جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

عواقب اجرا گذاشتن مهریه

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوجین با توجه به شرایط ممکن است متفاوت باشد. به این معنا که اگر زوج این واقعیت را پذیرفته باشد که بر اساس قانون مدنی مهریه حق قانونی زن است و پس از جاری شدن صیغه عقد، موظف  به پرداخت آن است مسئله آسان و قابل هضم می شود.

اما در خیلی از موارد مردها فکر می کنند که مهریه حقی است که در زمان طلاق باید به زن پرداخت شود و قبل از آن مرد هیچ تعهدی نسبت به پرداخت آن ندارد. لذا مطالبه مهریه به وسیله زن،  قبل از طلاق امری غیر قابل هضم و ناپسند از سوی مردها و افراد جامعه شناخته می یا شود که ممکن است سرزنش دوستان و آشنایان را نیز به همراه داشته باشد. بر اساس روال جاری معمولاً خانم ها برای مطالبه مهریه خود از دو روش  دادگاه خانواده و اجرای ثبت اقدام می کنند که هر کدام از این دو روش می تواند محاسن و معایب خاص خود را داشته باشد.  به طور کلی عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوج و زوجه ممکن است متفاوت باشد که در ادامه به صورت مجزا به آنها پرداخته می شود.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زن

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوجه از ایجاد تنش و اختلاف در روابط زناشویی تا غیر قابل پرداخت بودن هزینه دادرسی و حق الاجرا ثبت در مطالبه مهریه می تواند در نوسان بوده و زن را دچار مشکل نماید.

به عبارت دیگر زن برای آنکه بتواند مهریه خود را پس از جاری شدن صیغه عقد از شوهر طلب نماید باید خود را برای تنش های احتمالی که در اثر نارضایتی مرد از پرداخت مهریه ایجاد می شود آماده کرده و از توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه دادرسی و حق الاجرا ثبت در مطالبه مهریه برخوردار باشد تا بتواند پس از طی شدن روال قانونی مهریه خود را به صورت یکجا یا قسطی از زوج دریافت کند.

غیر قابل پرداخت بودن هزینه دادرسی و حق الاجرا ثبت در مطالبه مهریه یکی از عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوجه است که می تواند روند کار را با مشکل مواجه کرده و روال کار را دچار اختلال نماید. همچنین طولانی شدن مراحل دادرسی  برای وصول مهریه از دیگر عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوجه است.

علاوه بر طولانی شدن زمان دادرسی برای وصول مهریه چگونگی اقدام برای گرفتن مهریه هم از دیگر مشکلاتی است که می تواند زوجه را با چالش مواجه نماید.

به عبارت ساده اگر زوجه از طریق مراجع قضایی و دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام کرده و دادخواست مطالبه مهریه را تکمیل نماید. برای به جریان افتادن روند کار ابتدا باید هزینه دادرسی را پرداخت کند که اگر این اتفاق نیفتد روند دادرسی مختل می شود.

اما مطالبه مهریه  اگر از طریق مراجع قضایی و دادگاه خانواده باشد و مبلغ  مهریه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد معادل دو و نیم درصد هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد و اگر  میزان مهریه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد سه و نیم درصد مبلغ مهریه باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

اما روند مطالبه مهریه اگر از طریق اجرای ثبت اسناد انجام شود شرایط متفاوت شده و باید ۵ درصد مبلغ مهریه به عنوان حق الاجرا و هزینه دادرسی پرداخت گردد.

از دیگر تفاوت های مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت آن است که اگر در جریان مطالبه مهریه ارزش طلا و سکه افزایش پیدا کند اگر مطالبه مهریه از طریق اجراء ثبت اسناد انجام شده باشد افزایش قیمت طلا تاثیری در میزان مهریه دریافتی ندارد اما اگر از طریق دادگاه خانواده برای دریافت مهریه اقدام شده باشد قیمت سکه و طلا بر اساس قیمت روز در زمان اجرای حکم از زوج مطالبه می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: اجراییه مهریه

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای مرد

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای مرد نیز با توجه به شرایط و میزان مهریه می تواند متفاوت باشد. به عبارت دیگر زن وقتی مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده یا ثبت اسناد به اجرا می گذارد.

به صورت خودکار اموال سند دار زوجه توقیف شده و حتی در صورت درخواست زن تا روشن شدن وضعیت ممکن است شوهر حتی بازداشت و ممنوع الخروج گردد و این بازداشت و توقیف اموال تا روشن شدن وضعیت پرداخت و یا اثبات اعصار و ناتوانی زوجه از پرداخت مهریه ادامه پیدا می کند که در ادامه به صورت مختصر به آنها پرداخته می شود.

  • توقیف اموال زوج

توقیف اموال زوج یکی از عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای مرد است به عبارت دیگر وقتی مراحل قانونی مطالبه مهریه زن آغاز می شود ممکن است برای تسریع در روند کار و جلوگیری از انحرافات رایج مثل انتقال اسناد مالکیت به افراد غیر، توقیف اموال شوهر در دستور کار قرار گیرد.

معمولاً اگر اجرای مهریه از طریق ثبت اسناد انجام شود اموال و دارایی های سند دار که به نام زوج ثبت شده باشد تا روشن شدن وضعیت مهریه توقیف می شود.

  • بازداشت و ممنوع الخروجی زوج در مطالبه مهریه

بازداشت و ممنوع الخروجی زوج در مطالبه مهریه زمانی مطرح می شود که زوجه دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده ارائه دهد.

به عبارت دیگر پس از ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده زن یا زوجه می تواند برای تحت فشار قرار دادن مرد برای پرداخت مهریه بازداشت  او را از دادگاه درخواست نماید. در این شرایط تا زمانی که اعصار مرد از پرداخت مهریه برای دادگاه اثبات نشود مرد در بازداشت باقی می ماند.

 اما اگر به اجرا گذاشتن مهریه زن از طریق اجرای ثبت اسناد باشد  زن تا روشن شدن وضعیت مهریه فقط می تواند درخواست ممنوع الخروجی مرد را مطرح کند.

 به عبارت دیگر پس از ارائه درخواست ممنوع الخروجی مرد تا زمانی که مهریه پرداخت نشود مرد حق خروج قانونی از کشور را ندارد. بازداشت و ممنوع الخروجی مرد برای وصول مهریه از عواقب به اجرا گذاشتن مهریه برای زوج است.

  • درخواست اعسار از پرداخت مهریه

درخواست اعسار از پرداخت مهریه زمانی از طرف مرد ارائه می شود که زوج توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد.

همچنین درخواست اعسار از پرداخت مهریه در پاره ای از موارد زمانی مطرح می شود که مرد برای فرار از پرداخت مهریه به صورت کامل اموال سند دار خود را به غیر منتقل نماید در این شرایط هم اگر اعسار مرد برای دادگاه مربوطه ثابت شود مهریه زن به صورت اقساطی و در یک دوره زمانی چند ساله پرداخت می شود.

پذیرش اعسار و ناتوانی مرد از پرداخت مهریه باعث طولانی و خرد شدن مهریه می شود که می تواند به عنوان یکی از عواقب پرداخت مهریه برای زن و مرد مطرح باشد.

اما باید به این نکته توجه داشت که عواقب قسطی شدن مهریه برای مرد سخت تر و نابهنجار تر است چون تا پرداخت نشدن کامل مهریه، مرد حق خروج از کشور را ندارد در نتیجه اجرا گذاشتن مهریه و قسطی شدن آن برای مرد عواقب سخت تری می تواند  به دنبال داشته باشد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریعترین راه گرفتن مهریه

هزینه مطالبه مهریه برای زن: برای اجرا گذاشتن مهریه چقدر پول لازمه؟

برای اجرا گذاشتن مهریه چقدر پول لازم است شاید سوالی باشد که ذهن افراد مختلف، بخصوص بانوان را به خود مشغول کند.

هزینه مطالبه مهریه برای زن با توجه به نوع مطالبه مهریه متفاوت است به عبارت دیگر زمانی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده و مراجع قضایی انجام شود همانطور که گفته شد اگر میزان مهریه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد می بایست معادل دو و نیم درصد آن به عنوان هزینه دادرسی به مراجع قضایی و خزانه عمومی واریز شود.

 اما میزان مهریه اگر بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد شرایط متفاوت می شود و می بایست معادل سه و نیم درصد مبلغ آن به عنوان هزینه دادرسی به حساب خزانه عمومی واریز شود.

لازم به ذکر است که پرداخت حق دادرسی دو و نیم یا سه و نیم درصد مربوط به روش مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده و مراجع قضایی است.

اما  مطالبه مهریه اگر از طریق اجرای ثبت اسناد انجام شود فرد مطالبه گر باید مبلغ ۵ درصد مهریه را به عنوان حق الاجرا به مراجع قانونی و خزانه عمومی واریز نماید.

از دیگر تفاوت های این دو روش مطالبه مهریه آن است که در روش مطالبه از طریق دادگاه خانواده در صورت افزایش قیمت سکه و طلا اگر مهریه درخواست شده سکه و طلا باشد قیمت آن به روز محاسبه شده و از زوج دریافت می شود.

 اما اگر درخواست مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد انجام شده باشد افزایش قیمت طلا و سکه تاثیری در میزان مهریه دریافتی ندارد و  مهریه بدون توجه به میزان افزایش قیمت طلا و سکه برای زوجین تعیین می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: قانون جدید مهریه ۱۴۰۳

مدت زمان لازم برای مطالبه مهریه: به اجرا گذاشتن مهریه چقدر طول میکشد؟

زمان لازم برای به اجرا گذاشتن مهریه با توجه به شرایط زوجین ممکن است متفاوت باشد به عبارت دیگر برای پاسخ دادن به این سوال که به اجرا گذاشتن مهریه چقدر طول می کشد می بایست شرایط طرفین و روال مطالبه در پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

به این معنا که اگر پس از مطالبه مهریه از طریق اجرای  ثبت، ظرف ۲ ماه، اموالی از زوج برای وصول مهریه به دست نیاید و یا ظرف شش ماه درخواست زوجه به نتیجه نرسد.

زوجه یا وکیل او می توانند درخواست صدور گواهی مبنی بر مراجعه به دادگاه را از اداره ثبت مطرح کرده و برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

در این وضعیت اگر مرد با ارائه مدارک محکمه پسند بتواند اعصار و ناتوانی خود را از پرداخت مهریه به اثبات برساند پس از طی شدن روند کار، پرداخت مهریه برای زوج اقساطی می شود که ین امر می تواند باعث طولانی شدن روند کار شود.

 به عبارت دیگر در دسترس نبودن اموال مشخص و سند دار از زوجه، باعث سخت شدن مطالبه مهریه و طولانی شدن زمان دریافت آن می شود که این امر با توجه به تراکم پرونده های مطالبه مهریه و شرایط دادرسی ممکن است باعث طولانی شدن روند کار شده و زمانی بین چند ماه تا یک سال و حتی دو سال زمان ببرد.

ضرورت مراجعه به وکیل

ضرورت مراجعه به وکیل از عناصر مهم و تعیین کننده در کاهش عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زن و مرد است. به عبارت دیگر مراجعه به وکیل در طی  به اجرا گذاشتن مهریه علاوه بر آنکه باعث کاهش مراجعه طرفین به دستگاه قضا و مراجع قانونی یا اداره ثبت می شود به دلیل آشنایی وکیل با روند کار باعث تسریع در روند کار و به نتیجه رسیدن پرونده می شود.

 لذا در پرونده های به اجرا گذاشتن مهریه مراجعه به وکیل و سپردن امور به او، به عنوان خواهان یا خوانده باعث کاهش عواقب اجرا گذاشتن مهریه  و تسریع در روند دادرسی می شود.


در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از بهترین وکیل مهریه در تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 


پشیمانی از به اجرا گذاشتن مهریه

پشیمانی از به اجرا گذاشتن مهریه به این شکل قابل مطرح شدن است که فرد مطالبه کننده مهریه اگر مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته باشد باید حضوراً در وقت اداری به اداره ثبت مربوطه مراجعه کرده و با در دست داشتن مدارک هویتی  نسبت به ثبت درخواست توقف عملیات اقدام نماید تا پس از طی شدن روال اداری، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت متوقف شود.

 اما اگر دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده انجام شده باشد فرد خواهان پس از پشیمانی از به اجرا گذاشتن مهریه باید پس از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به تنظیم لایحه استرداد درخواست مطالبه مهریه اقدام کرده و دادخواست مطالبه مهریه خود را غیر فعال نماید.

 به عبارت دیگر پشیمانی از به اجرا گذاشتن مهریه محدود به پشیمانی زبانی و گفتاری نیست و می بایست برای غیر فعال شدن روند کار مراحل اداری و قانونی آن طبق روال جاری و قانونی انجام شود.

آشتی بعد از اجرای مهریه

آشتی بعد از اجرای مهریه بین زوجین ممکن و مقدور است به این معنا که زوجین پس از  اجرای مهریه و پرداخت آن به زن به صورت یکجا و قسطی می توانند با یکدیگر سازش کرده و زندگی خود را از سر گیرند. دریافت مهریه از زوج  یک حق قانونی است که در قانون و شرع مورد تایید قرار گرفته است.

 لذا آشتی بعد از اجرای مهریه، چه زمانی که مرد مهریه را به صورت یکجا و کامل  پرداخت کرده باشد یا در صورت اثبات اعسار یا ناتوانی از پرداخت مهریه، دستگاه قضای او را مکلف  به پرداخته قسطی آن کرده باشد امری معمول و قانونی است.

به این معنا که پس از اجرای مهریه زن و مرد می توانند با یکدیگر مصالحه کرده و منعی برای زندگی آشتی جویانه آن ها وجود ندارد.

سخن پایانی

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زن و مرد با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد. به عبارت دیگر عواقب اجرا گذاشتن مهریه از عصبانیت و ناراحتی طرفین تا بازداشت و زندان زوج، توقیف اموال سند دار، ممنوع الخروجی زوج، اعصار و ناتوانی زوج از پرداخت مهریه، هزینه دادرسی و حق الاجرا ثبت در  مطالبه مهریه برای زن، پشیمانی از به اجرا گذاشتن مهریه و آشتی بعد از اجرای مهریه می تواند در نوسان باشد.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوجه می تواند مواردی مانند غیر قابل پرداخت بودن هزینه دادرسی و حق الاجرا ثبت در مطالبه مهریه باشد‌.  به این معنا که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد یا فراهم کردن آن برای او مشکل باشد.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای مرد هم می تواند شامل مواردی مانند توقیف اموال زوج، بازداشت و ممنوع الخروجی زوج در مطالبه مهریه و درخواست اعسار از پرداخت مهریه باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان