جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

طلاق غیابی خارج از کشور؛ راهنما و نکات مهم

طلاق غیابی خارج از کشور به پروسه ای گفته می شود که طی آن برای مردان و زنان ایرانی که خارج از کشور زندگی می کنند حکم طلاق غیابی صادر می شود. به بیان دیگر وقتی یکی از زوجین درخواست طلاق نماید و طرف دیگر در خارج از کشور حضور داشته باشد به شکلی که فرد خوانده یا وکیل او در جلسات دادگاه حاضر نشود بر اساس قانون برای او حکم طلاق غیابی صادر می شود.

باید توجه داشت که طلاق غیابی خارج از کشور فقط منوط به دادخواست طلاق خانم ها نیست به شکلی که اگر زوج درخواست طلاق از زوجه را داشته باشد و زوجه در خارج از کشور زندگی کند و امکان دسترسی به او وجود نداشته باشد و حتی وکیل خوانده هم در جلسات دادگاه حاضر نشود برای فرد خوانده پس از طی شدن مراحل اداری حکم طلاق غیابی خارج از کشور صادر می شود.

برای راحت شدن انجام طلاق ایرانیان مقیم  خارج از کشور که امکان‌ و شرایط مسافرت به داخل کشور برای انجام این کار ندارند روال کار به این شکل است که طرفین می توانند با مراجعه به سامانه میخک و ثبت نام در این سامانه مراحل انجام طلاق مثل گرفتن وکیل و تنظیم وکالتنامه را انجام دهند.‌

از دیگر روش های انجام طلاق غیابی برای خارج از کشور، گرفتن وکیل و ارسال مدارک به علاوه وکالت نامه برای انجام این کار است. همچنین زوجین می‌ توانند با مراجعه به کنسولگری های ایران در کشورهای مختلف جهان و ارائه مدارک لازم نسبت به انجام مراحل طلاق غیابی اقدام کنند. در ادامه به نکات مهم، حوزه طلاق غیابی در خارج از کشور پرداخته می شود.

طلاق غیابی و شرایط صدور حکم طلاق غیابی

وقتی یک زن و مرد ایرانی به صورت همزمان در خارج حضور داشته باشند و بخواهند از یکدیگر جدا شده به زندگی زناشویی خود خاتمه دهند و طلاق و جدا شدن آنها در چهارچوب قوانین داخلی باشد باید برای انجام طلاق وارد کشور شده به حوزه قضایی دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه نمایند.

با این حال اگر یکی از زوجین برای انجام طلاق به مراکز قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق را تنظیم نماید در شرایطی که امکان ارسال ابلاغیه دادگاه برای طرف خوانده وجود نداشته باشد و خوانده یا وکیل او امکان شرکت در جلسات دادگاه طلاق را نداشته باشد از سوی دادگاه برای طرف خوانده حکم طلاق غیابی صادر می شود.

در این شرایط برای آنکه خوانده بتواند از خود دفاع کرده و به حکم صادر شده اعتراض نماید برای این کار یک فاصله زمانی 2 ماهه از زمان ابلاغ حکم طلاق غیابی در نظر گرفته شده است که بیشتر از زمان 20 روزه اعتراض به حکم طلاق برای افراد مقیم کشور است.

بررسی امکان صدور حکم طلاق غیابی خارج از کشور

براساس قوانین جاری برای شهروندان و خانواده های ایرانی که به خارج از کشور مهاجرت کرده اند قانون تعریف شده ای برای طلاق و جدایی وجود ندارد و تنها در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به حکم طلاق غیابی پرداخته شده است.

بر اساس این ماده قانونی در شرایطی که فرد خوانده خارج از کشور باشد و وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادرسی طلاق شرکت نکرده و از خوانده دفاع قانونی نشود همچنین ابلاغیه ای به طور واقعی برای خوانده ارسال نشده باشد حکم طلاقی که برای خوانده صادر می شود با عنوان حکم طلاق غیابی شناخته می شود.

حکم طلاق غیابی خارج از کشور مختص به درخواست طلاق  از طرف زن نیست و مردانی  که زن قانونی آنها در خارج از کشور زندگی می کند را هم شامل می شود.

وقتی حکم طلاق غیابی برای خوانده که خارج از کشور زندگی می کند  چه مرد یا زن صادر شود فرد خوانده یا شخصی که حکم طلاق غیابی برای او صادر شده است دو ماه فرصت دارد تا به حکم صادر شده از سوی دادگاه واکنش نشان داده و اعتراض نماید در صورتی که فرد خوانده یا محکوم علیه در فاصله زمانی دو ماهه برای اعتراض به حکم صادر شده اقدام نکند حکم قطعیت پیدا کرده و قابل اجرا می شود.

مراحل درخواست طلاق غیابی خارج از کشور

مراحل درخواست طلاق غیابی خارج کشور به این شکل است که زوجین با در دست داشتن مدارکی مثل اصل و ترجمه شناسنامه زوجین، اصل و ترجمه ازدواج نامه، اصل و وکالت نامه طلاق، گواهی اقامت متقاضی در کشور محل اقامت و نامه یا مکتوبی حاوی دلایل و مستندات مربوط به درخواست طلاق باید برای ثبت شکایت طلاق به یکی از کنسولگری های ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه نمایند.

پس از مراجعه زوجین یا یکی از آنها به مراکز و سر کنسولگری های ایران در کشور محل اقامت و ارائه مدارک لازم،  درخواست طلاق ثبت شده و به نهاد رسیدگی کننده در قوه قضاییه ارسال می شود. در ادامه وکیل قانونی مشخص شده با در دست داشتن مدارک لازم اقدام به پیگیری پرونده طلاق در محاکم مشخص شده می کند.

در این شرایط اگر فرد خوانده یا وکیل و نماینده قانونی او در جلسات دادگاه شرکت نکند پس از طی شدن مراحل دادرسی حکم طلاق غیابی برای فرد خواهان صادر می شود پس از صدور حکم طلاق غیابی، اگر فرد خوانده ظرف فاصله زمانی دو ماهه برای اعتراض به حکم صادر شده به دفاتر کنسولی یا مراجع قضایی مراجعه نکند.

نماینده یا وکیل قانونی خواهان طلاق غیابی، می تواند با در دست داشتن مدارک لازم برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت قانونی به دفاتر طلاق مراجعه نمایند.

همچنین برای سهولت در انجام طلاق غیابی علاوه بر روال گفته‌ شده متقاضیان ایرانی طلاق که در خارج از کشور زندگی می ‌کنند می ‌توانند با مراجعه به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خود و ارائه مدارک لازم اقدام به طلاق غیابی نمایند.

در این روش طلاق غیابی  روال کار به این شکل  است که افراد متقاضی طلاق غیابی در خارج از کشور ابتداء به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه  کرده و پس از ثبت درخواست طلاق، مدارک لازم مثل اسناد هویتی و سند ازدواج  را برای انجام این پروسه ارائه می دهند .

در ادامه پس از بررسی و تایید اعتبار مدارک ارائه شده به سر کنسولگری و طی شدن مراحل اداری، حکم طلاق  برای افراد متقاضی صادر می کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مراحل طلاق از طرف زن

مراجعه به یکی از سر کنسولگری های ایران در کشور محل اقامت

مراجعه به یکی از سر کنسولگری های ایران در کشور محل اقامت یکی از راهکارهای طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به صورت غیابی است.

به این معنا که اگر ایرانیان مقیم خارج از کشور قصد طلاق و پایان دادن به زندگی مشترک خود را داشته و به دلایل مختلف امکان مسافرت به ایران را نداشته باشند باید با در دست داشتن مدارک لازم به سر کنسولگری های ایران در  کشور محل اقامت خود مراجعه کرده و پس از ارائه مدارک لازم، درخواست طلاق خود را برای انجام مراحل اداری به قوه قضاییه ارسال نمایند.

پس از ارسال مدارک، وکیل طلاق مدافع متقاضیان طلاق می تواند  با درست داشتن وکالتنامه معتبر مطابق با مدارک ارسال شده پیگیری روند  اداری پرونده موکلین خود  را تا زمان صادر شدن رای طلاق دنبال نماید.

همچنین انجام طلاق غیابی در خارج از کشور برای اتباع ایرانی مقیم کشورهای مختلف وجود دارد به شکل که آن ها می توانند با در دست داشتن مدارک لازم  و مراجعه به سرکنسولگری‌های ایران در کشور محل اقامت خود نسبت به ثبت درخواست طلاق اقدام نماید.

از جمله  مدارک لازم برای انجام طلاق غیابی که باید به سر کنسولگری های ایران در کشورهای محل اقامت اتباع ایرانی ارائه شود می ‌توان به مواردی مثل  اصل و ترجمه شناسنامه زوجین، اصل و ترجمه ازدواج نامه، اصل وکالت نامه طلاق، گواهی اقامت متقاضی در کشور محل اقامت و دلایل و مستندات مربوط به درخواست طلاق در هنگام مراجعه زوجین به دفاتر کنسولگری ایران برای پیگیری روند طلاق غیابی اشاره کرد.

لازم به ذکر است که  کامل نبودن مدارک  یا ناقص بودن آن ها ممکن است باعث وقفه در ارسال یا بررسی مدارک و کند شدن روند کار شود.

نکات مهم در خصوص ارائه مدارک

از جمله نکاتی که در زمان ارائه مدارک لازم از سوی متقاضیان طلاق غیابی  به سر کنسولگری های ایران در خارج از کشور باید مورد توجه باشد می توان به مواردی مثل ترجمه رسمی مدارک به زبان فارسی، تأیید صحت مدارک توسط مراجع ذی صلاح در کشور محل اقامت و ارائه رونوشت از تمامی مدارک ارائه شده به کنسولگری اشاره کرد.

به این معنا که اگر زوجین در خارج از کشور و طبق قوانین کشور محل اقامت ازدواج کرده باشند برای جدا شدن باید ترجمه رسمی مدارک خود را به زبان فارسی ارائه دهند. همچنین مدارک ارائه شده از لحاظ اعتبار و صحت باید در کشور محل اقامت به تایید مراجع قانونی آن کشور رسیده باشد.

ارائه رونوشت تمامی مدارک ارائه شده به کنسولگری برای ضمیمه شدن به پرونده از دیگر نکاتی است که در زمان ارائه مدارک به کنسولگری و پیگیری روند طلاق غیابی در خارج از کشور باید مورد توجه طرفین طلاق قرار گیرد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریع ترین راه طلاق

بررسی درخواست طلاق غیابی

بررسی درخواست طلاق غیابی پس از ارائه مدارک به وسیله زوجین یکی از مراحلی است که پس از ارائه مدارک به سر کنسولگری  در کشور محل اقامت انجام می شود.

از جمله مراحلی که در زمان بررسی درخواست طلاق غیابی در سر کنسولگری کشور محل اقامت اتباع ایرانی انجام می شود می توان به مراحلی مثل بررسی صحت و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات، احضار زوجین به کنسولگری برای انجام تحقیقات و اخذ توضیحات و در صورت لزوم، اعزام نماینده کنسولگری به محل سکونت زوجین برای انجام تحقیقات تکمیلی اشاره کرد.

به عبارت دیگر پس ارائه مدارک طلاق در خارج از کشور به وسیله اتباع ایرانی به سر کنسولگری ها، این مدارک باید قبل از انجام هر کاری در کشور محل اقامت  به وسیله کارگزاران سر کنسولگری اعتبار سنجی و تایید شود به این معنا که تحقیقات لازم در پروسه زمانی مشخص شده انجام شود سپس در ادامه پس از تایید اعتبار مدارک ارائه شده شرایط برای  ادامه روند کار و صدور حکم طلاق غیابی آماده گردد.

صدور حکم طلاق غیابی

صدور حکم طلاق غیابی در سر کنسولگری های خارج از کشور برای اتباع ایرانی مقیم پس از بررسی و تایید صحت مدارک ارائه شده به این شکل است که در صورت احراز شرایط و وجود دلایل کافی برای طلاق، حکم طلاق غیابی توسط سر کنسولگری صادر می شود.

به این معنا که پس از صدور حکم طلاق غیابی توسط سر کنسولگری ایران در کشور محل سکونت اتباع خود، ابلاغ حکم طلاق غیابی به طرفین در دستور کار قرار می گیرد. سپس برای تکمیل روند اداری انجام طلاق، ثبت طلاق غیابی در اداره ثبت احوال ایران از طریق کنسولگری یا نماینده آن انجام می شود.

در ادامه پس از انجام روال اداری طلاق غیابی مثل اجرای حکم  و ثبت آن در اسناد داخلی نوبت به ثبت و اجرای حکم طلاق غیابی خارج از کشور در  اسناد محل اقامت اتباع ایرانی می  رسد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

اجرای حکم طلاق غیابی خارج از کشور

اجرای حکم طلاق غیابی خارج از کشور منوط به ثبت این تغییر و تحولات  در اسناد نهادها و سازمان های داخلی نمی شود بلکه برای استفاده و ثبت در اسناد  کشور محل اقامت اتباع ایرانی مراحلی مثل پاسخ به درخواست صدور گواهی اجرای حکم طلاق از کنسولگری، ترجمه رسمی گواهی اجرای حکم طلاق به زبان کشور محل اقامت و ارائه گواهی اجرای حکم طلاق به مراجع ذی صلاح  را هم در بر می گیرد.

به بیان دیگر پس از اجرای حکم طلاق غیابی در خارج از کشور اگر طرفین طلاق برای انجام کارهای اداری درخواست صدور گواهی اجرای حکم طلاق را از کنسولگری مورد نظر داشته باشند این کار انجام شده و برای آنها گواهی اجرای حکم طلاق صادر می شود.

همچنین برای آنکه اتباع ایرانی در کشور محل اقامت بتوانند از اسناد طلاق غیابی استفاده کنند ترجمه رسمی گواهی اجرای حکم طلاق به زبان کشور محل اقامت به وسیله کنسولگری در اختیار آن ها قرار می گیرد.

همچنین طبق معاهدات اجرایی و اداری که بین کشور ایران و کشورهای مختلف وجود دارد پس از اجرای حکم طلاق غیابی این امکان فراهم می شود که در صورت نیاز گواهی اجرایی حکم طلاق به مراجع ذی صلاح در کشورهای محل اقامت برای اجرا ابلاغ شود به شکلی که آنها بتوانند در اسناد رسمی و اداری برای انجام کارهای مختلف به آن استناد نمایند.

نکات مهم در خصوص اجرای حکم طلاق غیابی

در خصوص اجرای حکم طلاق غیابی در کشورهای دیگر برای جلوگیری از مشکلات و چالش های مختلف پیش رو  باید به نکات مهمی توجه شود که از جمله این نکات مهم می توان به مواردی مانند لزوم انطباق حکم طلاق غیابی با قوانین و مقررات کشور محل اقامت، امکان اعتراض به حکم طلاق غیابی توسط طرفین و لزوم طی مراحل قانونی برای اجرای حکم طلاق غیابی در کشور محل اقامت اشاره کرد.

به عبارت دیگر برای آنکه اجرای حکم طلاق غیابی در کشور محل اقامت اتباع ایرانی از اعتبار لازم برخوردار باشد باید از انطباق لازم با قوانین و مقررات کشور محل اقامت برخوردار باشد که انجام این کار در سر کنسولگری با اشراف به قوانین و مقررات کشور مورد نظر انجام می شود.

از دیگر نکاتی که در خصوص اجرای حکم طلاق غیابی باید مورد توجه قرار گیرد امکان اعتراض به حکم طلاق غیابی توسط طرفین دعوا است به شکلی که آنها بتوانند به حکم صادر شده اعتراض نمایند. طبق روال جاری برای  طرفین طلاق غیابی در خارج از کشور و  اعتراض به حکم طلاق غیابی صادر شده 2  ماه فرصت در نظر گرفته شده است.

به شکلی که طرفین طلاق می توانند در صورت داشتن اعتراض در زمان اعلام شده  به مراجع قانونی و کنسولگری صادر کننده حکم مراجعه نمایند.

لزوم طی شدن مراحل قانونی برای اجرای حکم طلاق غیابی در کشور محل اقامت یکی از نکات مهم در خصوص اجرای این حکم است به این معنا که ارائه مدارک و طی شدن مراحل قانونی طلاق غیابی در سر کنسولگری کشور محل‌ اقامت اتباع ایرانی باید به صورت قانونمند‌ و‌ مرتب  انجام شود تا روند کار دچار مشکل و اختلال نشود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

سخن پایانی

طلاق غیابی خارج از کشور به نوعی از طلاق گفته می شود که در آن طرفین طلاق به  دلایل مختلف در خارج از کشور زندگی می کنند و شرایط یا امکان مسافرت به ایران و انجام طلاق به روال قانونی را ندارد.

در این وضعیت اتباع ایرانی خارج از کشور می توانند با مراجعه به سر کنسولگری های ایران در کشور محل اقامت و ارائه مدارک لازم مثل اصل و ترجمه شناسنامه زوجین، اصل ترجمه ازدواج نامه، اصل وکالتنامه طلاق، گواهی اقامت متقاضی در کشور محل اقامت و دلایل و مستندات مربوطه، اقدام به ثبت درخواست طلاق نماید.

پس از ارائه مدارک از طرف شهروندان ایرانی در کشورهای خارجی به سر کنسولگری برای انجام طلاق، بررسی درخواست طلاق غیابی آنها در دستور کار سر کنسولگری قرار می گیرد.

از جمله مراحل بررسی درخواست طلاق غیابی شهروندان ایرانی در خارج از کشور می توان به بررسی صحت و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات، احضار زوجین به کنسولگری برای انجام تحقیقات و اخذ توضیحات، در صورت لزوم، اعزام نماینده کنسولگری به محل سکونت زوجین برای انجام تحقیقات تکمیلی اشاره کرد.

پس از بررسی درخواست طلاق غیابی و تایید صحت مدارک ارائه شده حکم طلاق غیابی به وسیله سر کنسولگری در کشور محل اقامت اتباع ایرانی صادر شده و برای شهروندان ایرانی گواهی اجرای حکم طلاق صادر می شود.

سپس گواهی حکم طلاق صادر شده  برای انجام امور اداری به زبان رسمی کشور محل اقامت ترجمه می شود تا شهروندان ایرانی بتوانند از گواهی اجرای حکم طلاق برای انجام کارهای روزمره خود در کشور محل اقامت استفاده نمایند.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان