جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

وکالت حقوقی ایرانیان خارج از کشور شرایطی را فراهم می‌کند که مهاجران یا مسافران ایرانی که به هر دلیل خارج از ایران زندگی میکنند بتوانند امور اداری و حقوقی خود را به وکلاء حرفه ای و با تجربه واگذار نمایند. ایرانیان خارج از کشور برای انجام  امور اداری و مالی خود لازم نیست شخصا در ایران حضور داشته باشند یا برای انجام این کارها به کشور رفت و آمد کنند بلکه طبق قانون میتوانند این امور را به شکل وکالتی انجام دهند.

به عبارت دیگر اگر شخصی به هر دلیل در ایران حضور نداشته باشد میتواند برای انجام امور مالی و اداری، یک وکیل پایه یک دادگستری را به صورت رسمی و قانونی انتخاب کرده و وکالت امور اداری و حقوقی خود را به او واگذار نماید. ایرانیان خارج از کشور میتوانند به صورت مستقیم و شخصی با یک وکیل پایه یک برای انجام‌امور اداری و مالی خود قرارداد ببندند یا گرفتن وکیل را با دادن وکالت به یکی از نزدیکان یا افراد معتمد خود واگذار کنند.

وکالت ایرانیان خارج از کشور چه زمانی لازم است؟

وکالت ایرانیان خارج از کشور  زمانی لازم می‌شود که فرد در خارج از کشور اقامت دارد و نمی‌تواند برای انجام امور اداری و حقوقی به دلیل هزینه‌های رفت و آمد یا اشتغال در کشور مقصد به ایران مسافرت نماید؛ در این شرایط ایرانیان خارج از کشور برای انجام امور اداری و مالی خود به دو شکل اقدام میکنند.

حالت اول به این شکل است که انجام مسائل حقوقی و اداری خود را مستقیماً به صورت وکالت نامه ای به وکلای پایه یک دادگستری واگذار نمایند یا در حالت دوم  وکالت لازم را به یکی از خیشاوندان یا افراد معتمد خود واگذار نمایند تا آن فرد بتواند در اسرع وقت با یک وکیل پایه یک دادگستری یک حاذق و‌ ماهر  برای انجام امور اداری و حقوقی فرد مورد نظر صحبت کرده و قرارداد امضاء نماید.

در این وضعیت فردی که خارج از کشور زندگی می‌کند دیگر برای انجام امور اداری، حقوقی و مالی خود نیاز نیست که به ایران مسافرت کند و وکیل انتخاب شده کارهای اداری، حقوقی و مالی شخص مورد نظر را انجام می‌دهد.

وکالت ایرانیان خارج از کشور شامل چه مواردی می‌شود؟

وکالت ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با توجه به شرایط طیف وسیعی از کارهای اداری، مالی و حقوقی را شامل شده و به بخش خاصی محدود نشود؛ از جمله موارد و کارهای اداری و حقوقی مهمی که در زمینه وکالت ایرانیان خارج از کشور مطرح می‌شود می‌توان به مواردی که در ادامه می‌آید اشاره کرد.

  • کارهای دانشگاهی مثل گرفتن تسویه حساب دانشگاهی یا ارسال مدارک و …
  • انجام امور ملکی مثل انتقال سند، فروش ملک، اجاره ملک، تخلیه ملک و …
  • امور نظام وظیفه و سربازی مثل انجام کارهای نظام وظیفه افراد مشمول خارج از کشور و …
  • انجام امور مربوط به طلاق و ازدواج برای درج در شناسنامه و ثبت قانونی و جلوگیری از مشکلات پیش رو
  • انجام وکالت ایرانیان خارج از کشور برای اقامه دعوای یا پیگیری امور حقوقی در مراجع قضایی
  • انجام‌ امور اداری و مالی بخصوص امور پولی و بانکی
  • انجام امور مالی و حقوقی و گرفتن یا ارسال حقوق مربوط به باز نشستگانی که مقیم خارج از کشور هستند
  • انجام امور مالی و حقوقی افراد سرمایه گذار در بورس داخلی که مقیم خارج از کشور هستند
  • انجام وکالت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای وکالت‌نامه های خاص که در وکالتنامه صریحا و تلویحا قید شده باشد

شیوه اعطای وکالت ایرانیان خارج از کشور به وکیل داخل ایران

همانطور که گفته شد شیوه اعطای وکالت ایرانیان خارج از کشور به وکیل داخل ایران به دو روش انجام میشود. در روش اول فرد متقاضی به صورت مستقیم با یک وکیل پایه یک با تجربه وارد مذاکره شده و بعد از رسیدن به نتیجه مطلوب، وکالت پیگیری امور اداری، مالی و حقوقی خود را در داخل کشور بدون واسطه و به صورت مستقیم به او واگذار می‌کند.

در روش دوم فرد مقیم خارج از کشور به یکی از اقوام یا معتمدین خود در ایران وکالت می‌دهد که از جانب او با یک وکیل پایه یک وارد مذاکره شده و انجام امور مالی، اداری و حقوقی فرد مورد نظر را به وکیل واگذار نماید.

در وکالتنامه ای که فرد متقاضی به اقوام یا معتمدین خود برای گرفتن وکیل در ایران می‌دهد باید کلمه حق وکیل به غیر را ذکر کند تا فرد ساکن ایران بتواند به صورت با واسطه وکالت را به یک وکیل پایه یک دادگستری واگذار نماید.

در این شرایط پس از واگذاری وکالت فرد مقیم خارج از کشور از طرف اقوام یا معتمدین به وکیل پایه یک دادگستری، وکیل مورد نظر وظیفه دارد منطبق بر حدود اختیارات که در وکالتنامه تعیین شده است نسبت به انجام امور مالی، اداری و حقوقی موکل خود اقدام نماید.

چگونه خیالمان از حدود اختیارات وکیل راحت باشد؟

برای آنکه خیالمان از حدود اختیارات وکیل انتخابی راحت باشد، باید از راهکارهایی قانونی که برای این منظور پیش بینی شده استفاده شود. به این معنا که باید حدود اختیارات وکیل در متن وکالت نامه شخصی به صورت روشن و صریح مشخص گردد و ذکر شود که وکیل به غیر از انجام وظایف محوله اختیار دیگری ندارد و نمی تواند در امور دیگری دخالت کند.

مثلاً اگر وکالت نامه برای پیگیری انجام امور نظام وظیفه تنظیم میشود در آن به صورت روشن ذکر شود که وکیل از طرف موکل مورد نظر وکالت دارد که فقط در مورد پیگیری امور نظام وظیفه فرد مورد نظر اقدام کند و در هیچ حوزه دیگری اجازه پیگیری و امضای اسناد و مدارک را ندارد.

با انجام راهکارهای قانونی و مشاوره با دفاتر حقوقی معتبر میتوان نگرانی‌های ناشی از دخالت وکیل در اموری را که به او مربوط نیست و ممکن است زمینه سوء استفاده های مالی و اداری را به وجود آورد به حداقل ممکن کاهش داد.

نمونه متن وکالتنامه خارج از کشور

معمولا وکالت‌نامه‌های خارج از کشور از نظر ساختار کلی یکسان هستند اما با توجه به موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل ممکن است متن آن‌ها متفاوت باشد در ادامه نمونه متن وکالتنامه خارج از کشور جهت آشنایی آورده می‌شود.

مشخصات موکل: نام و نام خانوادگی ……

اقامتگاه موکل: ……

نام و نام خانوادگی مشاور حقوقی: ……

اقامتگاه وکیل: ……

موضوع وکالت: ……

حدود اختیارات وکیل: ……

حق الوکاله و حق المشاوره و ترتیب پرداخت آن با توجه به مادتین 25 و 26 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال1378می‌باشد.

هزینه دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. قرارداد وکالت به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات رو و پشت و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضا مینمایم.

امضای وکیل و مشاور حقوقی

محل گواهی امضای موکل

مدارک لازم برای وکالت دادن ایرانیان خارج از کشور چیست؟

ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واگذاری وکالت انجام امور اداری مالی و حقوقی خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم وکلای پایه یک دادگستری باید مدارک لازم برای انجام این کار را فراهم کنند.

از جمله این مدارک میتوان به پر کردن پرسشنامه سامانه تاک، ارائه آدرس وکیلی که در ایران به او وکالت داده شده است لازم به ذکر است ارائه مشخصات و آدرس کامل وکیل الزامی است، ارائه شناسنامه، گذرنامه یا کارت ملی برای تنظیم وکالت نامه، امضاء فرد موکل در ذیل سند وکالت نامه در حضور مامور کنسولی وعدم وجود هیچگونه خط خوردگی در وکالتنامه اشاره کرد.

همچنین پس از تایید و تصدیق وکالتنامه نباید هیچگونه اطلاعاتی در متن آن اضافه شود چون این کار باعث از بین رفتن اعتبار وکالتنامه می‌گردد.

هزینه وکالت نامه خارج از کشور

تنظیم وکالتنامه خارج از کشور مانند دیگر امور کنسولی یک هزینه مشخص دارد که در همه کشورها و سفارتخانه‌ها به صورت یکسان اعمال و دریافت میشود و تفاوت نمی‌کند که این امر در سفارت ایران در شهر پاریس پایتخت فرانسه باشد یا در شهر کپنهاگ مرکز کشور دانمارک اتفاق بیفتد.

هزینه‌های کنسولی با ارزهای خارجی مثل یورو و دلار محاسبه شده و در کشورهای دیگر بر اساس آن ارزیابی می‌گردد. معمولاً تعرفه خدمات کنسولی در یک فاصله زمانی مشخص از سوی قوه مجریه بازبینی و تعیین می‌گردد.

آخرین بازبینی و تغییرات در قالب آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی در جلسه مورخ 26 آبان 1400 خورشیدی توسط هیئت وزیران تصویب و اعلام شده است.

پس از ابلاغ  و اعلام این آیین‌نامه به وزارت امور خارجه همه خدمات کنسولی از جمله هزینه وکالت نامه خارج از کشور بر اساس آیین نامه جدید دریافت می‌شود. بر این اساس تعرفه تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال غیر منقول 132 یورو و هزینه تصدیق امضا زیر به کالت نامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال منقول 30 یورو در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت هزینه تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، امور بانکی، قضایی و خرید اموال منقول و غیره 20 یورو تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در این لیست هزینه تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای خرید اموال غیر منقول 50 یورو و هزینه ابلاغ فسخ وکالت نامه به وکیل 20 یورو در نظر گرفته شده است.

سخن پایانی

وکالت حقوقی ایرانیان خارج از کشور برای انجام امور اداری، مالی و حقوقی به دو روش به وکلای پایه یک دادگستری واگذار می‌شود.

در روش اول فرد ایرانی مقیم خارج از کشور به صورت مستقیم با وکلای پایه یک دادگستری ارتباط برقرار کرده و پس از انجام مذاکرات لازم و رسیدن به توافق، وکالت امور مالی، اداری و حقوقی خود را در یک چارچوب مشخص به او واگذار می‌کند.

در روش دوم فرد ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق یکی از اقوام و خویشاوندان یا فرد معتمد خود وکالت انجام امور اداری، مالی و حقوقی خود را به وکلای پایه یک دادگستری واگذار مینماید.

وکالت ایرانیان خارج از کشور طیف وسیعی از امور مالی، اداری و حقوقی مثل کارهای دانشگاهی، امور ملکی، نظام وظیفه و سربازی، طلاق، ازدواج و ثبت شناسنامه ای آن، انجام امور مالی و دریافت و‌انتقال حقوق بازنشستگان و غیره را شامل می‌شود؛ هزینه وکالت نامه خارج از کشور به صورت دوره‌ای پس از تصویب هیئت وزیران تعیین و ابلاغ می‌گردد.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان