جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن

شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن زمانی برای مرد فراهم می شود که بتواند مدارک لازم برای اثبات این امر را به دادگاه مربوطه ارائه دهد. تمکین در قوانین حقوقی و قضایی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود، تمکین عام شامل مواردی مانند اطاعت زن در مسائل خانوادگی از شوهر است که از آن جمله می توان به سکونت در در محلی که شوهر برای زندگی مشترک آماده کرده است، خوش رفتاری با شوهر، رعایت نظافت شخصی و منزل، اجازه گرفتن از شوهر برای خروج از خانه مگر در مواردی که شروط ضمن عقد خلاف این امر باشد. تمکین خاص هم به معنای برآورده کردن درخواست های شوهر در زمینه مسائل جنسی و زناشویی است مگر در مواردی که درخواست مرد بر خلاف عرف وشرع باشد یعنی زن به دلیل بیماری  یا انجام تکالیف مذهبی از قبول درخواست مرد برای انجام رابطه زناشویی خودداری کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل طلاق تهران

مدارک لازم جهت اثبات عدم تمکین

مدارک لازم جهت اثبات عدم تمکین زن می‌تواند با توجه به شرایط متفاوت باشد. اولین روش برای اثبات عدم تمکین زن آن است که زوجه عذر موجه برای عدم تمکین از همسر نداشته باشد.

به این معنا که اگر زن اصرار به عدم تمکین از مرد را داشته باشد مرد می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تمکین و ارائه آن به دادگاه و مراجع قانونی برای اثبات عدم تمکین زوجه اقدام نماید.

لازم به ذکر است که حتی اگر دادگاه حکم الزام زن به تمکین از شوهر را پس از شکایت مرد صادر کند باز هم این امر ضمانت اجرایی ندارد و کسی نمی تواند زوجه را مجبور کند که به زندگی مشترک با شوهر باز گردد و از او تمکین کند.

منتهی صدور حکم الزام به تمکین زن از شوهر این مزیت را برای مرد دارد که در صورت اثبات عدم تمکین زن برای مراجع قانونی، مرد از پرداخت نفقه به زوجه معاف  می شود و در پاره ای از موارد هم به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم تمکین زن می تواند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید.

از جمله مدارک لازم برای اثبات عدم تمکین زن، تهیه استشهادیه و معرفی شاهد از طرف مرد به دادگاه است. مثلاً مرد می تواند اقوام و بستگان نزدیکی را که اطلاعات قابل استنادی در خصوص عدم تمکین زن از شوهر دارند برای ادای شهادت به دادگاه معرفی نماید.

از دیگر مدارک لازم برای اثبات عدم تمکین زن می تواند اقرار خود زن به عدم تمکین از شوهر باشد که معمولاً در پاسخ به سوالات قاضی در جلسه تمکین استنباط و ثبت می گردد.

اگر زن، خانه شوهر را بدون دلیل موجه ترک نمایند مرد ابتدا باید اظهارنامه دعوت به تمکین را خطاب به زن ارسال نماید. سپس در صورتی که زن توجهی به اظهارنامه ارسال شده نکند و کما فی السابق بدون دلیل موجه بر عدم تمکین اصرار ورزد.

این امکان برای مرد فراهم است که مدارک مربوط را به اظهار ضمیمه کرده و نسبت به عدم تمکین زن یا الزام به تمکین زن در مراجع قانونی اقامه دعوا کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: طلاق یک طرفه

راههای اثبات عدم تمکین زن

راههای اثبات عدم تمکین زن با توجه به شرایط زندگی زن و مرد می تواند متفاوت باشد، از راه های اثبات عدم تمکین زن تهیه استشهاد نامه یا در صورت اطلاع اقوام از عدم تمکین زن نسبت به مرد معرفی آنها به دادگاه به عنوان شهود است.

از دیگر راه های اثبات عدم تمکین زن، اقرار خود زن به عدم تمکین از مرد در محضر دادگاه است که این امر ممکن است در طی جلسات دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی  استنباط شود و پس از درج در پرونده قابل استناد باشد.

همچنین اگر زن عده‌ای از فامیل یا غریبه را از عدم تمکین خود نسبت به شوهر مطلع کرده باشد و آن حاضر شوند در دادگاه خانواده رسیدگی کننده بر علیه زن شهادت دهند شهادت آن ها می تواند دلیلی بر اثبات عدم تمکین زن از شوهر باشد.

همچنین قاضی دادگاه می تواند با توجه به قرائن، و اظهارات طرفین در دادگاه، علم به عدم تمکین از جانب زن پیدا کرده و حکم صادر نمایید.

لذا راههای عدم تمکین زن با توجه به شرایط متفاوت است و در صورتی که زن از مرد تمکین نکند و مرد از این شرایط ناراضی باشد بهتر است با وکلایی مشورت کند که به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت می‌کنند. سپس برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهترین و کوتاه ترین روش برای اثبات عدم تمکین زن را در پیش گیرد.

عدم حضور در جلسه تمکین

عدم حضور در جلسه تمکین باعث ایجاد حقی برای طرفین نمی شود و رای پس از بررسی پرونده و شرایط آن به صورت غیابی صادر می شود.

در این شرایط اگر رای صادره به ضرر طرفی باشد که در جلسه تمکین شرکت نکرده است. این حق برای او محفوظ است که در مدت زمان و مهلت مشخص شده نسبت ارائه و ثبت اعتراض اقدام کند.

در صورت اعتراض یکی از طرفین به حکم صادر شده موضوع اعتراض مورد بررسی قرار گرفته و پس از گذشت زمان مشخص شده رای نهایی صادر می گردد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: تمکین در دوران عقد

اگر زوجه در دادگاه تمکین حاضر نشود

اگر زوجه در دادگاه تمکین حاضر نشود ممکن است این مسئله به ضرر او تمام شود چون اگر این غیبت و عدم حضور پس از ابلاغ قانونی و واقعی باشد در صورت عدم حضور زن، معمولاً دادگاه به ضرر او رای می‌دهد.

معمولاً زمانی که مرد به دلیل عدم تمکین زن در دادگاه خانواده اقامه دعوا می کند، در ادامه برای حضورزن در جلسات دادگاه و و ارائه توضیحات مناسب برای او ابلاغیه صادر می شود.

اگر در زمان تنظیم شکایت یا دادنامه آدرس درست و دقیقی از سوی مرد درج نشود و اخطاریه مطابق روال قانونی برای زن ارسال نشود ممکن است دادگاهی برای اقامه دعوا و صدور حکم به دلیل نبود آدرس مشخص و قانونی تشکیل نشود.

اما اگر ابلاغیه واقعی و قانونی باشد به این معنی که ابلاغیه صادره از دادگاه یا اخطاریه به خوانده یا یکی از بستگان نزدیک او تحویل داده شود یا در صورت نبود آن ها در محل سکونت او الصاق گردد، به فاصله ۵ روز پس از ابلاغ قانونی و ارسال اخطاریه، جلسه رسیدگی به شکایت عدم تمکین زن از مرد تشکیل می شود.

یعنی با در نظر گرفتن دو روز ابلاغیه و تشکیل جلسه، یک فاصله هفت روزه میانه ابلاغ تا تشکیل جلسه دادگاه برای رسیدگی به شکایت عدم تمکین مرد از زن فاصله زمانی وجود دارد. در حال حاضر با توجه به فعال شدن سیستم ابلاغ الکترونیکی یا سامانه ثنا برای ابلاغ یا ارسال اخطاریه به خواهان و خوانده سرعت کار به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است.

 به عبارت دیگر پس از آنکه مرد برای عدم تمکین زن در دادگاه های خانواده اقامه دعوا می کند اگر آدرس محل سکونت زن درست باشد و ابلاغ از طریق سیستم الکترونیکی ثنا به شکل واقعی و قانونی ارسال شود، زن و شوهر باید در فاصله زمانی مشخص شده در جلسات دادگاه رسیدگی کننده حاضر شوند.

 اگر زوجه به دلایل غیر موجه در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به شکایت عدم تمکین حاضر نشود دادگاه ممکن است به ضرر زن رای دهد. لذا بهتر است زن یا زوجه در جلسات دادگاه رسیدگی کننده به عدم تمکین حضور یابد با مدارک محکمه پسند از خود دفاع کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: طلاق غیابی

دادگاه تمکین چقدر طول میکشد

دادگاه تمکین چقدر طول میکشد شاید یکی از مهمترین سوالاتی باشد که ذهن افرادی را که درگیر دادگاه عدم تمکین هستند را به خود جلب نمایند. با توجه به آنکه شکایت عدم تمکین زن زمانی به سرانجام می‌رسد که مرد یا خواهان بتواند دلایل و مدارک لازم و محکم پسند برای طرح شکایت به دادگاه ارائه دهد.

لذا تعیین زمان برای دادگاه تمکین کاری تقریباً سخت و نشدنی است. به بیان دیگر چه زن مدت کوتاهی از شوهر خود تمکین نکرده باشد و یا حتی اگر مدت طولانی از عدم تمکین او گذشته باشد مرد بدون داشتن مدارک و اسناد لازم نمی تواند اقامه دعوای خود را به نتیجه برساند و ممکن است دعوای عدم تمکین زن به دلیل نبودن مدارک لازم از سوی دادگاه رد شده و از دستور کار خارج گردد.

به طور کلی اگر پس از طرح شکایت مرد در مورد عدم تمکین زن مدارک لازم مثل شهادت شهود در دادگاه، اقرار زن به عدم تمکین در جلسات دادگاه یا با استناد به  مطالب درج شده در صورتجلسه و گزارش کلانتری مرد نتواند عدم تمکین زن را اثبات کند.

پرونده مفتوحه نتیجه نخواهد داشت و ممکن است در صورت اصرار خواهان یا زوج و تجدید مکرر شکایت یا ارائه دادخواست های متناوب بررسی پرونده مدت طولانی ادامه پیدا کند.

سخن پایانی

شرایط طلاق در صورت عدم تمکین به وضعیت زن و شوهر بستگی دارد یعنی اگر زن به صورت عام و خاص از مرد تمکین نکند و وظایف شرعی و قانونی خود را در قبال مرد انجام ندهد زوج می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده شکایت عدم تمکین زن را تنظیم نماید.

مدارک لازم جهت اثبات عدم تمکین زن اگر به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مربوطه ارائه نشود. معمولا شکایت عدم تمکین زن از مرد یا زوج به نتیجه مطلوب نمی رسد و در صورت عدم ارائه مدارک لازم به دادگاه یا اقرار زن به عدم تمکین ممکن است شکایت مطرح شده از سوی دادگاه رسیدگی کننده رد شده و از دستور کار خارج شود.

راههای اثبات عدم تمکین زن ممکن است با توجه به شرایط زوجه متفاوت باشد اما بر اساس روال جاری از جمله راه های اثبات عدم تمکین زن می توان به مواردی مانند ارائه استشهاد نامه دادگاه، شهادت شهود به دلیل اطلاع از عدم تمکین زن یا اقرار زن در محضر دادگاه به عدم تمکین اشاره کرد.

اگر زوجه در دادگاه تمکین پس از ابلاغ قانونی و قطعی حاضر نشود دادگاه می تواند پس از بررسی مدارک مرد رای به محکومیت زن کند.

به طور مشخص نمی توان زمان رسیدگی به پرونده های عدم تمکین زن را مشخص نمود اگر مرد مدارک محکم و محکم پسندی داشته باشد زمان رسیدگی دادگاه کوتاه است اما اگر مدارک اثبات عدم تمکین ضعیف و غیر قابل استناد باشد ممکن است در صورت اصرار زوج زمان رسیدگی قانونی طولانی شود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان