جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

پاک کردن سوء پیشینه کیفری

پاک کردن سوء پیشینه کیفری برای کسانی که قصد استخدام در دستگاه های  دولتی یا عضویت در شورای حل اختلاف را دارند می‌تواند مهم باشد. کسانی که دارای محکومیت های کیفری باشند با توجه به نوع جرم و میزان محکومیت ممکن است بین 2 تا 7 سال طبق قانون برای آن ها سوء پیشینه کیفری در نظر گرفته شود  و پس از طی شدن مدت مقرر قانونی سوء پیشینه کیفری از سابقه آن‌ها حذف  می‌گردد.

اما باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی هر چند سوء پیشینه کیفری پس از مدت مشخصی از بین می‌رود اما برای بعضی از مشاغل سوء سابقه محکومیت از بین نمی‌رود و این محرومیت برای فردی که مرتکب جرم شده است مادام العمر باقی می‌ماند.

بر اساس بند الف ماده 26 قانون مجازات اسلامی اگر فردی دارای سوء پیشینه کیفری باشد به صورت مادام العمر نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری مجلس، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا داوطلب شود.

همچنین بر اساس بند ب این ماده قانونی عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور برای افرادی که دارای سوء سابقه هستند ممنوع می‌باشد.

لازم به ذکر است که  بر اساس بند پ این ماده  قانونی تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری برای افرادی که دارای سوء پیشینه کیفری باشند به صورت مادام العمر ممنوع می‌باشد.

سوء پیشینه چیست و در چه جرایمی ایجاد می‌شود

سوء پیشینه یا سوء سابقه به معنی متزلزل شدن اعتبار اجتماعی فرد در اثر ارتکاب بعضی از جرایم است که به صورت دائم یا موقت گریبانگیر او می‌شود.

به عبارت دیگر مطابق قوانین جاری اگر شخصی مرتکب برخی از جرائم خاص شود به صورت موقت یا همیشگی صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت های اجتماعی را از دست داده یا برخی از امتیازات و حقوق اجتماعی خود را از دست می‌دهد. سوء پیشینه ممکن است مانع استخدام فرد در ادارات دولتی شده و یا به دست آوردن برخی مشاغل و حقوق اجتماعی را با مشکل مواجه کند.

طبق روال جاری برای استخدام در مشاغل کشوری و لشکری ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری جزء یکی از اولویت‌های کار می‌باشد. لذا قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی سوء پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری را در جرائم درجه یک تا پنج پیش بینی کرده است. به بیان دیگر وقتی  فردی مرتکب جرائم مختلف  شود و از سوی شعب مختلف دادگاه پس از اثبات جرم برای او حکم قطعی محکومیت صادر می‌گردد.

سپس حکم صادر شده در سجل کیفری شخص مورد نظر ثبت می‌شود. ارتکاب برخی از جرائم باعث می‌شود شخص از حقوق اجتماعی مقرر در قانون برای همیشه یا یک زمان مشخص محروم شود. معمولا  محکومیت هایی که باعث می‌گردد شخص مجرم از حقوق اجتماعی خود محروم شود با نام محکومیت های کیفری یا سوء پیشینه شناخته می‌شوند.

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی سوء پیشینه در محکومیتهای قطعی کیفری در جرایم عمدی ایجاد می‌شود و پس از صدور حکم یا گذشت زمان در مدت مقرر شده  قانونی فرد مجرم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌نماید. بر اساس قوانین جاری سوء پیشینه کیفری با توجه به نوع جرم بین 2 تا 7 تبعات و محرومیت های اجتماعی در پی دارد و پس از آن از بین می‌رود.

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی فرد مجرم به مدت 7 سال دارای سوء پیشینه بوده و از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم می‌شود.

همچنین در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4 به مدت سه سال سوء پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد مجرم به دنبال دارد.

در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه منجی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5 ، دو سال سوء پیشینه برای فرد مجرم به دنبال داشته و می‌تواند او را از امتیازات و حقوق اجتماعی محروم کند. باید توجه داشت در جرایم و محکومیت غیر از موارد فوق هرچند محکومیت فرد در پیشینه و سوابق کیفری او درج می‌شود اما در گواهی های صادر شده از مراجعه ذیربط منعکس نمی‌گردد.

همچنین در جرائم قابل گذشت رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در صورت قطعی بودن حکم می‌تواند باعث متوقف شدن مجازات شده و اثر تبعی آن را برای فرد متهم  را منتفی نماید.

در عفو و آزادی های مشروط اثرات تبعی محکومیت معمولاً پس از پایان آزادی مشروط رفع می‌شود اما فرد مجرم در دوره آزادی مشروط و پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

با این تفاسیر فردی که به مجازات های مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است پس از پایان یافتن مدت زمان مقرر شده در بندهای مختلف این قانون با توجه به نوع جرم اعاده حیثیت شده و وضعیتش به قبل از ارتکاب جرم برمی‌گردد و آثار تبعی محکومیت او از بینمی‌رود.

بعنوان مثال اگر برای فردی مجازات حبس یک ساله صادر شده باشد به دلیل آنکه جز موارد تعیین شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیست در سابقه کیفری فرد مجرم ثبت نمی‌شود و اگر فرد مورد نظر برای گرفتن سوء سابقه کیفری به مراکز مختلف انتظامی مراجعه کند چیزی به عنوان محکومیت در گواهی عدم سوء پیشینه او درج نمی‌شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل کیفری در تهران

آیا سوء پیشینه پاک میشود

سوء پیشینه یا سوء سابقه با توجه به نوع جرم و قرار گرفتن آن هریک سه بند ماده 25 قانون مجازات اسلامی  پس از پایان یافتن مدت زمان مشخص شده خود بخود پاک می‌شود، هرچند سوء سابقه در پرونده قضایی فرد ثبت شده و در سیستم قضایی باقی می ماند اما در صورت استعلام سوء پیشینه فرد مجرم در آن درج نمی‌شود.

به بیان دیگر اگر محکومیت فرد در چارچوب مجازاتهای تعیین شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد با توجه به نوع جرم مدت زمانی بین 2 تا 7 سال عوارض و محرومیت های محکومیت به عنوان سوء سابقه برای فرد مجرم باقی می‌ماند اما پس از اتمام مدت مقرر شده قانونی، سوء پیشینه کیفری فرد مجرم خود به خود پاک شده و نیازی نیست که شخص مجرم اقدامی برای پاک کردن سوء سابقه خود انجام دهد.

باید توجه داشت که مدت زمان پاک شدن سوء پیشینه برای همه جرائم یکسان نیست و همانطور که گفته شد با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مدت زمان پاک شدن سوء پیشینه با توجه به نوع جرم می‌تواند متفاوت باشد.

محرومیت های اجتماعی ناشی از سوء سابقه با توجه به قوانین جاری دائمی نیست و در صورتی که شرایط پاک شدن سوء پیشینه وجود داشته باشد این امر پس از مدت تعیین شده خود به خود اتفاق می‌افتد و فرد مجرم لازم نیست دغدغه پاک کردن سوء پیشینه خود را داشته باشد.

سوء پیشنیه کیفری چگونه پاک می‌شود؟

سوء پیشینه کیفری همانطور که گفته شد پس از اتمام زمان مشخص شده با توجه به نوع جرم که در ماده 25 قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است خود به خود پاک می‌شود و فرد متهم برای پاک شدن سوء پیشینه کیفری لازم نیست کار خاصی انجام دهد.

به بیان دیگر  بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی و سه بندی که در آن وجود دارد، برای فرد مجرم پس از محکومیت و اجرای حکم با توجه به نوع جرم کیفری  انجام شده بین 2 تا 7 محرومیت از حقوق و امتیازات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که پس از پایان یافتن محرومیت مشخص شده فرد به شرایط عادی باز می‌گردد و سوء پیشینه آن خود به خود پاک می‌شود.

منتهی شرط مهم  برای پاک شدن سوء پیشینه فرد آن است که پس از پایان دوره محکومیت و تا پایان زمان مشخص شده برای محرومیت از امتیازات اجتماعی مرتکب جرایم مختلف کیفری نشود چون هرگونه خطا و ارتکاب جرم باعث  خدشه دار شدن اعتبار اجتماعی فرد مجرم و طولانی شدن محرومیت‌های اجتماعی او  می‌شود.

تفاوت سوء پیشنیه کیفری با سوابق کیفری

سوء پیشینه کیفری با سوابق کیفری از نظر مفهوم و معنا یکسان هستند اما سوء پیشینه کیفری به محرومیت هایی اجتماعی گفته می‌شود که با توجه به نوع جرم و مجازاتی که برای آن تعیین شده است برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود.

دوره محرومیت‌های اجتماعی برای فرد مجرم که به عنوان سوء پیشینه کیفری شناخته می‌شود یک دوره زمانی مشخص 2 تا 7 ساله است و اگر فرد مجرم در دوره مشخص شده مرتکب جرایم مختلف کیفری دیگر نشود محرومیت‌های کیفری در نظر گرفته شده برای او به صورت خودکار پایان می یابد.

اما سوابق کیفری فرد در پرونده قضایی او ثبت می‌شود هرچند پس از پایان یافتن زمان مشخص شده برای محرومیت های اجتماعی در زندگی اجتماعی فرد تاثیری ندارد اما در پرونده و سابقه فرد باقی می ماند و در شرایط مختلف قابل بازبینی و بررسی است.

به عبارت دیگر سوء پیشینه کیفری فرد مجرم با پایان یافتن دوره محرومیت اجتماعی  او خود به خود از بین می‌رود اما سوابق کیفری در پرونده قضایی فرد مجرم ثبت و بایگانی می شود و به طور کامل از پرونده قضایی فرد پاک نمی‌شود.

کدام جرایم سوء پیشینه کیفری ندارند

طبق قانون جاری جرائمی سوء پیشینه کیفری دارند که فرد مرتکب یکی از محکومیت های مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شود و به عنوان مجازات تبعی با توجه به نوع جرم، مدت زمان مشخصی محرومیت از امتیازات اجتماعی برای او در نظر گرفته می‌شود.

به طور کلی جرائمی که سوء پیشینه برای آنها در نظر گرفته می‌شود زیر مجموعه جرائم عمدی هستند که مجازات های نظیر مجازات سالب حیات،نفی بلد، قطع یا قصاص عضو یا حبس ابد در پی دارند.

طبق قوانین جاری برای جرائمی مثل جرائم تعزیری درجه 7 یا 8 سوء پیشینه کیفری لحاظ نشده است و حتی حبس و زندان زمانی باعث ایجاد سوء پیشینه می‌شود که فرد‌ پس ارتکاب یک جرم عمدی به حبس تعزیری درجه 4 یا 5 به صورت قطعی محکوم شده باشد وگرنه هر نوع محکومیت و حبسی برای فرد مجرم سوء پیشینه ایجاد نمی‌کند. به طور کلی محکومیت ها نظیر سوء پیشینه به دو بخش محکومیت های موثر و غیر موثر تقسیم می‌شوند.

سوء پیشینه محکومیت موثر به محکومیت هایی گفته می‌شود که در چارچوب ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و محکومیت‌های غیر موثر به محکومیت های غیر عمدی مانند تصادف، تخلفات رانندگی، ضرب و جرح غیر عمدی، جرایمی که فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد اما فرد تبرئه می‌شود، جرائم دارای حبس تعزیری درجه 6، 7 و 8 که بترتیب حبس 2 تا 6 سال، 91روز تا6 ماه وحبس تا 3 را برای فرد مجرم به دنبال دارد و جرائم تعزیری 1 تا 8 که مجازات‌های غیر از حبس برای فرد مجرم به دنبال دارد به غیر از جرائمی که دارای مجازات سالب حیات هستند.

شرایط پاک کردن سوء پیشینه

شرایط پاک کردن سوء پیشینه را نوع جرم و دوره مشخصی از محرومیت های حقوقی  که به عنوان مجازات تبعی قانونگذار برای آن  در نظر گرفته است مشخص می‌کند.

به عبارت دیگر مهمترین شرط از شرایط پاک کردن سوء پیشینه آن است که باید حتی المقدور زمان مشخص شده قانونی برای محرومیت از حقوق و امتیازات اجتماعی به عنوان مجازات های تبعی سپری شده باشد.

یعنی با توجه به نوع جرم که در ماده 25 قانون مجازات اسلامی آمده است باید دوره 2 ساله، 3 ساله و 7 ساله سوء سابقه کیفری سپری شود تا سوء سابقه ایجاد شده از بین برود و فرد مجرم بتواند از حقوق اجتماعی مقرر در قانون مثل استخدام در دوایر دولتی یا عضویت در شورای حل اختلاف برخوردار شود.

اما باید توجه داشت که محرومیت‌های تبعی درج  شده در بند های الف، ب و پ ماده 26 قانون مجازات اسلامی مثل داوطلب شدن برای شغل های مهم کشوری و لشکری از بین نمی رود و برای فرد مجرم به صورت مادام العمر باقی می‌ماند.

روش های استعلام پاک شدن سوء پیشینه

استعلام پاک شدن سوء پیشینه به دو روش حضوری و غیر حضوری انجام می‌شود، در روش حضوری فرد با در دست داشتن مدارک هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی به مراکز پلیس + 10 مراجعه کرده و پس از ثبت درخواست استعلام پاک شدن سوء پیشینه، گواهی تایید شده آن را دریافت می‌کند.

اما در روش غیر حضوری شهروندان می‌توانند با در دست داشتن کد ثنا در سامانه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی https://adliran.ir مراجعه کرده و پس از درج اطلاعات درخواست شده نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک خود به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

مدت زمان استعلام پاک شدن سوء پیشینه از پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضاییه کاهش یافته است به شکلی که در سال گذشته این مدت 48 ساعت یا دو روز کاری انجام می‌شده اما با تلاش های انجام شده این مدت به 36 ساعت کاهش پیدا کرده است و حتی امکان صدور آن در کمتر از یک روز هم وجود دارد.

همچنین در پنجره خدمات الکترونیک قوه قضاییه شرایطی فراهم شده است که افراد و سازمانهای مختلف می‌توانند با مراجعه به سامانه قوه قضایی بتوانند اصالت گواهی صادر شده را بررسی نمایند.

مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری

مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری فرد با توجه به نوع جرم می‌تواند متفاوت باشد. سوء پیشینه کیفری تحت عنوان مجازات های تبعی در ماده 25 قانون مجازات اسلامی به روشنی شرایط و دوره زمانی سئوء پیشینه کیفری و محرومیت‌های اجتماعی آن  را مشخص کرده است.

بر اساس این ماده قانونی افرادی که محکوم به  مجازات های سالب حیات و حبس ابد شده‌اند پس از متوقف شدن مجازات به دلایل مختلف، مدت 7 سال از تاریخ توقف اجرای حکم برای آنها سوء سابقه کیفری در نظر گرفته می‌شود و پس از اتمام دوره مشخص شده سوء سابقه کیفری در گواهی استعلام سوء سابقه آن ها درج نمی‌شود.

همچنین بر اساس این ماده قانونی هر نوع محکومیت به قطع عضو یا قصاص عضو در صورت که دیه جنایت وارد شده بیش از نیمی از دیه مجری و علیه باشد پس از اجرای حکم و پایان یافتن مجازات کیفری به مدت سه سال پس از اجرای حکم از امتیازات و حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی محکومیت به نفی بلد یا حبس درجه چهار، پس از پایان یافتن مجازات برای فرد مجرم به مدت سه سال سوء سابقه و محرومیت از حقوق اجتماعی برای او در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکراست محکومیت به شلاق حدی و نه تعزیری دوسال سوء پیشینه کیفری برای فرد مجرم به دنبال دارد.

به طور کلی مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری با توجه به نوع جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود بین 2 تا 7 سال است که پس از پایان یافتن یا توقف دوره مجازات در نظر گرفته شده آغاز می‌شود و پس از سپری شدن زمان در نظر گرفته شده به پایان می‌رسد.

آیا زندان رفتن سابقه کیفری میشود؟

قانونگذار برای برخی جرایم عمدی نظیر کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل غیر عمد یاقاچاق و حمل مواد مخدر مجازات حبس و زندان  در نظر گرفته است.

اما در پاسخ به این سوال که آیا زندان رفتن سابقه کیفری میشود؟ یا خیر باید گفت اگر مقصود از سابقه کیفری درج محکومیت به زندان در گواهی های عدم سوء پیشینه صادره از مراجع صلاح باشد‌ تنها زمانی محکومیت به زندان یا زندان رفتن جزء سوء سابقه محسوب می‌شود که فرد پس از ارتکاب جرم به حبس تعزیری درجه 4 یا 5 محکوم‌ شود که میزان حبس آن ها به ترتیب بیش از 5 تا 10 سال و 2 تا 5 سال می‌باشد.

در غیر این صورت هرچند سابقه حبس و زندان فرد مجرم در پرونده قضایی یا سجل کیفری فرد درج می‌شود اما در گواهی عدم سوء پیشینه فرد مجرم منعکس نمی‌گردد.

آیا سابقه زندان پاک میشود؟ سابقه زندان تا چند سال پاک میشود؟

سابقه زندان با توجه به نوع جرم و مجازات تبعی که برای محرومیت از حقوق و امتیازات اجتماعی برای آن در نظر گرفته می‌شود پاک می‌شود. اما باید توجه داشت که هرچند سابقه زندان بعد از اتمام مدت قانونی مشخص شده از سوء پیشینه فرد مجرم پاک می شود اما در پرونده قضایی با سجل قضایی فرد برای همیشه باقی مانده و حذف نمی‌شود.

سابقه زندان با توجه به نوع جرم و محرومیت اجتماعی یا سوء پیشینه ای که برای فرد  مجرم در نظر گرفته می‌شود متفاوت است و بین 2  تا 7 سال در نوسان است مثلا در مجازات های سالب حیات یا حبس ابد هرگاه مجازات فرد مجرم به هر دلیل متوقف شود از تاریخ متوقف شدن اجرای حکم به مدت 7 سال برای فرد مجرم سوء سابقه و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

همانطور که گفته شده سابقه زندان فرد هرچند سال که باشد به طور کامل از پرونده قضایی فرد پاک نمی‌شود اما بالاترین میزان آن که ۷ سال است پس از گذشت 7 سال از توقف مجازات، اگر فرد مجرم رفتار مجرمانه نداشته باشد از گواهی سوء سابقه او حذف می‌شود.

سوء پیشینه سرقت بعد از چند سال پاک میشود؟

سوء پیشینه سرقت با توجه به نوع جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشد. یعنی اگر مجازات سرقت انجام شده اعدام باشد یا به سرقت مسلحانه ای عنوان محاربه داده شده باشد مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری از تاریخ توقف اجرای حکم 7 سال می‌باشد.

اما اگر برای ارتکاب جرم سرقت، مجازات قطع عضو تعیین شده باشد، سرقت حدی یا حبس تا درجه4 در نظر گرفته می‌شود که معمولاً سوء پیشینه آن پس از گذشت سه سال پاک می‌شود. اما اگر مجازات سرقت حبس درجه 5 باشد مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری یا سوء پیشینه آن 2 سال از تاریخ توقف یا پایان مجازات می‌باشد.

لذا نوع سرقت یا میزان مجازاتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود میزان سوء سابقه یا محرومیت از امتیازات اجتماعی را مشخص می‌کند که در بالا ترین درجه 7 سال پس از توقف اجرای حکم است و در کمترین حالت 2 سال تمام بوده و پس از پایان یافتن زمان قانونی تعیین شده سوء سابقه یا محرومیت از امتیازات اجتماعی برای فرد مجرم  به پایان می‌رسد.

پاک شدن سابقه مواد مخدر | زمان پاک شدن سوء پیشینه مواد مخدر؟

پاک شدن سابقه مواد مخدر با توجه به میزان جرم و‌مجازاتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً اگر میزان مواد مخدر به دست آمده از یک فرد در حد مجازات اعدام باشد و به هر دلیل اجرای مجازات فرد مجرم متوقف شود پس از پایان یا توقف اجرای مجازات، 7 سال سوء سابقه یا محرومیت از امتیازات و حقوق اجتماعی برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود.

به این معنا که پس از پایان یافتن مدت مقرر شده زمان پاک شدن سوء پیشینه مواد مخدر فرد مجرم فرا می‌رسد. همانطور که گفته شد با توجه به میزان جرم مواد مخدر و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود ممکن است سوء سابقه یا محرومیتی که برای جرم مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود متفاوت باشد و این مدت زمان متناسب با میزان جرم می‌تواند 2، 3یا 7 سال باشد.

آیا سوء پیشینه کلاهبرداری پاک میشود؟

زمان پاک شدن سوء پیشینه کلاهبرداری مثل جرائم دیگر با توجه به نوع جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته میشود می‌تواند متفاوت باشد یعنی اگر جرم کلاهبرداری در بالاترین حد تعیین شده در قانون باشد و برای آن بالاترین مجازات که می‌تواند حبس طولانی مدت یا ابد در نظر گرفته شود و به هر دلیل مجازات مجرم متوقف شده یا پایان پیدا کند برای آن 7 سال محرومیت از حقوق و امتیازات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین میزان جرم و مجازات مجرم، زمان محرومیت از امتیازات و حقوق اجتماعی را مشخص می‌کند و همانطور که گفته شد سقف این مدت هفت سال و کف آن دو سال است که نوع جرم و کم و کیف آن میزان محرومیت از حقوق اجتماعی که بین ۲ تا 7 سال است را مشخص می‌کند.

سخن پایانی

سوء پیشینه به محرومیت های اجتماعی گفته می‌شود که برای جرائم مختلف در نظر گرفته می‌شود. سوء پیشینه با توجه به نوع جرم و مجازاتی که در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است می‌تواند متفاوت باشد.

معمولاً برای بالاترین جرائم اجتماعی مثل حبس ابد و اعدام در صورتی که به هر دلیل مجازات فرد مجرم متوقف شود هفت سال محرومیت از حقوق و امتیازات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود و این مدت می‌تواند با توجه نوعی جرم و کیفیت آن متفاوت باشد و گاها  به 2 یا ۳ سال برسد.

پس از پایان محکومیت یا توقف اجرای مجازات میزان محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس قانون جاری به فرد مجرم اعلام می‌شود و فرد مجرم اگر در دوران محرومیت از حقوق اجتماعی مرتکب جرم نشود سوء پیشینه برای او حذف شده و در گواهی سوء پیشینه ای که از مراجع قضایی برای ارائه به نهادها و دوایر دولتی گرفته میشود درج نمی گردد.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • علی کمالی
  2 آبان 1402 12:37

  سلام و خسته نباشید
  توضیحات شما در مورد سوء پیشینه کیفری عالی بود ولی کلمه ای از آن اشتباه محض بوده(یا شاید منشی جنابعالی
  اشتباهی تایپ کرده) نوشته شده خط شه که صحیح آن خدشه وریشه در مخدوش دارد نه مخطوش.منو ببخشید حیفم اومد مطالب شما با این همه زحمت، دارای نقص باشد.

  پاسخ
  • ادمین (وکالتم)
   31 خرداد 1403 11:25

   حرف شما صحیح است و درست آن خدشه است نه خط شه که درج آن به دلیل اشتباه تایپی اتفاق افتاده است، از حسن توجه شما سپاسگزارم

   پاسخ
 • کاربر
  21 دی 1402 14:04

  سلام ممنونم بابت مطالب با ارزشتون.سوالی داشتم از حضورتون,بنده سال ۹۱ ب دلیل مصرف مواد مخدر(تریاک)۵روز به زندان افتادم.تا الان سابقه ام پاک شده یا گواهی سوپیشینه درخواست بدم توی سابقه ام درج میشه؟

  پاسخ
  • اگر به زندان افتادن شما قبل از صدور حکم و به منظور در دسترس بودن برای حضور در جلسات دادگاه بوده باشد سو پیشینه محسوب نشده و در سابقه شما درج نمی ‌گردد. اما اگر در حکم صادر شده ۵ روز زندان برای شما در نظر گرفته شده باشد در سابقه شما درج شده و به عنوان سوء پیشینه محسوب می‌شود مگر در مدت زمان قانونی مشخص شده مرتکب جرمی نشده باشید. در مجموع شما می‌توانید با مراجعه حضوری به پلیس ۱۱۰ یا سامانه ثنا در فضای مجازی و وارد کردن مشخصات هویتی از وضعیت سوء پیشینه خود مطلع شوید.

   پاسخ
 • صمدموسوی
  14 بهمن 1402 10:49

  باتشکرازجنابعالی موفق ومعیدباشید درپناه پروردگاره حق یاعلی

  پاسخ
 • بنده دارای سابقه مواد مخدر دارم الان میخواهم کارت هوشمند رانندگان بگیرم و یکی از شرایط گواهی عدم سوء پیشینه آیا اثری دارد در کا این حقیر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان