جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل نفقه زن با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱

وکیل نفقه زن به صورت تخصصی در زمینه شرایط  و نحوه دریافت نفقه زن و مسائل و مشکلات مرتبط با آن فعالیت می کنند. نفقه زن به هزینه های گفته می شود که مرد یا زوجه می بایست برای اداره زندگی روزمره زناشویی خرج کند. پس از جاری شدن عقد نکاح و آغاز زندگی زناشویی، شوهر باید هزینه لازم برای رفع نیازهای زن مانند خوراک پوشاک، مسکن، اثاث خانه و غیره را تامین نماید. به بیان دیگر پس از آغاز زندگی زناشویی تامین  همه هزینه های خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده زوج است و مرد از نظر قانونی و شرعی موظف به تامین این نیاز ها می باشد. لذا زن یا زوجه هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت هرچند از  ثروت زیادی برخوردار باشد.

نفقه از چه زمانی به زن تعلق میگیرد

نفقه از چه زمانی به زن تعلق میگیرد شاید سوالی باشد که ذهن افرادی را که ازدواج کرده اند یا قصد ازدواج دارند به خود مشغول نماید.

برای پاسخ به این سوال باید به ماده 1102 قانون مدنی[1] استناد شود که در آن آمده است از زبانی که عقد نکاح به طور قانونی  به وسیله افراد ذی صلاح  بین طرفین جاری شود رابطه زوجیت ایجاد شده و طرفین باید تابع حقوق و تکالیف تعیین شده برای همدیگر باشند.

 به زبان ساده زمانی که عقد نکاح بین زوجین جاری شود زوجه استحقاق دریافت نفقه یا هزینه زندگی روزمره را دارد و مرد موظف است آن را پرداخت نماید.

البته باید توجه داشت که بر اساس قانون مدنی در صورتی زن مستحق دریافت نفقه از مرد است که از او تمکین  کند، اگر زن به دلایل غیر موجه از مرد تمکین نکند مرد الزامی برای پرداخت نفقه به او نخواهد ندارد.

 همچنین  پس از جاری شدن عقد نکاح اگر هنوز زن به خانه شوهر نرفته باشد در صورتی که آمادگی خود را برای شروع زندگی مشترک به همسر اعلام کرده باشد مرد موظف به پرداخت هزینه و نفقه زندگی روزمره او است و در صورت از این امر استنکاف کند زن می تواند با ارائه مدارک به مراجع قانونی، درخواست نفقه نمایند.

همچنین اگر زن در دوران عقد تمایل به استفاده از حق حبس در نکاح را داشته باشد می تواند نفقه خود را از شوهر طلب نماید. به عبارت دیگر بر اساس قانون مدنی، زوجه تا زمانی که مهریه اش را به صورت کامل از شوهر دریافت نکرده باشد این حق برای او محفوظ است که از شوهر خود تمکین نکند و این امتناع از تمکین سبب از بین رفتن حق نفقه زن نمی شود.

وکیل نفقه زن

در چه صورت نفقه به زن تعلق نمیگیرد

در صورتی نفقه به زن تعلق نمی گیرد که از شوهر خود تمکین نکند و  نیازهای مشروع او را برآورده ننماید. از زمانی که نکاح عقد بین زوجین جاری می شود مالکیت حقوقی و قانونی مهریه و نفقه به زن تعلق می گیرد و اگر زوجه در چهارچوب وظایف محوله شرعی و قانونی عمل کند نفقه به او تعلق می گیرد و مردم موظف به پرداخت آن می باشد.

در این شرایط اگر مرد به رغم داشتن تمکن مالی از پرداخت نفقه زن استنکاف کند در صورت دادخواهی زن در مراجع قضایی مرد به حبس محکوم می شود.

همچنین اگر زن، خانه شوهر را بدون هیچ دلیل موجه و محکمه پسندی ترک کند مرد می تواند با استناد به این امر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند؛ به طورکلی  اگر زن بدون دلیل از شوهرش تمکین نکند ناشزه محسوب می شود و مرد می تواند در قبال نافرمانی چنین زنی علاوه بر عدم  پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق یا درخواست ازدواج مجدد نماید.

شان زن در نفقه

شأن زن در نفقه یکی از معیارهای تعیین کمیت و کیفیت اقلام نفقه مورد نیاز زن برای زندگی زناشویی یا  تامین خرجی او برای خرید نیازهای روز مره مثل مسکن، خورد و خوراک، اثاث منزل، البسه، هزینه های درمانی و بهداشتی، خادم یا خدمتکار در صورت نیاز زن و یا احتیاج به واسطه نقص عضو و بیماری می باشد.

معمولاً دوام و سلامت نهاد خانواده در گرو تقسیم کار و تفویض مسئولیت های مختلف زندگی زناشویی است. مسئولیت تامین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان برای داشتن یک زندگی معمولی به عهده زوج یا شوهر است که این امر در احکام شرعی و قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

اما در مورد میزان نفقه واجب و کمیت و کیفیت اقلام آن دیدگاه های مختلفی در بین صاحب نظران و علمای دینی وجود دارد. برخی از صاحب نظران تامین نیازهای روزمره زن بر حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه قرار می دهند.

 آنها معتقدند برای تعیین نفقه زن می بایست شان و منزلت خانوادگی او مد نظر قرار گیرد هرچند این امر فراتر از نیاز او یا توان مالی شوهرش باشد.

برخی از علمای شیعه و فقهای سنی عقیده دارند که شان و منزلت خانوادگی زوج و زوجه باید با یکدیگر  و به صورت مکمل معیار تعیین نفقه قرار گیرد نه به صورت جداگانه و بر اساس شأن و منزلت زن به تنهایی انجام  شود.

چون این امر باعث ایجاد اختلاف در کانون خانواده می شود. باید به این نکته توجه داشت که بعضی از کارشناسان حقوق قضایی معتقدند که شأن زوج می تواند معیار تامین نفقه زن و هزینه های زناشویی قرار گیرد هرچند فراتر از شأن او باشد.

نفقه در سال 1041

نفقه در سال 1041 به دلیل شرایط متفاوت خانواده ها و تغییر نرخ تورم مثل سالهای گذشته به صورت مشخص به وسیله مراجع قانونی و قانونگذار تعیین نمی شود. لذا نرخ ثابتی برای نفقه وجود ندارد و تعیین میزان نفقه در گرو ارزیابی شرایط زوجین به وسیله مراجع قانونی است که با آن مراجعه می شود.

باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار صرفاً مصادیق نفقه را در قانون بیان کرده و در خصوص میزان نفقه زن سکوت کرده است. نفقه زن معمولاً شامل مواردی مثل خوراک، پوشاک، مسکن و تمام نیازهای متعارف روزمره زندگی زناشویی است.

همانطور که گفته شد میزان نفقه زن در سال 1401 در قانون جاری مشخص نشده و میزان آن می تواند با توجه به شرایط و شأن زندگی زنان متفاوت باشد.

معمولاً اگر زن برای گرفتن نفقه به مراجع قانونی مراجعه کند نحوه تعیین نفقه او بدین شکل خواهد بود که کارشناسان نفقه با ارزیابی شرایط زن مثل میزان تحصیلات  و وضعیت خانوادگی نسبت به تعیین آن اقدام کرده و قاضی با لحاظ کردن نظر کارشناسان میزان نفقه زن در سال 1401 را تعیین می کند.

به عبارت دیگر اگر زوجین در رابطه با میزان نفقه زن در سال 1401 از قبل با یکدیگر توافق کرده باشند همین مبلغ ملاک پرداخت بین آنها قرار می گیرد.

در غیر این صورت تعیین مبلغ نفقه امری تخصصی و کارشناسی است و می بایست برای تعیین میزان آن به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه شود.

در این شرایط روال کار به این شکل است که پس از ارائه درخواست کارشناسی نفقه، هزینه انجام این کار  به وسیله درخواست دهنده پرداخت می شود  تا مراحل تعیین نفقه زن در سال 1401 شروع گردد.

  • نفقه زن خانه دار

نفقه زن خانه دار همانطور که گفته شد به صورت مشخص تعیین نشده است و نمی توان مبلغ یا میزان مشخصی برای آن لحاظ کرد. به طور کلی در قانون جاری و فرایند قضایی دادگاه ها نمی توان به مبلغ ثابتی از نفقه خانم های خانه دار رسید.

معمولاً در صورت دادخواهی زن در مراجع قضایی برای گرفتن نفقه با عنوان زن خانه دار، چون معیار و ملاک مشخصی برای تعیین میزان نفقه زنان خانه‌دار وجود ندارد دادگاه درخواست ارائه شده را برای رسیدگی و گرفتن جواب کارشناسی به کارشناسان دادگستری ارجاع می دهد.

در ادامه پس از طی شدن مراحل کارشناسی میزان نفقه زنان خانه‌دار و نتیجه کار جهت صدور رای قاضی مربوطه به دادگاه ارائه می شود. معمولاً کارشناسان دادگستری میزان نفقه زنان خانه دار را  بر اساس شأن زن و نیازهای متعارف او مثل هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه منزل محاسبه می کنند.

کارشناسان دادگستری در طی بررسی شرایط برای تعیین میزان نفقه زنان خانه دار ممکن است نیازهای متناسب با وضعیت زن را هم مد نظر قرار دهند مثلاً اگر زن خانه دار به دلیل شرایط زندگی گذشته یا بیماری نیاز به پرستار و خدمتکار داشته باشد این هزینه ها هم در تعیین میزان نفقه لحاظ می‌شود.

  • نفقه زن باردار چقدر است؟

 میزان نفقه زن باردار در ازدواج دائم فرقی با میزان نفقه او در ایام غیر بارداری ندارد و همانطور که در قانون آمده است پرداخت نفقه در ازدواج دائم بر عهده شوهر است لذا وظیفه پرداخت نفقه زن باردار در ازدواج دائم بر عهده شوهر می باشد و در صورت مطالبه این حق از سوی زن باردار ، زوج او موظف به پرداخت آن می باشد.

همچنین در ازدواج موقت زن باردار حق گرفتن نفقه از شوهر خود را ندارد مگر آنکه در صیغه نامه مکتوب این امر شرط شده باشد.

 همچنین در ازدواج موقت، عده طلاق زن باردار تا پایان وضع حمل او است و پرداخت نفقه تا پایان این دوران بر عهده مرد می باشد و پس از فارغ شدن زن، این حق از دوش مرد ساقط می شود. همچنین نفقه زن حامله در صورت فوت شوهر از اموال شوهر یا اقاربی که  پرداخت نفقه بر عهده آنها است  مطالبه می گردد.

لذا تعیین میزان نفقه زن حامله به صورت مشخص در شرایط مختلف، کاری سخت و نشدنی است چون با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، میزان حقوق و مواجب مرد و شأن و منزلت زن باید این حق به وسیله کارشناسان دادگستری سنجیده  و مشخص شود تا دادگاه در زمان مشخص بتواند میزان آن را تعیین و به زوج ابلاغ نماید.

  • نفقه فرزند

نفقه فرزند به عهده مرد یا پدر بچه است و پدر بچه موظف به پرداخت هزینه های متعارف زندگی فرزند خونی و تنی خود می باشد. حتی اگر جدایی و طلاق بین زوجین اتفاق افتاده باشد و طبق قانون حضانت بچه به مادر واگذار شده باشد.

طبق قانون پدر تنی بچه از زمان تولد تا سن 18سالگی  موظف به پرداخت هزینه های متعارف یک زندگی متعادل برای بچه های خود می باشد. اما باید توجه داشت که جنسیت بچه می تواند در نوع و شرایط نفقه تاثیر گذار باشد یعنی اگر بچه دختر باشد پدر موظف است تا زمان ازدواج خرج زندگی و نفقه او را تامین کند اما اگر فرزند ذکور و پسر باشد و قصد ادامه تحصیل نداشته باشد پدر موظف است تا سن 18سالگی نفقه و هزینه زندگی متعارف را برای او تضمین نماید.

همچنین اگر پسر قصد ادامه تحصیل داشته باشد تا پایان دوره تحصیلی پدر می بایست نفقه و هزینه های متعارف زندگی او را تامین نماید. در صورت طلاق و جدایی زوجین روال کار در پرداخت نفقه فرزندان به این شکل است که اگر حضانت فرزند دختر یا پسر تا سن 7 سالگی با مادر باشد پدر باید هزینه های زندگی روزمره آنها را به زوجه پرداخت نماید.

همچنین  پس از هفت سالگی اگر حضانت کودکان به دلایل مختلف باز هم به زن داده شود  پدر موظف است هزینه های زندگی دختر تا زمان ازدواج و پسر تا سن 18 سالگی را تامین نماید.

 البته اگر فرزند ذکور یا پسر پس از 18سالگی قصد ادامه تحصیل داشته باشد  پدر موظف است تا پایان دوره تحصیلی و اشتغال به کار نفقه و هزینه زندگی او را تامین نماید.  باید توجه داشت که اگر به هر دلیل پدر از پرداخت نفقه فرزندان در صورت تمکن مالی خودداری کند و فرزندان برای دریافت نفقه خود به مراجع قانونی مراجعه کنند.

 مراجع قانونی  از بررسی شرایط می‌تواند تا شش ماه حبس برای پدر در نظر بگیرند. همچنین قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت از خانواده برای عدم پرداخت نفقه فرزند مجازات حبس سه ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز با توجه به شرایط برای پدر در نظر گرفته است.

در صورت عدم پرداخت نفقه فرزند از سوی پدر، فرزندان ابتدا باید از طریق دادسرا سپس  دادگاههای خانواده نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند  و در پاره ای از موارد هم ممکن است پرونده برای رسیدگی به شورای حل اختلاف سپرده شود.

چگونگی مطالبه نفقه زن

بر اساس ماده 1203 قانون مدنی در صورت بودن زوجه و یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین برای گرفتن نفقه از زوج خواهد بود.

 همچنین در ماده 1206 قانون مدنی قانونگذار در تایید مقدم بودن پرداخت نفقه زن می گوید زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا کرده و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند از او مطالبه نفقه نمایند.

 بنابراین چنانچه زوجه در نکاح دائم زوج باشد و از او تمکین کند زوج موظف به پرداخت نفقه واجب  زوجه است. اما اگر در صورت فراهم بودن شرایط گرفتن نفقه واجب از جانب زن، مرد یا زوج از پرداخت نفقه استنکاف کند. زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه شوهر خود را ملزم به پرداخت نفقه نماید.

به این معنا که اگر شوهر از پرداخت نفقه زن استنکاف کند زن می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه نفقه را تنظیم نماید تا برای رسیدگی به مراجع قانونی ذی صلاح ارسال گردد.

 اگر میزان نفقه مورد مطالبه زوجه کمتر از 20 میلیون تومان باشد دادخواست مطالبه نفقه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود و اگر مبلغ مطالبه نفقه پس از محاسبه بیشتر از 20میلیون تومان باشد دادخواست مطالبه نفقه برای رسیدگی  به دادگاه خانواده صالح ارسال می گردد.

در ادامه پس از ابلاغ زمان برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه به دعاوی زوجین در خصوص پرونده مطالبه نفقه  و احراز شرایط لزوم پرداخت آن توسط زوج برای دادگاه یا شورای حل اختلاف، حکم به پرداخت نفقه از سوی مرد صادر می شود.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه زن

 برای ثبت شکایت عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر باید مدارکی مثل کارت ملی و شناسنامه زوجه به علاوه اصل عقد نامه به مراجع قضایی یا خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود.

 همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر برای عدم  پرداخت نفقه زن، در مراجع قضایی طرح دعوای کیفری انجام شود برای اثبات جرم  و صدور حکم شهادت 2 شاهد عاقل و بالغ ضروری است.

ارائه مدارک محکمه پسند از سوی زوجه  به محاکم قضایی دال بر عدم پرداخت نفقه از سوی مرد  می تواند در صدور حکم از سوی  قاضی در محکومیت او به پرداخت نفقه زن  موثر باشد.

نمونه نظریه کارشناسی نفقه زن

مشاهده و بررسی نمونه نظریه کارشناسی نفقه می تواند برای افرادی که درگیر چنین پرونده هایی هستند مناسب و راهگشا باشد. در ادامه به نمونه نظریه هیئت کارشناسی تعیین نفقه زوجه پرداخته می شود.

ریاست محترم شعبه ……. دادگاه عمومی خانواده …..

احتراماً در خصوص اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه …….. موضوع تعیین میزان نفقه معوقه خانم ….. از همسرش آقای …… که در پی اعتراض زوج به نظریه کارشناس واحد به اینجانبان ارجاع گردیده است به استحضار می رساند:

آقا ….. و خانم …… در تاریخ 1390/1/1 طی عقد دائم، ازدواج نموده اند و مهریه ما فی القباله زوجه 14 عدد سکه طلای بهار آزادی می باشد

زوجه متولد 1365، تحصیلات لیسانس و خانه دار است

زوج متولد 1362، تحصیلات لیسانس و کارمند شرکت…….می باشند.

زوجین در منزل استیجاری زندگی کرده و فاقد فرزند مشترک می باشند. با بروز اختلافات خانوادگی از تاریخ 95/08/01، زوجه در منزل پدرش زندگی می کند و خواستار نفقه خود می باشد همچنین لازم به ذکر است که  زوج تحت بیمه تامین اجتماعی شوهر خود می باشد.

ارزیابی:

پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و مذاکره با طرفین دعوا و کسب اطلاعات لازم و انجام تحقیقات ممکن الحصول با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در اظهار نظر و با توجه به واقعیات مسلم قضیه و از آنجا که حسب قواعد شرعی و مقررات قانونی پرداخت نفقه زوجه در دوران علقه زوجیت بر عهده زوج استقرار دارد و موارد آن را ماده 1107 قانون مدنی و اصلاحیه آن احصا نموده است و مستنداً به ماده 1106 و 1206 قانون فوق الذکر و لحاظ نمودن شئونات فردی و اجتماعی زوجه و ارزش واحد پول رایج کشور به علاوه شاخص نرخ تورم بانک مرکزی میزان نفقه بانوی مذکور از تاریخ استحقاق نفقه یعنی 95/08/01 تا پایان سال 1395 ماهانه در حدود10میلیون ریال معادل یک میلیون تومان است که مبلغ آن جمعاً برای 5 ماه منتهی به سال 1396، معادل 50 میلیون ریال یا معادل 5 میلیون تومان می شود و از تاریخ 96/01/01 تا زمان صدور حکم با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مشکلات اقتصادی ماهانه معادل15 میلیون ریال یا 1/500 هزار تومان تعیین و اعلام می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید دستمزد کارشناسی نفقه طبق روال جاری پرداخت گردد.

بهترین وکیل نفقه زن

بهترین وکیل نفقه زن وکلایی هستند که به صورت تخصصی در حوزه پرونده های نفقه فعالیت می کنند. این گونه وکلا به دلیل پیگیری پرونده های گوناگون در زمینه مطالبه نفقه از تجربه لازم در این زمینه برخوردار هستند و به دلیل تسلط بر روند اداری و قضایی اینگونه پرونده ها می توانند در یک پروسه زمانی کوتاه، پرونده مطالبه نفقه زن را به سرانجام رسانده و از اطاله دادرسی جلوگیری نمایند.

بر اساس ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است همچنین نفقه فقط در عقد دائم بزن تعلق می گیرد. لذا بر اساس ماده 1113 قانون مدنی در ازدواج موقت زن حق گرفتن نفقه را از زوج ندارد.

بنابراین براساس مواد قانونی مختلف زن می تواند نفقه خود را از مرد مطالبه کند چه در عقد دائم زوج باشد یا از او طلاق گرفته باشد بنابراین ممکن است مرد به اشکال مختلف از پرداخت نفقه زن ناتوان باشد یا بخواهد  به روش های مختلف از پرداخت نفقه زن استنکاف نماید.

در این شرایط وکیل پایه یک دادگستری می تواند با استفاده از تجربیات گذشته خود در پرونده های مختلف نفقه زن و اتکا به مواد قانونی، پروسه مطالبه و محاسبه نفقه موکل خود را با سرعت به پیش برده و در یک فاصله زمانی معقول نفقه موکل خود را از زوج یا شوهر او وصول نماید.

بهترین وکیل نفقه زن

فواید داشتن وکیل نفقه زن

داشتن وکیل نفقه زن می تواند فواید زیادی برای موکل او به همراه داشته باشد از جمله فواید داشتن وکیل نفقه زن، عدم نیاز به حضور موکل در جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده مطالبه نفقه است چون یک وکیل خانواده پس از قبول کردن وکالت فرد خواهان کارهای پرونده او را برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می کند.

همچنین داشتن وکیل نفقه زن به دلیل تبحر در کار و آشنایی با راهکارهای قانونی باعث کاهش زمان دادرسی پرونده می گردد. از دیگر فواید وکیل نفقه زن  آن است که اگر نفقه تعیین شود و مرد به هر دلیل  از پرداخت آن استنکاف نماید  می تواند حکم جلب او را برای استفاده از اهرم های فشار بگیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت نفقه زن از سوی زوج، وکیل نفقه زن برای فشار وارد کردن یه زوج می تواند تمام دارایی های او را ضبط و توقیف نماید.

یکی دیگر از فواید وکیل نفقه زن آن است که اگر زن پس از مطالبه نفقه دیگر تمایل به زندگی با مرد را نداشته باشد وکیل نفقه بتواند به راحتی و با تکیه بر عدم پرداخت نفقه حق طلاق زن را از مراجع قضایی دریافت کند.

سخن پایانی

وکیل نفقه زن به وکلایی اطلاق می شود که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند و از تجربه کافی برای پیگیری یک چنین پرونده هایی برخوردار هستند. شرایط و نحوه دریافت نفقه یا هزینه های روزمره و متعارف زن پس از جاری شدن عقد نکاح به صراحت در قوانین جاری مورد تاکید قرار گرفته است.

نفقه از زمانی به زن تعلق می گیرد که در یک شرایط قانونی متعارف عقد نکاح بین زوجین جاری شده باشد. در صورتی نفقه به زن تعلق نمی گیرد که از مرد تمکین نکند و  وظایف متعارف زناشویی را برای همسر خود انجام ندهد.

 نفقه در سال 1041 مثل سالهای گذشته با توجه به شرایط زندگی و شأن زن به وسیله کارشناسان دادگستری سنجیده و تعیین می شود. نفقه زن خانه دار به وسیله شوهر باید با توجه به شرایط پرداخت شود.

به عبارت دیگر مرد موظف به پرداخت نفقه زن است و خانه دار بودن زن یا شاغل بودن او در این امر تاثیری ندارد. نفقه فرزند از زمان تولد تا سن ۱۸ سالگی بر عهده پدر خانواده است و اگر دختر پس از سن ۱۸ سالگی هنوز ازدواج نکرده باشد تا زمان ازدواج دختر و سر و سامان گرفتن ، پدر موظف به پرداخت هزینه های زندگی روزمره او می باشد.

همچنین اگر فرزند ذکور یا پسر پس از سن ۱۸ سالگی قصد ادامه تحصیل داشته باشد پدر می بایست  هزینه های فرزند ذکور یاپسر را تا پایان تحصیلات عالی تامین نماید و اگر پدر از پرداخت نفقه فرزندان در هر شرایطی خودداری کند مراجع قانونی با توجه به شرایط می توانند مجازات حبس محکوم نمایند.

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان