توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه روشی مناسب برای وادار کردن زوج به پرداخت مهریه می باشد و از گذشته به شکل های مختلف انجام می شده است. پس از صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه در سال 1399خوشیدی، خانم های که برای اجراییه مهریه اقدام می کنند پس از گرفتن تاییدیه مدارک خود از دفتر خانه محل ثبت ازدواج برای توقیف اموال بابت گرفتن مهریه به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می‌کنند. اگر اداره ثبت اسناد ظرف دوماه  پس از ثبت در خواست توقیف اموال   نتواند اموال و املاک زوج را شناسایی و توقیف نماید یا ظرف شش ماه نتواند نسبت به اجرای مهریه و وصول آن اقدام کند. زن یا زوجه می تواند پس از گرفتن گواهی مربوطه از اداره ثبت به دادگاه برای مطالبه مهریه اقدام کند.

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه ممکن است با نظر مراجع قضایی متفاوت باشد. زمانی که زن برای مطالبه و اجراییه مهریه به مراکز اسناد رسمی مراجعه می کند پس از تشکیل پرونده به زوج از طریق سامانه ثنا اطلاع داده می شود که ظرف ده روز مهریه زوجه را پرداخت کند اگر در این بازه زمانی ده روزه زوج نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدام نکند.

 اموال ثبتی مرد که دارای سند رسمی هستند تا زمان پرداخت مهریه و دستور قضایی توقیف می شوند. همچنین اگر مرد اموالی داشته باشد که قولنامه ای بوده و سند ثبتی نداشته باشند زن می تواند آنها را به مراجع ثبتی معرفی نماید در ادامه پس از بررسی و اثبات مالکیت زوج آن اموال هم توقیف می شوند.

 پس از توقیف اموال این فرصت برای زوج باقی است که به دلیل مستثنیات دین یا اموال ضروری برای زندگی  نسبت به توقیف آن ها اعتراض کند.

حتی اگر مرد یا زوجه کارمند باشد و اموال دارای سند ثبتی برای توقیف نداشته باشد زن می تواند بر اساس ماده 96 قانون مدنی با توجه به شرایط یک سوم یا یک چهارم از حقوق شوهر را تا زمان پرداخت مهریه و روشن شدن وضعیت  آن، توقیف نماید. همچنین اگر مرد بدهکاری مالی داشته باشد پرداخت مهریه زن نسبت به بدهکاری های مرد در اولویت قرار دارد.

 یعنی ابتدا باید مهریه زن پرداخت شود سپس از باقیمانده اموال برای بدهکاری مرد استفاده گردد. در هر صورت توقیف اموال مرد برای مهریه تا زمان روشن شدن وضعیت ادامه پیدا می کند.

 در این شرایط اگر مرد مهریه زن یا چگونگی پرداخت آن را بپذیرد توقیف اموال برداشته می شود ولی اگر این اتفاق نیفتد ممکن است با تشخیص مراجع قضایی برای پرداخت مهریه زن،  اموال توقیف شده زوج به حراج گذاشته شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل مهریه در تهران

رفع توقیف اموال برای مهریه

رفع توقیف اموال برای مهریه زمانی ممکن می‌شود که زوج مهریه زن را پرداخت کند یا به دادگاه اعلام اعسار و ناتوانی کرده و پرداخت مهریه برای او قسط بندی شود. همچنین رفع توقیف اموال برای مهریه با توجه به اموالی که توقیف شده است ممکن است متفاوت باشد.

مثلاً اگر بیش از یک خانه از مرد برای پرداخت مهریه توقیف شده باشد زوج می تواند با استفاده از کارشناسان دادگستری خانه های توقیف شده را  ارزش گذاری کرده و اموال و خانه هایی را که بیش از میزان مهریه هستند و توقیف شده اند را رفع توقیف نماید.

در فرایند توقیف اموال زوج‌ برای پرداخت مهریه از طریق نرم افزار ثنا به مرد اطلاع داده می شود که اگر نسبت به پرداخت مهریه ظرف ده رو اقدام نکند اموال ثبتی او توقیف می شود در این شرایط مرد برای رفع توقیف اموال برای مهریه باید وارد عمل شده و به صورت شخصی یا با گرفتن وکیل برای این کار اقدام کند.

 برای رفع توقیف اموال یا باید ارزش گذاری اموال توقیف شده انجام شود تا اگر ارزش اموال توقیف شده بیشتر از مهریه است نسبت به آزاد کردن آنها اقدام شود یا اگر اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین باشند نسبت به رفع توقیف آنها اقدام گردد. در غیر این صورت اموال توقیف شده برای مهریه تا زمان پرداخت مهریه یا روشن شدن وضعیت پرداخت در توقیف باقی می ماند.

 همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر در نحوه اجرای توقیف اموال برای مهریه اشکالات قانونی وجود داشته باشد یا فرد بدهکار ثابت کند که دین با بدهی  خود را پرداخت کرده است.

همچنین اگر شخص ثالثی با در دست داشتن اوراق و اسناد معتبر نسبت به اموال توقیف شده ادعای مالکیت داشته باشد یا محکوم علیه و زوج اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده برای توقیف به دادگاه معرفی نماید امکان رفع توقیف اموال برای مهریه وجود دارد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: رفع توقیف حساب بانکی مهریه

لیست اموال قابل توقیف برای مهریه

لیست اموال قابل توقیف برای مهریه بر طبق روال جاری شامل تمام اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودرو، سهام، زمین شهری و روستایی، آپارتمان، خانه ویلایی، سپرده بانکی، حقوق کارمندی، مطالبات زوج از اشخاص دیگر که قابل اثبات باشد، خط تلفن و غیره را  با تشخیص مراجع قضایی در بر می گیرد.

هرچند بر اساس روال جاری زوجه می تواند برای مطالبه مهریه قانونی خود تمام اموال منقول یا غیر منقول زوج را توقیف نماید. اما بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر برای دادگاه اثبات شود اموالی که توقیف شده است جزء مستثنیات دین است و استفاده از این اموال برای زندگی معمولی زوج الزامی است امکان توقیف آنها وجود ندارد و در صورت اثبات این امر رفع توقیف می شوند.

از جمله اموالی که در صورت تشخیص و تایید مراجع قانونی ممکن است جزء مستثنیات دین محسوب شوند می توان به مواردی مثل خط تلفن همراه، مسکن مورد نیاز زوج، ودیعه‌و پیش پرداختی که زوج بابت عقد اجاره به موجر پرداخت کرده است، ابزار کار زوج اشاره کرد.

توقیف ماشین برای مهریه

بر اساس قوانین جدید  که برای محکومیت های مالی تعریف شده است خودرو مثل سابق جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. لذا برای مطالبه مهریه زوجه می تواند خودرو یا خودروهای زوج را تا سقف مهریه مشخص شده توقیف نماید.

البته باید به این نکته توجه داشت که در صورت استعلام سازمان ثبت از پلیس راهور و و تایید این امر به وسیله پلیس راهور توقیف خودرو زوج برای گرفتن مهریه امکان پذیر است.

 پس از استعلام و تایید مالکیت خودرو از طریق پلیس راهور، زوجه برای جلوگیری از نقل و انتقال خودرو باید به دادگاه مراجعه کرده و درخواست صدور قرار تامین خواسته و صدور توقیف اموال غیر منقول مرد را نماید تا سند خودرو توقیف شود و امکان نقل و انتقال آن از بین برود.

پس از صدور رای دادگاه روند اجرای پرونده توسط اجرای ثبت ادامه پیدا می کند. در نهایت عدم پرداخت مهریه به وسیله زوج یا عدم اثبات مستثنیات دین شرایط توقیف خودرو برای مهریه را فراهم می کند.

البته اگر در این شرایط شخص ثالثی با در دست داشتن قرارداد واقعی خرید خودرو به مراجع قانونی مراجعه کند می تواند به توقیف سند خودرو اعتراض کرده و درخواست رفع توقیف نمایند که دادگاه پس از بررسی به آن پاسخ می دهد.

همچنین اگر زوج برای فرار از پرداخت مهریه، سند خودرو خود را به نام شخص دیگری منتقل کند در صورتی انجام این کار از طرف زوجه برای مراجع قانونی به اثبات برسد این معامله و این انتقال فرار از دین محسوب می شود و می تواند توقیف سند خودرو و تغییر شرایط  یا حتی محکومیت کیفری و حبس  زوج را به دنبال داشته باشد.

توقیف خانه برای مهریه

توقیف خانه برای مهریه امکان پذیر است به شرط آنکه خانه مربوطه دارای سند ثبتی به اسم زوج باشد. به عبارت دیگر توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته یا توقیف اموال بلامانع است.

 اما اگر مرد پس از توقیف منزل با عنوان مستثنیات دین به حکم صادر شده اعتراض کند و خواستار رفع توقیف آن باشد در صورت اثبات چنین ادعایی ممکن است حکم توقیف خانه لغو شود.

 هرچند زوجه می تواند برای مطالبه مهریه خود منزل یا منازل مسکونی زوج را توقیف نماید اما اگر زوج بتواند برای دادگاه اثبات کند که خانه مسکونی توقیف شده جز مستثنیات دین است دادگاه پس از بررسی و تایید این امر می تواند حکم توقیف املاک را لغو نمایند.

باید به این نکته توجه داشت که اگر منزل مسکونی زوج دارای سند ثبتی نباشد و قولنامه ای خریداری شده باشد در صورتی که زن بتواند مالکیت مرد بر خانه مورد نظر را برای دادگاه به اثبات برساند امکان توقیف خانه قولنامه ای هم وجود دارد.

البته باید بنگاه معاملاتی که قولنامه در آنجا ثبت شده است شناسایی و به دادگاه معرفی شود تا رو نوشت برابر اصل بنگاه به دادگاه برای صدور حکم ارائه شود.

همچنین اگر تعداد چند خانه از مرد برای مطالبه مهریه توقیف شود زوج می تواند با استفاده از کارشناسان دادگستری نسبت به ارزش گذاری املاک مورد نظر اقدام کرده و خانه هایی را که ارزش آن ها بیش از میزان مهریه مورد نظر است  رفع توقیف نماید.

آیا زن می تواند خانه مرد را به عنوان مهریه بگیرد؟

زن در شرایطی  می تواند خانه مرد را به عنوان مهریه بگیرد که اولا مرد نتواند به عنوان مستثنیات دین از خانه رفع توقیف نماید. همچنین اموال دیگری از مرد برای توقیف وجود نداشته باشد.

در این شرایط اگر منزل مورد نظر ارزشی بیش از حالت اعسار مرد بر طبق عرف داشته باشد امکان توقیف خانه برای مهریه وجود دارد. پس از آنکه خانه برای تامین خواسته مهریه توقیف شد اگر امکان پرداخت مهریه برای مرد به صورت یکجا یا قسطی وجود نداشته باشد و این امر برای دادگاه مسجل شود.

 دادگاه می تواند پس از ارزش گذاری خانه به وسیله کارشناسان دادگستری و برابری ارزش خانه مرد با میزان مهریه نسبت به گرفتن خانه به عنوان مهریه اقدام کند. همچنین اگر ارزش خانه مورد نظر بیش از مهریه زن باشد اگر زن خواهان گرفتن خانه به عنوان مهریه باشد باید مابه التفاوت خانه را به شوهر خود پرداخت نمایند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: اجرا گذاشتن مهریه چگونه است

هزینه توقیف اموال برای مهریه

هزینه توقیف اموال برای گرفتن مهریه از طریق اداره ثبت نیم عرش یا یک بیستم مهریه است و طبیق روال جاری از زوجه قبل از دریافت مهریه مطالبه می  شود. به طور کلی باید توجه داشت که برای  طرح و پیگیری هر دعوایی در سیستم قضایی باید هزینه ای به عنوان حق دادرسی پرداخت شود.

 مطالبه مهریه یک دعوای مالی محسوب می گردد و هزینه بیشتری را برای خواهان می تواند  در پی داشته باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی هزینه به اجرا گذاشتن مهریه در چهارچوب هزینه های دادرسی مالی در مرحله بدوی محسوب می شود.

 اگر دین یا بهای خواسته کمتر از 200 میلیون ریال باشد هزینه دادرسی آن به میزان 2.5 درصد ارزش خواسته مورد نظر می باشد و نسبت به مازاد  بر این مقدار 3.5 درصد ارزش خواسته  برای خواهان محاسبه در نظر گرفته می شود.

باید توجه داشت که اگر میزان مهریه کمتر از دویست میلیون ریال باشد امکان به اجرا گذاشتن مهریه در شورای حل اختلاف وجود دارد. مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف این مزیت را دارد که هزینه دادرسی در این شورا نصف هزینه دادرسی در دادگاه ها و محاکمه دیگر قضایی است.

همچنین مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف هزینه کمتری را برای خواهان می تواند در پی داشته باشید. معمولاً هزینه توقیف اموال برای مهریه به عهده خواهان است و این امکان برای زوجه وجود دارد که در خواست اعسار یا ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی نمایند و دادگاه مربوطه می‌تواند در این زمینه تصمیم گیری کند.

همچنین باید توجه داشت که توقیف اموال از طریق توقیف اموال اگر نیاز به کارشناسی مالی و ارزشگذاری نداشته باشد هزینه کمتری را برای گرفتن مهریه برای زوجه به دنبال دارد. لازم به ذکر است که اگر مهریه سکه یا پول نقد باشد باید یک بیستم آن به عنوان مالیات به خزانه عمومی واریز شود.

سخن پایانی

توقیف اموال برای مهریه زمانی اتفاق می افتد که زن مهریه خود را از مرد مطالبه نماید و مرد نسبت به پرداخت آن اقدام نکند در این شرایط زن می تواند با مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و گرفتن تاییدیه به سازمان اسناد مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده و پایان یافتن مهلت ده روزه ای که سازمان اسناد به زوج می دهد نسبت به توقیف اموال زوج برای تامین خواسته و گرفتن مهریه اقدام کند.

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه‌ با توجه به شرایط می‌تواند متفاوت باشد. لذا مدت زمان توقیف اموال برای مهریه را روند کار و تصمیمات مراجع قانونی مشخص می کند.

رفع توقیف اموال برای مهریه زمانی ممکن می شود که مهریه به وسیله مرد پرداخت شود یا چگونگی پرداخت مهریه به وسیله مرد در مراجع قضایی مورد تایید قرار گیرد.

 بر اساس قوانین جاری امکان توقیف همه اموال منقول یا غیر منقول مرد مثل خانه ماشین حساب بانکی توقیف بخشی از حقوق و غیره به عنوان تامین خواسته برای گرفتن مهریه از طرف زن وجود دارد. رفع توقیف از اموال مورد نظر زمانی حاصل می شود که تکلیف مهریه زن مشخص شود.


در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

مطالب مرتبط

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • من چون زنم ادای مهریه کرده، و خانه ام توقیف کرده، خواستار از هم جدا شدن شدم،، و میگه بیا صلح نامه بنویس که حق فروش نداری تا زنده هستی، بعد مرگت هم بین من وبچه ها تقسیم بشه

  پاسخ
 • زنی که مرد رو مجبور بکنه مهریه بده در حالی که مرد توان مالی نداره و مجبور کنه مرد رو اموالش رو به نامش کنه این زن ، زن زندگی نیست
  آقایون خر نشین با همچین زنی حتی اگه ۵ تا بچه هم داشته باشین ادامه زندگی یک اشتباه بزرگتره
  چون عمرتون تلف میشه کنار زن بی عاطفه ای که مطمئنا اگر بیمار و از کارافتاده بشین از شما مراقبت نخواهد کرد
  پس به خودتون به شعورتون احترام بگذارید طلاقش بدین حتی اگه بیشتر اموالتان رو هم برد به جهنم
  دنبال همسر وفادار مهربون با مهریه کم و دلسوز بگردین .بخدا قسم هست
  زنی که قربونتون بره و حساب بان‌کی‌تون براش مهم نباشه
  زن بد بی عاطفه پولدوست از دشمن خنجربه دست بدتره مثل مار منتظره نیش بزنه وبعد چنبره بزنه روی مالتون

  پاسخ
 • سلام بعضی مردها اینقدر تنبل شدن که کار نمیکنن و همه اختیاراتشون دست والدینشان هست.و هر چی که دارند به یک صورتی به والدین خودشون میدن.زن اینجا باید چکار کنه.وقتی درک نمیکنید نظر ندین لطفا

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان