جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

قانون جدید مهریه ۱۴۰۳

قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ خورشیدی برای کاهش مشکلات و چالش های قوانین مهریه در دست بررسی بوده و هنوز به صورت قطعی تصویب و ابلاغ نشده است. در گذشته برای تعیین مهریه از مبالغ مشخصی پول، ملک و غیره  استفاده می شد که این روش ها چالش ها و مشکلات خاص خود مثل مشخص نبودن ملک مورد نظر یا کاهش ارزش پول تعیین شده در طی سنوات به دلیل رکود و تورم را به همراه داشت که می ‌توانست مشکل ساز باشد. برای برطرف شدن این مشکلات، قانونگذار  در قوانین جاری، راهکارهای جدیدی پیش بینی و تصویب کرده است.

اما پس از رواج استفاده از سکه به عنوان معیاری برای تعیین مهریه شرایط متفاوت شده و عدم وجود سقف مشخص برای تعیین سکه یا بالا رفتن قیمت سکه با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، مشکلات را دوچندان کرده است.

در این شرایط قانونگذار برای جلوگیری از مشکلات پیش رو راهکارهای قانونی جدیدی را در دست بررسی و تدوین دارد. از جمله این راهکارها اصلاح قوانین، از جمله قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ خورشیدی است در قانون جدید سقف ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن به عنوان معیار و میزان قانونی، مهریه در نظر گرفته شده است. به این معنا که تا میزان ۱۱۰ عدد سکه شامل ضمانت اجرای ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی می شود و بیشتر از این میزان محکومیت مالی و زندان برای زوج به دنبال ندارد و پرداخت آن برای مرد به صورت قسطی در نظر گرفته می شود. به عبارت ساده تعیین میزان ۱۱۰ عدد سکه به این معنا نیست که بیشتر از این میزان قابل دریافت از فرد متعهد یا زوج  نیست بلکه زوجه می تواند فقط ضمانت اجرایی و کیفری  شامل زندان و ‌حبس  برای دریافت سکه تا ۱۱۰ عدد را  از مراجع قضایی داشته باشد و برای  وصول بیش از این میزان فقط می تواند زوج را متعهد به پرداخت آن به صورت قسطی کند.

منظور از قانون جدید مهریه چیست؟

منظور از قانون جدید مهریه همان قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ خورشیدی است که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی بوده و برای اجراء هنوز تصویب و به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

همانطور که گفته شد عدم وجود سقف مشخص برای تعیین سکه به عنوان مهریه و افزایش سریع قیمت آن با توجه به شرایط تورمی، باعث سخت شدن وضعیت پرداخت مهریه و افزایش افراد دربند به دلیل نا توانی از پرداخت آن شده که اصلاح قانون مهریه را برای قانونگذار در اولویت قرار داده است.

با توجه به مشکلات پیش رو  مثل تعیین تعداد زیاد سکه به وسیله خانواده ها برای مهریه بدون توجه به وضعیت مالی مرد، افزایش قیمت سکه به دلیل تورم، بالا رفتن آمار تعداد افراد زندانی و دربند به دلیل نا توانی از پرداخت مهریه، باعث شد تا تصویب قانون جدید مهریه در مجلس برای اصلاح امور در دستور کار قرار گیرد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریعترین راه گرفتن مهریه

بر اساس قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات پیش رو سقف مشخصی از سکه برای تعیین مهریه در نظر گرفته شده است به این معنا که زوجه برای دریافت تعداد مشخصی از سکه می تواند برای همسر خود درخواست بازداشت و حبس نماید و برای  دریافت بیشتر از این میزان نمی تواند از حبس و زندان برای وادار کردن زوج به پرداخت استفاده کند و فقط مراجع قانونی و قضات می توانند بیش از میزان تعیین شده را برای مرد یا زوج قسط بندی کرده و او را موظف به پرداخت آن نمایند.

طرح های  متعدد با معیارهای مختلف  برای تدوین قانون جدید مهریه در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار دارد که از آن  جمله می توان به مواردی مثل طرحهای قانون جدید مهریه ۵ سکه، قانون جدید مهریه 14 سکه، قانون جدید مهریه 55 سکه، قانون جدید مهریه 110 سکه  اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها پرداخته می ‌شود.

  • قانون جدید مهریه ۵ سکه

قانون جدید مهریه ۵ سکه یکی از طرح های  جدید برای کاهش مشکلات مهریه و افراد درگیر در آن است که هنوز به صورت قطعی تصویب و ابلاغ نشده است و فقط در حد طرح برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است.

بر اساس این طرح، سقف مهریه برای ضمانت اجرایی کیفری ۵ سکه است و کمتر از این میزان می تواند منجر به زندانی شدن افراد متعهد گردد.

به عبارت دیگر مهریه زوجه پس از خوانده شدن صیغه عقد و ثبت آن در دفاتر ازدواج هر میزان که باشد فقط تا ۵ سکه  قابلیت پیگیری داشته و قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی کیفری یا بازداشت مردان تا روشن شدن تکلیف پرداخت در نظر گرفته است و برای دریافت بیش از این میزان ضمانت اجرایی کیفری و زندان وجود ندارد و فقط مراجع قانونی می توانند مرد را مکلف به پرداخت قسطی آن نمایند.

  • قانون جدید مهریه 14 سکه

یکی دیگر از طرح های  اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قانون جدید مهریه ۱۴ سکه است.

به این معنا که قانونگذار برای جلوگیری از ثبت مهریه هایی با تعداد زیاد سکه که باعث سخت شدن وصول آنها می شود در نظر دارد برای مهریه های بالای ۱۴ سکه حق ثبت در نظر بگیرد.

به این معنا که تا سقف ۱۴ عدد سکه مشمول پرداخت حق ثبت نمی شود و بیش از این میزان مشمول حق ثبت شده و باید برای گرفتن اجرائیه  مهریه،  میزان تعیین شده به خزانه عمومی واریز شود.

 بر این اساس  برای مهریه های بین ۱۴ تا  ۱۰۰ عدد سکه چهار دهم درصد قیمت سکه ها، برای مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰  عدد سکه، دو درصد قیمت سکه ها و برای مهریه های بیش از ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد قیمت سکه ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.

  • قانون جدید مهریه 55 سکه

یکی دیگر از طرح های کمیسیون قضایی مجلس برای کاهش مشکلات پرداخت مهریه قانون جدید مهریه 55 سکه است که ارائه دهندگان آن معیارها و تعاریف خاص خود را برای دفاع از آن دارند.

بر اساس این طرح هر میزان که مهریه زوجه تعیین شده باشد فقط تا سقف ۵۵ عدد سکه می تواند ضمانت اجرای کیفری برای بازداشت فرد متعهد و وادار کردن او به پرداخت داشته باشد و بیش از این میزان مجازات کیفری و زندان ندارد و فقط  مرجع رسیدگی کننده می تواند زوج را به صورت قسطی مکلف به پرداخت بقیه آن نماید.

 باید توجه داشت که قانون جدید مهریه 55 سکه در حد یک طرح و نظر است و هنوز تصویب نشده که قابلیت اجرا داشته باشد.

  • قانون جدید مهریه 110 سکه

یکی دیگر از طرح ها و مصوبات جدید کمیته قضایی مجلس برای کاهش مشکلات مهریه، قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه است.

بر اساس این قانون مهریه بانوان هر میزان که باشد سقف قانونی پرداخت آن از طرف مرد ۱۱۰ عدد سکه است و باقی مهریه در صورتی قابل وصول است که زن بتواند ثابت کند شوهرش توانایی و استطاعت مالی لازم برای پرداخت آن را دارد.

در غیر این صورت اگر مرد بتواند با ارائه مدارک محکمه پسند اعسار و ناتوانی خود را از پرداخت مهریه برای دادگاه مربوطه ثابت کند. مهریه پرداختی همان ۱۱۰ عدد سکه است و برای این میزان زن می تواند ضمانت اجرایی کیفری داشته و بازداشت یا زندانی کردن مرد را برای پرداخت درخواست کند.

بنابراین در صورت تصویب قانون جدید مهریه در مجلس، ضمانت کیفری برای بیش از این میزان سکه وجود ندارد و زوجه برای گرفتن مهریه بیش از ۱۱۰عدد سکه نمی‌ تواند درخواست حبس و زندانی کردن همسرش را نماید و فقط مراجع قانونی یا دادگاه ها  می‌ توانند بیش از این میزان سکه را برای مرد قسطی کرده و او را مکلف به پرداخت آن کنند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: اجراییه مهریه

قانون مالیات مهریه ۱۴۰۳

قانون مالیات مهریه یکی از طرح‌ های کمیسیون قضایی مجلس است که هنوز تصویب و ابلاغ نشده است. اما برای جلوگیری از افزایش سقف مهریه و تعیین مهریه های سنگین از سوی خانواده ها در کمیسیون قضایی مجلس در دست تدوین و بررسی می باشد.

 بر اساس این طرح قرار است سقف مهریه ۱۴ سکه تعیین شود به این معنا که برای  مهریه تا سقف ۱۴ عدد سکه نیاز به پرداخت مالیات وجود ندارد.

اما اگر مهریه از ۱۵ تا ۱۰۰ عدد سکه باشد ۱.۱ دهم درصد مالیات و اگر مهریه ۱۰۱ تا ۲۰۰ عدد سکه باشد ۲ درصد  مالیات به آن تعلق می گیرد و اگر میزان مهریه تعیین شده  از ۲۰۰  عدد سکه بیشتر باشد ۱۵ درصد به عنوان مالیات ثبت مهریه برای آن  در نظر گرفته می شود و زوجه برای به اجرا گذاشتن مهریه و دریافت آن از همسر باید این مبلغ را به خزانه عمومی واریز نماید.

به عبارت ساده بر اساس این قانون قرار است سقف مهریه ۱۴ سکه باشد و اگر بیشتر از این میزان باشد فرد خواهان باید به نسبت تعیین شده مالیات ثبت مهریه را بپردازد تا بتواند اجرائیه دریافت مهریه را از مراجع قانونی دریافت کند.


در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از بهترین وکیل مهریه در تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 


سوالات متداول

آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد؟

در قانون جدید مهریه، زندان وجود دارد اما سقف مهریه تعیین شده ضمانت اجرای کیفری را مشخص می کند.  یعنی قانونگذار تا سقف تعیین شده که ۵، ۵۵، ۱۴ یا ۱۱۰ عدد سکه باشد ضمانت اجرایی کیفری در نظر می گیرد و بیش از این میزان ضمانت اجرایی ندارد و زن به دلیل عدم وصول مهریه  در حد تعیین شده  در سند عقد نامه نمی تواند بازداشت یا زندان شوهر خود را درخواست کند. به عبارت دیگر برای دریافت مابه التفاوت سکه مهریه بیش از سقف تعیین شده قانونی،  فقط  امکان تقسیط قانونی و تعهد زوج به پرداخت آن در آینده وجود دارد.

آیا امکان تعدیل اقساط مهریه بر اساس قانون جدید وجود دارد؟

امکان تعدیل اقساط مهریه بر اساس قانون جدید وجود دارد و در صورتی که زوج بتواند با ارائه مدارک محکمه پسند، اعسار و ناتوانی خود را در پرداخت مهریه یا اقساط تعیین شده اثبات کند دادگاه ممکن است با بررسی شرایط مرد نسبت به تعدیل اقساط مهریه برای بازپرداخت به موقع آن اقدام کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان