مهریه از اموال پدر شوهر فوت شده

پرداخت مهریه از اموال پدر شوهر فوت شده زمانی امکان پذیر است که زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد یا پدر شوهر قبل از فوت، پرداخته مهریه را در صورت عدم توانایی فرزند به صورت کتبی و محضری تعهد کرده باشد. بر این اساس اگر زوج توانایی  پرداخت مهریه را نداشته باشد زوجه می تواند تقاضای پرداخت مهریه از سهم الارث زوج را مطرح کند. در مورد تعهد ثبتی و محضری پدر شوهر نسبت به پرداخت مهریه عروس هم روال کار به این شکل است که  پس از مطالبه قانونی مهریه از سوی زوجه ابتداء این حق  از اموال به جای مانده از پدر شوهر وصول و پرداخت شود سپس دیون یا سهم الارث  بقیه  وراث طبق روال قانونی بین آن ها تقسیم می گردد.

آیا بعد از فوت پدر شوهر می توان مهریه را طلب کرد؟

مهریه حق قانونی زن است که مرد پس از جاری شدن صیغه عقد و ثبت آن موظف به پرداخت آن می باشد. حال اگر مرد به دلایل مختلف این حق را به زن پرداخت نکند زوجه می تواند آن را به صورت قانونی از مرد مطالبه نماید.

طبق روال جاری اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و پدرش فوت کند، زوج می تواند تقاضای دریافت مهریه از اموال به جای مانده از پدر شوهرش را در مراجع قانونی مطرح نماید. در این شرایط پس از طی شدن مراحل قانونی مهریه زوجه از سهم الارث زوج پرداخت می شود.

اما اگر پدر شوهر در زمان جاری شدن صیغه عقد به صورت کتبی و محضری پرداخته مهریه زن فرزند را تعهد کرده باشد. در صورت تقاضای زن فرزند یا عروس  به دریافت مهریه از اموال به جای مانده از پدر شوهر، پس از پایان یافتن روال قانونی یا به مزایده گذاشتن اموال پدر شوهر ابتدا مهریه زن فرزند یا عروس از اموال پدرش شوهر پرداخت می شود سپس به پرداخت بقیه دیون یا سهم الارث بقیه وراث پرداخته می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریعترین راه گرفتن مهریه

در چه صورت می توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد؟

در صورتی می توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه نمود که پدر شوهر پرداخته مهریه را در زمان جاری شدن صیغه عقد یا پس از آن به صورت کتبی و قانونی تعهد کرده باشد. در غیر این صورت امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود ندارد و زوج مسئول پرداخت مهریه همسر خود است.

به عبارت دیگر تمکن مالی پدر شوهر دلیل بر پرداخت مهریه عروس یا زن فرزند نیست مگر آنکه پرداخت مهریه از سوی او به صورت قانونی و محضری تعهد شده باشد. حتی پس از فوت پدر شوهر در صورت تمکن مالی ، اگر پرداخت مهریه زن فرزند را تعهد نکرده باشد فقط امکان پرداخت مهریه زن فرزند از سهم الارث زوج یا پسر فرد متوفی وجود دارد.

یعنی اگر میزان مهریه بیشتر از سهم الارث زوج باشد فقط بخشی از مهریه به زوجه پرداخت می شود و زوجه نمی تواند درخواست دریافت همه آن را مطرح کند مگر آنکه پدر شوهر قبل از فوت پرداخت مهریه زن فرزند را تعهد کرده باشد که در این صورت ابتدا باید مهریه زن فرزند یا عروس از اموال پدر شوهر پرداخت شود سپس پرداخت بقیه دویون یا تقسیم سهم الارث بین بقیه بازماندگان در دستور کار قرار گیرد.

شرایط پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر

برای پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر باید شرایطی فراهم باشد که از آن جمله می توان به تعهد پدر شوهر در زمان عقد یا قبل از فوت به پرداخت مهریه اشاره کرد.

 به عبارت دیگر برای آنکه شرط پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر محقق شود باید پدر شوهر قبل از فوت نسبت به این شرط در عقدنامه آگاهی داشته و آن را تعهد کرده باشد یا به عبارت ساده پرداخت آن را به صورت قانونی تعهد کرده باشد.

در این شرایط پس از فوت پدر شوهر، زن فرزند یا عروس خانواده می تواند دادخواست دریافت مهریه از اموال پدر شوهر را تنظیم و به همراه مدارک معتبر به مراجع قانونی ارائه دهد.

 پس از تایید مدارک و ادعای مطرح شده از سوی مراجع قانونی ابتدا همه یا  در صورت کفایت نکردن بخشی از مهریه زن فرزند از اموال پدر شوهر فوت شده پرداخت می شود سپس به دیون دیگر یا سهم الارث بقیه وراث پرداخته می شود.

از دیگر شروط پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر فوت شده توانایی مالی پدر شوهر برای پرداخت آن است اگر پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد ابتدا باید اموال به جای مانده از پدر شوهر بررسی شود و اگر مراجع قانونی به این نتیجه برسند که توانایی مالی کافی برای پرداخت مهریه وجود دارد این کار  انجام می شود در غیر این صورت مهریه پرداخت نمی شود.

از دیگر شروط مهم در پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر شرایط عمومی زن فرزند  یا عروس خانواده مثل عقل، بلوغ فکری، رشد و … است.

همچنین زن فرزند برای گرفتن مهریه از ارث پدر شوهر باید مدارک معتبری مثل سند نکاح، سند تعهد پرداخت مهریه از سوی پدر شوهر، مدارک هویتی، حساب کاربری در سامانه مربوطه، توانایی مالی پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی را در اختیار داشته باشد تا بتواند روند پیگیری و دریافت مهریه از ارث پدر شوهر را دنبال کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: محاسبه مهریه به نرخ روز

شرایط دریافت مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر

شرایط دریافت مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر در صورتی محقق می شود که آنها به صورت قانونی و رسمی پرداخت مهریه زن فرزند یا عروس خانواده را تعهد کرده باشند در غیر این صورت حتی اگر زوج اعسار از پرداخت مهریه را اعلام کرده باشد و مهریه برای او قسط بندی شده باشد باز هم امکان دریافت مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر وجود ندارد.

اما در صورتی که پدر شوهر یا مادر شوهر به صورت رسمی و قانونی پرداخته مهریه زن فرزند را تعهد کرده باشند در صورت درخواست زوجه فرزند موظف پرداخت مهریه طبق روال قانونی هستند.

برای دریافت مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر مراحل این کار باید طی شود که از آن جمله ارائه مدارک هویتی و سند رسمی عقد نکاح دائم یا موقت به دفترخانه محل عقد یا دفترخانه کفیل و جایگزین جاری کننده عقد، تکمیل فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، ارسال درخواست زن به واحد اجراییات، دریافت استعلامات لازم اجراییات از راهور، اداره ثبت، مخابرات، بانک ها شرکت سمات یا شرکت توسعه سرمایه گذاری مرکزی است.

پس از گرفتن استعلامات چهارگانه  لازم به وسیله نهادهای مسئول، چنانچه افراد تعهد کننده مهریه مال یا سند رسمی داشته باشند آن مال به نفع مهریه زن توقیف می شود تا پس از طی شدن روند مزایده و دریافت وجه، مهریه زن پرداخت گردد.

اما چنانچه زن سند رسمی عقد نداشته باشد یا افراد تعهد کننده پرداخت مهریه زوجه از توانایی مالی برای پرداخت آن برخوردار نباشند یا اموال دارایی های آنها کفایت پرداخت مهریه زوجه را نکند زوجه باید از طریق دادگاه برای گرفتن مهریه خود اقدام نماید.

مراحل و روال اقدام از طریق دادگاه هم به این شکل است که زوجه ابتدا باید اقدام به ایجاد حساب کاربری در سامانه ثنا کند تا احراز هویت انجام شود سپس با در دست داشتن مدارک هویتی، سند ازدواج،  استعلام اجراییات و در دست داشتن یک نسخه از ورد درخواست تنظیمی در خصوص مطالبه مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست نماید.

معمولا پس از ثبت و ارسال دادخواست مربوط به دریافت مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر و ارائه مدارک لازم، در صورتی که آنها محکوم به پرداخت مهریه شوند باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه می بایست  دادخواست اعصار خود را از پرداخت مهریه ثبت کنند تا پس از تقسیط مهریه بتوانند اقساط آن را در مهلت مقرر و زمان مشخص شده به زن فرزند یا عروس خود پرداخت کنند.

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر تا قبل از تصویب قانون جدید اداره ثبت یا دادگاه خانواده بود، به عبارت دیگر در گذشته زوجه برای پیگیری دریافت مهریه از ارث پدر شوهر ابتدا باید از طریق اداره ثبت یا دادگاه خانواده اقدام می نمود.

اما پس از صدور بخشنامه جدید قوه قضاییه، شرایط تغییر کرده است و زن برای پیگیری دعوای مربوط به پرداخت مهریه ابتدا باید به اجراییه اداره ثبت مراجعه کند.  معمولا پس از مراجعه زوجه به اداره ثبت اگر تحت هر شرایطی مطالبه مهریه از این طریق امکان پذیر نباشد مرجع بعدی برای رسیدگی به مطالبه مهریه زوج دادگاه خانواده خواهد بود.

به عبارت ساده قبل از صدور بخشنامه جدید قوه قضاییه، در دعاوی دریافت مهریه زوجه آزاد بود که از طریق اداره ثبت یا دادگاه خانواده برای پیگیری دعوای دریافت مهریه اقدام کند اما پس صدور بخشنامه جدید باید ابتدا از طریق اداره ثبت اقدام کند و اگر مطالبه مهریه از این طریق به هر دلیل ممکن نبود سپس برای گرفتن مهریه خود به دادگاه خانواده مراجعه کند.

به عبارت دیگر زن برای پیگیری دعوای مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر ابتدا باید به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آن ثبت شده است مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه نماید.

سپس با در دست داشتن گواهی مربوطه به اداره ثبت به بخش اجراییات اداره ثبت مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم درخواست تشکیل پرونده کند.

پس از تشکیل پرونده در اجراییات اداره ثبت زوجه برای دریافت مهریه ابتدا باید اموال و دارایی های پدر شوهر یا اموال موروثه را برای توقیف معرفی نماید تا اقدام قانونی برای وصول مهریه و پرداخت آن به زوجه از اموال پدر شوهر فوت شده میسر شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مهریه بعد از فوت همسر

گرفتن مهریه از پدرشوهر بعد از فوت همسر

گرفتن مهریه از پدر شوهر بعد از فوت همسر زمانی میسر می شود که پدر شوهر در زمان عقد یا پس از آن به صورت رسمی و قانونی پرداخت مهریه زن فرزند یا عروس خود را تعهد کرده باشد. در غیر این صورت در زمان زنده بودن فرزند یا پس از فوت او هیچ تعهدی نسبت به پرداخت مهریه زن فرزند خود ندارد.

حتی پس از مرگ فرزند هم اگر اموال او برای پرداخت مهریه کفایت نکند پدر شوهر تعهدی نسبت به پرداخت مهریه زن فرزند ندارد مگر آنکه پرداخت مهریه او را به صورت قانونی و رسمی تعهد کرده باشد.

به عبارت دیگر پس از فوت زوج، در صورت درخواست مهریه از سوی زوجه ابتدا همه مهریه یا در صورت عدم کفایت بخشی از مهریه زوجه از اموال به جای مانده پرداخت می شود سپس به دیون یا سهم الارث بقیه وراث پرداخته می شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره از وکیل مهریه در تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

سخن پایانی

مهریه از اموال پدر شوهر فوت شده زمانی قابل پرداخت است که پدر شوهر در زمان عقد یا قبل از فوت این امر را به صورت رسمی و قانونی تعهد کرده باشد.

در غیر این صورت امکان پرداخت مهریه از اموال پدر شوهر به صورت عمومی وجود ندارد مگر از سهم الارث زوج که آن پس از انجام انحصار و وراثت و مشخص شدن سهم زوج امکان پذیر است.

آیا بعد از فوت پدر شوهر می توان مهریه را طلب کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مطالبه مهریه زن فرزند یا عروس پس از فوت پدر شوهر زمانی امکان پذیر است که تعهد رسمی و قانونی پدر شوهر قبل از فوت برای انجام این کار وجود داشته باشد در غیر این صورت فقط امکان پرداخت مهریه زوجه از اموال پدر شوهر پس از انجام مراحل انحصار و وراثت و مشخص شدن سهم الارث شوهر امکان پذیر است.

لازم به ذکر است در صورتی می توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد که پدر شوهر به صورت رسمی و قانونی این کار را تعهد کرده باشد.

اگر پدر شوهر پرداخت مهریه زن فرزند یا زوجه پسرش را تعهد کرده باشد، پس از فوت او، زوجه با در دست داشتن مدارک لازم ابتدا باید به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی لازم به اجراییات اداری ثبت برای شناسایی و توقیف اموال پدر شوهر مراجعه کند.

در این شرایط اگر به هر دلیل یا نبودن اموال ثبتی به نام پدر شوهر امکان پرداخت مهریه زوجه وجود نداشته باشد او  برای پیگیری روند دریافت مهریه از پدر شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان