جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل جعل سند با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷📱

وکیل جعل اسناد به صورت تخصصی در حوزه جعل اسناد فعالیت می‌کنند؛ جرم جعل اسناد در حوزه جرایم کیفری قرار می گیرد. جعل از نظر لغوی به برگرداندن و تقلب معنی می‌شود و قانون برای جلوگیری از بی نظمی و هنجارشکنی با افراد که در این حوزه از جرائم فعالیت می‌کنند به شدت برخورد می‌کند.

وکیل جعل اسناد به دلیل فعالیت در این حوزه از تجربه لازم برای پیگیری چنین پرونده هایی برخوردار است و می‌تواند خدمات مناسبی را به افراد متقاضی ارائه دهد؛ البته باید توجه داشت که جعل اسناد و استفاده از اسناد جعل شده از نظر مجازات متفاوت هستند و قانونگذار با توجه به میزان جرم، مجازات های مشخصی  را برای مرتکبین هر یک این جرائم در نظر گرفته است.

مصادیق جرم جعل

مصادیق جرم جعل با توجه به شرایط و چگونگی جعل می‌تواند متفاوت باشد. در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی[1] به جرم جعل و تزویر پرداخته شده است.

پایه و اساس جرم جعل را به اشتباه انداختن دیگران تشکیل می‌دهد به این معنا اگر کسی بخواهد با دست بردن در اسناد مختلف دیگران را به اشتباه انداخته و از این موقعیت بهره برداری کند یا منافع اقتصادی به دست آورد مرتکب جعل سند یا استفاده از سند جعلی می‌گردد.

از جمله مصادیق جرم جعل که در مواد قانونی آمده است می‌توان به مواردی مثل  تنظیم نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای افراد، استفاده از مهر دیگران بدون اجازه، ضمیمه کردن و چسباندن دو متن متفاوت یکدیگر، تغییر تاریخ یا ارقام درج شده در اسناد مختلف، اضافه کردن نوشته، حرف یا عدد در یک سند برای تغییر مضمون آن، از بین بردن یا سیاه کردن قسمت دیگر، تراشیدن یا خراشیدن یک بخش از سند مثل کم و زیاد کردن کلمات یک متن اشاره کرد.

انواع جعل از نظر قانون چیست؟

جرم جعل مثل بقیه جرائم از دو عنصر مادی، معنوعی یا مفادی تشکیل می شود یعنی در صورتی که عنصر مادی و معنوی جرم جعل در عملکرد متهم قابل تشخیص و اثبات باشد در میزان مجازات متهم تاثیر گذار است.

 لذا در زمان دادرسی عناصر معنوی و مادی جرم مورد بررسی قرار می گیرد سپس با توجه به میزان تاثیر آن ها برای متهم مجازات در نظر گرفته می شود.

 اما در جرم جعل ماهیت جرم به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می شود به این معنا که مثلاً ساختن مهر برای جعل در حوزه مادی قرار می گیرد. اما تفسیر یک قانون به شکل غلط یا جابجا کردن مطالب یک متن برای به دست آوردن منافع خاص درچهارچوب جعل معنوی یا مفادی قرار می گیرد.

 • مادی

عنصر مادی جرم جعل، به اعمال و کارهای گفته می شود که جهت انجام جرم از طرف متهم مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر رفتار و کارهای که متهم برای انجام جعل از آنها استفاده می کند در چارچوب عناصر مادی جرم قرار می گیرد.

 با توجه به مطالبی که در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل آمده است از جمله عناصر مادی جرم جعل می توان به مواردی مانند ساختن مهر یا امضای جعلی، تراشیدن و خراشیدن اسناد و مدارک برای ایجاد تغییرات مورد نظر،  قلم بردن یا کم و زیاد کردن ارقام مالی یا تاریخ سند و غیره اشاره کرد.

همچنین فعل و عمل فرد در چهارچوب عناصر مادی جعل  قرار می گیرد یعنی فرد برای انجام جعل باید کاری را انجام دهد یا برای جعل و تقلب از انجام کاری سرباز زند یا اگر قرار است برای تنظیم سند مطالبی را بنویسد و اطلاع‌رسانی کند از انجام این کار خودداری نماید.

 • معنوی (مفادی)

عنصر معنوی یا مفادی جرم جعل، به قصد و نیت یک فرد برای فریب دادن دیگران اطلاق می شود. جرم معنوی یا مفادی در جهل به معنای تفسیر نادرست قوانین با توجه به میل نگارنده یا بررسی کننده یک سند هم اطلاق می شود.

به این معنا که مجری یا کارمندان دولت در نگارش اسناد و قراردادها با جعل و تزویر بخواهند شرایط نامه یا قرارداد را به نفع طرفی که صلاح می دانند تغییر دهند.

 همچنین برداشت ناصحیح از قوانین می‌تواند به این شکل باشد که مجری قانون امر باطلی را صحیح جلوه دهد یا چیز را که درست است باطل دانسته و خلاف آن را  برای بدست آوردن منافع اقتصادی توصیه‌ و ثبت نماید.

انواع جعل

انواع جعل با توجه به عنصر مادی جعل سنجیده می شود، هرچند عنصر معنوی جرم جعل مثل قصد و نیت و استفاده از تزویر و دروغ برای تفسیر مفاد قانونی در ارتکاب جعل موثر است اما عنصر مادی جعل به دلیل مصادیق مشخص با استناد به ماده 523 قانون مجازات اسلامی به چند بخش مشخص شامل ساختن مهر و امضاء، تنظیم اسناد رسمی و‌عادی یا جعل اسناد هویتی و مالی تقسیم می شود که در ادامه باآن ها پرداخت می شود.

 • جعل اسناد رسمی

جعل اسناد رسمی یکی از مصادیق  و عناصر مادی جرم جعل است که در ماده 532  قانون مجازات اسلامی آمده است. بر اساس این ماده قانونی هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی اقدام به تحریف اسناد دفاتر و سجلات دولتی نمایند علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارد شده با توجه به شرایط و میزان مجرمیت به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند.

 از جمله کارهای که می تواند در جعل اسناد رسمی از مصادیق جرم انگاری محسوب شود می توان به مواردی مثل ساخت مهر یا جعل و تقلید امضا یا دست خط، اضافه کردن یا الحاق کلمات برای تغییر مضمون یک متن رسمی، تغییر اسم اشخاص در اسناد رسمی و غیره اشاره کرد.

 • جعل اسناد عادی

جعل اسناد عادی به دلیل عدم برخورداری از وجاهت رسمی نسبت به اسناد رسمی ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشد. هرچند در این حوزه هم برای انجام امور مختلف و بدست آوردن منفعت جعل انجام می شود اما میزان کارایی آن کم است و اگر مورد بررسی قرار گیرد به سرعت جعلی بودن آن مشخص می شود.

با این وجود برای جلوگیری از اشاعه جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی و عادی هم در ماده 536 قانون مجازات های اسلامی، مجازات های مشخصی در نظر گرفته شده است که پس از اثبات جرم با توجه به میزان دخالت فرد و شرایط، شش ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت برای آن در نظر گرفته شده است.

 • جعل امضا و مهر

جعل امضا و مهر یکی دیگر از مصادیق مادی جرم جعل است که در آن افراد مجرم با توجه به شرایط اقدام به جعل امضا یا ساختن مهر افراد و سازمان های مختلف می کنند. از جرایم رایج در این حوزه استفاده از امضای جعلی یا ساخت مهر برای سوء استفاده مالی از چک ها و اسناد مالی  مختلف است.

قانون گذار در این حوزه هم مجازاتهای ازجمله جبران خسارت وارده به کسانی که با جعل مهر و امضا دچار خسارت شده اند و پرداخت جزای نقدی یا حبس شش ماه تا دو سال را برای مجرمان تعیین نموده است.

 • جعل عنوان

جعل عنوان یکی دیگر از مصادیق جعل مادی است که در آن یک شخص خود را در جایگاه افراد معتبر یا مسئول برای رسیدن به هدف مشخص و به دست آوردن منافع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جا می زند.

ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس را که برای به دست آوردن منافع مختلف اقدام به جعل عنوان افراد معتبر رسمی و غیر رسمی کند یا بدون داشتن هیچ گونه مجوز دولتی خود را در مشاغل مختلف دولتی  از کشوری یا لشکری و انتظامی معرفی نماید در صورت اثبات جرم به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می کند.

همچنین اگر فرد مورد نظر برای جعل عنوان اقدام به جعل اسناد هم کرده باشد علاوه بر مجازات جعل عنوان به مجازات جعل سند هم محکوم می گردد.

جعل مدارک شناسایی(جعل شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت و کارت ملی) برای سوء استفاده یا به دست آوردن منافع مالی عملی مجرمانه و یکی از مصادیق مادی جعل اسناد محسوب می شود. لذا کسانی که اقدام به جعل مدارک شناسایی نمایند با توجه به نوع و میزان جرم مجازات می شوند.

 مثلاً بر اساس ماده 10 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ای هرکس اقدام به مخدوش کردن اسناد هویتی مثل شناسنامه یا کارت ملی گواهینامه و غیره نماید اگر با قصد قبلی این کار را انجام داده باشد به مجازات جعل محکوم می شود.

همچنین با توجه به ماده 11 اگر هر فرد غیر ایرانی قبل از گرفتن تابعیت ایران اقدام به جعل عنوان کرده و خود را ایرانی قلمداد کند و با اسناد جعلی ارائه شده مدارک شناسایی از مراجع مسئول دریافت نماید مرتکب جرم جعل شده است و با توجه به نوع و میزان جرم به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، اگر یک فرد غیر ایرانی، اسناد و مدارک یک شخص ایرانی را چه فرد صاحب اسناد و مدارک زنده یا مرده باشد به دست آورده باشد و از آن ها به عنوان اسناد هویتی خود استفاده کند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به حبس از 2 سال تا 5 سال محکوم می شود.

همچنین بر اساس ماده 13 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اگر شخصی اقدام به چاپ اسناد شناسایی و مهرهای تایید آن کند به مجازات حبس از دوسال تا 5 سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

 • جعل مدرک تحصیلی

جعل مدارک تحصیلی یکی از جرائم رایجی است که طی سال های اخیر به دلیل اهمیت مدارک و اسناد تحصیلی مشاهده می شود. معمولاً جعل مدارک تحصیلی بیشتر در حوزه مدارک دانشگاهی به دلیل اهمیت این مدارک برای اشتغال و کار های سیاسی اجتماعی اتفاق می افتد.

بر اساس ماده 527 قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به جعل مدارک مختلف دانشگاهی و موسسات آموزش عالی به هر نحو نماید و با اطلاع از جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر آنکه باید جبران خسارت نماید به حبس از یک تا سه سال با توجه به میزان جرم محکوم می گردد.

همچنین اگر ارتکاب جرم جعل مدارک تحصیلی توسط کارمندان دولت انجام شود شخص مجرم به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می گردد.

جعل وصیت‌نامه یکی از جرایمی است که در حوزه مادی جعل اتفاق می افتد. معمولا اگر وصیت نامه به صورت رسمی و قانونی تنظیم نشده باشد امکان جعل آن افزایش پیدا می کند. لذا وراث با توجه به این خلاء قانونی یعنی تنظیم نشدن رسمی و قانونی وصیت نامه می توانند علیه افراد مشکوک به جعل امضا یا اثر انگشت برای تنظیم وصیت نامه به مراجع قضایی شکایت نمایند.

جرم جعل اسناد(مجازات جرم جعل)

جرم جعل اسناد به هرگونه تغییر یا تحریف متقلبانه سند به قصد ضرر رساندن به دیگران و یا به دست آوردن منفعت مالی و غیر مالی اطلاق می شود.

در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم جعل و مصادیق قانونی آن از جمله تنظیم نوشته یا سند، ساختن مهر یا جعل امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، تراشیدن، خراشیدن، قلم زدن اسناد و مدارک مختلف به منظور تغییر مضمون آن و همچنین الحاق یا محو بخش هایی از یک سند رسمی یا غیررسمی به تفصیل صحبت می‌شود.

 مجازات جرم جعل با توجه به میزان عناصر مادی و معنوی جرم در فرد متهم و با توجه به شرایط ممکن است متفاوت باشد. اما به طور کلی هرکس اقدام به جعل اسناد نمایند در صورت اثبات جرم علاوه بر آن که باید خسارت وارد شده به طرف مقابل را پرداخت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می گردد.

مجازات جعل امضا و اثر انگشت

مجازات جعل امضا و اثر انگشت یکی از جرائم  کیفری پر تکرار و رایج در جامعه است. معمولاً اشخاص مختلف برای انواع بهره برداری های مالی و غیرمالی اقدام به جعل امضا و اثر انگشت افراد دیگر می کنند.

جعل امضا به دو حوزه حقیقی و حقوقی تقسیم می شود یعنی اگر فرد به منظور سوء استفاده از یک شخص حقیقی امضای او را جعل نماید مرتکب جرم کیفری شده و به مجازات مشخص محکوم می شود. همچنین اگر یک فرد امضای حقوقی فردی را جلب کند موجب ضرر به اموال عمومی شده و به مجازات تعیین شده با توجه به میزان و شرایط جرم محکوم می گردد.

 بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی برای جرم جعل امضا یا اثر انگشت با توجه به شرایط و میزان جرم، تحمل حبس بین شش ماه تادو سال و  پرداخت جزای نقدی بین ۳ تا ۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

شکایت کیفری جعل سند

شکایت کیفری جعل سند زمانی مطرح می شود که فردی به دلیل جعل سند، جعل امضاء یا مهر به روش های مختلف مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشد.

در این شرایط فرد شاکی یا خواهان باید برای گرفتن حقوق خود اقدام به تنظیم شکایت کیفری نماید. به این منظور باید فرد مورد نظر شکایت جعل سند عادی را تنظیم و پس از انجام روال عادی آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای رسیدگی به دادگاه، دادسرا یا محاکم قضایی ارسال نماید.

در شکایت کیفری جعل سند باید نام و مشخصات دقیق فرد شاکی یا خواهان، فرد مشتکی عنه یا خوانده به صورت دقیق ثبت شده و در ادامه  موضوع شکایت یعنی شکایت جعل به صورت دقیق شرح داده شود و اگر فرد خوانده اسناد و مدارک مناسبی برای اثبات شکایت مطرح شده دارد را در زمان مشخص به شکایت اصلی الحاق و ضمیمه نماید.

اثبات جعل سند عادی

اثبات جعل سند عادی با توجه به نوع متن سند و افرادی که آن را به عنوان طرفین معاهده امضاء کرده باشند همچنین امضاء حداقل دو شاهد عاقل و بالغ که حاضر به تایید امضای خود در مراجع قانونی باشند سنجیده می شود.

لذا در صورتی که افراد امضاء کننده سند حاضر به تایید امضاء خود در مراجع قانونی نباشند سند جعلی محسوب شده و اعتبار خارج می شود.

معمولاً سند عادی در دو یا سه نسخه تنظیم می شوند لذا در صورتی که یکی از طرفین ادعای جعلی بودن سند عادی را مطرح کند طرف مقابل باید اصل سندی را که در اختیار دارد با ادله مناسب به دادگاه مربوطه ارائه دهد. برای اثبات جعل سند عادی باید جعلی بودن متن سند و امضاها یا مهر زیر آن برای دادگاه رسیدگی کننده به محرز شود.

وظایف وکیل وکیل جعل اسناد

وظایف وکیل جعل اسناد با توجه به شرایط موکل متفاوت است یعنی اگر وکیل جعل اسناد از طرف خوانده  انتخاب شده باشد قاعدتاً تلاش می کند موکل خود را از جرم جعل اسناد که مطرح شده است تبرئه نماید و یا با ارائه مدارک با استناد به مواد قانونی میزان مجازات موکل خود را کاهش دهد.

 اما اگر وکیل پایه یک دادگستری از طرف خواهان انتخاب شده باشد باید با ارائه مدارک مناسب و محکم پسند جرم جاعل را برای دادگاه محرز کرده و درخواست محکومیت او و پرداخت خسارت به موکل خود را داشته باشد.

 باید به این نکته توجه داشت که  جرم جعل سند در قانون جدید در دسته جرایم قابل گذشت قرار داده شده است و محکوم قادر است از فرد شاکی تقاضای گذشت نمایند.

بهترین وکیل جرم جعل

بهترین وکیل جرم جعل وکیلی است که به صورت تخصصی در این دسته از جرایم کیفری فعالیت می کند و به دلیل پیگیری پرونده های مختلف از آگاهی لازم نسبت روال اداری اینگونه پرونده‌ها برخوردار است و می داند چه اسناد و مدارکی را می تواند برای تبرئه موکل خود ارائه دهد و یا چگونه می تواند از موکل خود به عنوان خواهان در مقابل کسانی که مرتکب جعل و خسارت  شده اند دفاع نماید.

بهترین وکیل جرم جعل کسی است که علاوه بر داشتن دانش قضایی لازم از مصوبات و تبصره های جدید قضایی هم آگاهی لازم داشته باشد تا بتواند از آنها برای احقاق حقوق موکل خود استفاده نماید.

سخن پایانی

وکیل جعل اسناد به وکلایی گفته می شود که به صورت تخصصی در این حوزه از جرائم کیفری فعالیت می کنند. جرم جعل اسناد از نظر ماهیت به دو بخش مادی و معنوی یا مفادی تقسیم می شود. بخش مادی جرم جعل شامل فعل مجرم و ابزار، وسایل و روش های جعل سند مثل ساختن مهر، تنظیم سند یا جعل امضاء می شود.

اما بخش معنوی جرم جعل علاوه بر قصد و نیت فرد برای انجام جعل شامل تفسیر یا تعبیر نادرست قانون در جهت منافع خاص می باشد که می تواند موجب منفعت افراد خاص گردد.

 بهترین وکیل جرم جعل، وکیلی است که به صورت تخصصی در این زمینه از جرائم کیفری فعالیت می کند و به دلیل اشراف قانونی لازم می تواند از حق و حقوق موکل خود به شما مناسب دفاع نماید.


ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام مستاجر ما بازدید نداده و اذیت کرده و ما پولشو حاضر کردیم که خودمون مستقر بشیم. حالا متوجه شدیم لدون اجازه و خبر ما کدرهگیری و قرارداد ۴برگی یا همون رسمیو گرفته. ما چطور میتونیم بابت ۲ماهی که مارو اذیت کرده و تو ملک ما بوده و تهدیداش پیگیری کنیم؟ ممنون میشم راهنماییمون کنید

  پاسخ
  • ادمین (وکالتم)
   31 خرداد 1403 11:26

   بر اساس ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ خورشیدی در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ملک اجاره‌‌ ای از سوی مستاجر، در صورتی که پول پیش و رهن نزد موجر برای کسر معوقات و بدهی های مستاجر وجود نداشته باشد. ضمانت اجرایی برای گرفتن معوقات اجاره یا بدهی‌ های مستاجر وجود ندارد و موجر فقط می‌تواند حکم تخلیه ملک خود را از طریق طی شدن روال قانونی دریافت و نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید. بنابراین اگر قرارداد اجاره فی مابین شما معتبر باشد طبق قانون در سه نسخه تنظیم می شود یک نسخه نزد شما یک نسخه نزد مستاجر و یک نسخه نزد بنگاه محل معامله باقی می‌ ماند. اگر در قرارداد شرط و شروطی مبنی بر خلف وعده یا عدم پرداخت اجاره وجود داشته باشد یا تاریخ تخلیه در قرارداد مشخص شده باشد شما می‌توانید از پول پیش نزد خود بدهی ‌ها و معوقات مستاجر را کسب کرده و بقیه پول پیش را به او پرداخت کنید. در این حالت اگر مستاجر نسبت به عمل انجام شده به وسیله شما شاکی باشد باید به عنوان خواهان این امر را در مراجع قانونی و قضایی پیگیری نماید. در این شرایط شما به عنوان خوانده در جلسات دادگاه شرکت کرده و با ارائه مدارک، کسر معوقات از پول پیش را مطرح می‌ کنید. همچنین وقتی یک قرارداد در سامانه خرید و فروش و اجاره ثبت شده و کد رهگیری دریافت می ‌کند. حتی اگر به قول شما چهار نسخه قرارداد دریافت شده باشد سابقه قرارداد در سیستم باقی می ‌ماند و شما می‌توانید با دستور قضایی آن را دریافت کنید

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان