جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

سلب حضانت به علت بیماری روانی

سلب حضانت به علت بیماری روانی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان به وسیله نهادهای قانونگذار و تصمیم ساز در اولویت بوده و اگر مدارک لازم برای این کار به تایید پزشکی قانونی برسد در سلب حضانت به علت بیماری روانی از والدین به خصوص پدر تعلل نمی شود. لازم به ذکر است که برای اثبات بیماری روانی والدین و تاثیر آن بر حضانت فرزندان ارائه مدارک پزشکی معتبر ضروری است و در صورتی می توان از این مدارک برای سلب حضانت به علت بیماری روانی استفاده کرد که شرایط بیمار به وسیله پزشکی قانونی بررسی شده  و با موارد مطرح شده  در  مدارک مطابقت داشته باشد.

سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی

سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی زمانی قابل وثوق است که این امر به وسیله مراجع ذی صلاح مثل پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اگر بیماری روانی پدر به شکلی باشد که توانایی او را در مواظبت و تربیت  فرزندان تحت تاثیر قرار داده و مصلحت کودکان را به خطر بیندازد محکمه رسیدگی کننده می تواند به سلب حضانت رای داده و حضانت فرزندان را از او  بگیرد.

به عبارت دیگر سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی به مطرح کردن  این ادعا محدود نمی شود بلکه بیماری باید به حدی جدی و تاثیرگذار باشد که باعث به خطر افتادن مصلحت و سلامت فیزیکی یا روانی کودکان شده و این امر به وسیله پزشکی قانونی مورد تایید قرار گیرد.

شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی

شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی زمانی فراهم می شود که بیماری روانی جدی باشد و مدارک لازم برای تنظیم دادخواست وجود داشته باشد در غیر این صورت امکان تنظیم دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی سخت می شود.

به عبارت دیگر سلب حضانت از پدر به علت بیماری های روانی صرفاً در شرایطی ممکن می گردد که اولاً مدارک لازم برای تنظیم دادخواست وجود داشته باشد و ثانیاً در ادامه دادرسی این مدارک به وسیله پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته و با وضعیت بیمار مطابقت داشته باشد.

به بیان ساده شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی فقط زمانی فراهم می شود که مدارک لازم برای این کار وجود داشته باشد و این مدارک به تایید پزشکی قانونی برسد.

شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی در موادی از قانون مدنی به روشنی آمده است به عبارت دیگر هر گاه آثار و نشانه های نابهنجاری روانی در رفتار پدر قابل مشاهده باشد و این رفتار به وسیله پزشک متخصص تایید شود باعث  سلب این حق از او شده و در ادامه حضانت فرزندان به مادر، قیم یا کسانی واگذار می شود که قانون تعیین شده است.

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

نحوه اثبات بیماری روانی

نحوه اثبات بیماری روانی به این شکل است که فرد خواهان ابتدا با در دست داشتن مدارک لازم باید به مراکز خدمات قضایی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم دادخواست سلب حضانت از فرد خوانده اقدام کند.

سپس در ادامه پس از تنظیم دادخواست  شخصا یا با گرفتن وکیل در جلسات دادگاه شرکت کرده و در مورد  صحت اسناد و مدارک ارائه شده برای بیماری روانی خوانده صحبت های لازم را ارائه می کند.

پس از آن مدارک ارائه شده به وسیله قاضی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موجه بودن مدارک و دلایل ارائه شده فرد خوانده برای اعتبار سنجی و بررسی تخصصی به مراکز پزشکی قانونی معرفی می شود.

در نهایت نتیجه بررسی پزشکان مورد تایید پزشکی قانونی برای صدور رای به دادگاه مربوطه ارسال می شود و قاضی پرونده پس از بررسی های لازم رای نهایی را صادر می کند.

دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی

دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی زمانی قابل تنظیم است که نشانه ها یا مدارکی از بیماری روانی پدر وجود داشته باشد.

در این شرایط مادر، قیم، نهاد قضایی مربوطه و غیره با در دست داشتن مدارک لازم می توانند برای تنظیم دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و روند کار را پیگیری کنند.

در این شرایط در صورتی که شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی وجود داشته باشد دادخواست مربوط تنظیم شده و برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال می شود.

در ادامه تاریخ حضور طرفین در جلسات دادگاه به آنها ابلاغ شده و پس از بررسی مدارک و شنیدن سخنان طرفین در صورتی که نشانه های بیماری روانی برای دادگاه محرز شود، فرد خوانده یا پدر برای بررسی شرایط به پزشک مورد تایید پزشک قانونی معرفی می شود.

سپس در ادامه نتیجه بررسی و تصمیم گیری به دادگاه رسیدگی کننده ارسال می شود تا قاضی پرونده بتواند با بررسی مدارک و شواهد، تصمیم مقتضی در خصوص سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی را اتخاذ نماید.

نمونه دادخواست لغو حضانت از پدر به علت بیماری روانی

آشنایی با نمونه دادخواست لغو حضانت از پدر به علت بیماری روانی می تواند برای کسانی که درگیر اینگونه پرونده ها هستند مفید بوده و به آنها در تنظیم دادخواست کمک نمایند. در ادامه نمونه دادخواست لغو حضانت از پدر به علت بیماری روانی برای آشنایی مخاطبان آورده می شود.

نمونه دادخواست لغو حضانت از پدر به علت بیماری روانی

من ( نام فرد خواهان) به موجب سند عقدنامه شماره …….. مورخ ……..،تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. شهرستان ……. با نام (خوانده) عقد ازدواج دائمی منعقد کردم. ثمره این ازدواج ( تعداد فرزندان) فرزند (نام و سن) …… می باشند. به دلیل اختلافات شدید در زندگی مشترک با ( نام خوانده) از یکدیگر جدا شدیم. حضانت فرزندان از تاریخ …… به عهده ( نام خوانده) قرار گرفته است. با توجه به مشکلات اعصاب و روان چند گانه ای که در خوانده مشاهده شده، با تشخیص پزشک معالج به عنوان (نام بیماری روانی)، خطرهای جدی جسمی و روحی را ممکن است برای فرزندان تحت حضانت ایشان ایجاد نماید و وضعیت نگران کننده ایشان تاثیر منفی بر تربیت اخلاقی فرزندان داشته باشد لذا از آن مرجع محترم قانونی تقاضای رسیدگی و بررسی این موضوع را دارم.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از بهترین وکیل حضانت فرزند با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

سلب حضانت به علت بیماری روانی زمانی انجام می شود که بیماری روانی فرد خوانده به وسیله مراجع معتبر از جمله پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفته و نتیجه تایید به اطلاع دادگاه رسیدگی کننده برسد.

به عبارت دیگر سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی زمانی ممکن می شود که مدارک و شواهد لازم و متقن به مرجع رسیدگی کننده یا همان دادگاه خانواده ارائه شود.

شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی معمولا پس از بررسی مدارک ارائه شده و تایید بیماری به وسیله پزشکی قانونی احراز می شود و دادگاه پس از دریافت نظر پزشک قانونی می تواند در این مورد تصمیم گیری نماید.

نحوه اثبات بیماری روانی به این شکل است که باید ابتدا مدارک و شواهد لازم برای تنظیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک ارائه شود.

سپس در ادامه پس از بررسی مدارک به وسیله قاضی مربوطه اگر مدارک از اعتبار لازم برخوردار باشد. برای اعتبار سنجی این مدارک و شخص خوانده به مراکز پزشک قانونی معرفی می شوند تا پزشکی قانونی بتواند پس از بررسی های لازم، صحت و سقم بیماری آنها را گزارش نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان