جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل بانکی با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱 

وکیل متخصص امور بانکی به صورت تخصصی در حوزه مسائل و مشکلات بانکی فعالیت می‌کنند، معمولاً وقتی بین مشتری و بانک مشکلات مختلف مالی و غیرمالی ایجاد می شود وکیل بانکی متخصص با اشراف به قوانین مالی و شناخت قواعد و عملیات‌ های مختلف سیستم های بانکی می‌تواند به موکلین خود خدمات مناسبی را ارائه دهد.

وکیل متخصص امور بانکی به دلیل فعالیت روزمره در حوزه پرونده های مالی و بانکی از تخصص لازم برای احقاق حق موکلین خود برخوردار است و اگر بتواند اطلاعات حقوقی و مالی خود را به روز نگاه دارد باعث تسریع در روند کار موکل خود شده و از ضرر و زیان یا اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند، افراد سرمایه دار یا شرکت های مختلف تجاری و خدماتی به دلیل پیچیدگی قواعد و قوانین مالی حوزه امور بانکی بهتر است از خدمات مشاوره‌ای وکیل متخصص امور بانکی استفاده نمایند.

دعاوی بانکی چیست؟

دعاوی بانکی به پرونده های حقوقی گفته می شود که یکی از طرفین دعوا به عنوان خوانده یا خواهان بانک ها باشند. امروزه بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی، خدمات مالی و پولی گسترده ای را به مشتریان خود ارائه می دهند. این گستردگی فعالیت باعث ایجاد اختلافات مالی بین مشتریان و بانک ها می شود.

به این معنا که هر یک از طرفین قراردادهای مالی و اعتباری که می تواند  بانک یا مشتری باشد اگر نتوانند یا نخواهند به تعهدات خود بر اساس قراردادهای فی مابین عمل کند، این امر محل دعوا می شود و هر یک از طرفین  دعوا می تواند با در دست داشتن مدارک و اسناد لازم برای احقاق حق به مراکز قضایی ذی صلاح مراجعه کند. همچنین پرونده های حقوقی که می بایست بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرند در دسته بندی دعاوی بانکی جای دارند.

 قراردادهای اقتصادی که بین افراد حقیقی یا حقوقی با موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی منعقد می شود از پیچیدگی های حقوقی زیادی برخوردار هستند به شکلی که عدم بررسی و ارزیابی این گونه قرارداد ها قبل از تایید و امضا ممکن است در آینده باعث ایجاد منازعات مختلف حقوقی شده و طرفین قرارداد را  برای احقاق حق به سمت نهادهای حقوقی و قضایی سوق دهد.

دعاوی مالی و پولی که بین بانک ها و افراد حقیقی و حقوقی ایجاد می شود از چنان اهمیتی برخوردار هستند که به وسیله وکلاء بانکی پیگیری می شوند.

وکیل بانکی از زیر شاخه های وکیل تجاری است به این معنا که وکیل پایه یک دادگستری تمرکز کار خود را بر پیگیری پرونده های پولی و مالی افراد حقیقی و حقوقی با بانک ها قرار داده و برای موفقیت در  این کار از اشراف و تسلط خود به قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری بهره می ‌برد.

انواع دعاوی بانکی

معمولا دعاوی بانکی که بین مشتری و بانک ها ایجاد می‌شود مربوط به دریافت تسهیلات وام در مقابل وثیقه ملک یا انواع ضمانت نامه مثل چک، سفته و غیره است یا شخص موجه ای از نظر بانک به عنوان کارمند یا تاجر ضامن می شود که به دلیل تاخیر یا عدم پرداخت می تواند عامل مناقشه و ایجاد پرونده های قضایی شود.

همچنین اشتباهات محاسباتی در خصوص خسارات تاخیر تادیه اموال دریافت شده، دعاوی ارزی یا دعاوی مربوط به مزایده هم می‌تواند عامل مناقشه و دعاوی حقوقی و قضایی در حوزه مالی و پولی بانک‌ها گردد. وکیل متخصص امور بانکی در دو حالت می‌تواند پیگیری پرونده های مالی را انجام دهد.

انواع دعاوی بانکی به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از دعاوی مطرح شده علیه مشتری توسط بانک یا دعاوی مطرح شده علیه بانک توسط مشتری که در ادامه به آنها پرداخت می شود.

  1. دعاوی مطرح شده بانک بر علیه مشتری

دعاوی مالی و پولی بانک علیه مشتری زمانی  مطرح می شود که مشتری با توجه به قوانین و بخش نامه های کلی  بانک مرکزی یا قواعد داخلی بانک نسبت به انجام تعهدات قانونی خود طبق روال معمول عمل نکرده باشد. دعاوی مالی و پولی بانک علیه مشتری ممکن است با توجه به شرایط و نوع تسهیلات دریافتی از تنوع بالایی برخوردارباشد.

‌ اما با توجه به شرایط دو نوع از دعاوی مالی بانک ها علیه مشتری به شکل گسترده تری در پرونده های قضایی مالی دیده می شود که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

  • دعوای مطالبه وجه نقد

دعوای مطالبه وجه نقد از طرف بانک علیه مشتری زمانی مطرح می شود که فرد یا افرادی برای گرفتن تسهیلاتی مثل وام از بانکها اقدام کنند و برای تضمین بازپرداخت وام دریافت شده از اسناد تجاری مثل سفته، چک یا برات استفاده کنند.

در این شرایط اگر شخص وام گیرنده نتواند وام دریافت شده را در موعد مقرر پرداخت نماید، معمولاً بانکها از طریق فعال کردن این اسناد تجاری برای گرفتن وام ارائه شده اقدام می‌کنند؛ در این شرایط ممکن از طرف گیرنده وام یک فرد حقیقی یا حقوقی مثل شرکت های مختلف باشند.

  • دعوای مطالبه وجه وام ناشی از وثیقه ملکی

دعوای مطالبه وجه وام ناشی از وثیقه ملکی زمانی مطرح می‌شود که فرد یا افرادی برای ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی از وثیقه ملکی استفاده نمایند.

در این شرایط معمولاً ملکی از طرف وام گیرنده به بانک معرفی می‌شود سپس کارشناسان بانک ملک مورد نظر را بازدید کرده و پس از تایید اسناد بانک و طی روال اداری در وثیقه وام مورد نظر قرار می گیرد.

در این شرایط اگر فرد یا افراد وام گیرنده از پرداخت اقساط وام در موعد مقرر خودداری کنند ممکن است بانک برای گرفتن وجه مورد نظر اقدام به مطرح کردن دعوا برعلیه وام گیرنده نماید در این وضعیت اگر فرد وام گیرنده نسبت به اخطار های داده شده از طرف بانک یا اداره ثبت بی توجه باشد و اقساط بدهی خود را پرداخت نکند ممکن است ملکی که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده است برای پرداخت بدهی بانک با اعلام قبلی به مزایده گذاشته شود.

  1. شکایت و دعاوی مالی و پولی مشتری بر علیه بانک

با توجه به گستردگی شبکه پولی و مالی قراردادهایی که در این حوزه بین افراد حقیقی و حقوقی با بانک ها بسته می‌شود دعاوی و پرونده های پولی و مالی زیادی را بین افراد حقیقی و حقوقی و بانک ها ایجاد می کند که در این پرونده ها افراد حقیقی و حقوقی نسبت به بانک های خصوصی و دولتی به عنوان شاکی یا خواهان ظاهر می‌شوند.

از جمله دعاوی مالی و پولی که بیشتر بر علیه بانک ها از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح می شود می‌توان به مواردی که در ادامه می‌آید اشاره کرد.

  • دعوای فک ‌رهن

دعوای فک‌ رهن  یکی از دعاوی مالی و پولی است که در بیشترین حالت ممکن از طرف مشتری بر علیه بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح می‌شود، معمولاً بانکها برای تضمین بازپرداخت وام های ارائه شده به مشتریان خود وثیقه دریافت می‌کنند که این وثیقه می تواند در قالب مال منقول یا غیر منقول باشد.

مال منقول معمولا در قالب سپرده‌ها و ضمانتنامه های بانکی مثل چک، سفته و برات به بانک ها ارائه می شود و اموال غیر منقول هم، اسناد مسکونی و تجاری را در بر می گیرد.

حال اگر شخص یا اشخاص وام گیرنده، اصل وام و اقساط آن را در موعد مقرر پرداخت نمایند و بانک از فک رهن یا آزاد کردن اموال به وثیقه گذاشته شده خودداری نماید وام گیرنده می‌تواند با استفاده از وکیل متخصص امور بانکی بر علیه بانک مورد نظر اقامه دعوا نماید.

  • دعوای استرداد اسناد ضمانت

دعوای استرداد اسناد ضمانت بانکی زمانی مطرح می‌شود که فرد یا افراد مختلف برای گرفتن وام و اعتبارات مختلف، اسناد و مدارک تجاری مثل چک سفته و برات را به ضمانت قرار دهند در این شرایط اگر پس از پرداخت اصل وام و اقساط آن در موعد مقرر بانک از واگذار کردن اوراق و اسناد تجاری به فرد وام گیرنده استنکاف نمایند مشتری می‌تواند در مراجع قضایی بر علیه بانک مورد نظر اقامه دعوای استرداد سند را مطرح کرده و برای موفقیت در این کار از وکیل بانکی متخصص استفاده نماید.

  • دعوای الزام به مفاصای وام دریافتی

دعوای الزام به مفاصای وام دریافتی بین وام گیرنده و بانک زمانی حادث می‌شود که میزان سود دریافتی از وام گیرنده دچار تغییر یا اشتباه شود و مقدار سود دریافتی بیشتر از حد معمول و متعارف قرارداد اولیه باشد در این شرایط وام گیرنده ابتدا باید از بانک مربوطه درخواست ارائه مدارک و اسناد مربوط به این موضوع را نماید و اگر بانک مربوطه از این کار خودداری کند شخص وام گیرنده قادر است به صورت شخصی یا با گرفتن وکیل متخصص بانکی بر علیه بانک مورد نظر اقامه دعوا نماید.

  • دعوای ابطال شروط قراردادی

دعوای ابطال شروط قراردادی زمانی حادث می‌شود که مشتری با بانک قراردادی را  تنظیم کند که نسبت به مفاد و آیین نامه های مربوط به بانک آگاهی نداشته باشد، در این شرایط ممکن است در قرارداد نسبت به مواردی تعهد دهد که خارج از قوانین مربوط به بانک ها باشد.

معمولاً بیشتر قراردادهای مالی تنظیمی در بانک ها در زمینه قراردادهای تسهیلات مضاربه، مشارکت مدنی، قرارداد جعاله و قرارداد فروش اقساطی هستند، لذا در این شرایط ممکن است شخص پس از امضای قرارداد نسبت مفاد و شرایط آن مطلع شود و برای ابطال شروط قرارداد که خارج از چهارچوب مورد نظر است، دادخواست قضایی بر علیه بانک مربوطه تنظیم کند تا موارد مورد مناقشه حذف شود.

در این وضعیت وکیل متخصص امور بانکی می تواند گزینه ای مناسب برای حذف قسمت هایی از شروط مندرج در قراردادی باشد که مخالف با آیین نامه و مصوبه های بانکی است.

مهمترین دعاوی بانکی

معمولاً به دلیل گستردگی حوزه فعالیت مالی و پولی بانک ها، دعاوی بانکی با توجه به شرایط از تنوع بالایی برخوردار هستند.

از جمله مهمترین انواع دعاوی بانکی که بین مشتریان و بانک های مختلف ایجاد می‌شود می‌توان به مواردی مثل دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری، دعاوی مربوط با قرارداد های مشارکتی مثل ابطال قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه، دعاوی مربوط به اختلاف در محاسبه سود، جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص مختلف، دعاوی مربوط به ابطال اجرایی های بانکی صادره از واحد اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام محاکم دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری، دعاوی مربوط به سایر قراردادهای بانکی مانند فروش اقساطی، دعاوی مرتبط با ابطال ضمانت نامه بانکی، دعاوی مربوط به موسسات بدون مجوز بانک مرکزی و غیره اشاره کرد.

بهترین وکیل بانکی تهران

بهترین وکیل دعاوی بانکی قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و گرفتن تسهیلات بانکی می‌تواند مشاوره و راهنمایی های لازم را به موکلان خود ارائه دهد به شکلی که در آینده دچار مشکل نشود.

با توجه به گسترش حوزه فعالیت شبکه بانکی و ارتباط همه افراد جامعه با بانکها برای اخذ انواع تسهیلات بانکی و سپرده گذاری های ریالی و ارزی بهترین وکیل دعاوی بانکی می‌تواند خدمات مناسبی در زمینه مشاوره قبل و بعد از انجام این امور به متقاضیان ارائه دهد.

بهترین وکیل دعاوی بانکی با آگاهی از قوانین حقوقی و قضایی علاوه بر آنکه می تواند باعث ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود شود با پیگیری  دقیق و با کیفیت دعاوی بانکی  می‌تواند حس آرامش و امنیت را برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند ایجاد نماید.

بطور کلی کسانی که در حوزه مسائل پولی و بانکی فعالیت می‌کند به دلایل مختلف ممکن است دچار مشکلات حقوقی شوند لذا مشاوره با وکیل متخصص امور بانکی این اطمینان خاطر رادر آن ها ایجاد می‌کند که در صورت مشاوره با اینگونه و‌کلا یا واگذاری پیگیری پرونده خود به آنها می‌توانند نتایج مطلوبی را بدست بیاورند.

وکیل بانکی چگونه به شما کمک می کند

وکیل بانکی با تسلط بر قوانین بانک‌ها و اصول حقوقی حوزه تجارت به راحتی می‌تواند از حقوق موکل خود دفاع نماید، به طور کلی وکیل بانکی برای آنکه بتواند به موکل خود کمک کند باید اولاً بداند که قوانین تجاری اقتصاد در بخش حقوقی چیست و چه مواردی را در بر می‌گیرد.

در مرحله بعد وکیل بانکی برای آنکه بتواند به نحو مناسب به موکل خود کمک کند باید از آشنایی لازم با قوانین بانک مرکزی کشور به عنوان بالاترین مرجع بانکی برخوردار باشد.

در نهایت وکیل بانکی می‌بایست آشنایی لازم با قوانین اختصاصی هر بانک را داشته باشد تا بتواند بر اساس قوانین  ارائه شده بانک مورد نظر نسبت به احقاق حق موکل خود اقدام نماید.

هر چند بانک مرکزی هر کشور یک روال کلی برای مبادلات پولی و مالی بانک‌های مختلف تعیین می‌کند اما باید به این نکته توجه داشت که هر بانک روال و قوانین مشخصی را در چهارچوب تبعیت از قوانین کلی بانک مرکزی در پیش می‌گیرد و ممکن است روال اجرایی قوانین کلی پولی و مالی در بانک‌های مختلف متفاوت باشد.

 لذا آشنایی وکیل دعاوی بانکی با قوانین کلی‌ بانک مرکزی برای پیگیری دعاوی مختلف حقوقی و مالی کفایت نمی‌کند و وکیل متخصص امور بانکی باید حتی المقدور از آشنایی لازم با قوانین و آیین نامه های داخلی بانک های مختلف هم  برخوردار باشند تا در زمان پیگیری پرونده های مالی موکلین خود دچار مشکل و اطاله دادرسی نشوند.

 به طور کلی وکیل بانکی زمانی می‌تواند به نحو شایسته از منافع موکلین خود دفاع کند که از اشراف و تسلط لازم به حوزه‌های گسترده‌ای از قوانین مالی و بانکی برخوردار باشد به بیان دیگر وکیل بانکی برای پیشبرد منافع موکل خود باید چندین حوزه قانونی را مورد بررسی قرار دهد و با سنجش آنها رونده کار موکل خود را پیش ببرد.

یعنی وکیل بانکی علاوه بر آشنایی با اصول کلی و قوانین اقتصاد باید قوانین حقوقی مرتبط با این اصول را هم به خوبی بداند یا به زبان ساده باید یک وکیل حقوقی اقتصاددان باشد، به طور کلی وکیل بانکی خوب به دلیل آشنایی با قوانین بانکی و حقوقی می‌تواند بهترین عملکرد را در پیگیری اینگونه پرونده ها داشته باشد.

وظایف وکیل بانکی

وظایف وکیل بانکی با توجه به نوع پرونده و پیچیدگی های آن تعیین می شود. به این معنا که هرچه ارزش و اعتبار پرونده بانکی مورد مناقشه بیشتر و بزرگتر باشد وظایف وکیل بانکی در جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز برای ارائه به مراجع قانون بیشتر و پیچیده تر می گردد.

معمولاً وظایف وکیل بانکی طیف وسیعی از موارد را در بر می گیرد که از مهمترین آنها می توان به مواردی مثل جمع آوری اسناد و مدارک گره گشا و تسهیل کننده، حضور به موقع در مراجع قضایی و جلسات دادگاه، مطلع کردن موکل یا موکلین از وظایف و حقوق قانونی خود در مراجع قانونی، ارائه مشاوره به موکلین خود به عنوان خواهان یا خوانده در مورد شرایط پرونده و میزان موفقیت پرونده در آن، اشاره کرد.

 یکی از مهمترین وظایف وکیل بانکی بررسی انواع قراردادهای پولی و مالی قبل از انعقاد قرارداد است چون وکیل بانکی به دلیل اشراف بر قوانین و مقررات پولی و مالی می تواند به سهولت مفاد قرارداد و تبعات آن را برای موکل یا موکلین خود روشن کرده و مشکلات و ابهامات آینده را که ممکن است محل مناقشه طرفین شود به حداقل ممکن کاهش دهد.

هزینه وکیل دعاوی بانکی چقدر است؟

هزینه وکیل دعاوی بانکی یا حق الوکاله در خیلی از موارد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می شود. اما اگر در قرارداد وکالت، طرفین قرارداد یعنی وکیل و موکل بر مبلغ خاصی برای پیگیری پرونده بانکی و یا غیر توافق نکرده باشند. موکل می بایست حق الوکاله وکیل بانکی را بر اساس تعرفه قانونی  پرداخت کند که از طرف قوه قضاییه با هماهنگی کانون وکلاء به صورت سالانه تعیین و اعلام می گردد

. به بیان دیگر ملاک تعیین و پرداخت حق الوکاله یا هزینه وکیل دعاوی بانکی که جز دعاوی مالی محسوب می شود تعرفه قانونی است که به صورت سالانه از سوی قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می گردد.

باید به این نکته توجه داشت که پیچیدگی پرونده، زمان بر بودن و نوع موسسه مالی و اعتباری یا بانکی که طرف قرارداد است می تواند در حق الوکاله یا هزینه وکیل دعاوی بانکی بسیار موثر باشد.

چرا مشاوره گرفتن وکیل بانکی مهم است؟

مشاوره حقوقی گرفتن وکیل بانکی از این نظر مهم است که افراد متقاضی گرفتن تسهیلات مالی و اعتباری  از بانک ها یا موسسات اعتباری و مالی خصوصی و دولتی می توانند قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و گرفتن تسهیلاتی، با ارائه قرارداد به وکلاء کارآمد بانکی و گرفتن مشاوره لازم از آن ها، آگاهی لازم  را نسبت به کلیت قرارداد و مفاد چالش برانگیز آن به دست بیاورند تا در آینده دچار مشکل و گرفتاری نشود.

 همچنین مشاوره گرفتن از وکیل بانکی پس از انعقاد قرار داد با بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری می تواند در حسن اجرای قرارداد موثر باشد و از اهمال یا کم کاری مودیان بانک جلوگیری نماید.

 چون وکیل بانکی با اشراف و تسلط بر مقررات و قوانین مالی و پولی می تواند خدمات مشاوره ای ذی قیمتی را به موکلین خود ارائه داده و بر حسن اجرای قرارداد فی مابین نظارت کند.

البته باید توجه داشت که برای  مشاوره گرفتن از وکیل بانکی باید وقت شناسی و اولویت بندی مسائل برای طرفین قرارداد در اولویت باشد چون به موقع اقدام نکردن در مسائل مالی و اعتباری ممکن است باعث ضرر و زیان شده و جبران خسارات ایجاد شده را نا ممکن کند.

چه زمانی نیاز به وکیل بانکی متخصص داریم؟

چه زمانی نیاز به وکیل بانکی متخصص داریم؟ شاید سوالی باشد که ذهن افراد درگیر در قراردادهای مالی و اعتباری با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را به خود جلب نماید. معمولاً نیاز به وکیل بانکی به دو بخش قبل از انعقاد قرارداد و بعد از انعقاد قرارداد تقسیم می گردد.

معمولاً  مشاوره با وکیل بانکی  قبل از انعقاد قراردادهای مالی و اعتباری با بانک های می تواند بهترین گزینه برای دوری از چالش ها و مشکلات مالی و حقوقی پیش رو در آینده باشد.

به این معنا که بررسی قرارداد مالی قبل از امضاء و تایید به وسیله وکیل بانکی این امکان را برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم می کند که نسبت به بندهای موجود در قرارداد و تبعات آن در آینده اطلاعات لازم حقوقی را به دست بیاورند تا از گرفتار شدن آنها در چالش ها و مشکلات مختلف آینده جلوگیری شود.

دومین زمان برای استفاده از وکیل بانکی متخصص، زمان پس از انعقاد قرارداد است به این معنا که نظارت وکیل بانکی متخصص موجب حسن اجرای قرارداد شده و وکیل بانکی متخصص کوچکترین اهمال و ناکارآمدی در اجرای قرارداد را به موکل خود اطلاع رسانی می کند.

همچنین  پس از تذکر و اطلاع رسانی اگر طرف قرارداد بر ناکارآمدی و اهمال خود تاکید کرده و روال خود را اصلاح نکند. وکیل بانکی متخصص دادخواست شکایت را تنظیم کرده و پس از آماده کردن اسناد و مدارک لازم آن را برای حصول نتیجه در مراجع قضایی به جریان می اندازد.

 بنابراین استفاده از وکیل بانکی متخصص قبل از انعقاد قرارداد در حین اجرای قرارداد تا زمان اتمام قرارداد برای افراد حقیقی و حقوقی که طرف قرارداد با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی هستند در اولویت بوده و هرگونه اهمال و سستی در این کار ممکن است خسارات مالی و اعتباری قابل ملاحظه ای برای آنها در پی داشته باشد.

سخن پایانی

وکیل متخصص امور بانکی به وکلایی گفته می‌شود که به صورت تخصصی در زمینه پرونده های مالی و پولی شبکه بانکی فعالیت می‌کنند، در خیلی از موارد قرارداد های پولی و مالی که بین اشخاص و بانک های مختلف منعقد می‌شوند به دلیل ابهامات قانونی یا مصوبات‌ جدید پولی و مالی بانک مرکزی محل مناقشه و دعوا می‌شود.

 دعاوی پولی و مالی گاهی اوقات ممکن است به دلیل عقب افتادن تعهدات  مالی از طرف بانک‌ها بر علیه افراد حقوقی و حقوقی مطرح در مراجع قضایی مطرح شود و گاهی اوقات هم به دلیل کم کاری یا اشتباهات بانکی از طرف افراد بر علیه بانک های خصوصی و دولتی مطرح گردد.

بهترین وکیل دعاوی بانکی کسی است که به دلیل آشنایی با قوانین حقوقی و مالی بتوانند در یک بازه زمانی کوتاه، پرونده مورد نظر را به نتیجه مطلوب برساند، وکیل بانکی اگر از اشراف قانونی لازم نسبت به پرونده های مالی برخوردار باشد می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و در یک فرصت زمانی کوتاه پرونده های مالی بانکی را به نتیجه برساند.

 

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان