزندان نیز استفاده کند به این معنا که در قبال نگرفتن کامل مهریه یا بخشی از آن بتواند حضانت فرزندان خود را از زوج بگیرد.

نحوه دریافت مهریه در طلاق توافقی

همانطور که گفته شد نحوه دریافت مهریه در طلاق توافقی در گرو توافق طرفین است به این معنا که میزان مهریه و چگونگی دریافت آن را توافق طرفین مشخص می کند.

اما اگر زوجین در طلاق توافقی به دلایل مختلف بر سر میزان و چگونگی دریافت مهریه به توافق نرسند و قصد آنها برای طلاق و جدایی به قطعیت رسیده باشد در مورد میزان و چگونگی پرداخت مهریه در صورت درخواست زن دادگاه خانواده تصمیم گیری می کند.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره از وکیل طلاق توافقی با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس بگیرید.

  • امکان دریافت مهریه از طریق توافقنامه طلاق توافقی

امکان دریافت مهریه از طریق توافقنامه طلاق توافقی راهکاری مناسب و معقول برای برون رفت از چالش دریافت و پرداخت مهریه است.

به عبارت دیگر در طلاق توافقی برای آنکه زن و شوهر بتوانند شرایط طلاق را مدیریت کرده از چالش های پیش رو مثل پشیمانی یکی از طرفین جلوگیری نمایند بهتر است که برای انجام طلاق توافقی اقدام به تنظیم توافقنامه طلاق توافقی به صورت رسمی و محضری نمایند.

به شکلی که پس از تنظیم توافقنامه طلاق و تایید طرفین پشیمانی یا خلف وعده طرف مقابل نمی تواند تاثیری در روند کار و حق و حقوق تعیین شده داشته باشد.

  • امکان دریافت مهریه از طریق دادگاه خانواده در صورت عدم توافق

امکان دریافت مهریه از طریق دادگاه خانواده در صورت عدم توافق طرفین در طلاق توافقی وجود دارد، به این معنا که اگر زوجین بر سر مسائل مختلف و حقوق طرفین توافق داشته باشند اما در مورد مهریه و چگونگی پرداخت آن به توافق نرسند زوج می تواند از طریق دادگاه خانواده درخواست مطالبه مهریه  را مطرح کرده و نسبت به گرفتن آن از زوج اقدام کند.

به عبارت دیگر در طلاق توافقی اگر زوجین بر سر حقوق طرفین مثل مهریه به توافق نرسند و طرف مقابل یعنی زوجه اصرار بر گرفتن مهریه داشته باشد روند کار پیچیده شده و اطاله دادرسی را ممکن است برای طرفین به دنبال داشته باشد.

هرچند در طلاق توافقی، توافق طرفین بر مسائل مختلف و حقوق یکدیگر می تواند باعث سرعت گرفتن روند کار شود اما در صورتی که بر سر مسائل مختلف مثل حقوق قانونی زن، زوجین نتوانند به توافق برسند و برخواسته خود اصرار داشته باشند برای به نتیجه رسیدن روند طلاق، معمولا به  این مسائل در مراجع قانونی  مثل دادگاه خانواده رسیدگی می شود.

شرایط دریافت مهریه عندالمطالبه(امکان مطالبه مهریه عندالمطالبه بدون اثبات شرایط خاص)

شرایط دریافت مهریه عندالمطالبه به این شکل است که اگر در سند ازدواج مهریه به صورت عند الاستطاعه ثبت نشده باشد هر زمان که زن اراده کند مرد موظف به پرداخت آن است و امکان مطالبه مهریه عندالمطالبه بدون اثبات شرایط خاص وجود دارد.

به این معنا که برای دریافت مهریه عندالمطالبه زوجه نیاز به اثبات شرایط خاصی ندارد و پس از جاری شدن صیغه عقد و ثبت آن هر زمان که اراده کند مرد موظف به پرداخت مهریه به صورت کامل یا قسطی به زن است.

به عبارت دیگر برای دریافت مهریه عندالمطالبه نیاز به بررسی وضعیت مالی مرد و توانایی یا عدم توانایی پرداخت تعهدات مالی مثل مهریه نیست و اثبات این امر برای مراجع قانونی الزامی نیست.

به شکلی که اگر مرد از پرداخت مهریه طفره برود زوجه می تواند با گرفتن استعلام اموال مرد نسبت به توقیف آنها تا روشن شدن تکلیف مهریه اقدام کند و حتی اگر عسر و حرج مرد در پرداخت مهریه هم  ثابت شود میزان اعلام شده قانونی برای پرداخت مهریه به زوج ابلاغ شده و او باید به صورت قسطی نسبت به پرداخت میزان مشخص شده در موعد مقرر اقدام کند.

شرایط دریافت مهریه عندالاستطاعه(لزوم اثبات توانایی مالی زوج برای پرداخت مهریه)

شرایط دریافت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه متفاوت است به این معنا که اگر در سند رسمی ازدواج یا عقدنامه چگونگی دریافت مهریه به صورت عندالاستطاعه ثبت شده باشد.

زوجه در صورتی می تواند مهریه خود را از زوج دریافت کند که استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه در مراجع قانونی به اثبات رسیده باشد و اگر استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه در مراجع قانونی به اثبات نرسد مهریه به زن تعلق نمی گیرد و زوجه نمی تواند پیگیر دریافت مهریه خود در مراجع قانونی باشد.

به عبارت دیگر لزوم اثبات توانایی مالی زوجه برای پرداخت مهریه در مهریه عندالاستطاعه نقش تعیین کننده ای  در پرداخت و دریافت دارد و در صورتی که استطاعت و توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه زوجه در مراجع قانونی به اثبات نرسد زوجه نمی تواند پیگیر دریافت مهریه باشد.

شرایط دریافت مهریه تعیینی(لزوم تعیین دقیق مهریه در عقدنامه)

شرایط دریافت مهریه تعیینی به این شکل است که اگر دریافت مهریه به صورت توافقی انجام نشود و زوجه برای دریافت مهریه به مراجع قانونی مراجعه نماید. اگر قانون سقف مشخصی برای مهریه در نظر گرفته نباشد زوج موظف به پرداخت همه مهریه تعیین شده در سند ازدواج است.

البته باید توجه داشت که دریافت مهریه تعیینی زمانی محقق می شود که میزان تعیین شده مشخص و قابل وصول باشد در غیر این صورت میزان مهریه باید به وسیله کارشناس قانونی انجام گردد.

در پاره ای از موارد هم اگر میزان مهریه بر اساس پول رایج مملکت تعیین شده باشد و به دلیل نوسانات اقتصادی ارزش این پول کاهش پیدا کرده باشد در صورت درخواست زن، ارزش میزان مبلغ تعیین شده به روز رسانی شده سپس از زوج  برای پرداخت به زوجه دریافت می شود.

لزوم تعیین دقیق مهریه در عقدنامه از نکات مهم و قابل توجهی است که باید به آن توجه شود چون هرگونه کاستی و کم توجهی در این زمینه ممکن است در آینده برای طرفین مشکل ساز شود.

بر اساس مواد قانونی چیزی باید به عنوان مهریه در نظر گرفته شده و در عقدنامه ثبت شود که مالیت داشته و قابل وصول باشد لذا لزوم تعیین دقیق مهریه در عقدنامه یکی از نکات مهم و تعیین کننده است که مورد تایید مراجع قانونی می باشد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریع ترین راه طلاق

راهنمایی و مشاوره حقوقی به زن در خصوص حقوق مالی خود

راهنمایی و مشاوره حقوقی به زن در خصوص حقوق مالی خود یک راهکار معقول و منطقی برای استیفای حقوق مالی زن به خصوص در زمینه ازدواج یا طلاق است.

به بیان دیگر اگر زن بتواند راهنمایی و مشاوره حقوقی در خصوص حقوق مالی خود را از مراجع معتبر مثل وکلاء باتجربه و کارآزموده دریافت کند به راحتی می تواند تصمیم گیری کرده و از پایمال شدن حقوق قانونی خود جلوگیری کند.

آگاهی به قانون و روال اداری مراجع قضایی می تواند نقش مهم و غیر قابل انکاری در استیفای حقوق شهروندان داشته باشد که این امر برای همه افراد جامعه میسر نیست لذا گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی از افراد با تجربه و کارآزموده می تواند در استیفای حقوق زن موثر و تعیین کننده باشد.

سخن پایانی

مهریه در طلاق توافقی با توجه به توافق طرفین مورد ارزیابی قرار می گیرد، به شکلی که توافق زوجین،  گرفتن مهریه به صورت کامل یا بخشی از آن را تعیین می کند و در خیلی از موارد هم ممکن است که در طلاق توافقی، زوجه در قبال دریافت امتیازاتی مثل  گرفتن رضایت شوهر برای طلاق یا حضانت فرزندان به بخشیدن کامل یا بخشی  از مهریه رضایت دهد.

در طلاق توافقی مثل انواع طلاق مهریه به زن تعلق می گیرد با این تفاوت که توافق طرفین میزان و چگونگی پرداخت مهریه را مشخص می کند. آزادی زوجین در توافق بر میزان مهریه در طلاق توافقی امری مهم و تاثیرگذار است.

به این معنا که اختیار زن برای دریافت مهریه به صورت کامل یا بخش آن در نظر گرفته می شود. نحوه دریافت مهریه در طلاق توافقی در گرو توافق زوجین است و اگر امکان دریافت مهریه از طریق توافقنامه طلاق توافقی فراهم باشد روند کار بدون چالش انجام می شود.

امکان دریافت مهریه از طریق دادگاه خانواده در صورت عدم توافق هم وجود دارد یعنی اگر در طلاق توافقی زوجین بر سر چگونگی دریافت یا پرداخت مهریه به توافق نرسند و زوجه اصرار به گرفتن کامل یا بخشی از مهریه خود داشته باشد می تواند روشن شدن وضعیت، درخواست دریافت مهریه را به مراجع قانونی مثل دادگاه خانواده ارائه دهد.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان