جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

شکایت از جراح بینی

جراحی بینی یا رینوپلاستی بیشتر جنبه زیبایی دارد و خیلی از افراد معتقدند که انجام این عمل و اصلاح نابهنجاری ظاهری بینی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس شخصی آن ها می شود. جراحی بینی فقط برای زیبایی ظاهری انجام نمی شود و ممکن است افراد مختلف به دلایل متعددی مثل اختلالات تنفسی، انحراف بینی، بیرون زدگی پرده های بینی، نامتقارن و ناموزون بودن سوراخ های بینی و غیره این جراحی را انجام دهند. در این شرایط اگر پس از مراجعه متقاضی به پزشک متخصص حلق و گوش و بینی یا متخصص عمل زیبایی بینی پس از معاینه و انجام عمل جراحی، خواسته ها و نیاز های فردمتقاضی محقق نشود بیمار قادر خواهد بود با مراجعه به مراکز و مراجع قانونی از پزشک معالج خود طرح شکایت نماید.

روند شکایت در پرونده عمل بینی و زیبایی منجر به آسیب

روند شکایت در پرونده عمل بینی و زیبایی منجر به آسیب به این شکل است که فرد مورد نظر  پس از جراحی و بهبودی، اگر از شرایط ظاهری ایجاد شده ناراضی باشد یا انجام عمل بینی باعث برطرف شدن مشکل تنفسی او نشده باشد یا حتی شرایط تنفسی فرد را دچار اختلال کرده باشد.

فرد بیمار می تواند با توجه به شرایط ایجاد شده در دادسرای جرائم پزشکی، دادگاه عمومی و یا سازمان نظام پزشکی از پزشک معالج خود طرح شکایت نماید. به بیان دیگر وقتی میان بیمار و پزشک یک قرارداد شفاهی یا کتبی برای انجام عملی خاص منعقد می شود دو طرف قطع به یقین نسبت به یکدیگر تعهداتی را برعهده می گیرند و یک رابطه حقوقی بین آنها ایجاد می شود.

بر این اساس آنها نسبت به یکدیگر وظایفی دارند که اهمال و سستی در این وظایف می تواند برای هر یک از طرفین تبعات قانونی به همراه داشته باشد.

در رابطه بین پزشک و بیمار، پزشک معالج وظیفه دارد برای درمان بیمار و تامین خواسته های او از همه امکانات و توانمندی های خود استفاده نماید و اگر در برخی از  جراحی های درمانی یا زیبای بینی روند درمان به درستی انجام نشود و پزشک معالج دچار تخلفاتی از جمله نقض مقررات جزایی، حقوقی و صنفی  شود در صورت داشتن شامی خصوصی و عمومی می بایست در مراجع قانونی پاسخگو باشد.

پرونده های عمل و جراحی ناموفق بینی زمانی در مراجع قضایی مفتوح می شود که نتایج حاصل از عمل جراحی بینی مطابق با میل و خواسته بیمار نباشد. در این شرایط بیمار می تواند به دو شکل قصور پزشکی و یا وقوع حوادث و رخدادهای غیر طبیعی که منجر به برهم خوردن معادلات اولیه شده است در مراکز و مراجع قضایی از پزشک معالج خود شکایت نماید.

روند شکایت در پرونده عمل بینی و زیبایی منجر به آسیب، به این شکل است که بیمار یا فرد خواهان پس از انجام عمل جراحی با توجه به نوع عوارض و مشکلات ایجاد شده با در دست داشتن مدارک لازم  می تواند به دادسراهای جرائم پزشکی، دادگاه های عمومی و سازمان نظام پزشکی مراجعه می کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل قصور پزشکی

مراجع رسیدگی به تخلف پزشک زیبایی

مراجع رسیدگی به تخلف پزشک زیبایی با توجه به شرایط فرد بیمار و نوع تخلفی که انجام شده است ممکن است متفاوت باشد. در چنین پرونده هایی فرد شاکی یا خواهان باید با توجه به نوع تخلف و مشکلی که برای او ایجاد شده است به یکی از مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه نماید و با شکایت از پزشک زیبایی مورد نظر در صورت اثبات قصور پزشک، حق و حقوق خود را از او مطالبه نماید.

از جمله مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی زیبایی، دادسرای جرائم پزشکی است. دادسرای جرایم پزشکی یکی از نهادهای مهم برای شکایت از پزشکان زیبایی متخلف است که پس از ثبت شکایت، مدارک و ادله لازم در مورد قصور پزشکی به آن ارائه می شود سپس مدارک ارائه شده به این مجموعه برای بررسی تخصصی و دقیق به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود.

کمیسیون پزشکی از اعضای خبره و کاردانی تشکیل شده است که پس از دریافت پرونده شکایت و مستندات ارائه شده نسبت به ارزیابی و بررسی این مدارک اقدام کرده و پس از بررسی دقیق، نتایج این بررسی را برای تصمیم گیری به دادسرای جرایم پزشکی اعلام می کند.

اگر برای کمیسیون پزشکی قصور پزشک معالج اثبات شود کمیسیون پزشکی کیفرخواست حدوث خطای پزشکی را صادر کرده و از دادسرای جرائم پزشکی پیگیری و صدور حکم نهایی را درخواست می کند. یکی دیگر از مراجع قضایی شکایت از پزشک متخلف زیبایی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

این مرجع قضایی با توجه به اختیارات قانونی که در اختیار دارد قادر است جریمه های سنگینی را برای پزشکان متخلف در نظر بگیرد. در صورت اثبات تخلف پزشک زیبایی در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی، این مرجع قانونی قادر است پزشک متخلف را توبیخ کرده و بر اساس قانون او را از فعالیت و طبابت منع کرده و حتی پرونده طبابت پزشک متخلف را باطل کند.

از دیگر مراجع رسیدگی به تخلف پزشک زیبایی دادگاه های عمومی هستند به این شکل که فرد شاکی با در دست داشتن مدارک لازم می تواند به دادگاه های عمومی مراجعه کرده و نسبت به طرح شکایت از تخلف پزشک زیبایی اقدام کند.

یکی دیگر از مراجع رسیدگی به تخلف پزشک زیبایی شورای حل اختلاف است شورای حل اختلاف جهت کاهش تنش بین طرفین دعوا زمانی مطرح می شود که خسارت زیبایی ایجاد شده کمتر از 5 میلیون تومان باشد  در غیر این صورت پرونده فرد شاکی برای پیگیری قصور و تخلف پزشکی زیبایی به دیگر مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

  • شکایت کیفری از پزشک در دادسرای جرائم پزشکی

شکایت کیفری از پزشک در دادسرای جرائم پزشکی زمانی مطرح می شود که فرد خواهان برای دادخواهی و شکایت از پزشک متخلف  زیبایی به این مرجع قضایی مراجعه نماید. دادسرای جرائم پزشکی یکی از نهادهای مهم برای شکایت از پزشکان متخلف به خصوص پزشکان زیبایی است.

همانطور که گفته شد پس از طرح شکایت و ارائه مدارک و ادله لازم در مورد قصور پزشکی، مدارک ارائه شده برای شکایت و بررسی تخصصی از طرف این مرجع قضایی به کمیسیون پزشکی ارجاع داده می شود.

در ادامه کمیسیون پزشکی که از اعضای خبره و کاردان  پزشکی تشکیل شده است پس از بررسی و ارزیابی پرونده و ادله ارائه شده از طرف فرد شاکی، نظر خود را در زمینه وقوع یا عدم وقوع قصور پزشکی اعلام کرده و در صورتی که قصور و تخلف پزشکی محرز باشد کیفرخواست حدوث خطای پزشکی را صادر کرده و از دادگاه پیگیری آن را درخواست می نماید.

  • شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی

شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی برای افراد شاکی قابل حصول است. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی یکی از مراجع قضایی است که وظیفه پیگیری جرایم پزشکی را به عهده دارد. این مرجع قضایی با توجه به اختیارات قانونی که دارد می تواند جریمه های وسیعی را برای تخلفات پزشکان در نظر بگیرد.

با توجه به نوع شکایت و میزان تخلف پزشکی انجام شده دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی در صورت اثبات جرم قادر است پزشک متخلف را توبیخ کرده و با توجه به نوع جرم بر اساس قانون، پزشک متخلف را از فعالیت محروم کرده یا حتی پرونده طبابت او را در صورت بزرگ بودن جرم باطل نماید.

  • طرح شکایت از پزشک زیبایی در دادگاه های عمومی

طرح شکایت از پزشکان زیبایی در دادگاه های عمومی هم قابل حصول می باشد. به این معنا که فرد شاکی از اعمال پزشکان متخلف بخصوص پزشکان زیبایی متخلف می تواند به دادگاه های عمومی برای طرح شکایت مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات قانونی لازم از پزشک مورد نظر شکایت کند.

در ادامه پرونده و مدارک ارائه شده برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال می شود. پزشکی قانونی پس از بررسی موشکافانه پرونده و ادله ارائه شده در یک بازه زمانی مشخص قصور یا عدم قصور پزشکی را برای صدور حکم نهایی به دادگاه عمومی مورد نظر ارسال می کند.

  • شکایت از پزشک زیبایی در شورای حل اختلاف

شکایت از پزشک زیبایی در شورای حل اختلاف زمانی مطرح می شود که میزان خسارت وارد شده به فرد شاکی کمتر است 5 میلیون تومان باشد. به طور کلی شورای حل اختلاف جهت کاهش تنش میان طرفین دعوا ایجاد شده است به شکلی که آنها بتوانند در یک شرایط متعادل و دوستانه نسبت به حل اختلاف فی مابین اقدام کنند.

 شکایت از پزشک زیبایی در شورای حل اختلاف همانطور که گفته شد زمانی مطرح می شود که میزان خسارت وارده شده به فرد شاکی  کمتر از ۵ میلیون تومان باشد. در غیر این صورت پرونده تخلف پزشکی زیبایی برای رسیدگی به سایر مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

بر اساس قانون دادرسی کیفری برای آنکه یک پرونده قصور پزشکی در شورای حل اختلاف مطرح شود می بایست ابتدا درخواست میانجیگری و صلح و سازش بین طرفین دعوا ثبت شود. پس از ثبت درخواست،شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده وقت قبلی تعیین کرده و طرفین دعوا را برای میانجیگری و صلح و سازش به آن جلسه دعوت می کند.

در شورای حل اختلاف روال کار به این شکل است که در صورت جلب رضایت فرد شاکی توسط پزشک متخلف، اختلاف طرفین با صلح و سازش به پایان می رسد.

نحوه تنظیم شکواییه برای شکایت از پزشک زیبایی

نحوه تنظیم شکواییه برای شکایت از پزشک زیبایی به این شکل است که ابتدا باید مشخصات کامل فرد شاکی و متضرر مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، میزان تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی،نشانی دقیق محل زندگی، شماره تلفن و کد پستی در دادخواست شکایت اولیه درج شود.

همچنین در هنگام تنظیم شکوایه اولیه تخلف پزشک زیبایی می بایست مشخصات کامل پزشک، به همراه نشانی و شماره نظام پزشکی وی درج شود. سپس موضوع شکایت، تاریخ و محل قصور پزشک به روشنی ثبت گردد.

در صورت مشخص بودن میزان خسارت وارد شده به فرد شاکی می بایست رقم مورد نظر در شکوایی اولیه درج شود همچنین دلایل و مدارک قصور پزشکی و نشانی افراد مطلع و شهود برای بررسی بیشتر در شکوایه اولیه درج گردد.

سخن پایانی

شکایت از جراح بینی یکی از شکوایه های زیبایی مرسوم و متداول است که به دلیل نابهنجاری ظاهری و یا تامین نشدن خواسته های فرد متقاضی در این گونه عمل های جراحی زیبایی یا درمانی در محاکم قضایی باز می شود.

روند شکایت در پرونده عمل بینی و زیبایی منجر به آسیب به این شکل است که فرد شاکی پس از انجام عمل در صورت تامین نشدن خواسته های خود با توجه به وعده های قبل از انجام عمل می تواند از پزشک یا مرکز زیبایی مورد نظر در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

مراجع رسیدگی به تخلف پزشک زیبایی با توجه به نوع تخلف و شرایط بیمار می تواند متفاوت باشد. از جمله مراجع قضایی رسیدگی کننده به تخلفات پزشکی زیبایی می توان به مواردی مانند شکایت کیفری از پزشک در دادسرای جرائم پزشکی،شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی، طرح شکایت از پزشک زیبایی در دادگاه های عمومی، شکایت از پزشک زیبایی در شورای حل اختلاف اشاره کرد.

نحوه تنظیم شکوایی برای شکایت از پزشک زیبایی به این شکل است که در شکایت نامه اولیه باید مشخصات کامل بیمار و پزشک به همراه نوع تخلف و میزان خسارتی که به فرد شاکی وارد شده است درج گردد.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان