جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

شکایت کارفرما از کارمند

شکایت کارفرما از کارمند زمانی نمود پیدا می کند که به هر دلیلی بین آن ها اختلاف وجود داشته باشد و یا کارفرما از کارگر و نحو کار کردن او راضی نباشد. این نارضایتی می تواند به حدی حاد باشد که کارفرما ترجیح  دهد برای احقاق حق به مراجع قانونی مراجعه کند. معمولا برای شروع کار بین کارفرما و کارگر یک قرارداد به شکل شفاهی یا کتبی منعقد می شود که بر اساس آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت دستمزدی مشخص کاری را که به او محول شده است به نحو مناسب انجام دهد‌. این کار ممکن است به صورت موقت یا دائم‌ باشد که دو طرف در ابتدای کار زمان،  میزان دستمزد و ساعات کار  را مشخص می کنند. در خیلی از موارد بر سر مسائل مختلف بین کارفرما و کارگر اختلاف به وجود می آید. اگر اختلاف بین کار فرما و کارگر عمیق نباشد با گفتگو و تعامل به صورت مسالمت آمیز رفع می شود. اما اگر اختلاف عمیق و لاینحل باشد کارفرما می تواند با مراجعه به مراکز قضایی یا انتخاب و به کار گیری وکلاء باتجربه نسبت به پیگیری اختلاف خود با کارگر اقدام کند.‌

رایج ترین اختلافات میان کارگر و کارفرما

رایج ترین اختلافات میان کارگر و کارفرما از روابط کاری و قرارداد کاری که مابین آن ها منعقد شده است نشات می گیرد. اگر در نحوه تحقق مفاد قرارداد یا برداشتی که هریک از طرفین برای تحقق مفاد قرارداد دارند اختلاف وجود داشته باشد ممکن است باعث ایجاد مشکل بین کارفرما و کارگر شود.

در خیلی از موارد اختلاف بین کارفرما و کارگر به شکل دوستانه و مسالمت آمیز حل می شود چون کارگر تمایل دارد به کار خود ادامه دهد ولی اگر اختلاف بین آن ها عمیق باشد کارفرما برای رسیدن به مقصود باید مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نماید.

معمولا بررسی و تصمیم گیری در مورد هر نوع اختلافی که بین کارفرما و کارگر  بر سر مسائلی مثل عدم انطباق مفاد قرار داد با قانون کار، دوره کار آموزی، توافق نامه های کارگاهی، شرایط انضباطی داخل کارگاه،  اختلافات  ناشی از قراردادی که برای کار در یک دوره موقت یا خاص منعقد شده اما خلاف آن عمل می شود. در این شرایط کارفرما اخطار های لازم را به کارگر به صورت شفاهی یا کتبی ابلاغ می کند.

 در نهایت اگر پس از اخطار های کتبی متوالی، کارگر نتواند وظایف محوله را انجام دهد یا عملکرد او به شکلی باشد که قوانین انضباطی کارگاه را نقص کند کارفرما می تواند پس از ارائه مدارک و مستندات لازم رای مثبت شورای حل اختلاف را برای اخراج کارگر دریافت کند.

 پس از دریافت رای اخراج، کارفرما می بایست ابتدا بدهی های عقب افتاده کارگر خاطی را تسویه کند. سپس به ازاء هر سال سابقه کار کارگر معادل یک ماه حقوق جا ی کارگر به عنوان سنوات به وی پرداخت شود. پس از طی شدن این مراحل به شکل خودکار قرار داد کار بین کارفرما و کارگر فسخ می شود و کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به کارگر ندارد.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل چک برگشتی

 

شکایت کارفرما از کارمند بابت ضرر

در صورتی که کارگر در محیط کار خسارتی مثل آتش سوزی عمدی، آسیب عمدی به لوازم و …  به کارفرما وارد کند و خسارات ایجاد شده را  گردن نگیرد کارفرما می تواند از او شکایت کند. همچنین  اگر رفتار و اعمال کارگر  مثل کم کاری، بی توجهی یا سهل انگاری باعث ایجاد ضرر و زیان به کارفرما شود، کارفرما می تواند برای پیگیری خسارات وارد شده به مراجع قضایی مراجعه نماید.

 روال کار در مراجع قضایی به این شکل است که پس از شکایت کارفرما از کارگر هیئتی جهت حل اختلاف تشکیل می شود. اعضای این هیئت را   یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون صنفی کارفرمایان استان تشکیل می دهند.

 پس از هماهنگی های لازم جلسه حل اختلاف تشکیل می شود و حتی اگر یکی از طرفین اختلاف در محل جلسه حضور نداشته باشند رای صادر می شود. پس از صدور رای کارفرما و کارگر اگر نسبت به رای صادر شده‌ اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 15 روز اعتراض خود را ثبت نمایند.

شکایت کارفرما

شکایت کارفرما از کارمند به دلیل ترک کار

شکایت کارفرما از کارمند به دلیل ترک کار زمانی حادث می شود که قرار دادی کتبی یا شفاهی( در صورت داشتن شاهد یا مستندات لازم) بین کارفرما و کارگر منعقد شده باشد و کارگر به هر دلیل کار خود را ترک کرده و از ادامه کار خودداری نماید. در این شرایط کارفرما می تواند به دلیل مختل شدن شرایط  کار که متعاقباً باعث ضرر و زیان او می شود از کارگر به مراجع ذی صلاح شکایت کند.

همچنین اگر قرار داد کارگر تمام نشده باشد و کارگر یا کارمند بدون اطلاع از ادامه کار خودداری کند کارفرما می تواند از کارگر خود شکایت نماید و سفته یا ضمانت نامه ای را که برای حسن انجام کار دریافت کرده است پس از  شکایت به اجرا گذارد.

 بطور کلی اینگونه می توان گفت که اگر کارگر بدون اطلاع کارفرما و ارائه دلایل موجه کار خود را ترک کند کارفرما می تواند با ارائه دلایل موجه  شرایط شکایت از کارگر یا کارمند خود را فراهم نماید. کارگر اگر بخواهد به هر دلیلی کار خود را ترک کند و از شکایت کارفرما در امان باشد.

باید در وحله اول با کارفرما صحبت کند و با ارائه دلایل قانع کننده رضایت او را نسبت به ترک کار جلب نماید. کارگر از لحاظ قانونی  به هیچ وجه نمی تواند سر خود و خارج از قرداد منعقد شده و بدون اطلاع کار فرما کار خود را ترک نماید چون ممکن است باعث وارد آمدن خسارت به کار فرما شود.

همچنین قانون این حق را برای کار فرما قائل شده است که در صورت ترک کار به وسیله کارگر بتواند از او شکایت کرده و احقاق حق نماید.

شرایط شکایت کارفرما از کارمند

شرایط شکایت کارفرما از کارمند با توجه به شرایط کاری و وضعیت کارگر می تواند متفاوت باشد ولی در کل  برای آنکه شکایت کارفرما در مراجع قانونی از اعتبار لازم برای رسیدن به نتیجه برخوردار باشد باید کارفرما یا وکیل او  دلایل و مستندات محکمه پسندی برای ارائه به هیئت تصمیم ساز یا مراجع ذی صلاح داشته باشد.

 مهمترین رکن برای شکایت کارفرما از کارگر در دست داشتن قرار داد کار و مستندات لازم برای روشن شدن تخلف کارگر می باشد یعنی در صورتی کارفرما می تواند از کارگر خود در شرایط مناسب شکایت کند که قرارداد کار یا مدارک لازم برای این کار در اختیار داشته باشد.

 هرچند بدون داشتن قرارداد امکان شکایت کارفرما از کارگر یا کارگر از کارفرما فراهم است اما عدم وجود قرار داد می تواند شرایط و نتیجه رسیدگی به شکایت را سخت نماید چون هریک از طرفین می تواند ادعا کند که طرف مقابل دروغ می گوید یا در صورت وجود مدارک و مستندات لازم  در تایید تخلف کارگر، او می تواند بگوید که کارها و فعالیت های که در چگونگی انجام آن ها در معرض اتهام تخلف قرار گرفته است جز وظایف او نبوده و ناشی از زیاد خواهی کارفرما است که می تواند شرایط تصمیم گیری را سخت نماید.

 حتی وجود شاهد هم در صورت نبود قرار داد می تواند ایجاد شک و شبه نماید چون هر طرف می تواند شاهدان را غیر موجه و یا مزدور معرفی نماید.

سخن پایانی

شکایت کارفرما از کارگر یا کارمند ممکن است به دلایل مختلف مثل عدم انجام وظایف محوله یا رعایت نکردن قوانین انضباطی کارگاه، ترک کار خارج از زمان مشخص شده و … اتفاق بیفتد.

 در این شرایط قانونگذار این حق را برای کارفرما قائل شده است که ابتدا به صورت شفاهی و کتبی موارد تخلف را  به کارگر تذکر دهد و در صورت عدم تمکین کارگر و رعایت تذکرات داده شده کارفرما می تواند شکایت خود را به هیئت حل اختلاف ارائه دهد.

 هیئت حل اختلاف با حضور یک نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی، یک نماینده خانه کارگر و یک نفر به عنوان نماینده مدیران صنایع تشکیل جلسه داده و پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از طرف کارفرما  تصمیم گیری می کند.

‌ باید به این نکته توجه داشت که حتی در صورت عدم حضور هریک از طرفین کارگر یا ‌کارفرما هیئت حل اختلاف می تواند نسبت به شکایت ارائه شده تصمیم گیری نماید. پس از تصمیم گیری هیئت حل اختلاف هر یک از طرفین کارگر و کارفرما  به مدت 15 روز وقت دارند  با ارائه مدارک لازم  نسبت به تصمیم گرفته شده در هیئت حل اختلاف اعتراض نمایند.

 سپس کارفرما در صورت متخلّف شناخته شدن کارگر از طرف هیئت حل اختلاف، باید نسبت به تسویه حساب کارگر و پرداخت بدهی های معوقه او اقدام کند.

همچنین در صورت سابقه دار بودن کارگر باید با توجه به تعداد سال های اشتغال کارگر معادل حقوق یک ماه جاری به عنوان سنوات به او پرداخت شود. معمولا کارفرما  پس از پرداخت حقوق معوقه و سنوات نسبت به کارگر متخلّف تعهدی نداشته و می تواند نسبت به اخراج او اقدام کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان