جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

دیه سیلی زدن یا مجازات چک زدن

دیه سیلی زدن یا مجازات چک زدن بر اساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی[1] با توجه به چگونگی ضربه و میزان آسیبی که به فرد مضروب وارد میشود متفاوت است. به این معنا که اگر در اثر سیلی زدن یا چک زدن فردی به صورت فرد دیگر اثر سیلی باعث سیاه شدن پوست صورت شود ضارب باید شش هزارم دیه کامل را بپردازد و اگر در اثر ضربه وارد شده بر صورت فرد مضروب، پوست صورت او کبود شود ارزش دیه پرداختی فرد ضارب سه هزارم دیه کامل است و اگر پوست صورت سرخ شود دیه آن یک و نیم هزارم دیه کامل برای فرد ضارب درنظر گرفته میشود. بنابراین قانونگذار در قانون جاری کشور ایران برای سیلی زدن جرم انگاری کرده است و در صورتی که فردی به صورت فرد دیگر سیلی بزند. فرد مضروب میتواند برای دادخواهی به مراجع قانونی مراجعه کرده و پس از تنظیم شکایت و اثبات آثار جرم، فرد ضارب را محکوم کرده و دیه ضربه وارد شده به صورت خود را دریافت نماید.

شکایت بابت سیلی زدن

شکایت بابت سیلی زدن به دیگران غیر منطقی است چون بر اساس قوانین جاری سیلی زدن به صورت افراد دیگر جرم است و در صورتی که فرد مضروب پس از مراجعه به مراکز قضایی و تنظیم شکایت بتواند سیلی خوردن به صورت خود را از طریق گواهی پزشکی قانونی و شهود یا اقرار فرد ضارب اثبات کند فرد ضارب می بایست متناسب با شدت و آثار ضربه که بر صورت فرد مضروب ایجاد شده است به او دیه پرداخت نماید.

شکایت بابت سیلی زدن به صورت افراد دیگر میتواند موجب محکومیت فرد ضارب شود و مراجع قانونی شکایت مطرح شده از طرف فرد ضارب را به نوعی اقرار او بر وارد آوردن ضربه به چهره فرد مضروب در نظر گیرند. بنابراین اگر فردی بابت سیلی زدن به چهره فرد دیگر شکایت کند و فرد مضروب، ضربه وارد شده از طرف فرد ضارب را تایید نماید و از مراجع قانونی درخواست احقاق حق کند.

پس از بررسی ضربه وارد شده به چهره فرد مضروب از طریق نهادهای ذیصلاح مثل پزشکی قانونی، در صورت مطابقت وضعیت ضربه وارد شده با شرایط تعیین شده در ماده 714 قانون مجازات اسلامی، فرد ضارب باید دیه متناسب با ضربه وارد شده به فرد بزه دیده یا مضروب را به او پرداخت نماید.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از بهترین وکیل کیفری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

مجازات سیلی زدن به همسر

مجازات سیلی زدن به همسر با سیلی زدن به افراد دیگر تفاوتی ندارد. به این معنا که اگر فردی به صورت همسر خود سیلی وارد کند مرتکب جرم شده است و اگر همسر او برای دادخواهی به نهادهای قضایی مراجعه کند در صورت اثبات جرم فرد ضارب با توجه به شدت ضربه وارد شده به مجازاتی که در ماده 714 قانون مجازات اسلامی برای این جرم تعیین شده است محکوم میگردد.

به این معنا که اگر سیلی وارد شده بر صورت همسر فرد ضارب موجب قرمز شدن یا سیاهی پوست او شود شوهر محکوم به پرداخت دیه به همسر خود میشود.

معمولاً کمتر پیش می آید که خانمها در طول زندگی زناشویی برای سیلی خوردن از همسر خود برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه نمایند و زمانی که اختلاف بین زن و شوهر بسیار شدید بوده و آنها را در معرض جدایی قرار داده باشد ممکن است زن نسبت به سیلی خوردن از شوهر خود در مراجع قضایی شکایت کند.

همانطور که گفته شد مجازات  سیلی خوردن از همسر یا افراد دیگر در صورتی که جرم در مراجع قانونی به اثبات برسد یکسان بوده و با توجه به شدت ضربه و میزان آسیبی که به چهره فرد مضروب وارد کرده باشد برای فرد مهاجم یا ضارب مجازات پرداخت دیه در نظر گرفته میشود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مجازات تهدید با چاقو

حکم سیلی زدن به نامحرم

حکم سیلی زدن به نامحرم با توجه به میزان شدت ضربه و آسیبی که به پوست صورت فرد مضروب وارد کرده است محاسبه وصادر می شود.

به این معنا که اگر شخصی در اثر دعوا یا عصبانیت به صورت زن نامحرم سیلی وارد کند. زن نامحرم میتواند با مراجعه به مراکز قانونی و طرح شکایت از فرد ضارب او را برای پاسخگویی به مراکز قضایی احضار نماید.

زن نامحرمی که صورت او مورد اصابت سیلی قرار گرفته است اگر بتواند با ارائه مدارک مستند مثل شهادت شهود، اقرار فرد ضارب یا گزارش پلیس و تحقیقات محلی جرم سیلی زدن فرد ضارب را اثبات نماید. فرد ضارب متناسب با شدت سیلی که بر صورت زن نامحرم وارد کرده است به مجازات پرداخت دیه محکوم می شود.

همانطور که گفته شد قانونگذار در ماده 714 قانون مجازات اسلامی دیه سیلی زدن به صورت فرد دیگر را با توجه به شدت ضربه وارد شده و آسیبی که به صورت فرد مضروب وارد میکند تعیین نموده است.

حکم سیلی زدن به زن

حکم سیلی زدن به زن در قوانین جاری تفاوتی با سیلی زدن به اشخاص دیگر ندارد، به عبارت دیگر اگر فردی به هر دلیل به صورت همسر خود یا یک زن دیگر سیلی وارد کند مرتکب جرم سیلی زدن به صورت زن شده است و اگر این زن علیه شوهر خود یا فردی که به چهره او سیلی وارد کرده است شکایت کند فرد متهم در صورت اثبات جرم با توجه به شدت ضربه وارد شده به صورت زن و میزان آسیبی که به آن وارد کرده است به مجازات پرداخت دیه محکوم میشود.

دیه صدماتی که در اثر سیلی زدن به صورت زن ها ایجاد میشود بر اساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی ارزیابی می شود یعنی اگر ضربه و سیلی وارد شده به صورت زن باعث سیاه شدن پوست صورت او شود شش هزارم دیه کامل به آن تعلق می گیرد و اگر ضربه و سیلی وارد شده باعث کبود شدن پوست صورت شود دیه آن سه هزارم دیه کامل در نظر گرفته می شود.

همچنین اگر سیلی وارد شده به صورت زن باعث سرخ شدن پوست صورت فرد مضروب شود یک و نیم هزارم دیه کامل به آن تعلق می گیرد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مجازات فرد مجنون

حکم سیلی زدن به کودک

حکم سیلی زدن به کودک از نظر مجرمانه بودن و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته میشود تفاوتی با افراد بزرگسال ندارد. به عبارت دیگر اگر شخصی به هر دلیل به صورت کودکی سیلی وارد کند همان مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود که اگر بزه دیده بزرگسال باشد برای فرد ضارب در نظر گرفته میشود.

به بیان ساده اگر فرد بزرگسالی به دلیل عصبانیت یا هر دلیل دیگر به صورت کودک خود یا دیگران سیلی وارد کند در صورتی که یکی از والدین شخص مضروب در مراکز قضایی بر علیه شخص ضارب اقامه دعوا نماید.

در صورت تایید ضربه وارد شده از طرف پزشکی قانونی و تعیین ارش آن، فرد ضارب چه فامیل باشد و چه غریبه در صورت اثبات جرم با توجه به شدت ضربه وارد شده و آثار باقیمانده بر پوست چهره کودک مضروب به پرداخت دیه مشخص شده در ماده 714 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

سخن پایانی

دیه سیلی زدن یا مجازات چک زدن با توجه به شدت ضربه و میزان آسیبی که به پوست چهره فرد مضروب وارد میکند میتواند متفاوت باشد به این معنا که اگر پوست چهره فرد مضروب سیاه شود، دیه تعیین شده برای آن بر اساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی شش هزارم دیه کامل و اگر پوست صورت کبود شود دیه در نظر گرفته شده برای آن سه هزارم دیه کامل و اگر باعث سرخ شدن پوست صورت فرد مضروب شود دیه در نظر گرفته شده به وسیله قانونگذار برای آن یک و نیم هزار دیه فرد کامل است.

شکایت بابت سیلی زدن امری پذیرفته شده از طرف قانونگذار و مراجع قضایی است یعنی اگر شخصی به صورت شخص دیگر به هر دلیل سیلی وارد کند شخص مضروب میتواند برای دادخواهی و گرفتن دیه به مراکز قضایی مراجعه نماید.

مجازات سیلی زدن به همسر تفاوتی با مجازات سیلی زدن به افراد دیگر ندارد و مجازات آن بر اساس شدت ضربه و میزان آسیبی که به چهره وارد میشود تعیین میشود.

حکم سیلی زدن به نامحرم، حکم سیلی زدن به زن، حکم سیلی زدن به کودک از نظر قانونی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و دیه ضربه و سیلی وارد شده به صورت فرد مضروب متناسب با شدت ضربه و آسیبی که به صورت او وارد می کند و نظر پزشک قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته و اعمال قانون می شود.


ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی: هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

13 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • اگر زن به شوهرش سیلی بزنه چی؟

  پاسخ
  • 😂😂😂

   پاسخ
  • ادمین (وکالتم)
   31 خرداد 1403 11:33

   اگر زن به صورت و چهره شوهر خود سیلی وارد کند و شوهر او به خاطر سیلی وارد شده به چهره خود شاکی شده و در مراجع قضایی دادخواهی نماید. اگر شاهد یا مدارک لازم برای تایید گفته شوهر در مورد سیلی زدن زن به چهره او وجود داشته باشد و این مدارک از طرف قاضی رسیدگی کننده تایید شود. فرد ضارب یعنی زن با توجه به شدت ضربه وارد شده و عوارض باقیمانده بر چهره و صورت شوهر به مجازات پرداخت دیه محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه سیلی زدن یا مجازات چک زدن با توجه به چگونگی ضربه و میزان آسیبی که به فرد مضروب وارد می کند سنجیده می‌شود. به این معنا که اگر در اثر سیلی زدن یا چک زدن زن یا هر فردی به صورت شوهر یا هر فرد دیگر اثر سیلی باعث سیاه شدن پوست صورت طرف مقابل شود فرد ضارب باید ۶ هزارم دیه کامل انسان را بپردازد ولی اگر در اثر ضربه وارد شده به صورت طرف مقابل پوست صورت فرد مضروب کبود گردد میزان دیه ای که فرد ضارب باید بپردازد سه هزارم دیه کامل است اما اگر پوست صورت فرد مضروب سرخ شود دیه آن یک و نیم هزارم دیه کامل را در بر می‌گیرد.

   پاسخ
 • مجازات سیلی زدن زن به مرد چیه؟

  پاسخ
  • سلام اگه دیه که تعیین شده رو پرداخت نکنیم حبس داره و میشه وصیغه گذاشت یا نه

   پاسخ
   • وقتی کسی به صورت فرد دیگر سیلی بزند و این امر در محاکم قضایی به اثبات برسد فرد ضارب با توجه به نوع ضربه وارد شده و آسیبی که به طرف مقابل رسانده باشد محکوم به پرداخت دیه می‌شود. در این شرایط اگر فرد ضارب به هر دلیلی توان پرداخت دیه تعیین شده را نداشته باشد به زندان منتقل می‌شود و اگر قاضی مربوطه با گذاشتن وثیقه برای آزادی موقت و فراهم آوردن دیه مشخص شده موافقت کند فرد ضارب به طور موقت با سپردن وثیقه آزاد می‌شود.

    پاسخ
  • ادمین (وکالتم)
   31 خرداد 1403 11:32

   مجازات سیلی زدن زن به مرد در صورت وجود شاهد یا مدارکی که این امر را اثبات کند تفاوتی با مجازات سیلی زدن به صورت اشخاص یا افراد دیگر ندارد. بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه سیلی زدن یا مجازات چک زدن به صورت دیگران با توجه به چگونگی ضربه و میزان آسیب وارده به چهره فرد مضروب سنجیده می‌ شود. به این معنا که اگر در اثر سیلی زدن یا چک زدن زن یا هر فردی به صورت مرد یا هر فرد دیگر اثر سیلی باعث سیاه شدن پوست صورت طرف مقابل شود فرد ضارب باید ۶ هزارم دیه کامل یک انسان را بپردازد و اگر در اثر ضربه وارد شده به صورت طرف مقابل پوست صورت فرد مضروب کبود گردد میزان دیه ای که فرد ضارب باید پرداخت کند ۳ هزارم دیه کامل است اما اگر پوست صورت سرخ شود دیه آن یک و نیم هزارم دیه کامل در نظر گرفته می‌شود.

   پاسخ
 • حکم سیلی زدن زن به شوهرش چیست ؟.

  پاسخ
  • حکم سیلی زدن زن به شوهر تفاوتی با افراد دیگر ندارد و در صورتی که شوهر از همسر خود شکایت کند پس از مراجعه شوهر به پزشکی قانونی و گرفتن گواهی پزشکی، با توجه به شدت ضربه و میزان آسیبی که به صورت شوهر وارد شده است زن موظف به پرداخت دیه یا جزای نقدی به شوهر یا زوج است. مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه و مجازات نواختن سیلی به صورت دیگران با توجه به چگونگی ضربه و میزان آسیبی که به فرد مضروب وارد می کند متفاوت است. به این معنا که اگر در اثر سیلی زدن یا چک زدن فردی به صورت فرد دیگر، اثر سیلی باعث سیاه شدن پوست صورت فرد مضروب شود ضارب باید شش هزارم دیه کامل را بپردازد. اما اگر در اثر ضربه وارد شده بر صورت فرد مضروب، پوست صورت او کبود شود ارزش دیه پرداختی فرد ضارب سه هزارم دیه کامل خواهد بود و اگر پوست صورت سرخ شود دیه آن یک و نیم هزارم دیه کامل برای فرد ضارب لحاظ می شود.

   پاسخ
 • سلام و درود
  ببخشید اگه سیلی و فحاشی باشه فحش ناموسی بدن سیلی هم باعث هیچ کدام از موارد بالا نشه نه کبودی و نه قرمزی مجازاتش چیه

  پاسخ
  • شکایت بابت سیلی و فحاشی در صورتی در مراجع قضایی پذیرفته شده و برای ضارب یا فرد فحاش مجازات در نظر گرفته می‌شود که پزشکی قانونی بتواند آثار ضربات وارد شده را بررسی کرده و تایید نماید. اما اگر به گفته شما کبودی و قرمزی پس از اصابت سیلی شخص ضارب بر روی صورت شما باقی نمانده باشد فقط در صورتی ادعای شما در مورد سیلی زدن ضارب و فحاشی او از طرف مراجع قضایی پذیرفته می‌شود که شما بتوانید ادعای خود را از طریق روش ‌هایی مثل اقرار متهم یا شهادت شهود به اثبات برسانید در غیر این صورت حرف شما در حد یک ادعا باقی مانده و قابل اثبات نیست.

   پاسخ
 • سلام ودرود
  اگر طرف ب کسی سیلی زد و و اونی ک سیلی خورد شکایت کنه و نخواد دیه بگیره و اون فرد رو ب زندان بندازه چقدر حبس میخوره؟؟

  پاسخ
 • ققفقفقف
  20 خرداد 1403 10:05

  ما سالهاست سیلی میخوریم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان