جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

نوشتن لایحه دادخواست

نحوه نوشتن لایحه دادخواست می تواند نقش مهمی در نتیجه داد رسی داشته باشد. معمولا خوانده یا خواهان که با عنوان اصحاب دعوا هم خوانده می شوند و یا کسانی که به هر نحوی درگیر یک پرونده قضایی هستند. برای پیشرفت مناسب در پرونده می بایست گفته ها، دلایل و دفاعیات خود را تحت عنوان عریضه که در گذشته با نام لایحه یا لایحه دفاعیه خوانده می شده  تنظیم کرده و برای احراز  شرایط به دادگاه مربوطه تحویل نمایند‌. نحوه نوشتن لایحه دفاعیه می تواند متفاوت باشد.‌ به این شکل که اگر کسی سر رشته نوشتن لایحه های حقوقی یا کیفری را  برای استیفای حق خود داشته باشد می تواند آن را شخصا بدون کمک گرفتن از دیگران انجام دهد. همچنین اگر کسی شرایط مالی مناسبی داشته باشد می تواند نوشتن لایحه دادخواست را به یک وکیل  با تجربه و حاذق واگذار نماید. باید توجه داشت که نحوه نوشتن لایحه دادخواست و کیفیت نوشتاری آن می تواند تاثیر زیادی در روند پرونده قضایی داشته باشد.

مقصود از نوشتن لایحه

مقصود از نوشتن لایحه کیفری یا حقوقی در دستگاه قضایی کشور از سوی طرفین دعوا یا وکیل آنها برای روشن نمودن وضعیت آن ها  در دعاوی حقوقی یا کیفری در رابطه با موضوع دعوا برای احقاق حق می باشد. نوشتن لایحه در دعاوی حقوقی یا کیفری می تواند به عنوان دفاعیه یا در مقام در خواست واگذاری روند کار به کارشناس باشد.

 همچنین  تجدید نظر خواهی در پرونده های مختلف، ارسال یا پیگیری شکایات و دعاوی مختلف در دیوان عالی کشور هم در راستای نوشتن لایحه قرار می گیرد.

همچنین نوشتن لایحه قضایی می تواند  هرگونه دفاعیه دو جانبه دعوا از طرف خوانده یا خواهان یا وکیل آن ها را شامل شود که برای اطلاع دادگاه  از وضعیت آن ها تنظیم و تسلیم می شود.

وقت نوشتن لایحه

وقت نوشتن لایحه براساس روال معمول بعد از نوشتن  دادخواست یا شکایت دوجانبه و یا ارائه شکایت نامه از سوی یکی از طرفین دعوا موضوعیت پیدا می کند.  نوشتن لایحه قضایی در یک چهارچوب درست و منطقی می تواند اقدامی موثر و با اهمیت برای استیفای حقوق طرفین دعوا باشد.

لذا نهایت دقت، توجه، توانایی و مهارت وکلاء دادگستری در تنظیم لایحه قضایی می تواند در روند پرونده و احقاق حقوق طرفین دعوا بسیار موثر باشد.

وجود یک لایحه قضایی با کیفیت و مستدل می تواند بسیار کار آمد و مفید باشد به شکلی که از طرفین دعوا در مقابل اتفاقات و رخداد های غیر منتظره که ممکن است در طی روند بررسی یک پرونده قضایی رخ دهد جلوگیری کند.

همچنین اگر به هر دلیلی قاضی مربوطه تغییر کند با شعبه دادگاه بررسی کننده عوض شود نوشتن یک لایحه کامل و مبسوط  می تواند از حق و حقوق تنظیم کننده آن محافظت نماید و از تضعیف حقوق آن ها جلوگیری کند.

چگونه برای تنظیم لایحه اقدام کنیم

برای تنظیم لایحه قضایی به دو روش می توان اقدام نمود. اولین روش آن است که تنظیم و ارائه لایحه قضایی از سوی هریک از طرفین دعوا به وکلاء خبره و ماهر سپرده شود.

منتهی باید توجه داشت که در این شرایط شخص خواهان یا خوانده  در طی فرایند تنظیم لایحه  می بایست نسبت به یاد آوری نکات مهم و کلیدی  به وکیل مربوطه اقدام کند تا لایحه ای خوب و با کیفیت برای ارائه به مراجعه قانونی آماده شود.

 روش دیگر آن است که فرد خوانده یا خواهان شخصا اقدام به تنظیم لایحه نمایند که در صورت عدم تسلط و احاطه نسبت به قوانین و روال حقوقی می تواند عملی با ریسک بالا محسوب شود. چرا که  نتیجه پرونده هایی قضای زیادی با نوشتن یک لایحه با کیفیت یا متزلزل دچار تغییر شده است.

کسانی هم هستند که پرونده های حقوقی یا کیفری خود را بدون گرفتن وکیل در مراکز مختلف قضایی پیگیری می کنند و در زمان تنظیم لایحه قضایی اقدام به گرفتن وکیل می نمایند که در این شرایط می بایست برای تنظیم یک لایحه کیفری یا حقوقی با کیفیت و  قدرت تاثیرگذاری بالا وکیل مربوطه را در جریان تمام جزئیات پرونده قرار دهند.

تنظیم لایحه دفاعیه

تنظیم لایحه دفاعیه معمولا زمانی در دستور کار طرفین دعوا قرار می گیرد که دعوی در دادسرای بدوی اقامه شده باشد.‌ پس از آن طرفین دعوا می توانند با تنظیم لایحه مناسب نسبت به حکم دادگاه یا دادسرا با آوردن ادله قانونی اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد شکایت در دادگاه تجدید نظر شوند.

 در این شرایط  باید دقت شود که در لایحه تنظیم شده به شماره ابلاغیه، پرونده  یا دادنامه مربوطه حتما اشاره شود تا در روند دادرسی به دلیل مخدوش بودن اطلاعات درج شده وقفه ایجاد نشود. در تنظیم لایحه می بایست اسم اشخاص به درستی مورد خطاب قرار گیرد و همچنین نام دادسرا یا شعبه به درستی در لایحه مربوطه درج شود.‌

باید توجه شود که متن لایحه تنظیم شده خیلی کوتاه یا بلند و دنباله دار نباشد بلکه با توجه به موضوع پروند، تعداد موضوعات و عناوین اتهام اندازه ای مناسب و معقول داشته باشد که وکلاء ماهر و حاذق می توانند این کار را به راحتی انجام دهند.

لایحه تنظیم شده اگر از نظر املاء و وضعیت نوشتاری از شرایط مطلوبی برقرار باشد به وسیله قاضی بهتر بررسی و  خوانده شده و می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

در تنظیم لایحه باید دقت شود که طرفین دعوا یا قاضی به صورت محترمانه مورد خطاب قرار گیرند.‌ برای آنکه لایحه تنظیم شده در روند قضایی تاثیر گذار باشد بهتر است که در زمان تنظیم لایحه قضایی برای هر بخش از ادعای مطرح شده ماده قانونی مناسب و هماهنگ‌ با آن درج شود تا برای صحت مطالب ارائه شده بتوان به آن ها استناد کرد‌.

لایحه دادخواست

نحوه نوشتن لایحه دادخواست استرداد

نحوه نوشتن لایحه دادخواست استرداد به این شکل است که وقتی شاکی پروند از شکوائیه خود نسبت به خواند پشیمان می شود. طبق روال جاری قضایی برای ثبت انصراف خود از پیگیری یک پرونده به عنوان خواهان می بایست یک لایحه با موضوع استرداد دادخواست تنظیم و به شعبه دادگاه مربوطه تحویل یا از طریق روال مشخص ارسال نماید.

در لایحه تنظیمی خواهان باید نام و مشخصات  خوانده را درج کرده و پس از ثبت شماره پرونده و تعداد جلسات دادرسی رضایت خود را نسبت به انصراف از پیگیری شکایت اعلام کند تا پس از بررسی و راستی آزمایی لازم از طرف دادگاه پروند مختومه اعلام گردد.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل حقوقی

 

نحوه نوشتن لایحه، برای معارفه داور و قبولی داوری در دعاوی طلاق

نحوه نوشتن لایحه، برای معارفه داور و قبولی داوری در دعاوی طلاق می تواند در سرعت بخشیدن به روند دادرسی و حصول نتیجه بسیار موثر باشد.

دادسرا ها خیلی از اوقات در دعاوی خانوادگی مثل طلاق از طرفین دعوا درخواست معارفه داور می کنند. با توجه به این درخواست که گاهی می تواند جنبه دستوری داشته باشد زوج و زوجه می بایست در فرم جداگانه درخواست خود را به داور معارفه اعلام نمایند.

پس از قبولی درخواست زوجه توسط داور معارفه می بایست مراتب جهت اطلاع دادگاه مربوطه از طریق ضوابط و روال  مندرج در قانون به دادگاه اعلام شود.

 در نوشتن لایحه برای معارفه داوری در دعاوی طلاق روال کار به این شکل است که داور و طرفین دعوی می بایست مشخصات فردی خود را به همراه اصل مدارک یا مدارک برابر اصل شده ضمیمه لایحه درخواست خود نمایند تا در پروند مربوطه  درج و ثبت شود.

نحوه تنظیم لایحه برای مطالعه پرونده

نحوه تنظیم لایحه برای مطالعه پرونده به این شکل است که اگر طرفین دعوا خواهان بررسی و مطالعه پرونده قضایی خود باشند. می‌بایست تقاضا یا درخواست مطالعه پرونده خود را در قالب یک لایحه مبسوط تنظیم نموده و برای بررسی و اعلام نظر به دادسرا یا دادگاه مربوطه تحویل نمایند.

باید توجه داشت که به دلیل پیچیدگی پرونده های قضایی و روند شکل گیری آن ها بهتر است از وکلاء حاذق و کاردان برای مطالعه پرونده استفاده شود چون خوانش و درک مطالب درج شده در پرونده ممکن است برای افراد غیر حرفه ای سخت و ثقیل بوده و آن ها را به اشتباه اندازد.

نحوه تنظیم لایحه پرداختی هزینه کارشناسی

نحوه تنظیم لایحه پرداختی هزینه کارشناسی می تواند در روند پرونده هایی که برای سنجش و مشخص شدن عیار و میزان  شرایط نیاز به استفاده از کارشناس دارند بسیار موثر باشد. گاهی  دادسراها و سایر مراجع قضایی برای صدور احکام در برخی از دعوای نیاز به نظرات کارشناسی و تخصصی دارند.

که در این شرایط استفاده از کارشناس برای عیار سنجی موضوع مطروحه می تواند برای دادگاه هزینه دار باشد. چون کارشناس برای انجام امور کارشناسی درخواست دستمزد می کند و در صورت بکارگیری، دادگاه موظف به پرداخت دستمزد کارشناس می باشد.

 لذا پس از درخواست کارشناس و پذیرش از طریق دادگاه هزینه های کارشناسی بر عهده طرفین دعوا می باشد. باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار باشد لایحه استفاده از کارشناس توسط طرفین دعوی  برای بررسی به دادگاه ارسال شود می بایست فرم پرداخت دستمزد کارشناس از جانب دو طرف دعوا به همراه فیش پرداخت بانکی ضمیمه لایحه شده و تحویل دادگاه مربوطه شود تا دادگاه بررسی برای تایید نظر کارشناس یا کارشناسان را شروع نماید.

نوشتن لایحه برای اصدار قرار تامین خواسته

نوشتن لایحه برای اصدار قرار تامین خواسته زمانی لازم می شود که در مرحله دادسرا و پرونده های مختلف کیفری، شاکی یا خواهان احساس کند که در طی روند بررسی پرونده دچار غبن یا آسیب شده است.

 در این شرایط شاکی می تواند لایحه برای تقاضای اصدار قرار تامین خواسته خود را تنظیم و به دادیار یا بازپرس مربوطه  تحویل نماید و از آن ها درخواست کند که دستور قرار تامین خواسته را برای احقاق حقش صادر کنند.

 نکته ای که در زمان نوشتن لایحه برای اصدار قرار تامین خواسته باید به آن توجه شود این است که سهم شاکی می بایست تا قبل از پایان ختم دادرسی تقاضای خود را برای اصدار قرار تامین خواسته به دادگاه یا مراجع مربوطه تحویل دهد.

تنظیم لایحه کیفری توسط وکیل

تنظیم لایحه کیفری توسط وکیل جزء الزامات پرونده های کیفری می باشد. تنظیم لایحه کیفری جز تخصصی ترین لوایح قضایی است که برای تنظیم آن بهتر است حتی المقدور از وکلاء کاردان و مسلط به قوانین جاری کشور  استفاده شود.

 معمولا وکلاء به دلیل احاطه و تسلط به قوانین قضایی کشور می توانند به راحتی و در یک زمان کوتاه لوایح کیفری را در شرایط مطلوب تنظیم نمایند.

همچنین لایحه تنظیم شده به وسیله وکلاء به دلیل استفاده از ماده قوانین مرتبط به دعوای مطروحه می تواند از عیار قانونی بالایی برای مطرح شدن در مراجع قضایی و قانونی برخوردار باشد و نتایج بهتری را برای طرفین دعوا رقم بزند. یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در تمام این مراحل به افراد کمک کند.

تنظیم لایحه حقوقی و مراحل آن

تنظیم لایحه حقوقی و مراحل آن  اگر به شکل درست و ضابطه مند باشد می تواند در مسیر روند بررسی پرونده های حقوقی بسیار موثر و کار آمد باشد.

تنظیم لوایح حقوقی همانطور که از نامش پیداست معمولا در حوزه دعاوی حقوقی مثل  خانواده، طلاق، مهریه، دعوای ملکی ، چک و سفته و دهها موضوع دیگر مطرح  است که در بخش حقوقی قرار می گیرند و طرفین بسته به نوع دعوا باید  نسبت به تنظیم لایحه حقوقی مرتبط با آن موضوع  اقدام کرده و تنظیم و ارسال آن را برای دادگاه مربوطه  در دستور کار خود  قرار دهند‌.

طبق روال جاری برای تنظیم لایحه حقوقی طرفین دعوی یا خواهان و خوانده می بایست با در دست داشتن مدارک لازم به دفاتر و مراکز وکالت در سراسر کشور مراجعه نمایند.

امروزه با توجه به پیشرفت های انجام شده در حوزه الکترونیک و وسایل ارتباط جمعی این امکان فراهم شده است که اگر کسی وقت یا فرصت و شرایط مراجعه حضوری  به این مراکز را نداشته باشد می تواند با استفاده در درگاه های فضای مجازی و به صورت غیر حضوری درخواست تنظیم لایحه حقوقی را به این مراکز ارائه کرده  و پس از ارسال مدارک لازم و پرداخت هزینه های آن، لایحه حقوقی مورد نظر خود را در سراسر کشور در اسرع وقت دریافت نمایند.

در دعاوی حقوقی و برای تنظیم لایحه در رابطه با این دعاوی می بایست آدرس و مشخصات طرفین دعوی به وسیله خواهان یا خوانده در لایحه درج شود.

حال اگر آدرس یکی از طرفین دعوی قرار باشد در لایحه تنظیمی به وسیله طرف مقابل درج شود. در صورت مجهول بودن آدرس درج شده  مسئول اشتباه بودن آن  فرد درخواست دهنده برای تنظیم لایحه حقوقی است و باید نسبت به  پیدا کردن و درج آدرس درست در صورت لزوم اقدام کند.

 پس از تنظیم لایحه حقوقی به وسیله وکلاء دارای مجوز رسمی وکالت، دستمزد آن ها می بایست  با توجه به نرخ تعیین شده از طریق کانون وکلاء دادگستری  پرداخت شود.

معمولا لایحه تنظیم شده به وسیله وکیل مربوطه یا شخصی که نسبت به تنظیم آن اقدام کرده است با درج اطلاعات و شماره پرونده مربوطه به دادسرا یا شعبه‌ای که در آن  پرونده در جریان است ارسال یا تحویل داده می شود.

سخن پایانی

لایحه دادخواست یا هر لایحه ای که در دستگاه قضایی طرفین دعوا می توانند تنظیم کنند برای ایجاد سهولت در روند پرونده های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

مثلا در لایحه دادخواست فرد خواهان یا شاکی دلایل شکایت خود را از خوانده یا متهم برای اطلاع دادگاه یا مرجع قضایی تنظیم می کند. برای تنظیم انواع لوایح قضایی باید سعی شود که حتی المقدور این کار به وسیله افراد متخصص در این کار یا وکلاء حاذق و ماهر انجام شود. چون نوع متن و شیوه نگارش لایحه قضایی و استناد به قوانین مرتبط با ادعاهای مطرح شده می تواند باعث بالا رفتن عیار و وزن لایحه ارسالی به دادسرا یا شعبه مربوطه شده و تاثیر غیر قابل انکاری در روند پرونده داشته باشد.

 ارسال لایحه قضایی با کیفیت  به مراجع قضایی می تواند روند پرونده را به سمت هریک از طرفین دعوی  که نسبت به تنظیم آن اقدام کرده باشند تغییر دهد‌ .

 لذا برای تنظیم لایحه مناسب و با کیفیت بهتر است طرفین دعوی بدون توجه به هزینه های جاری قضاوت به وکلاء کاردان و ماهر مراجعه کنند تا از دعاوی مختلف قضایی  بهترین نتایج را  به دست آوردند.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان