پر كردن سفته ضمانت حسن انجام کار

نحوه پر كردن سفته ضمانت حسن انجام کار اگر به شکل درست و اصولی انجام نشود می تواند زمینه سوء استفاده کارفرما یا کسی که سفته را در اختیار می گیرد فراهم کند.‌ سفته ضمانت حسن انجام کار نباید به عنوان یک سند ساده و پیش پا افتاده در نظر گرفته شود چون اگر به درستی تکمیل نشود می تواند برای ارائه کننده آن مشکل ساز شود.‌ هرچند سفته حسن انجام کار به عنوان ضمانت انجام درست کار از سوی افراد مختلف به کارفرما ها برای اشتغال ارائه می شود اما در هنگام پر کردن آن باید نکات مربوط به صدور سفته طبق قانون سفته در نظر گرفته شود تا مانع سوء استفاده کارفرما در آینده شود. بهترین روش برای کسانی که از نظر حقوقی اطلاعاتی مبسوطی  از چگونگی  تکمیل این نوع سند برای ارائه به عنوان ضمانت حسن انجام کار ندارند مشورت با افراد مطلع یا دیدن نمونه سفته های  تکمیل شده برای این کار است.

سفته بابت ضمانت حسن انجام کار

سفته بابت ضمانت حسن انجام کار زمانی از طرف یک جوینده کار در اختیار کار فرما قرار می گیرد که کارفرما نسبت به شرایط فرد استخدام شده اطمینان نداشته باشد. به زبان ساده اینگونه می توان گفت که سفته ضمانت انجام کار یا سفته حسن انجام کار مدرک یا اعتباری است که فرد صاحبکار از فرد استخدام شده بابت اطمینان از انجام تعهدات قراردادی دریافت می کند.

 از نکات مهم و کلیدی که در هنگام پر کردن سفته حسن انجام کار باید مورد توجه کارگر باشد این است که سفته حسن انجام کار می بایست بدون تاریخ پرداخت باشد و بجای تاریخ پرداخت قید شود که این سفته بابت ضمانت استخدام تکمیل و ارائه شده است.

 برای اطمینان خاطر از شرایط آینده سفته حسن انجام کار بهتر است پس از درج دلیل تکمیل و ارائه آن، در ادامه تاریخ و شماره قرارداد استخدام هم ذکر شود. سفته ای که به عنوان حسن انجام کار در اختیار صاحب کار یا کارفرما قرار داده می شود از اسناد تجاری محسوب می شود.

هرچند گاهی  سفته ضمانت حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرار می گیرد اما باید توجه داشت که از نظر حقوقی حسن انجام کار عبارتی تقریبا مبهم است که اگر در متن قرارداد کاری که بین طرفین منعقد شده است جزئیات تکمیل و ارائه سفته مشخص نگردد و طرفین بر بر روی موارد درج شده توافق نکنند  در خیلی از موارد می تواند برای کارگر و کارفرما به تناسب شرایط مشکل ساز شود.

 لذا اسنادی که در کارها و معاملات مختلف بین طرفین رد و بدل می شود می بایست بر اساس اصول و موازین قانونی تکمیل و ارائه شود تا طرفین ماجرا در آینده دچار مشکل نشوند.

 

مطلب پیشنهادی : وکیل چک برگشتی

 

نحوه پر كردن سفته ضمانت حسن انجام کار

نحوه پر كردن سفته ضمانت حسن انجام کار همانطور که گفته شد می تواند نقش مهمی در جلوگیری از سوء استفاده طرفین بخصوص کار فرمایی داشته باشد که آن را به عنوان ضمانت و تعهد انجام کار از کارگر دریافت کرده است.

 تکمیل و ارائه سفته برای ضمانت حسن انجام کار  چون می تواند  در آینده به عنوان یک سند اعتباری برای استناد باشد بهتر است به وسیله افراد متخصص در این زمینه بخصوص وکلاء حقوقی انجام شود.

 اما اگر کسی خودش به صورت شخص بخواهد آن را تکمیل کرده و به کارفرما ارائه دهد بهتر است در تکمیل این نوع سند اعتباری به نکات مهم و کلیدی  دقت کند تا در آینده دچار مشکل نشود‌.

از نکات مهمی که در تکمیل و ارائه سفته ضمانت حسن انجام کار باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قسمت تاریخ پرداخت سفته نباید تاریخی قید شود بلکه بهتر است در این محل عبارت ” سفته بابت حسن انجام کار ” درج شود و در ادامه نوع قرار داد، شماره و تاریخ آن قید شود.

 از نکات مهم در نحوه پرکردن سفته ضمانت حسن انجام کار آن است که می بایست نام دریافت کننده سفته درج شود و به هیچ وجه به شکل سند وجه حامل صادر نشود. همچنین بهتر است در قرار داد استخدام شماره سفته ضمانت حسن انجام کار درج شود.

از نکات دیگری که باید در نحوه پرکردن سفته ضمانت حسن انجام کار مورد توجه باشد آن است که حتما در قرار داد استخدام درج شود که در چه شرایطی کارفرما حق دارد سفته تعهد حسن انجام کار را به اجرا گذارد.

پس از تکمیل  سفته تعهد حسن انجام کار بهتر است قبل از ارائه آن به کارفرما، یک کپی از سفته تهیه و نزد ارائه دهنده یا کارگر باقی بماند تا اگر کارفرما پس از پایان مدت قرارداد استخدام از استرداد سفته مورد نظر به کارگر خودداری نمود کارگر بتواند با استناد به آن استرداد سفته ضمانت  را از طریق مراجع قضایی دنبال کند.

جرم خیانت در امانت در خصوص سفته ضمانت کاری

جرم خیانت در امانت در خصوص سفته ضمانت کاری زمانی حادث می شود که قبل از زمان توافق شده در قرار داد سفته به اجرا گذاشته شده و مورد استفاده قرار گیرد. اگر بر روی سفته ضمانت حسن انجام کار عبارت امانی بودن یا همان ضمانت حسن انجام کار قید شده باشد در صورت خیانت در امانت و اجرا گذاشتن سفته شرایط برای اثبات آن در دادگاه ساده تر است.

همچنین اگر در قراردادی که فی مابین طرفین منعقد شده است شماره سفته و نوع ضمانت آن درج شده باشد امکان خیانت در امانت و اجرا گذاشتن آن کم تر می شود.

باید به این نکته توجه داشت که شرایط خیانت در امانت اگر در سفته اتفاق بیفتد کاملا برعکس کلاهبرداری است چون در کلاهبرداری می بایست انتفاع صورت گیرد و در جرم خیانت در امانت سفته چنین چیزی مطرح نیست.

 در دو حالت ممکن است جرم خیانت در امانت سفته اتفاق بیفتد.  همانطور که گفته شد در حالت اول  سفته پیش از موعد مقرر به اجرا گذاشته شده و مورد استفاده قرار گیرد و حالت دوم زمانی است که موعد قرار داد تمام شده و می بایست طبق قرار قبلی سفته به صاحب آن پس داده شود.

 اگر در این شرایط  فردی که سفته ضمانت را در اختیار دارد  از پس دادن آن  استنکاف کند و آن را خرج نماید این عمل مصداق جرم خیانت در امانت محسوب می شود. باید به این نکته توجه داشت که در صورتی می توان جرم خیانت در امانت سفته ضمانت حسن انجام کار را در دادگاه اثبات نمود که اولا شرایط ارائه سفته به عنوان  ضمانت حسن انجام کار روشن و قانونمند باشد.

یعنی اولا سفته مورد نظر بدون تاریخ باشد و در محل درج تاریخ سفته  نوشته شود که این سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار به کارفرما داده شده است و در ادامه شماره و نوع قرار داد استخدام  هم درج شود. همچنین برای اطمینان خاطر بیشتر بهتر است از سفته مورد نظر یک کپی در نزد امانت دهنده باقی بماند.

همچنین در قرارداد های شغلی  که سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار صادر شده است می بایست شماره و مشخصات سفته ای که به عنوان ضمانت رد و بدل شده است درج شود تا در دادخواست دادگاه  بتوان به آن استناد نمود. همچنین در زمان ارائه دادخواست به دادگاه برای رسیدگی بهتر است کلیه موارد به صورت پیوست ارائه شود تا احقاق حق ساده تر شود.

لازم به ذکر است که برای اثبات خیانت در امانت سفته در دادگاه می توان از شاهد استفاده نمود. پس وجود شاهد در هنگام بستن قرار داد و ارائه سفته به کارفرما می تواند شرایط احقاق حق را ساده تر کند.

 جرم خیانت در امانت سفته مثل خیانت در امانت چک از جرائم متداول و رایج در پرونده های کیفری است که در آن ها اغلب  از چک و سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار یا دیگر قرارداد ها استفاده می شود. در خیلی از موارد سوء استفاده از چک و سفته ای که به عنوان ضمانت ارائه شده است طرفین دعوا را  راهی مراجع و محاکم قضایی  می کند.

 لذا دریافت مشاوره از وکلاء با تجربه در زمان ارائه چک و سفته به عنوان ضمانت نامه یا زمانی که جرم خیانت در امانت سفته ضمانت کاری مطرح شود می تواند باعث سهولت در نتیجه گیری از دعوا و احقاق حق به شکل مناسب گردد‌.‌

سخن پایانی

نحو پر کردن سفته ضمانت  حسن انجام کار می تواند در جلوگیری از سوء استفاده از آن موثر و سودمند باشد. سفته یک سند اعتباری است که در زمان تکمیل آن باید نهایت دقت به خرج داده شود تا زمینه سوء استفاده از آن به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

زمانی که  قرار باشد از سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود بهتر است به جای درج تاریخ، کارکرد آن که ضمانت حسن انجام کار است ثبت شود و در صورت وجود قرار داد اشتغال شماره و مشخصات قرارداد هم در ذیل آن درج گردد‌ تا در صورت تخلف طرف مقابل بتوان با استناد به آن ادعای خود را در دادگاه صالحه اثبات نمود.

جرم خیانت در امانت سفته زمانی اتفاق می افتد که سفته ارائه شده به عنوان ضمانت خرج شده و استفاده گردد یا در زمان پایان قرار داد کارفرما یا کسی که سفته در نزد او به عنوان ضمانت قرار داده شده است از پس دادن آن خود داری کند.

 در این شرایط اگر وضعیت تنظیم سفته دقیق و بر اساس روال قانونی باشد پیگیری آن در محاکم قضایی ساده بوده و به سرعت می توان آن را به نتیجه رساند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان