جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

دستور تخلیه فوری ملک تجاری

دستور تخلیه فوری ملک تجاری در صورتی صادر می شود که قرارداد اجاره مربوط  به بعد از سال ۱۳۷۶ خورشیدی باشد و شرایط قرارداد طوری تنظیم شده باشد یا تخلفی به وسیله مستاجر انجام گرفته باشد که مالک بتواند درخواست تخلیه ملک را به دادگاه ارائه دهد. پایان مدت قرارداد، گذشت سه ماه از آخرین پرداخت اجاره، تغییر کاربری ملک تجاری، فروش ملک به وسیله مالک و غیر از دلایل رایج گرفتن دستور تخلیه ملک است . در این شرایط مالک ابتداء اظهار نامه  تخلیه ملک را تنظیم نموده و  آن را در اولین فرصت برای مستاجر ارسال می کند. در صورتی که مستاجر پس از دریافت اظهار نامه تخلیه اقدام به تخلیه ملک تجاری  مورد نظر نکند. موجر با در دست داشتن نسخه دیگر اظهار نامه و قرارداد اجاره به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تخلیه فوری ملک را  می کند. فرایند تخلیه ملک در این شرایط به این شکل است که پس از ارائه درخواست تخلیه ملک به وسیله موجر، دادگاه پس از بررسی مدارک در صورت معتبر بودن آنها بدون تشکیل جلسه رسیدگی و به صورت فوری دستور تخلیه ملک تجاری را صادر می کند.

نحوه و شرایط تخلیه ملک تجاری

نحوه و شرایط تخلیه ملک تجاری با توجه به اینکه درخواست تخلیه ملک از طرف موجر یا مستاجر مطرح شود می تواند متفاوت باشد به عبارت دیگر مالک یا مستاجر هر کدام با دلایل موجه و قانونی می توانند هر زمان که تمایل داشته باشند به نهادهای قانونی مراجعه کرده و خواستار خاتمه قرارداد و تخلیه ملک تجاری شوند.

البته باید به این نکته توجه داشت که تخلیه ملک فقط با ارائه دلایل قانونی و محکمه پسند ممکن است در غیر این صورت هر یک از طرفین باید ضرر و زیان ناشی از تخلیه ملک زودتر از موعد مشخص شده در قرارداد را به طرف مقابل  پرداخت نمایند.

  • مراحل تخلیه ملک تجاری به خواست مستأجر

مراحل تخلیه ملک تجاری به درخواست مستاجر به این شکل است که اگر مستاجر به دلایلی مثل تغییر شغل، خرید یا اجاره ملک جدید یا مشکلات مالی تمایل به ادامه قرارداد ملک تجاری نداشته باشد اول باید در این مورد با صاحب ملک صحبت کرده و او را در جریان قرار دهد.

سپس برای آنکه روند کار شکل قانونی پیدا کند باید اقدام به تنظیم اظهار نامه تخلیه ملک کرده و آن را به موجر ارائه دهد.

در این شرایط اگر شروطی مثل جبران خسارت در قرارداد برای تخلیه زود هنگام ملک وجود داشته باشد باید به وسیله مستاجر انجام شود تا قرارداد فسخ شده و مستاجر پس از دریافت وجه یا ضمانت نامه های ارائه شده برای اجاره ملک تجاری بتواند آن را در موعد مقرر تخلیه نماید.

  • مراحل تخلیه ملک تجاری به خواست مالک

مراحل تخلیه ملک تجاری به خواست مالک به شکل است که  وقتی زمان قرارداد به پایان رسیده باشد  یا یکی از شرایط فسخ قرارداد برای تخلیه ملک مثل عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر، عدم رعایت مقررات ملک تجاری، خرید یا فروش ملک تجاری به وسیله مالک، تغییر کاربری ملک تجاری به وسیله مستاجر ، تخریب یا آسیب رساندن به ملک تجاری توسط مستاجر فراهم شده باشد در این شرایط مالک باید در وهله اول  به مستاجر برای تخلیه ملک اطلاع رسانی نماید.

سپس در اسرع وقت نسبت به تنظیم اظهار نامه تخلیه و ارسال آن برای مستاجر اقدام کند، در صورتی که مستاجر پس از دریافت اظهار نامه اقدام به تخلیه ملک نکند مالک باید با در دست داشتن قرارداد و نسخه اظهار نامه تخلیه به دادگاه مراجعه نماید.

پس از صدور حکم تخلیه به وسیله دادگاه،  مالک باید حکم تخلیه را در اسرع وقت به مستاجر ابلاغ نماید. اگر مستاجر پس از دریافت حکم تخلیه اقدام به تخلیه ملک تجاری نکند موجر با ارائه حکم تخلیه به ضابطین قضایی و انتظامی به صورت قهری اقدام به تخلیه ملک می کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مهلت قانونی تخلیه مستاجر

چه مواردی موجب تخلیه ملک تجاری می شود؟

معمولاً ملک تجاری به دو دلیل پایان مدت قرارداد یا فسخ قرارداد تخلیه می شود.  پایان زمان قرارداد فی مابین رایج ترین دلیل تخلیه ملک تجاری است.

در این وضعیت موجر ابتدا به مستاجر پایان قرارداد و تخلیه ملک را یادآوری می کند. در ادامه اگر مستاجر به سخنان موجر در تخلیه ملک توجه نکرده و اقدام به تخلیه ملک نکند. موجر با مراجعه به دفاتر رسمی اقدام به  تنظیم اظهار نامه تخلیه به دلیل پایان قرارداد اجاره کرده و اظهار نامه را در اولین فرصت برای مستاجر ارسال می کند.

در این شرایط اگر مستاجر تمایل به ادامه قرارداد اجاره داشته باشد می تواند درخواست تمدید قرارداد را با ارسال اظهار نامه برای مالک به او اطلاع رسانی کند.

در این شرایط اگر طرفین برای اجاره مجدد به توافق نرسند موجر با در دست داشتن اظهار نامه و قرارداد تخلیه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه محل قرارگیری ملک مراجعه می کند.

معمولاً تخلیه ملک تجاری ناشی از مواردی مثل درخواست مستاجر، درخواست مالک، درخواست مالک بدون قرارداد، اماکن تجاری و اماکن استیجاری می باشد.

مراحل صدور دستور تخلیه ملک تجاری

مراحل صدور دستور تخلیه ملک تجاری در صورت وجود قرارداد اجاره یا عدم وجود قرارداد اجاره متفاوت است. به عبارت ساده اگر قرارداد اجاره رسمی و قانونی بین موجر و مستاجر برای اجاره ملک تجاری منعقد شده باشد.

مراحل صدور دستور تخلیه به این شکل است که ابتدا اظهار نامه تخلیه از سوی موجر تنظیم و برای مستاجر ارسال می شود سپس اگر مستاجر نسبت به تخلیه ملک تجاری اقدام نکند موجر با در دست داشتن قرارداد و اظهار نامه به دادگاه مراجعه می کند.

در ادامه پس از بررسی مدارک در صورت معتبر بودن آنها، حکم تخلیه ملک به وسیله دادگاه صادر می شود و مالک می تواند پس از ابلاغ حکم تخلیه به مستاجر در صورتی که او از حکم صادر شده تمکین نکند با در دست داشتن حکم تخلیه به ضابطین قضایی و انتظامی مراجعه کرده و به صورت قهری ملک تجاری مورد نظر را تخلیه نماید. اما اگر قرارداد اجاره رسمی و قانونی بین موجر و مستاجر برای اجاره ملک تجاری منعقد نشده باشد.

مراحل صدور دستور تخلیه ملک تجاری به این شکل است که ابتدا موجر اظهار نامه تخلیه را تنظیم و برای مستاجر ارسال می کند.

سپس در صورت عدم تخلیه، موجر با در دست داشتن نسخه اظهار نامه و مدارکی مثل استشهادنامه یا قبوض دریافت اجاره به شورای حل اختلاف محل قرارگیری زمین مراجعه می نماید.

در ادامه درخواست تخلیه و مدارک ارائه شده در شورای حل اختلاف بررسی شده و به دادگاه برای صدور حکم ارسال می گردد. در این شرایط اگر مدارکی ارائه شده از اعتبار لازم برخوردار باشد حکم قطعی تخلیه از سوی دادگاه صادر می شود.

پس از صدور حکم تخلیه موجر حکم صادر شده را به مستاجر ابلاغ کرده و از او درخواست تخلیه ملک را می‌ کند. در این وضعیت اگر مستاجر به حکم تخلیه تمکین نکند مالک با  در دست داشتن حکم تخلیه  به ضابطین انتظامی و قضایی مراجعه کرده و ملک تجاری به صورت قهری تخلیه می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای

نحوه اجرای دستور تخلیه ملک تجاری

نحوه اجرای دستور تخلیه ملک تجاری به این شکل است که وقتی مدارک ارائه شده از سوی مالک به وسیله دادگاه بررسی شود و مدارک از اعتبار لازم برخوردار باشد حکم تخلیه ملک تجاری صادر می شود.

حکم تخلیه ملک تجاری سندی است که توسط دادگاه برای موجر صادر می شود و به مالک یا موجر این اجازه را می دهد که در صورت عدم تمکین مستاجر به حکم صادر شده و عدم تخلیه ملک، او بتواند با کمک گرفتن از ضابطین قضایی و انتظامی نسبت به تخلیه ملک با زور و  استفاده از قوه قهریه اقدام نماید.

به عبارت دیگر پس از ارائه دستور تخلیه به مستاجر، او موظف است ظرف ۳۰ روز نسبت به تخلیه ملک اقدام کند و اگر این اتفاق نیفتد موجر با استفاده از ضابطین قضایی این امر را به شکل قهری محقق می کند.

مهلت تخلیه ملک تجاری

مهلت تخلیه ملک تجاری پس از صدور حکم و ابلاغ آن به مستاجر یک بازه زمانی ۳۰ روزه است که ۲۰ روز آن برای اعتراض مستاجر به حکم تخلیه و صدور رای نهایی لحاظ می شود و در صورت رد اعتراض و تایید حکم ۱۰ روز باقیمانده  هم برای مهلت تخلیه در نظر گرفته می گردد.

به عبارت دیگر وقتی مواردی مثل  پایان مدت اجاره نامه ملک تجاری، عدم پرداخت اجاره در موعد مقرر به وسیله مستاجر، گذشت سه ماه از پرداخت آخرین اجاره، شرایط فسخ قرارداد مثل تخلف از شرایط درج شده در آن فراهم باشد.

موجر مراحل قانونی و روال اداری را برای گرفتن حکم تخلیه با ارائه مدارک لازم طی می کند در صورتی که مدارک ارائه شده  از اعتبار کافی برخوردار باشد حکم تخلیه صادر می شود.

پس از صدور حکم تخلیه به وسیله دادگاه و ابلاغ آن، مهلت تخلیه ملک تجاری یک بازه زمانی ۳۰ روزه است که ۲۰ روز آن برای اعتراض به رای دادگاه و ۱۰ روز آن برای تخلیه ملک در صورت رد اعتراض و تایید حکم دادگاه در نظر گرفته شده است.

قوانین و مقررات تخلیه ملک تجاری

قوانین و مقررات تخلیه ملک تجاری تابع مقررات و تصمیمات اتخاذ شده در سال های ۱۳۳۹، ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ خورشیدی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب اجاره و تخلیه انواع ملک است.

دعوای اجاره ملک تجاری زمانی مطرح می شود که مالک، ملک تجاری یا مال غیر منقول خود را تحت عنوان اجاره پس از تنظیم قرارداد رسمی یا غیر رسمی به شخص دیگری واگذار کند.

اگر پس از اجاره ملک تجاری  مواردی از اختلاف مثل پایان یافتن مدت قرارداد، گذشت سه ماه از آخرین پرداخت اجاره، تخلف از شروط قرارداد، تغییر کاربری ملک، فروش ملک به وسیله مالک، ایجاد خسارت به ملک تجاری، درخواست تخلیه ملک پیش از پایان قرارداد به وسیله مستاجر به دلیل تغییر شغل، عدم توانایی پرداخت اجاره، خرید ملک جدید و غیره اتفاق بیفتد.

مالک و مستاجر با توجه به سال تنظیم قرارداد و قوانین حاکم بر آن دوره زمانی می توانند برای احقاق حق به مراکز قانونی و دادگاه ها مراجعه نمایند.

تخلیه اماکن تجاری به کمک وکیل املاک و اراضی

تخلیه اماکن تجاری به کمک وکیل ملکی بهترین روش برای عبور از چالش تخلیه ملک به وسیله مالک یا مستاجر است.

افرادی که به عنوان مالک یا مستاجر درگیر دعاوی تخلیه ملک تجاری هستند بهتر است برای عبور از این چالش از وکلای املاک و اراضی استفاده نمایند که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند.

معمولاً وکیل املاک و اراضی از تسلط لازم به قوانین و روال اداره این حوزه برخوردار است و در کمترین زمان ممکن می تواند با کمک موکل خود اقدام به جمع آوری و ارائه مدارک لازم  کرده و بدون کمترین صدمات و خسارات مالی، حکم تخلیه ملک را برای موکل خود از مراجع قانونی بگیرد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل تخلیه ملک تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

دستور تخلیه فوری ملک تجاری بر اساس قوانین تصویب شده در سال ۱۳۷۶ صادر می شود به این معنا که اگر مدت قرارداد فی ما بین موجر و مستاجر به اتمام برسد و مستاجر از تخلیه ملک تجاری خودداری کند یا سه ماه از آخرین پرداخت اجاره گذشته باشد و مفاد قرارداد به وسیله موجر یا مستاجر نقض شده باشد امکان تخلیه قانونی و فوری ملک فراهم شده است.

نحوه و شرایط تخلیه ملک تجاری با توجه به درخواست مالک یا مستاجر متفاوت است. مراحل تخلیه ملک تجاری به خواست مستأجر زمانی اجرا می شود که مستاجر به دلیل تغییر شغل، خرید ملک یا مشکلات مالی قادر به پرداخت اجاره بها نباشد.

در این وضعیت مستاجر اقدام به تنظیم اظهار نامه تخلیه کرده و آن را به موجر ارائه می دهد. مراحل تخلیه ملک تجاری به خواست مالک به این شکل است که مالک اقدام به تنظیم اظهار نامه تخلیه کرده و آن را برای مستاجر ارسال می کند.

اگر مستاجر به اظهار نامه تخلیه توجه نکرده و ملک را در تخلیه نکند موجر با در دست داشتن اظهار نامه تخلیه،  قرارداد فی مابین و دلایل درخواست تخلیه به مراکز قانونی مراجعه می کند.

در ادامه مدارک ارائه شده از سوی موجر به وسیله مراجع قانونی و دادگاه بررسی شده و اگر از اعتبار قانونی لازم برخوردار باشد کم تخلیه صادر می شود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان