جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل پولشویی با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱

وکیل پولشویی به صورت تخصصی در زمینه جرائم پولشویی فعالیت می‌کنند. وکیل پولشویی به دلیل تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به جرم پولشویی و سابقه پیگیری یک چنین پرونده‌هایی از تجربه لازم برای اثبات جرم پولشویی یا دفاع از متهمی که در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است برخوردار است و می‌تواند برای احقاق حقوق موکل خود در مراجع قضایی یک تکیه گاه قابل توجه و تعیین کننده باشد؛ فرد متهم به پولشویی بسته به میزان مالی که موضوع آن دعوا است در صورت اثبات جرم ممکن است به  مجازات‌های سنگینی که در قانون مشخص شده  محکوم شود، به همین دلیل به کارگیری یک وکیل ماهر و زبردست که به صورت تخصصی در حوزه پولشویی فعالیت می‌کند که از جانب فرد شاکی یا متهم برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است.

جرم پولشویی چیست؟

پولشویی یکی از جرائم کیفری است که در حوزه امور اقتصادی و مالی روی میدهد. پولشویی در تمام کشورهای دنیا به دلیل مبادلات اقتصادی گسترده برای جلوگیری از فساد مالی و ایجاد اختلال در نظامهای اقتصادی جرم انگاری شده است.

به طورکلی هرگاه فرد یا افرادی به صورت سازمان یافته اموال نامشروعی که با روش های ناموجه و ارتکاب جرم مانند سرقت، اختلاس یا کلاهبرداری و غیره به دست آورده باشند تبدیل به اموال مشروع و قانونی نمایند تا از تبعات حقوقی آن در امان باشد با عنوان پولشویی شناخته می‌شود.

لذا پیش درآمد ارتکاب جرم پولشویی، وجود دارایی و اموالی است که از راه های نامشروع و غیرقانونی بدست آمده باشد، پس در صورتی که صاحبان این اموال نامشروع و‌ غیر موجه برای قانونی و موجه کردن آنها را از روش‌های مختلف استفاده کرده و آن‌ها را به شکل اموال مشروع و قانونی تبدیل نمایند بر اساس قوانین جاری مرتکب جرم پولشویی شده اند و در صورت اثبات جرم در مراجع قضایی مجازات می‌شوند.

در همه کشورهای جهان برای جلوگیری از ایجاد فساد مالی، مجازات های سختی برای پولشویی در نظر گرفته شده است از سال 1386 خورشیدی برای مبارزه با پولشویی در ایران نیز قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و به وسیله نهادهای قضایی و قانونگذار برای این عمل جرم انگاری شده است.

انواع پولشویی

پولشویی عملی غیر قانونی است که هدف از آن موجه و قانونی کردن منشاء پول های کثیف و درآمدهایی است که از راه های نامشروع و غیرقانونی به دست آمده است. شیوه های پولشویی یا تطهیر پول از تنوع بالایی برخوردار هستند به شکلی  که  کارشناسان و افراد صاحب نظر آنها را در چهار دسته قابل شناسایی قرار می دهند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

  1. پولشویی درونی

پولشویی درونی یکی از روش های پاکیزه کردن منشاء پول های کثیفی است که از راه های نامشروع یا فعالیت های مجرمانه و خلاف عرف در خاک سرزمینی یک کشور به دست آید سپس این پول ها با روش های مختلف مثل سرمایه گذاری، ورود به بورس، تاسیس یا خرید سهام بانک های خصوصی و غیره، تطهیر و پاکیزه شده و به چرخه اقتصاد داخلی باز گردد.

  1. پولشویی مهار شونده

پولشویی مهار شونده، پول های کثیفی را شامل می شود که از فعالیت های مجرمانه در داخل خاک یک کشور به دست آید سپس پول های به دست آمده از راه های نامشروع به خارج از مرزها ارسال و در آنجا تطهیر و پاکیزه شوند.

  1. پولشویی بیرونی

پولشویی بیرونی به پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در سایر کشورها را گفته می شود که امکان پاکیزه کردن آنها در خارج از کشور  وجود دارد و در همان کشور مبداء، تطهیر و به چرخه اقتصادی سالم و قانونی وارد می شوند.

  1. پولشویی وارد شونده

پولشویی وارد شونده، پول های  کثیفی را شامل می شود که از فعالیت های مجرمانه در سایر نقاط جهان به دست آید. سپس  پول های به دست آمده از راه خلاف و غیرقانونی برای تطهیر و پاکیزه شدن به داخل کشورمبداء منتقل شوند.

قانون مبارزه با پولشویی و وکیل پولشویی

همانطور که گفته شد در سال 1386 خورشیدی در ایران قانونی خاصی برای مبارزه با جرم پولشویی به وسیلهء قانونگذار به تصویب رسید که بر اساس آن هرگونه فعالیتی که برای موجه جلوه دادن پول هایی که از راه های غیر مشروع به دست آمده باشد غیر قانونی است و برای آن مجازات های سختی در نظر گرفته شده است.

با توجه به مشکلاتی که در زمان اجرای این قانون به وجود آمد، قانودنگذار در سال 1397 خورشیدی اصلاحاتی در این قانون انجام داد به این معنا که بر اساس ماده دو آن فعالیتهای مالی و اقتصادی که در ادامه می‌آید به عنوان پولشویی تلقی می‌شوند.

تملک، تحصیل، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد مصداق جرم پولشویی است، مبادله، تبدیل یا انتقال عوایدی جهت پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های غیر قانونی یا ناشی از ارتکاب جرم باشد.

همچنین کمک به مرتکبین به شکلی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، پنهان کاری  یا مخفی کاری برای کتمان و پوشش ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید و سودی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم پولشویی به دست آمده باشد از مصادیق این جرم است و مرتکبین آن مجازات می‌شوند.

بنابراین طبق این ماده اگر کسی با علم به منشا مجرمانه یک مال آن مال یا عواید آن را تحصیل نمایند یا نگهداری آن را بپذیرد و حتی برای پولشویی به فرد دیگر کمک نماید متهم به جرم پولشویی می‌گردد.

حتی اگر مستقیماً اموال و عواید حاصل از جرم یا جرائم پولشویی به صورت دسته اول به دست آورده نشود. قانون مبارزه با پولشویی و وکیل پولشویی زمانی معنا پیدا میکند که یک مال یا دارایی از راه های نامشروع تحصیل شود سپس صاحبان مال از روش های قانونی برای موجه کردن مال به دست آمده استفاده کنند.

در این شرایط وکیل پایه یک دادگستری به عنوان یک عنصر مهم که می‌تواند نسبت به اثبات پولشویی با مدارک محکم پسند اقدام کند یا با ارائه مدارک معتبر و‌محکمه پسند موارد مطرح شده و اتهامات وارد شده به متهم در رابطه با جرم پولشویی را زیر سوال ببرد و حتی با ارائه مدارک مستدل بتواند متهم به جرم پولشویی را تبرئه نماید.

مجازات جرم پولشویی چیست؟

مجازات جرم پولشویی ممکن است با توجه به شرایط و نوع جرم یا شرایط افراد متهم و شاکی متفاوت باشد. پس از آنکه جرم پولشویی بر علیه افراد حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی مطرح می‌شود، متهم یا متهمان باید با ارائه مدارک معتبر به عنوان شاکی یا متهم از خود دفاع نمایند.

همچنین در صورتی که فرد یا افراد متهم به دلیل کم اطلاعی از قوانین قضایی نتوانند به صورت شخصی از خود دفاع کنند می‌توانند از وکلای حاذق و با تجربه برای دفاع از خود استفاده نمایند، پس از برگزاری جلسات محاکمه متهم یا متهمان به پولشویی در صورت اثبات این جرم با توجه به شرایط افراد مجرم ممکن است مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شود.

از جمله مجازات‌های که برای جرم پولشویی در نظر گرفته می‌شود، مصادره تمام اموالی است که مورد پولشویی قرار گرفته و عواید حاصل از آن، همچنین اگر اموال و عواید حاصل از پولشویی به اموال دیگری تبدیل شده باشند همه اموال مورد نظر در صورت اثبات  به وسیله مراجع قضایی و قانونی مصادره می‌گردد.

علاوه بر این اگر اموال و عواید حاصل  از پولشویی کمتر از 10 میلیارد ریال باشد برای آن حبس تعزیری درجه 5 در نظر گرفته می‌شود و اگر اموال و عواید حاصل از جرم پولشویی بیش از 10 میلیارد ریال باشد برای فرد مجرم مجازات حبس تعزیری درجه ۴ در نظر گرفته می‌شود.

همچنین جزای نقدی که برای جرم پولشویی در نظر گرفته می‌شود معادل مقدار مالی است که مورد پولشویی قرار گرفته است، همانطور که گفته شد جرم پولشویی ممکن است به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی  انجام شود.

لذا در جرم پولشویی مجازاتی که برای  افراد حقوقی در نظر گرفته می‌شود به این شکل است که علاوه بر مصادره اموال که مورد پولشویی قرار گرفته است و پرداخت جزای نقدی ممکن است باعث انحلال کار شرکت شود یا جلوگیری از فعالیت های آن فرد حقوقی را  تا مدت زمان مشخصی  در پی داشته باشد.

پس مجازات پولشویی برای افراد حقیقی و حقوقی با توجه به شرایط و میزان مجرمیت می تواند متفاوت باشد و همانطور که گفته شد افراد حقوقی علاوه بر مجازات‌های معمول مثل پرداخت جزای نقدی و حبس ممکن است مشمول انحلال شرکت یا منع فعالیت برای مدت معینی شوند.

پولشویی جرم حقوقی است یا کیفری؟

پولشویی جرمی کیفری است که در دادگاه صالحه کیفری 2مورد رسیدگی قرار می گیرد. اما به دلیل گستردگی حوزه جرم پولشویی و تنوع مصادیق  این جرم ممکن است رسیدگی به آن در شعبه هایی از دادگاه عمومی تهران نیز انجام شود و در صورت نیاز شعب اختصاصی در مراکز استان ها برای رسیدگی به این جرم در نظر گرفته شود.

حکم قضایی پولشویی

حکم قضایی پولشویی زمانی برای فرد متهم صادر می شود که ارکان جرم در مورد اتهام وارد شده قابل تطبیق و اثبات باشد.  حکم قضایی پولشویی طبق قوانین جاری، مصادره مالی است که برای جرم پولشویی استفاده شده و تمام عواید حاصل از جرم پولشویی و منشا آن را برای مصادره در اولویت قرار می دهد.

 اگر جمع اموال که موضوع پرونده پولشویی است به 10 میلیارد ریال برسد فرد مرتکب یا مجرم براساس قانون به حبس تعزیری درجه 5 یعنی حبس از 2 سال تا 5 سال محکوم می شود. همچنین اگر جمع اموال موضوع پرونده پولشویی به بیش از 10 میلیارد ریال برسد فرد مرتکب یا مجرم به حبس درجه 4 که مجازات آن حبس از 5 تا 10 سال است محکوم می گردد.

 همچنین لازم به ذکر است که فرد محکوم به جرم پولشویی بدون توجه به نصاب ریالی جرم،  به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مالی که برای پولشویی استفاده شده است محکوم می گردد.

رفع اتهام پولشویی

رفع اتهام پولشویی زمانی برای فرد متهم ممکن می شود که ارکان جرم یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی آن در رفتار و اعمال فرد یا افراد متهم برای مراجع قانونی قابل اثبات نباشد.
به عبارت دیگر انطباق هر نوع فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و از مصادیق پولشویی محسوب می شود برای متهم مقدور نباشد و مراجع قانونی نتوانند فعل مجرمانه ای را که از مصادیق پولشویی است را برای فرد یا افراد متهم به اثبات برسانند.
از نظر رکن مادی جرم نیز اگر رفتار مادی و فیزیکی مشخصی برای انجام پولشویی از طرف متهم وجود نداشته باشد می تواند به رفع اتهام پولشویی کمک کند.
‌در نهایت اگر سوء نیت اعم از عام یا عمده و وارده یا خاص منتج به مقصود در اعمال و رفتار متهم وجود نداشته باشد یا برای مراجع قانونی قابل تشخیص و اثبات نباشد رفع اتهام پولشویی برای فرد متهم یا فرد در مظان اتهام ممکن می‌شود.
لذا رفع اتهام پولشویی زمانی ممکن است که ارکان جرم در فرد متهم قابل تشخیص و شناسایی نباشد و دادستانی یا قاضی مدارک یا مستندات لازم برای اثبات جرم در فرد متهم به پولشویی را در اختیار نداشته باشد.

نمونه رای پولشویی

نمونه رای پولشویی با توجه به شرایط پرونده و اتهام فرد یا افراد متهم  در آن می تواند متفاوت باشد. همچنین منشاء پول کثیف و غیر موجه و چگونگی تطهیر و پاکیزه کردن آن برای ورود به فعالیت های اقتصادی  مختلف می تواند باعث متفاوت شدن شرایط پرونده های مختلف پولشویی شود.

لذا پرونده های پولشویی از لحاظ شرایط و رای صادر شده متفاوت هستند و نمونه رای پولشویی نمی تواند ملاکی برای یکسان بودن رای در همه پرونده های مرتبط با موضوع پولشویی باشد هر چند ساختار یکسانی داشته باشند، در ادامه نمونه رای پولشویی برای آشنایی مخاطبان آورده می شود.

به حکایت دادنامه شماره………… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی….. متقاضی اعاده دادرسی به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 30 میلیارد تومان و اقدام به پولشویی همراه با 8 نفر دیگر تحت تعقیب دادسرای ناحیه……. قرار گرفته و به دلیل تراکنش غیر معقول و نامتعارف در حساب های بانکی فردی به نام…….. و تعلق وجوه به آقای……. که با منشا نامعلوم همراه بوده است و با توجه به سایر ادله مذکور در متن دادنامه و اعلام جرم از سوی ماموران وزارت اطلاعات و توضیحات مفصل دادگاه در خصوص افعال ارتکابی متهم مندرج در صفحات…..تا …. دادنامه، سرانجام دادگاه بزهکاری وی را محرض تشخیص داده و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به رد وجوه نامشروع و پرداخت 60 میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است. همچنین متهم از دو سال فعالیت تجاری منع و علاوه برآن به دو سال اقامت اجباری در…… نیز محکوم می شود. باید توجه داشت که شعبه….. دادگاه تجدید نظر استان….. به موجب دادنامه………… رای محکمه بدوی را با اصلاحاتی در مجازات تکمیلی عیناً تاکید کرده است.

بهترین وکیل پولشویی چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین وکیل پولشویی به دلیل اشراف به قانون و روال اداری می‌تواند برای دفاع از متهم به عنوان خوانده که درمظان اتهام پولشویی است یا اثبات جرم پولشویی با ارائه مدارک معتبر برای افراد حقیقی یا حقوقی بسیار مفید و راهگشا باشد.

وکیل پولشویی به دلیل اشراف به قانون و تفاسیر مختلف آن برای به نتیجه رسیدن پرونده جرم پولشویی جزء ضروریات اینگونه پرونده‌ها محسوب می‌شوند، از جمله ویژگی‌هایی که وکیل پولشویی برای ایفای نقش در یک چنین پرونده‌هایی باید داشته باشد تا بتواند به موکلین خود کمک کند عبارتند از  داشتن پروانه و مجوز رسمی برای وکالت معتبر که مورد تایید کانون وکلا یا مراکز مشاوره قوه قضاییه باشد، وکیل پولشویی نوعی وکیل کیفری محسوب می‌شود لذا صاحب این عنوان باید دارای مدرک دانشگاهی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی باشد.

وکیل پولشویی برای داشتن تسلط و اشراف به پرونده های که به او محول می‌شود باید نسبت به تمام قوانین و مقررات خاصی که مربوط به پولشویی است و نسبت به قوانین کلی حقوق کیفری از آشنایی لازم برخوردار باشد تا علاوه بر توانایی نگارش شکواییه یا  تنظیم لایحه دفاعیه مستدل به این قوانین بتواند با حضور منظم و موثر در جلسات دادگاه از موکل خود به عنوان  خواهان یا خوانده دفاع کند.

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد یک وکیل موفق پولشویی که می‌تواند برای به نتیجه رسیدن پرونده مهم و و غیره قابل اغماض باشد داشتن فن بیان مناسب همراه با قدرت استدلال بالا است به شکلی که بر نظر قاضی و نتیجه پرونده تاثیر گذار باشد.

بهترین وکیل پولشویی چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین وکیل پولشویی به دلیل اشراف به قانون و روال اداری می‌تواند برای دفاع از متهم به عنوان خوانده که درمظان اتهام پولشویی است یا اثبات جرم پولشویی با ارائه مدارک معتبر برای افراد حقیقی یا حقوقی بسیار مفید و راهگشا باشد.

وکیل پولشویی به دلیل اشراف به قانون و تفاسیر مختلف آن برای به نتیجه رسیدن پرونده جرم پولشویی جزء ضروریات اینگونه پرونده‌ها محسوب می‌شوند، از جمله ویژگی‌هایی که وکیل پولشویی برای ایفای نقش در یک چنین پرونده‌هایی باید داشته باشد تا بتواند به موکلین خود کمک کند عبارتند از  داشتن پروانه و مجوز رسمی برای وکالت معتبر که مورد تایید کانون وکلا یا مراکز مشاوره قوه قضاییه باشد، وکیل پولشویی نوعی وکیل کیفری محسوب می‌شود لذا صاحب این عنوان باید دارای مدرک دانشگاهی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی باشد.

وکیل پولشویی برای داشتن تسلط و اشراف به پرونده های که به او محول می‌شود باید نسبت به تمام قوانین و مقررات خاصی که مربوط به پولشویی است و نسبت به قوانین کلی حقوق کیفری از آشنایی لازم برخوردار باشد تا علاوه بر توانایی نگارش شکواییه یا  تنظیم لایحه دفاعیه مستدل به این قوانین بتواند با حضور منظم و موثر در جلسات دادگاه از موکل خود به عنوان  خواهان یا خوانده دفاع کند.

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد یک وکیل موفق پولشویی که می‌تواند برای به نتیجه رسیدن پرونده مهم و و غیره قابل اغماض باشد داشتن فن بیان مناسب همراه با قدرت استدلال بالا است به شکلی که بر نظر قاضی و نتیجه پرونده تاثیر گذار باشد.

سخن پایانی

وکیل پولشویی به وکلاء کیفری گفته می‌شود که به دلیل اشراف به قوانین و مقررات مربوط به جرم پولشویی از این توانایی برخوردار هستند که وقوع این جرم را برای خوانده یا خواهان اثبات کنند و یا از متهم به جرم پولشویی با ارائه مدارک محکمه پسند دفاع نمایند.

هرگاه فرد یا افرادی مال یا اموالی را از راه‌های نامشروع  تحصیل نماید سپس با استفاده از روش های قانونی  آن اموال را به‌ عنوان اموال مشروع معرفی کنند و سعی نمایند منشأ مجرمانه آن را از دیگران مخفی کنند متهم به جرم پولشویی می شوند و در صورت اثبات در محاکم رسمی به مجازات های سختی که در قانون تعیین شده است محکوم می گردند.

قانون مبارزه با پولشویی برای جلوگیری از فسادهای مالی بزرگ تصویب و اجرا می شود و وکیل پولشویی با اشراف بر قانون از حق خوانده یا خواهان دفاع میکند.

مجازات جرم پولشویی با توجه به شرایط ممکن است متفاوت باشد ولی به صورت کلی قانونگذار برای جرم پولشویی پرداخت جزای نقدی معادل میزان مبلغ پولشویی شده، مصادره مال و حبس تعزیری درجه 5 برای پولشویی زیر 10 میلیارد ریال و حبستعزیری درجه 4 برای پولشویی بیش از 10 میلیارد ریال را در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان