جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

مجازات پرورش مواد مخدر

مجازات کشت و پرورش مواد مخدر در خانه یا مزرعه به صراحت در قوانین جاری مبارزه با مواد مخدر مشخص شده است و اگر فردی به صورت مکرر این جرم را مرتکب شود جریمه آن سنگین تر می شود. براساس قوانین مبارزه با مواد مخدر کشت خشخاش مطلقا ممنوع است، همچنین کشت شاهدانه به‌منظور تولید انواع مواد مخدر ممنوع بوده و برای آن ها جرم انگاری شده است.

بر اساس قانون جاری هرگاه فردی برای بار اول مرتکب جرم کاشت مواد مخدر در خانه یا مزرعه شود به مجازات پرداخت 10 تا 100 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر فرد این جرم را برای بار دوم تکرار کند به پرداخت جزای نقدی 50 تا 500 میلیون ریال به علاوه تحمل 30 تا 70 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر جرم تولید خشخاش و‌ شاهدانه در خانه و مزرعه برای بار سوم تکرار شود، فرد مجرم به مجازات پرداخت 100میلیون تا 1میلیارد ریال جزای نقدی، تحمل 1 تا 70 ضربه شلاق و مجازات حبس 2 تا 5 سال با توجه به میزان ارتکاب جرم محکوم می‌گردد.

مجازات کشت و پرورش مواد مخدر

بر اساس قوانین جاری کشت و پرورش مواد مخدر مانند خشخاش، شاهدانه و غیره برای  تولید و ساخت انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها جرم است و مجازات آن بر اساس میزان کشت یا ساخت و تولید این مواد تعیین می گردد.

همانطور که گفته شد هرچه تعداد دفعات ارتکاب جرم کاشت و پرورش مواد مخدر یا تولید روانگردان ها صنعتی بیشتر باشد مجازات آن سنگین تر می‌شود.

همانطور که گفته شد در حال حاضر با توجه به قوانین جاری مجازات کشت و پرورش مواد مخدر در خانه یا مزرعه اگر برای بار اول باشد پرداخت جزای نقدی 10 تا 100 میلیون ریال برای آن در نظر گرفته می‌شود و اگر برای بار دوم جرم کشت مواد مخدر در خانه یا مزرعه تکرار شود مجازات آن پرداخت جزای نقدی 50 تا500 میلیون ریال و تحمل 30 تا 70ضربه شلاق می‌باشد.

همچنین مجازات کشت یا پرورش مواد مخدر در خانه یا مزرعه اگر این جرم برای بار سوم تکرار شود پرداخت جریمه نقدی بین یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و تحمل 1 تا 70 ضربه شلاق و حبس از 2 تا 5 سال زندان را با توجه به میزان مجرمیت برای فرد  مجرم در پی خواهد داشت.

باید به این نکته توجه داشت که اگر جرم کشت و پرورش مواد مخدر در خانه یا مزرعه برای بار چهارم تکرار شود مجازات آن اعدام است یعنی فرد مجرم پس از اثبات جرم به اعدام محکوم می‌گردد؛ به بیان دیگر قانونگذار برای جلوگیری از اشاعه و گسترش این نوع جرم در جامعه مرحله به مرحله مجازات آن را سنگین تر کرده است.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل مواد مخدر در تهران

مجازات کشت و پرورش گل در خانه و مزرعه برای تولید مواد مخدر

مجازات کشت و پرورش گل در خانه و مزرعه برای تولید مواد مخدر
مجازات کاشت مخدر گل

گل نوعی ماده مخدر است که با نام ماری جوانا یا کانابیس هم شناخته می‌شود، گل از مواد مخدری است که امکان کشت و پرورش آن در خانه یا مزرعه وجود دارد.

در مزارع برای کاشت گل و پنهان ماندن آن  از چشم دیگران، کشت آن در وسط مزارع ذرت انجام می‌شود و در خانه کشت این گیاه در گلدان های کوچک و بزرگ انجام می‌گردد، گیاه گل از نظر ساختار و مواد تشکیل دهنده شباهت عجیب و غیر قابل انکاری با ماری جوانا دارد و  استعمال آن باعث ایجاد تغییر در مغز و اختلال در عملکرد آن می گردد.

عنصر مهم و تاثیر گذار گیاه گل ماده تترا هیدرو کانا بینول است که در حدود ۲۴ درصد مواد پایه این گیاه را تشکیل می دهد؛ باید به این نکته توجه داشت ماده مخدری که در ایران به عنوان گل تولید و عرضه می شود اندکی متفاوت از ماری جوانا است چون میزان تترا هیدرو کانا بینول موجود در گل بیشتر از گیاه ماری جوانا است.

به بیان دیگر میزان تترا هیدرو کانا بینول در ماری جوانا 8 درصد است که این میزان در گیاه گل به 24 درصد می‌رسد. مکانیسم تاثیرگذاری یا ایجاد نشئگی گل به این صورت است که با ایجاد تاثیر مخرب بر مغز و تخریب عملکرد صحیح سیستم انتقال پیام های عصبی باعث ایجاد حس آرامش در فرد مصرف کننده می‌گردد.

ساختار مواد تشکیل دهنده گل به صورتی است که توهم زا بوده و فرد مصرف کننده احساس می‌کند که زمان به کندی می‌گذرد معمولاً بین 2 تا 6 ساعت پس از مصرف گل اثرات آن نمایان می‌شود، لازم به ذکر است که اگر مصرف گل به صورت سیگاری باشد اثرات آن با سرعت بیشتری در فرد مصرف کننده ظاهر می‌شود.

مجازات تولید و مصرف گل بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر به این شکل است که حمل و نگهداری گل تا 50 گرم در صورت اثبات جرم، مجازات پرداخت جزای نقدی تا 50/000/000 ریال و تحمل تا 50 ضربه شلاق را به دنبال دارد.

همچنین اگر میزان تولید یا نگهداری گل بیش از ۵۰ گرم و کمتر از ۵۰۰ گرم باشد مجازات آن پرداخت جزای نقدی بین 30.000.000 تا90.000.000 و تحمل 10 تا70 ضربه شلاق است، اگر میزان تولید و نگهداری گل بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم باشد.

مجازات تولید حمل و نگهداری آن پرداخت جزای نقدی 80.000.000 تا30.000.00 میلیون ریال، تحمل 40 تا74 ضربه شلاق و حبس بین 2 تا 5سال است.

اگر میزان تولید حمل و نگهداری گل بیش از 5 کیلوگرم و‌کمتر از 20 کیلوگرم باشد مجازات آن در صورت اثبات پرداخت جزای نقدی بین 100.000.000 تا 300.000.000 میلیون ریال، تحمل 50 تا 74 ضربه شلاق و حبس بین 5 تا 10 سال است، همچنین اموالی که از این راه به دست آمده باشد به نفع دولت مصادره می‌شود.

جرم تولید، حمل و نگهداری گل اگر سه بار پست سر هم  تکرار شود برای فرد مجرم مجازات اعدام را به دنبال دارد؛ به بیان دیگر هر چه میزان تولید، حمل و نگهداری گل بیشتر باشد مجازات آن به صورت پله ای و مرحله به مرحله سنگین تر می‌گردد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: جرم مواد مخدر شیشه

مجازات کشت و پرورش خشخاش

مجازات کشت و پرورش خشخاش
مجازات کاشت مخدر خشخاش

بر اساس ماده 1 تا 3 قانون جاری مبارزه با مواد مخدر، کشت گیاه خشخاش به هر منظوری در خانه و مزرعه ممنوع است و در صورتی که شخصی مرتکب این جرم شود مراجع قانونی با قاطعیت با فرد مجرم برخورد می‌کنند.

در این قانون به صراحت آمده است که کشت و تولید خشخاش به هر منظوری که باشد ممنوع است همچنین اگر کاشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا مواد روانگردان باشد ممنوع است و برای مجرم در صورت اثبات جرم مجازاتهای مقرر در قانون با توجه به میزان جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق روال قانون جاری هرگاه فرد یا افرادی به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی که مصرف دارویی ندارند اقدام به کشت گیاهانی مثل خشخاش یا شاهدانه در مزرعه یا خانه کنند علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مثل پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس و زندان، مواد مخدر تولید شده امحا و نابود می‌گردد و اموال به دست آمده از این راه امحا و نابود می‌‌شود.

سخن پایانی

مجازات کشت و پرورش مواد مخدر در خانه یا مزرعه با توجه به میزان ماده مخدر تولید شده متفاوت است، به این معنا که قانونگذار برای جلوگیری از گسترش کشت مواد مخدر، مجازات آن را به صورت پله‌ای و مرحله به مرحله افزایش می‌دهد.

یعنی اگر کشت مواد مخدر در خانه یا مزرعه برای بار اول باشد مجازات آن سبک تر و در حد پرداخت جزای نقدی به میزان ماده مخدر تولید شده است هرچه میزان ماده مخدر تولید شده یا تعداد دفعات تولید آن بیشتر باشد مجازات بیشتری برای آن در نظر گرفته می‌شود.

به شکلی که در دفعات اولیه مجازات آن در حد پرداخت جزای نقدی است ولی به مرحله به مرحله میزان پرداخت جزای نقدی افزایش پیدا کرده و تحمل شلاق و حبس به آن اضافه می‌شود و در صورت تکرار جرم در دفعات بیشتر مجازات اعدام برای فرد مجرم در نظر گرفته می شود.

بر اساس قوانین جاری تولید خشخاش در خانه یا مزرعه به هر نحو ممکن مطاقا ممنوع بوده و مجازات های مختلفی با توجه به میزان ماده مکشوفه و تعداد دفعات انجام جرم برای آن در نظر گرفته شده است.

کاشت و تولید شاهدانه در خانه و مزرعه به منظور تولید مواد مخدر و روانگردان های صنعتی ممنوع است و مجازات آن با توجه به میزان ماده کشف شده و دفعات انجام جرم افزایش پیدا می‌کند و گاهی در صورت تکرار زیاد ممکن است به اعدام  فرد مجرم هم منجر شود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام اگر کسی برای بار اول تعدادی بوته خشخاش کشت کرده باشد آیا جرمش زندان هست یا جریمه نقدی

  پاسخ
 • سلام اگر کسی برای بار اول تعدادی بوته خشخاش کشت کرده باشد آیا جرمش زندان هست یا جریمه نقدی

  پاسخ
 • سلام اگر کسی برای بار اول تعدادی بوته خشخاش کشت کرده باشد مجازات زندان داره یا جریمه نقدی

  پاسخ
 • سلام اگر کسی برای بار اول تعدادی بوته خشخاش کشت کرده باشد مجازات زندان داره یا جریمه نقدی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان