جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

وکیل ابطال وصیت نامه

وکیل ابطال وصیت نامه از اشراف کامل نسبت به شرایط نگارش و تدوین وصیت نامه برخوردار است و در صورت وجود ابهام و تردید بازماندگان متوفی نسبت به صحت و سقم آن می تواند نسبت به باطل کردن وصیت نامه اقدام کند. از شرایط اثبات ابطال وصیت نامه که می تواند برای ابطال آن موثر باشد می توان به قواعد نگارش قانونی و ماهوی اشاره کرد که متوفی در زمان نگارش آن ها را رعایت نکرده باشد و یا حق و حقوق وراث به تناسب شرایط رعایت نشده باشد و آن ها از این شرایط ناراضی باشند. عدم صحت  و اصالت محتویات و مندرجات وصیت نامه با واقعیت های میدانی می تواند شرایط را برای ابطال آن فراهم کند. باید به این نکته توجه داشت که در بررسی وصیت نامه اصل و مبنا بر نافذ بودن وصیت نامه است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

وکیل ابطال وصیت نامه کیست

وکیل ابطال وصیت نامه در مواردی مورد توجه قرار می گیرد که وصیت نامه ای از متوفی بر جای مانده باشد و وراث بر روی مفاد آن توافق نداشته باشند یا شک و شبهه ای در مورد  صحت و سقم وصیت نامه در بین آن ها ایجاد شود. در این شرایط برای سرعت گرفتن رونده پرونده، باطل کردن وصیت نامه به وسیله وکیل ابطال می تواند راه گشا و مفید باشد.

‌ وکیل ابطال وصیت نامه می تواند مسیر حقوقی درست را پیش روی مدعیان ابطال وصیت نامه ای قرار دهد که محل شک و تردید است. مهمترین مسئله ای که وکیل ابطال وصیت نامه می تواند برای از بین رفتن شک و تردید مدعیان انجام دهد ابطال وصیت نامه با عدله محکمه پسند است.

وقتی وصیت نامه از نظر قانونی ابطال شود اعتبار آن ساقط شده و قدرت اجرایی خود را از دست می دهد و در این شرایط با وراث طبق روال معمول قانونی ارث و میراث رفتار می شود،  یعنی وصیت نامه کم لم یکن قلمداد می گردد.

وصیت نامه یک سند رسمی است که بر اساس مندرجات آن ممکن است افراد زیادی از آن منتفع شوند لذا عدم رضایت افراد منتفع ممکن است باعث ایجاد تعارض و چالش  بین آن ها شود که در پاره ای از موارد کسانی که در این تقابل خود را بازنده می بینند ممکن است به حق یا ناحق درخواست باطل کردن وصیت نامه را داشته باشند که با در اختیار داشتن وکیل کار آمد و مدارک مستدل و متقن می توان  وصیت نامه را با حکم‌ قضایی ابطال نمود.

اهمیت وکیل ابطال وصیت نامه در جامعه

اهمیت وکیل ابطال وصیت نامه در جامعه زمانی مشخص می شود که پس از مرگ یک فرد وصیت نامه ای از او بر جای می ماند. خیلی از افراد  اگر بخواهند وصیت نامه ای داشته باشند تمایل ندارند قبل از مرگ کسی از مفاد آن آگاهی داشته باشد به همین دلیل پس از مرگ‌ به دلایل مختلف ممکن است بین وراث یا بازماندگان ایجاد اختلاف شود.

 در خیلی از موارد  وراث و بازماندگان این شایستگی را در خود می بینند که سهم بیشتری از اموال متوفی به آن ها برسد و اگر در وصیت نامه خلاف آن را مشاهده گردد ممکن است با توجه به برداشت خود در صحت و سقم وصیت نامه دچار شک و تردید شوند و با مراجعه به مراجع قانونی درخواست باطل کردن وصیت نامه را نمایند.

 در چنین شرایطی اهمیت وکیل ابطال وصیت نامه در جامعه مشخص می شود چون از درگیری و نزاع بین وراث و بازماندگان جلوگیری می کند و آن ها می توانند با ارائه مدارک و مستندات خود به وکیل کارآمد و ماهر  روند باطل کردن وصیت نامه را در پیش گیرند.

اهمیت وکیل ابطال وصیت نامه آنجا بیشتر مشخص می شود که اگر همه یا یکی از وراث به دلیل شک و تردید یا تامین نشدن منافع مالی خواهان باطل کردن وصیت نامه باشند دیگر نیاز نیست که شخصا برای نوشتن و تحویل دادخواست ابطال وصیت نامه به مراجع قضایی مراجعه کنند بلکه وکیل ابطال وصیت نامه پس از تنظیم دادخواست ابطال و آوردن دلایل و شواهد متقن در خواست ابطال آن را به مراجع قضایی ذی صلاح تحویل داده و روند پرونده را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می کند.

در این شرایط که وکیل همه امور مربوط به پرونده های باطل کردن وصیت نامه را انجام می دهد، افراد خواهان فقط در مواقع لازم و ضروری به مراجع قضایی مراجعه می کنند.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل خانواده

 

ویژگی های وکیل ابطال وصیت نامه

ویژگی های وکیل ابطال وصیت نامه با توجه به شرایط وصیت نامه و مستندات قابل ارائه به دادگاه می تواند متفاوت باشد. البته به شکل عام وکیل ابطال وصیت نامه باید دارای ویژگی های مختلفی باشد تا بتواند در یک فاصله زمانی مطلوب روند باطل کردن وصیت نامه را به نتیجه مطلوب برساند.‌

از ویژگی های مهم وکیل ابطال وصیت نامه آن است که این فرد باید از دانش حقوقی لازم برخوردار باشد و همچنین از تسلط لازم به روند اداری و قضایی یک چنین پرونده های مطلع باشد تا پس از بررسی پرونده بتواند دلایل و مستندات لازم برای باطل کردن وصیت نامه را فراهم کند.

 از دیگر ویژگی های وکیل پرونده ابطال وصیت نامه علاوه بر دانش حقوقی، داشتن فن بیان و برخورداری از فصاحت و بلاغت گفتاری لازم  برای دفاع  از خواسته موکل است. چون فن بیان مناسب می تواند قاضی یا مراجع تصمیم ساز را متمایل به بررسی دقیق تر پرونده نماید.‌

 از ویژگی های مهم و کلیدی  وکیل ابطال وصیت نامه آن است که شخصا رونده پرونده را دنبال نماید و در جلسات مختلف دادگاه به شکل مرتب حاضر باشد و این کار را به افراد دیگر واگذار نکند. همچنین وکیل ابطال وصیت نامه باید زمان ارائه مدارک و مستندات و شیوه ارائه آن ها را به دادگاه بداند تا در فرصت مناسب با ارائه مدارک و مستندات لازم به نتیجه مطلوب برسد.

ابطال وصیت نامه

مفهوم وصیت نامه در قانون

مفهوم وصیت نامه در قانون آن است که هر شخص عاقل و بالغ می تواند در زمان حیات به شکل مکتوب برای اموال و دارایی های خود تعیین تکلیف نماید. منتهی باید توجه داشت که تنها نوشتن وصیت نامه برای تعیین تکلیف اموال و دارایی ها پس از مرگ کفایت نمی کند چون ممکن است باعث شک و تردید وراث و بازماندگان در مورد صحت و سقم آن شود.

 لذا وصیت نامه ای از نظر قانون مورد تایید است که اولن  متن اولیه وصیت نامه تنظیمی به وسیله افراد حقوقدان یا وکیل حاذق  مورد بازبینی و نگارش مجدد قرار گیرد و نگارش آن با توجه به نص قانونی  انجام شود. چون عدم توجه به نگارش قانونی وصیت نامه ممکن است در آیند مشکل ساز شود.

 همچنین بهتر است  پس از تنظیم وصیت نامه، متن تنظیمی مهر و موم  شده و پس از ثبت قانونی نگهداری آن به  یک حقوق دان، وکیل یا مراجع ذی صلاح واگذار شود تا هیچ گونه ابهامی در روند اجرای آن در آینده وجود نداشته باشد‌.

افراد قانونمند ممکن است  وصیت نامه خود را در زمان حیات به وسیله وکیل مشخص شده در حضور  وراث و بازماندگان بازخوانی نمایند تا پس از مرگ آن ها کسی نتواند در صحت و سقم وصیت نامه تردید نماید.

تنظیم وصیت نامه به وسیله وکیل این مزیت را دارد که وصیت نامه بر اساس شرایط قانونی تنظیم می شود چون در پاره ای از موارد عدم انطباق وصیت نامه با نص صریح قانون می تواند شرایط ابطال آن را فراهم کند.

هرچند فرد در زمان حیات مالک کل اموال خود است اما در وصیت نامه نمی تواند برای همه آن تعیین تکلیف کند مگر آنکه همه وراث به این کار رضایت داشته باشند چون اگر حتی یکی از وراث از این امر ناراضی باشد می تواند در خواست ابطال وصیت نامه را نماید.

برای آنکه یک وصیت نامه تنظیم شود و وجاهت قانونی داشته باشد باید از  4 عنصر تشکیل شود که عبارتند از موصی یا وصیت کنند، موصی له یا کسی که وصیت به نفع او انجام می شود و موصی به یا چیزی که موضوع وصیت است و در نهایت وصی یعنی کسانی که به وصیت عمل می کنند.‌

پس باید توجه داشت که هرکس به وصیت عمل کند قرار نیست از آن منتفع شود. همچنین برای آنکه وصیت نامه از وجاهت قانونی لازم برخوردار باشد می بایست وصیت کننده دارای  5 شرط اساسی باشد. یعنی شخص وصیت کننده می بایست عاقل، بالغ، صاحب اختیار، رشید(رشد عقلی مورد تایید ) و  خودکشی نکرده باشد.

بنابراین اگر شخص موصی یا وصیت کننده این 5 شرط را نداشته باشد وکیل ابطال وصیت نامه می تواند نسبت به درخواست ابطال آن اقدام کند.

 به زبان ساده اگر وکیل ابطال وصیت نامه نقص هر یک از این شروط را در زمان تنظیم وصیت نامه در فرد متوفی ثابت کند می تواند موفق به گرفتن  حکم محجوریت متوفی شود که به صورت خود کار صحت این پنج شرط را برای مقامات قضایی زیر سوال برده و حکم ابطال وصیت نامه را در پی خواهد داشت‌.

اقدامات وکیل ابطال وصیت نامه

اقدامات وکیل ابطال وصیت نامه می تواند با توجه به شرایط متوفی، وراث و اموال بجای مانده از او متفاوت باشد. یعنی وکیل ابطال وصیت نامه باید همه مدارک و اطلاعات دست اول را بررسی نماید تا بتواند در صورت وجاهت قانونی از آن ها برای ابطال وصیت نامه استفاده کند.

 کارکرد وکیل ابطال وصیت نامه به این شکل است که ابتدا باید به شرایط تنظیم و نگارش وصیت نامه توجه نماید. چون در  تنظیم و نگارش هر یک از انواع وصیت نامه باید اصول و قواعد قضایی به شکل دقیق رعایت شود تا هیچ گونه ابهامی و ایرادی برای ابطال آن وجود نداشته باشد.

 نکته ای که در روال کار وکیل ابطال وصیت نامه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که وکیل ابطال بر اساس قانون و با توجه به شکایت یکی از بازماندگان  یا افراد منتفع در وصیت نامه می تواند نسبت به ابطال وصیت نامه اقدام کند.

برای ابطال وصیت نامه قانونگذار شرایط خاصی در نظر گرفته است که وکیل ابطال فقط در چهارچوب این شرایط می تواند اقدام نماید و خارج از این چهارچوب راهی به جایی نخواهد برد.

سخن پایانی

وصیت نامه سندی قانونی است که فرد  برای تعیین تکلیف اموال خود پس از مرگ تنظیم می کند. چون تنظیم وصیت نامه در زمان حیات انجام می شود باید به شکل اصولی و درست تنظیم شود تا پس از مرگ، وراث و بازماندگان متوفی نسبت به صحت و سقم آن تردید نکنند.

یعنی بهتر است از یک وکیل حاذق یا فردی که نسبت به حقوق قضایی اشراف دارد برای نوشتن و تنظیم وصیت نامه استفاده شود یا حتی المقدور پس از نگارش اولیه برای تنظیم درست و اصولی در اختیار یک وکیل یا حقوق دان قرار گیرد.‌ هرچند در زمان زنده بودن هرکس می تواند برای  اموال و دارایی های خود هر تصمیمی بگیرد.

اما در وصیت نامه اینگونه نیست مگر آنکه همه وراث نسبت به این کار رضایت داشته باشند. اگر وراث و بازماندگان راضی  به تقسیم همه اموال و دارایی های متوفی در وصیت نامه نباشند چنین کاری مقدور نیست چون می توانند عدم رضایت خود را با ابطال وصیت نامه پس از مرگ متوفی نشان دهند.

 لذا یک وصیت نامه برای آنکه پس از مرگ متوفی دچار مشکل ابطال نشود باید به وسیله یک حقوقدان یا وکیل حاذق با نگارش قانونی درست تنظیم گردد.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان