جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل قتل با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱

وکیل قتل به صورت تخصصی پرونده های کیفری مرتبط با قتل‌های عمد یا غیرعمد را پیگیری می کنند. وکلایی که به صورت تخصصی در زمینه مسائل مرتبط با قتل فعالیت می‌کنند از دانش، تجربه و تخصص لازم برای کاهش مجازات موکلین خود برخوردار هستند و تلاش می‌کنند از کوچکترین روزنه‌های قانونی موجود برای تبرئه یا کاهش مجازات آن ها استفاده کنند. طبق روال جاری پرونده های کیفری قتل از مهم ترین پرونده های قضایی هستند. لذا پیگیری یک چنین پرونده هایی برای حصول نتیجه، صد در صد به وکیل قتل نیاز دارد. در پرونده های قتل، وکیل قتل هم می تواند در نقش دفاع از خواهان به دنبال اثبات قتل باشد و هم در نقش وکیل مدافع خوانده یا  فرد متهم به قتل به دنبال  اثبات غیر عمد بودن قتل و یا بی‌گناهی موکل خود باشد.

انواع قتل (1-قتل عمد 2-غیر عمد)

در قوانین حقوقی و قضایی، کشته شدن یک فرد به دست فرد یا افراد دیگر با عنوان قتل شناخته می شود. به بیان دیگر جرم قتل به معنای جنایت وارده بر نفس یا جان انسان تلقی می شود و مرتکاب این عمل با توجه به قصد و نقشه قبلی یا اتفاقی و غیر عمد بودن  عمل انجام شده و یا عواملی که منجر به ارتکاب آن شده است مورد قضاوت قرار می گیرد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قتل یا کشتن انسان ها را به سه بخش قتل عمد، شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم می کند. همچنین بر اساس ماده 289 قانون مجازات اسلامی[1] قانونگذار قتل را به دو نوع قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم می کند.

در این تعریف قتل غیر عمدی هم خود به دو نوع قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم می شود. جرم قتل در تقسیم بندی کلی  جرائم در زمره جرایم علیه اشخاص قرار دارد و این جرم فقط نسبت به انسان واقع می شود. در جرم قتل زندگی شخص سلب می شود و قاتل با هر انگیزه ای مرتکب این جرم شده باشد مقتول را از حق حیات و زنده بودن محروم می کند.

قتل عمد به معنی کشتن غیرقانونی یک فرد زنده با نقشه و تصمیم قبلی می باشد. قتل عمد دامنه گسترده‌ای دارد و انواع مختلفی را در برمی گیرد که از آن جمله می توان چاقو زدن، خفه کردن، کشتن دیگران با اسلحه جنگی، خفه کردن کسی در آب، تزریق مواد سمی و غیر متعارف به بدن دیگران، خوراندن مواد ممنوعه به دیگران، پرت کردن دیگران از ارتفاع، تصادف و زیر گرفتن دیگران و غیره اشاره کرد.

 قتل عمد در صورتی مصداق قانونی پیدا می کند که یک فرد عامدانه و با نقشه قبلی اقدام به این کار کرده باشد. عامدانه بودن کار و داشتن نقشه قبلی در ارتکاب قتل عمد، نقش تعیین کننده دارد. هرگاه یک فرد به وسیله فرد یا افراد دیگر به صورت اتفاقی و بدون قصد قبلی کشته شود قتل غیر عمد محسوب می شود.

منتهی باید توجه داشت که زمانی غیر عمد بودن قتل برای مراجع قانونی محرز می شود که نقشه و قصد قبلی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد. بطور کلی تفاوت قتل عمد و غیر عمد در این است که در قتل عمد باید عناصر معنوی و مادی جرم یعنی قصد و نقشه قبلی قتل و فعل و عملی که برای انجام اینکار صورت گرفته است برای مراجع قانونی محرز شود.

 اما در قتل غیر عمد، عنصر معنوی جرم یا قصد و نقشه قبلی محلی از اعراب ندارد و فقط  عنصر مادی یا فعل انجام شده برای ارتکاب جرم کفایت می کند.

راه های اثبات قتل چیست؟

راه های اثبات قتل با توجه به شرایط پرونده ممکن است متفاوت باشد اما بر اساس ماده 231 قانون مجازات اسلامی، راه های اثبات قتل در دادگاه ها مشتمل بر اقرار متهم، شهادت شهود، قسامه، علم قاضی و لوث می باشد که در ادامه به صورت مبسوط به آن ها اشاره می شود.

  • اقرار متهم

اقرار متهم یکی از روش های اثبات قتل است به شکلی که دارای ارزش و اعتبار مطلق است یعنی اگر شرایط تحقق اقرار متهم مثل بلوغ، اختیار، تمایل به اقرار در آرامش، صراحت و عدم وجود ابهام یا اجمالی بودن اقرار برای قاضی محرز شود همچنین تعداد و تکرار دفعات اقرار در حد معقول و پذیرفته شده ای باشد می تواند برای اثبات جرم قتل کفایت کند.

باید به این نکته توجه داشت که اقرار متهم در صورتی برای مراجع قضایی پذیرفتنی است که بدون هیچ گونه تهدید و شکنجه یا تلقین و اغفال دریافت شده باشد و شخص قاضی اقرار متهم را به صورت مستقیم با تکرار بشنود.

  • شهادت شهود

شهادت شهود به معنی شنیدن سخنان افراد مطلع برای اثبات یا رد یک ادعا در دادگاه های رسیدگی کننده به اتهام قتل است. توجه به این نکته ضروری است که برای معتبربودن شهادت شهود باید شرایطی مثل سلامت عقلانی شهود و مشاهده عینی واقعه فراهم باشد همچنین حتی المقدور نباید رابطه خویشاوندی بین شاهد و  فرد یا افراد ذینفع در پرونده های قتل وجود داشته باشد.

علاوه بر آن شاهد باید عادل باشد و هیچ کینه و دشمنی آشکاری بین او و متهم به مراجع قضایی گزارش نشده باشد. همچنین شهادت شهود برای آنکه در اثبات قتل از اعتبار لازم برخوردار باشد باید به صورت قطع به یقین و صریح به مراجع قضایی ارائه شود و شهادت ارائه شده مستند به حواس ظاهری یا پنجگانه شاهد باشد.

بر اساس اصل 38 قانون اساسی اجبار به شهادت مجاز نیست و گرفتن چنین شهادتی فاقد ارزش قانونی می باشد. همچنین بر این اساس شهادت حق نیست بلکه یک تکلیف قانونی است و کسی که از اسرار مگوی یک حادثه یا اتفاق مطلع باشد نباید از اظهار و ابراز آن خودداری کند چون خودداری کردن از گفتن حقایق عملی غیر اخلاقی و خلاف شرع و قانون است.

  • قسامه

قسامه به معنای قسم خوردن طرفین دعوا در جرم قتل است به این معنا که در جرم قتل عمدی برای اثبات جرم 50 قسم لازم است و در قتل غیر عمد یا شبه عمد برای اثبات قتل نیاز به 25 قسم است که از  قسم خوردن خویشاوندان نسبی مدعی یا طرفین دعوا به کتب مقدس ادیان ابراهیمی در موارد لوث ثبت و برای اثبات جرم یا تبرئه مجرم در پرونده درج می شود.

  • علم قاضی

علم قاضی در اثبات قتل زمانی معنا پیدا می کند که دلایل و شواهد مشخص و متقنی برای اثبات قتل وجود نداشته یا ابهامات پرونده زیاد باشد در این شرایط حاکم شرع یا قاضی می تواند برای احقاق حق و صدور حکم در حق الله و حق الناس به علم یا برداشت خود از مدارک و شواهد ثبت شده اتکا نماید.

به بیان دیگر در شرایطی که قانونگذار علم قاضی را جز ادله اثبات جرم قرار داده باشد یا راه های اثبات جرم برای صدور حکم مسدود  یا احصاء نشده باشد برای ختم دادرسی قاضی مجاز از رجوع به علم خود بوده  و می تواند بر اساس برداشت خود از گزارش پلیس، پزشک قانونی و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور حکم نماید.

  • لوث

لوث به دلیل یا امارهء ظن آوری گفته می شود که در حضور حاکم و قاضی برای اثبات صدق ادعا و اتهام مدعی وقتی سایر شرایط را قبول نداشته باشند اقامه می شود. مثلاً اگر طفل یا شخص فاسقی خبری را در مورد قتل به قاضی یا مراجع قضایی داده باشند چون قاضی نمی تواند به قول آن ها اعتماد کند این خبر برای قاضی ظن ایجاد می کند اما شرط قبول شدن حرف یا قول ارائه شده وجود ندارد.

بر اساس ماده 239 قانون مجازات اسلامی « هرگاه بر اثر قرائن و امارات یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محله قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا نماید مورد از موارد لوث محسوب می گردد». بر اساس قانون مجازات اسلامی موارد لوث عبارتند از:

  1. هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد گردد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار نماید.
  2. هرگاه یکی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث محسوب می گردد.
  3. هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتول در شاره عام پیدا گردد و شواهد ظن نزد حاکم اقامه شود که قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است.
  4. هرگاه کسی را در محلی کشته پیدا کنند و ولی مقتول مدعی گردد که شخص معینی از ساکنان آن محل او را به قتل رسانده است.

راه های اثبات قتل با توجه به شرایط مقتول و افراد متهم می تواند متفاوت باشد، بر اساس ماده 231 قانون مجازات اسلامی، روش های اثبات قتل شامل اقرار، شهادت شهود، قسامه، علم قاضی و لوث است.

نحوه شکایت از جرم قتل

نحوه شکایت از جرم قتل ولی دم به این شکل است که پس از گزارش قتل به پلیس، تشخیص هویت مقتول در دستور کار قرار می گیرد. اگر علت قتل به فاصله کوتاهی پس از اتفاق روشن شود دادستان یا قاضی کشیک از طریق ضابطان قضایی مطلع شده و حسب مورد دستورات لازم برای پیگیری پرونده را صادر می کند.

همچنین پیش از دفن جسد مقتول باید جسد او برای بررسی و روشن شدن دلیل مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شود. در ادامه پزشکی قانونی با انجام آزمایشات بالینی علت فوت را مشخص کرده و برای مقتول گواهی فوت صادر می کند تا جسد برای دفن به خانواده او تحویل داده شود.

پس از تشکیل پرونده قتل در مراجع قضایی ابتداء افراد شاکی یا اولیای دم مقتول دعوا را برای احقاق حق دردسرای محل وقوع جرم مطرح و پیگیری می نمایند. پس از به جریان افتادن پرونده قتل در مراجع قانونی بازپرس مربوطه تحقیقات لازم برای تعقیب متهمان پرونده قتل را در دستور کار قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات پرونده را برای بررسی لازم به دادگاه مربوطه ارجاع می دهد.

در این شرایط اگر مدارک لازم برای محکوم شدن متهم به جرم قتل وجود داشته باشد. مجازات کیفری جرم قتل تعیین شده و حکم لازم برای مجازات مجرم صادر می شود. در پرونده های قتل شاکی و متهم هر دو برای دفاع از خود در دادگاه باید وکیل داشته باشند.

بطور کلی نحوه شکایت از جرم قتل ولی دم در قتل عمد یا غیر عمد به این صورت است که خانواده درجه یک مقتول مثل فرزندان، برادر، خواهر، پدر، مادر و غیره  پس از تکمیل پرونده تا پایان روند بررسی پرونده و صدور حکم دادگاه باید پرونده مقتول را پیگیری کرده و می بایست حتی المقدور با وکیل خود در جلسات مختلف بررسی پرونده در شعب رسیدگی کننده حاضر شوند.

نحوه شکایت از جرم قتل ولی دم در قتل به این شکل است که پس از گزارش قتل به مراکز انتظامی با دستور دادستانی، بازپرس ویژه برای بررسی پرونده و جمع آوری مدارک لازم در نظر گرفته می شود. سپس در ادامه پس از جمع آوری مدارک و مستندات، پرونده تکمیل و به شعبه دادگاه محل وقوع قتل ارائه می گردد تا پس از بررسی پرونده نسبت به صدور حکم اقدام می شود.

مجازات قتل

مجازات قتل با توجه به شرایط ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی مجازات قتل در قوانین کشورهای اسلامی قصاص است. یعنی جان در مقابل جان یا نفس تلف شده گرفته می‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ارتکاب به هر جرمی مستوجب مجازات است لذا این قاعده در مورد مجازات قتل هم صدق می‌کند.

مگر آنکه عناصر لازم برای وقوع جرم وجود نداشته باشد یا عوامل رافع مسئولیت کیفری محیا باشد. همانطور که گفته شد قتل به دو بخش قتل عمد و غیر عمد تقسیم می‌شود بنابراین مجازات قتل با توجه به نوع و شرایط عملی اتفاق افتاده مشخص می گردد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در مجازات قتل عمد، اگر قاتل مرد باشد و مقتول مذکر و اولیای دم مقتول خواهان مجازات قاتل باشد مجازات قاتل قصاص و اعدام است. اما اگر مقتول زن باشد و اولیای دم خواهان اشد مجازات و قصاص برای قاتل باشند می‌بایست برای اجرای حکم قصاص نصف دیه را پرداخت کنند.

همچنین در قتل عمد اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد در صورتی حکم قصاص اجرا می‌شود که نصف دیه از طرف خانواده مقتول پرداخت گردد. بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی[2] در قتل عمد اگر خانواده مقتول یا اولیای دم رضایت بدهند و خواهان قصاص نباشد.

مدت زندانی که برای قاتل در نظر گرفته می شود با توجه به شرایط بین 3 تا 10 سال در نوسان است. همچنین بر اساس ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری[3] قاضی در صورتی می تواند حداکثر مجازات حبس یعنی 10 سال را برای فرد محکوم در نظر بگیرد که برای این کار دلیل ذکر کرده باشد.

ایا جنایت بر جنین می تواند مصداق قتل عمد باشد؟

جنایت بر جنین با توجه به قوانین حقوقی و قضایی در کشورهای مختلف جهان که نشئت گرفته از فرهنگ، آیین و سنن بومی و مذهبی آن ها است تعاریف متفاوتی داشته و نمی توان به طور مطلق آن را مصداق قتل عمد به حساب آورد.

پیشینه حقوقی هیچ یک از قوانین موضوعه کشورهای مختلف جهان سقط جنین را به عنوان مصداق قتل عمد محسوب نکرده و سقط عمدی جنین، قتل عمد به حساب نمی آید.

 در اسلام از نظر فقهای مشهور اهل سنت و شیعه جواز قصاص برای قتل عمد جنین در نظر گرفته نشده است و در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه اسلام است این قانون دارای ابهام بوده و حقوقدانان برداشت های مختلفی از آن ارائه می دهند.

نکته ابهام آمیز این قانون هم آن است که با دمیده شدن روح در جسم جنین حکم انسان را داشته و مجازات کشتن هر انسانی قصاص است اما با توجه به احکام مختلفی که برای جنین و نوزاد مطرح می شود این کار ناممکن می گردد.

به این معنا که در سیر تکوین و شکل گیری جنین انسان مرحله معینی وجود ندارد که بتوان احکام مربوط به انسان کامل مثل قصاص را در مورد آن محقق دانست لذا  قانونگذار در کشورهای مختلف به صورت مطلق نمی تواند جنایت بر جنین را مصداق قتل عمد در نظر گرفته و برای مرتکب آن مجازات مشخصی لحاظ نماید.

قصاص نشدن قاتل در برخی شرایط

قصاص نشدن قاتل در برخی شرایط ممکن است، از جمله اگر اولیای دم یا خانواده مقتول از قصاص در قبال دریافت دیه صرف نظر کنند قصاص قاتل ملقا شده و خانواده قاتل باید بر اساس توافقی که بین آنها و خانواده مقتول اتفاق می افتد دیه کامل یا بخشی از دیه را به خانواده مقتول پرداخت کنند.

البته رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه منجر به آزادی کامل قاتل نمی‌شود چون جنبه عمومی جرم از بین نمی رود و با توجه به شرایط و نوع قتل در صورتیکه مراجع قانونی تشخیص دهند عمل قاتل ممکن است موجب اختلال در نظم جامعه شود و یا بیم آن رود که دیگران نسبت به قانون متجری شوند دادگاه برای قاتل حبسی بین 3 تا 10سال در نظر می گیرد.

اگر در قتل عمد قاتل قبل اجرای حکم قصاص فوت کند قصاص و دیه به طور خودکار ساقط می‌شوند و خانواده مقتول نمی‌توانند ادعای داشته باشند. همچنین اگر اولیای دم خواهان قصاص باشند اما دادگاه قتل را غیر عمد تشخیص داده باشد و در این شرایط قاتل فوت شود اولیای دم این فرصت و امکان را دارند که خواهان گرفتن دیه از ورثه قاتل باشند.

اگر قاتل تا زمان مرگ فراری باشد پس از مرگ قاتل، مجازات قصاص تبدیل به دیه می شود و پرداخت آن به عهده ورثه قاتل است، اما اگر قاتل فراری نباشد و قبل از مجازات فوت کند خانواده و ورثه او مسئولیتی برای پرداخت دیه ندارد.

همچنین اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد تا زمانی که نصف دیه پرداخت نشود مرد قصاص نمی‌شود. باید به این نکته هم توجه کرد که اگر  مقتول قبل از مرگ به صورت رسمی و قانونی قاتل را ببخشد حکم قصاص از روی نام قاتل برداشته شده و حتی دیه هم به خانواده و ورثه مقتول تعلق نمی گیرد.

چگونه یک وکیل قتل عمد به اثبات بی گناهی کمک می کند؟

وکیل پایه یک دادگستری که به صورت تخصصی پیگیری پرونده های قتل عمد را به عهده می گیرند به دلیل برخورداری از سابقه و دانش لازم در پیگیری‌ این چنین پرونده هایی می توانند شانس اثبات عدالت را افزایش دهند و در پاره‌ای از موارد می‌توانند با اتکا به راهکارهای قانونی مجازات موکلان خود را کاهش دهند.

همچنین در صورتی که از طرف خانواده مقتول برای وکالت انتخاب شده باشند می‌توانند با در نظر گرفتن روزنه‌های قانونی از تبرئه متهم  در صورت گناهکار بودن جلوگیری کنند.

سابقه و تجربه وکیل قتل عمد این امکان را به او می‌دهد که  بتواند به شکل مناسب خواسته موکل خود را پیگیری کرده و موکلین خود را از شرایط پرونده و راهکارهایی قانونی که می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد آگاه نماید.

هرچند دانستن  قوانین ممکن است کار ساده ای باشد و هر کس توانایی مطالعه و آگاهی یافتن نسبت به مواد قانونی را داشته باشد؛ اما مهمترین بخش کار یک وکیل داشتن دانش لازم نسبت به تفسیر قوانین و قرائت هایی است که از آن ها به وسیله قضات مختلف می شود.

چون بدون در نظر گرفتن تفاسیری که از قوانین مختلف وجود دارد ممکن است باعث شود پرونده و شرایط متهم به بن بست برسد، لذا یک وکیل قتل عمد با داشتن دانش و تجربه لازم در این حوزه و اطلاع از تفاسیر مختلف مواد  قانونی می تواند بهترین راهکار قانونی را برای کاهش جرم یا اثبات بی گناهی موکل خود در پیش گیرد.

معیارهای انتخاب وکیل قتل عمد

معیارهای انتخاب وکیل قتل عمد با توجه به شرایط پرونده و نحوه عملکرد وکلایی که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند می تواند متفاوت باشد.

یکی از مهمترین معیارهای که می توانند در انتخاب وکیل قتل عمد موثر باشد. میزان تجربه و مهارت وکیل قتل عمد در پیگیری این چنین  پرونده هایی می باشد. لذا متقاضیان انتخاب وکیل قتل عمد ابتدا باید تاریخچه کاری وکلایی را که در این زمینه فعالیت می‌کنند بررسی نمایند تا بتوانند انتخاب مناسبی برای پیگیری پرونده خود داشته باشند.

دومین معیاری که می‌تواند در انتخاب وکیل قتل‌عمد موثر باشد شنیدن نظرات کسانی است که وکیل مورد نظر پرونده آنها را پیگیری کرده است. برای بهره مندی از خدمات حقوقی مناسب و با کیفیت در زمینه پیگیری پرونده های قتل عمد بهتر است از خدمات موسسات حقوقی شناخته شده و معتبر استفاده شود.

 چون امکان بررسی دقیق سابقه کاری مراکز حقوقی متمرکز آسان تر از بررسی شرایط وکیل قتل عمد به صورت منفرد است. البته باید توجه داشت که گسترش و توسعه فضای مجازی  شرایطی فراهم کرده است که متقاضیان  بتواند به راحتی سابقه و توانایی وکلا قتل عمد را بررسی کرده و یک انتخاب مناسب برای پیگیری پرونده خود داشته باشند.

بهترین وکیل جنایی تهران

بهترین وکیل جنایی تهران

بهترین وکیل جنایی تهران

بهترین وکیل قتل کسی است که از تسلط و اشراف کامل نسبت به قوانین حقوقی و جزایی مرتبط با قتل و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در حوزه داخلی و خارجی برخوردار باشد، در کشورهای اسلامی مثل ایران که حکم قتل و مجازات های مرتبط با آن بر اساس شرع مقدس و قانون اسلام تعیین می‌گردد.

بهترین وکیل قتل تهران باید از تخصص لازم در زمینه شناخت و تفسیر قوانین شرع و دین برخوردار باشد؛ همچنین بهترین وکیل قتل برای به نتیجه رساندن پرونده مورد نظر باید تمامی اسناد و سرنخ های موجود در پرونده و حواشی آن را بررسی کند.

چون بررسی جزئیات و مسائل پیش پا افتاده ممکن است روزنه هایی  را پیش پای وکیل قتل قرار دهد که بتواند مسیر پرونده را تغییر دهد، بهترین وکیل قتل باید حتی المقدور در تمامی جلسات دادگاه در زمان مقرر حاضر باشد و با ارائه دفاعیات و ادله تاثیر گذار، قانونمند و گیرا بتواند برای تغییر شرایط موکل خود تلاش کند.

همچنین برخی از وکلایی که به صورت تخصصی در زمینه پرونده های مرتبط با قتل عمد یا غیر عمد فعال هستند سعی می‌کنند در  صحنه ارتکاب جرم حاضر شوند تا بتوانند با بررسی شرایط موجود سرنخ های لازم  برای تغییر مسیر پرونده های قتل به دست بیاورند.

سخن پایانی

وکیل قتل به وکلایی گفته می شود که به صورت تخصصی در زمینه پرونده‌های قتل فعالیت می‌کنند و تجربه فعالیت در این حوزه باعث بالا رفتن کیفیت کار آن ها می‌شود. انواع قتل با توجه به عناصر مادی و معنوی لازم برای ارتکاب جرم به دو بخش قتل عمد و قتل غیر عمد  تقسیم می‌شود.

یعنی اگر دو عنصر نقشه یا طرح قبلی برای قتل توام با فعل انجام آن همراه باشد به عنوان قتل عمد شناخته می‌شود و اگر فقط عنصر مادی جرم یعنی فعلیت آن اثبات شود ممکن است در حوزه قتل غیر عمد قرار گیرد، مجازات قتل بر طبق روال جاری قصاص است.

قصاص نشدن قاتل در برخی شرایط مثل رضایت ورثه مقتول، فرار قاتل، بخشش قاتل توسط مقتول قبل از مرگ و غیره ممکن است؛ یک وکیل قتل عمد اگر از تجربه و‌مهارت لازم برخوردار باشد می تواند به اثبات بی گناهی قاتل کمک کند.

معیارهای انتخاب وکیل قتل عمد متفاوت است اما تجربه و سابقه وکیل قتل عمد و نظر کسانی که با وکیل مورد نظر کار کرده اند می تواند در انتخاب وکیل قتل عمد موثر باشد، بهترین وکیل قتل کسی است که تجربه و صلاحیت لازم برای انجام اینکار را داشته باشد.


ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده:
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.
تبصره [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می ‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان