جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

کشف حجاب در فضای مجازی

به دلیل آنکه کشور ایران بر اساس قانون اساسی یک کشور اسلامی است یعنی حد و مرز قوانین آن را شرع اسلام مشخص می کند کشف حجاب در فضای مجازی از مصادیق جرم بوده و در صورت تایید دادستانی یک عمل مجرمانه محسوب می شود که باید حد اسلامی در مورد آن اجرا شود. همچنین قانونگذار به این حد اکتفا نکرده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی ، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 در بیان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی بد حجابی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. منتهی باید به این نکته توجه داشت که  کشور ایران بر اساس قانون اساسی یک کشور اسلامی است و  حاکمیت کشور در قالب دادستانی کل به عنوان مدعی العموم با استناد به شرع اسلام برای برخورد با بد حجاب ها و مجازات آن ها اقدام می کند.

جرم کشف حجاب و بد حجابی

جرم کشف حجاب و بد حجابی  از مصادیق ترویج بی بند باری در فضای عمومی و رسانه  ای  جوامع اسلامی محسوب می شود و اگر نوع حکومت اسلامی باشد به وسیله قانونگذار برای بد حجابی یا کشف حجاب مجازات مشخصی با توجه به اصول شرع در نظر گرفته می شود.

حجاب در لغت به معنای پوشاندن، در پرده کردن و رو گیری اطلاق می شود. مسئله حجاب از زمان محمد بن عبدالله پیغمبر اسلام مورد توجه بوده و بطور رسمی از سال پنجم بعثت با آیات مدنی که بر پیغمبر اسلام در مورد پوشیده بودن زنان نازل می شود این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر رعایت آن تاکید می شود.

بر اساس فقه اسلام برای زنان  مسلمان واجب است که سر و بدن خود را در برابر مردانی که به سن بلوغ رسیده و نا محرم محسوب می شوند بپوشانند و اجازه ندهند در معرض دید آن ها قرار گیرد.

 در مورد میزان و چگونگی پوشش زنان در فضاهایی که نا محرم وجود دارد و یا چه کسانی محرم یا نا محرم هستند میان فقه های فرقه های مختلف اسلام تفاوت وجود دارد و آن ها تفسیرهای خاص خود از پوشش اطرافیان پیامبر برای تایید سخنان خود ملاک قرار می دهند.

اما در مورد کلیت پوشش زنان مسلمان بین فرقه های مختلف اسلامی اختلافی وجود ندارد فقط  در مورد حد و میزان آن، اما ها و اگر های است که هر فرقه یا گروه با توجه به نظرات  علمای آن فرقه حد و میران آن را مشخص می کند.

مثلا فقهای تشیع معتقدند که همه جای بدن زن بجز قرص صورت و دست ها از مچ دست تا انگشتان باید پوشیده باشد اما علمای اهل تسنن معتقدند که حتی قرص صورت زن را هم  نباید نامحرمی ببیند و زن مسلمان می بایست برای پوشیده نگاه داشتن صورت از روبنده استفاده کند.

جرم کشف حجاب و بد حجابی از نظر فقهای اسلامی عملی  خلاف است که با اسلام و سیره پیامبر منافات دارد به همین  دلیل  به شدت با آن  مقابله می کنند. حتی معتقدند که بر هر فرد مسلمان چه زن چه مرد واجب کفایی است و باید به شکل لسانی به فرد بی حجاب در جامعه اسلامی حتی اگر مسلمان نباشد تذکر داده شود.

 اگر در جامعه ای، حکومت اسلامی تشکیل شده باشد برخورد با افراد بد حجاب به تذکر لسانی محدود نمی شود و با توجه به نظر فقها و مراجع اسلامی قانونگذار حد و شرایط قانونی  برای کشف حجاب و بد حجابی در نظر گرفته شده و به وسیله مجریان قانون، قابل پیگیری و مجازات می باشد.

 بر اساس قوانین جاری مجازات  برای کشف حجاب یا بد حجابی بین ده روز تا دو ماه حبس و جریمه نقدی بین 50 تا 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است. البته باید توجه داشت که اگر قاضی صلاح بداند می تواند مجازات حبس را به جریمه نقدی تبدیل کند.

کشف حجاب در فضای مجازی

مجازات کشف حجاب در فضای مجازی

مجازات کشف حجاب در فضای مجازی با کشف حجاب در فضای جامعه متفاوت است. در فضای مجازی به  دلیل گستردگی این فضا کشف حجاب از مصادیق ترویج بی عفتی  و بی بند باری در فضای عمومی محسوب می شود و اگر فردی که کشف حجاب کرده از افراد سرشناس یا سلبریتی باشد میزان و نوع جرم با شرایط طبیعی و معمولی متفاوت می شود و مجازات و جریمه سنگین تری برای آن در نظر گرفته می شود.

 منتهی باید توجه داشت اگر در قانون برای این عمل مجرمانه مجازاتی در نظر گرفته نشده باشد. دادستان عمومی به عنوان مدعی العموم می تواند وارد عمل شده و به صورت مقطعی تا زمانی که برای کشف حجاب  در فضای مجازی قانون و مجازات مشخص در نظر گرفته می شود.

 بر اساس قوانین جاری و نظر رئیس قوه قضائیه که از علمای امور دینی است مجازات و جریمه تعیین کند و این جریمه می تواند در مورد افراد مختلف متفاوت باشد چون برای استناد، قانون مشخص وجود ندارد و براساس برداشت فقها از شرع در مورد آن تصمیم گرفته می شود.

 بر اساس قانون جرایم رایانه ای در صورتی که گذاشتن عکس در فضای مجازی از مصادیق  انتشار تصاویر مستهجن یا ترویج بی بند و باری در فضای عمومی جامعه تلقی شود مشمول مجازات می شود.

 در این صورت مجازات کشف حجاب در فضای مجازی مشتمل بر حبس از 91 روز تا دو سال و جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون تومن است که با توجه به نوع جرم و میزان تاثیر گذاری آن بر جامعه به وسیله مقام قضایی تعیین تکلیف  می شود.

نحوه شکایت در این مورد اگر از مصادیق ترویج بی بند و باری در جامعه محسوب شود از طریق دادستانی عمومی به عنوان مرجع قضایی که از منافع عمومی جامعه دفاع می کند  مطرح و پیگیری می شود و اگر به صورت شخصی باشد از طریق طرح شکوائیه در دفاتر خدمات قضایی قابل پیگیری و رسیدگی است.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل حقوقی

 

حدود حجاب شرعی و قانونی چقدر است؟

حدود حجاب شرعی و قانونی در کشورهای اسلامی به وسیله مراجع و مقامات حقوقی و قضایی مشخص می گردد. البته باید توجه داشت که هرچند در کشورهای اسلامی بخصوص ایران، مراجع و مقامات قضایی و قانونی از علما و افراد صاحب نظر در فقه اسلامی انتخاب و به کار گماشته می شوند اما در تعیین حدود شرعی و قانونی نظر علمای صاحب کرسی در مراکز فقهی هم با توجه به اهمیت موضوع در نظر گرفته می شود.

بر اساس قوانین جاری که می تواند به عنوان ملاک و معیار حدود قانونی و شرعی در حال حاضر محسوب شود. ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن  است که هرگونه عمل جریحه‌دار‌کننده عفت عمومی و همچنین ظاهر شدن زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی را  جرم دانسته و با توجه تفسیر مقام قضایی نوع و میزان آن برای اعمال حدود شرعی مشخص می شود.

 به دلیل آنکه در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در مورد بدحجابی و شرایط آن تعریف مشخصی ارائه نشده است و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده از تناسب لازم با شرایط فعلی برخوردار نیست. مجلس و قوه قضائیه باید نسبت به قانونگذاری و روشن کردن چهارچوب حجاب شرعی و قانونی اقدام نمایند تا حدود آن برای مراجع قضایی و مردم جامعه روشن شود.

 اگر حدود حجاب شرعی و قانونی با استناد و استنباط از مصوبه  سال 1375 تعیین تکلیف  شود به دلیل روشن نبودن معیار ها و شرایط می تواند برای مقام قضایی و مردم عادی مشکل ساز شود چون وجود تفاسیر مختلف باعث سردرگمی و تشدد  در جامعه می شود.

برای رعایت قانون به وسیله شهروندان و مجازات قانون شکنان به وسیله مقام قضایی و مراجع ذی صلاح باید یک چهارچوب و میزان مشخص در نظر گرفته شود تا رعایت قانون یا اجرای آن برای شهروندان و مقامات اجرای به یک مسئله سخت و لاینحل تبدیل نشود.

 با توجه به قوانین و شرایط موجود، خیلی از کارشناسان مسائل حقوقی معتقدند که مجازات مشخصی برای کشف حجاب در فضای مجازی در نظر گرفته نشده است و نمی توان مجازات خاصی برای افرادی که از عکس بی حجاب در فضای مجازی استفاده می کنند در نظر گرفت.‌ با توجه به شرایط و قوانین جاری در صورتی گذاشتن عکس بی حجاب می تواند مصداق جرم انگاری محسوب شود که عکس مورد نظر خصوصیت مبتذل و مستهجن داشته باشد.

سخن پایانی

 با توجه به  حاکمیت قوانین اسلامی بر کشور و  گسترش فضای مجازی،  کشف حجاب در این فضا می تواند از مصادیق اشاعه بی بند و باری در فضای عمومی محسوب شود. منتهی باید به این نکته توجه داشت که قانون روشن و جدیدی برای برخورد با این مشکل در نظر گرفته نشده است.

از قوانین موجود می توان به تبصره ماده قانون 638 مجازات اسلامی اشاره کرد که بد حجابی را از جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی دانسته و ورود افراد با این شرایط به ادارات دولتی و انجام کار آن ها را جایز نمی داند.

بر اساس قوانین رایانه ای هم انتشار تصاویر مستهجن از مصادیق ترویج فحشا و منکر در جامعه است که برای آن مجازات های  مشخص در نظر گرفته شده است.

اما باید توجه داشت که در قوانین جاری کشور چهارچوب و مجازات  مشخصی برای کشف حجاب و بد حجابی در فضای مجازی وجود ندارد و برای برطرف کردن این‌ مشکل می بایست کمیسیون قضایی مجلس وارد عمل شده و با توجه به نظرات وزیر دادگستری نسبت به تهیه قانون و شرایط مشخص برای ارائه و تصویب در مجلس اقدام کنند تا برای مراجع قضای و عموم مردم بخصوص زنان حد و حدود حجاب و کشف حجاب در فضای مجازی روشن شود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان