جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

مجازات جرم فحاشی ناموسی

مجازات جرم فحاشی ناموسی بر اساس قوانین جاری پرداخت جزای نقدی و شلاق حدی است. در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، جرم فحاشی و توهین تصریح و مجازات آن مشخص شده است.

این ماده قانونی در سال ۱۳۹۹ خورشیدی دچار اصلاحاتی شده و در آن فحاشی و استعمال الفاظ رکیک که قذف نباشد توهین محسوب شده و مجازات آن از قذف متفاوت شده است. همچنین در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، در مورد قذف اینگونه آمده است که قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

به عبارت ساده در صورتی که در توهین یا فحاشی یک فرد به خواهر، مادر، زن و دختر دیگران نسبت لواط یا زنا داده شود یا از الفاظی رکیک استفاده گردد که این معانی را به ذهن شنونده متبادر کند جرم قذف محقق شده است و در صورت شکایت فرد مقذوف، برای فرد قاذف که از فحش ناموسی استفاده کرده است مجازات حد شلاق در نظر گرفته می شود.

جرم فحاشی ناموسی

جرم فحاشی ناموسی زمانی محقق می شود که فردی خواهر یا مادر شخص دیگر را فاحشه خطاب کرده و از الفاظی رکیک با معانی ناموجه برای خطاب قرار دادن دیگران استفاده کند به شکلی که این الفاظ دارای بار منفی بوده و وا بستگان فرد مقابل را زنا زاده و لواط کار معرفی کند.

در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار  استعمال الفاظ رکیک و فحاشی را که قذف نباشد توهین می داند و در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف قذف می گوید نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

به عبارت دیگر وقتی در توهین و فحاشی یک فرد به فرد دیگر نسبت زنا و لواط باشد یا با استفاده از الفاظ و کلماتی رکیک به خواهر، مادر یا زن و دختر طرف مقابل نسبت فاحشگی و بد کاره بودن داده شود جرم فحاشی ناموسی محقق شده است و در صورت شکایت فردی که مورد توهین قرار گرفته است  برای فرد توهین کننده مجازات شلاق حدی یا جزای نقدی در نظر گرفته می شود.

بطور کلی  اگر فرد با علم و آگاهی مرتکب جرم فحاشی ناموسی شده و با استفاده از کلمات رکیک که بار معنایی بدی دارند به خواهر و مادر یا نوامیس افراد دیگر نسبت زنا یا لواط دهد یا آنها را فاحشه خطاب کند در صورت شکایت فرد مقابل به مجازات حد قذف که  تحمل۸۰ ضربه شلاق است محکوم می شود.

البته بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی اگر فرد مرتکب قذف یا فحاشی ناموسی، نا بالغ مجنون و غیر مسلمان یا غیر معین باشد به مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود. همچنین اگر فرد قذف شده متظاهر به زنا یا لواط باشد فرد قذف کننده مجازات نمی شود.

لازم به ذکر است که اگر فرد توهین کننده بدون علم و آگاهی  و قصد و غرض از الفاظی رکیک برای توهین به دیگران استفاده کند  که متبادر کننده فحش ناموسی باشد و این امر برای دادگاه محرز شود صرفاً به مجازات توهین محکوم می شود و برای او جزای نقدی درجه ۶ که میزان آن با توجه به نوع جرم می‌تواند  از ۶۰  تا ۲۴۰ میلیون ریال در نوسان باشد محکوم می‌ شود.

شیوه اثبات فحاشی ناموسی

شیوه اثبات فحاشی ناموسی با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد. فحاشی ناموسی یکی از جرایم کیفری است که برای اثبات آن در مراجع قضایی نیاز به مدارک و شواهد مستند و محکمه پسند است.

از جمله روش های رایج برای  اثبات فحاشی ناموسی می توان به مواردی مانند اقرار متهم، شهادت شهود و علم و اماره قاضی اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها پرداخته می شود.

  • شهادت شهود

شهادت شهود یکی از شیوه های رایج  برای اثبات فحاشی ناموسی است به این معنا که برای این کار باید دو فرد عاقل و بالغ که شاهد فحاشی بوده اند برای شهادت به دادگاه معرفی شوند.

روال شهادت شهود به این شکل است که این افراد ابتدا به کلانتری محل وقوع جرم معرفی شده و اظهارات آن ها ثبت می شود سپس در ادامه برای تایید سخنان گفته شده در جلسات دادگاه شرکت می کنند.

  • اقرار متهم

اقرار متهم یکی دیگر از روش های اثبات فحاشی ناموسی است. به این معنا که اگر متهم در اظهارات خود به فحاشی ناموسی اعتراف کند و در جلسات دادگاه اظهارات خود را تایید نماید اقرار او شرایط لازم برای صدور حکم را دارد  و قاضی مربوطه می تواند متناسب با نوع جرم برای او مجازات تعیین کند.

  • علم و اماره قاضی

علم و اماره قاضی یکی دیگر از شیوه های اثبات فحاشی ناموسی است. این روش زمانی کاربرد دارد که فرد متهم منکر رفتار و سخنان زشت و توهین آمیز خود شده و هیچ شاهدی هم در صحنه جرم برای شهادت وجود نداشته باشد.

در این شرایط قاضی می تواند بر اساس اظهارات طرفین و با تکیه بر امارات و دلایل مشهود در مورد پرونده تصمیم گیری کرده و رای لازم را صادر کند.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فحاشی ناموسی

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فحاشی ناموسی به این شکل است که فرد مورد اهانت قرار گرفته باید ابتدا برای تنظیم متن شکایت اقدام به دانلود نمونه شکواییه جرم فحاشی ناموسی از منابع معتبر کرده سپس برای ارسال شکایت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند.

به عبارت ساده نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فحاشی ناموسی به این شکل است که فرد مورد توهین قرار گرفته برای تنظیم شکایت و دادخواست ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با ارائه مدارک هویتی اقدام به تنظیم و ثبت شکواییه خود کند.

همچنین اگر فرد شاکی حساب کاربری ثنا نداشته باشد باید پیش از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکواییه با مراجعه به سایت عدل ایران به آدرس http://adliran.ir و انتخاب گزینه احراز هویت بر خط اقدام به ایجاد حساب کاربری ثنا نماید.

چون تمامی آرا، تاریخ ، وقت جلسات رسیدگی و زمان حضور در جلسات دادگاه از طریق سامانه ثنا و پیامک برای طرفین دعوا ارسال می شود و فرد برای اطلاع از شرایط پرونده خود نیاز به این درگاه در فضای مجازی دارد.

پس از تنظیم و ثبت شکواییه فحاشی ناموسی در دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی، این شکواییه به دادگاه صالحه برای دادرسی ارسال می شود.

در ابتدا دادسرای مربوطه، پس از دریافت شکایت،  تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده و حسب مورد برای فرد متهم  قرار منع تعقیب یا جلب صادر می کند.

به عبارت ساده دادسرا پس از بررسی شرایط و ادله ارائه شده در صورتی که ادله لازم برای احراز مجرمیت فرد متهم کافی باشد برای او حکم جلب صادر می شود و دادستان اقدام به صدور کیفر خواست کرده  پرونده به دادگاه کیفری  برای  رسیدگی ارسال می شود.

اما اگر ادله لازم برای احراز مجرمیت فرد متهم کافی نباشد یا دادسرا متقاعد شود که مدارک ارائه شده ضعیف هستند و جرم فحاشی ناموسی رخ نداده است برای فرد متهم قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده در دادسرا مختومه می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مجازات تهدید و افترا

آیا جرم فحاشی ناموسی قابل گذشت است؟

جرم فحاشی ناموسی از جرائم خصوصی است به این معنا که برای پیگیری قضایی این جرم به وجود شاکی خصوصی به عنوان رکن اصلی شکایت نیاز است و بدون شاکی خصوصی امکان تعقیب فرد فحاش یا توهین کننده وجود ندارد.

در این نوع جرم، فرد متهم زمانی مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد که دارای شاکی خصوصی باشد و فرد مورد اهانت قرار گرفته برای دادخواهی  به صورت رسمی در مراجع قضایی اقدام به تنظیم دادخواست و ثبت شکایت نماید.

با این تفاسیر دادرسی در این نوع پرونده با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با گذشت  و رضایت شاکی خصوصی یا صدور حکم خاتمه پیدا می کند.

به عبارت دیگر در پرونده جرم فحش ناموسی، گذشت و رضایت فرد شاکی باعث توقف تعقیب فرد مجرم و اعمال مجازات فحاشی ناموسی می ‌شود.

به این معنا که هر زمان در مسیر دادرسی پرونده فحاشی ناموسی، فرد شاکی به هر دلیل از ادامه  پیگیری پرونده منصرف شود پرونده مختومه شده و  از دور خارج می گردد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

مجازات جرم فحاشی ناموسی در قانون مجازات اسلامی به خصوص مواد ۶۰۸ و ۲۴۵  این قانون به صراحت آمده است. در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی دچار اصلاحاتی شده است فحاشی و استعمال الفاظ رکیک که قذف نباشد را توهین می داند.

همچنین در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد با عنوان قذف تعریف شده است.

جرم فحاشی ناموسی با توجه به شرایط ممکن است پرداخت جزای نقدی یا حد شلاق را در پی داشته باشد یعنی اگر فرد با الفاظ رکیک که حاوی معانی فاحشه و لواط کار بودن است خانواده طرف مقابل را مورد خطاب قرار دهد مرتکب قذف شده و به مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم می شود.

اما اگر فرد توهین کننده نا بالغ، مجنون و غیر مسلمان باشد مجازات متفاوت بوده و با توجه به نوع جرم به مجازات تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.

علاوه بر این اگر فرد توهین کننده بدون علم و آگاهی از معانی الفاظ نسبت داده شده و بدون قصد و غرض این کار را انجام داده باشد و این امر برای دادگاه رسیدگی کننده محرز شود فرد به مجازات توهین محکوم شده و  مجازات پرداخت جزای نقدی درجه ۶ یعنی پرداخت مبلغی بین ۶۰  تا ۲۴۰ میلیون ریال برای او در نظر گرفته می شود.

شیوه اثبات فحاشی ناموسی به این شکل است که فرد شاکی باید شهادت شهود یا اقرار متهم را در اختیار داشته باشد در غیر این صورت اماره و علم قاضی تعیین کننده نتیجه پرونده خواهد بود.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فحاشی ناموسی به این شکل است که فرد شاکی با در اختیار داشتن نمونه شکایت باید اقدام به تنظیم شکواییه کرده و برای ثبت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.

برای پاسخ به این سوال که آیا جرم فحاشی ناموسی قابل گذشت است؟ یا خیر، باید خاطرنشان کرد که فحاشی ناموسی یک شکواییه خصوصی است که روند دادرسی  آن با تنظیم شکواییه خصوصی یک فرد آغاز شده و با گذشت و رضایت شاکی خصوصی به هر دلیل و در هر مرحله  مختومه می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان