بهترین روش طلاق برای مرد

بهترین روش طلاق برای مرد طلاق توافقی است، به این معنا که پس از انجام توافق زن و مرد برای طلاق طبق روال قانونی طرفین به جلسه مشاوره مراجعه می کنند و پس از گذراندن جلسات مشاوره اگر رای گواهی عدم امکان سازش صادر شود طرفین پس از صدور رای عدم امکان سازش 3 ماه وقت دارند تا به دفاتر طلاق مراجعه کرده و پس از ثبت طلاق به زندگی زناشویی خود پایان دهند. اما در روش های دیگر چه درخواست طلاق از طرف مرد یا زن باشد برای روشن شدن وضعیت و حقوق زن ممکن است روند طلاق چند ماه به طول بیانجامد. لذا بهترین روش طلاق برای مرد استفاده از طلاق توافقی برای خاتمه زندگی مشترک است.

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد

بر اساس  قوانین جاری بخصوص ماده 1133 قانون مدنی هرگاه مرد بخواهد می تواند با مراجعه به دفاتر الکترونیک قوه قضاییه دادخواست طلاق زن را تنظیم کرده و پس از شرکت در جلسات مشاوره اگر رای جلسات مبنی بر عدم امکان سازش باشد پس از روشن شدن حقوق قانونی زن مثل مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند.

به بیان دیگر مرد هرگاه بخواهد می تواند با پرداخت حقوق کامل همسرخود او را طلاق دهد و عدم رضایت زن یا اعتراض او هیچ تاثیری در روند طلاق ندارد.

اما اگر زوج برای طلاق همسر خود بجز خواست قلبی، دلایل محکمه پسندی مثل عدم تمکین زن، سوء معاشرت زوجه، حبس طولانی مدت زوجه، اعتیاد زوجه و غیره  را مطرح نماید و بتواند ادعاهای مطرح شده این چنینی را با مدارک محکم پسند به اثبات برساند و تاییدیه دادگاه را به منظور طلاق دریافت کند،  برای اجرای طلاق و ثبت آن فقط باید مهریه مشخص شده زن را بپردازد و دیگر حقوق مالیه زن مثل نفقه، اجرت المثل و نحله از دوش او بر برداشته می‌شود و برای خوانده شدن صیغه طلاق و ثبت آن نیازی به روشن شدن وضعیت اینگونه مسائل نیست.

◁◁ مطلب پیشنهادی: بهترین وکیل طلاق در تهران

مراحل طلاق از طرف مرد

برای تنظیم درخواست طلاق از سوی مرد توجه به برخی از نکات ممکن است باعث تسریع در روند کار شده و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید در ادامه به نکات و مراحل درخواست طلاق از طرف مرد به اختصار پرداخت می شود.

 • از جمله نکات مراحل درخواست طلاق از طرف مرد آن است که باید انجام طلاق مطابق با ماده 29 قانون حمایت از خانواده باشد به این معنا که قاضی دادگاه وضعیت اجرت المثل، نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و ملاقات والدین با فرزندان را مشخص کرده باشد.
 • مرد متقاضی طلاق باید برای راحت شدن روند کار در سامانه ثنا یا ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کند همچنین اگر زوجه متقابلاً این کار را کرده باشد ابلاغ ها به صورت الکترونیک برای آنها ارسال می شود.
 • از دیگر نکات مراحل درخواست طلاق از طرف مرد آن است که دادگاه باید پس از ثبت درخواست طلاق برای زوجین جهت حضور در جلسات دادگاه ابلاغیه ارسال کند و از آنها بخواهد که در مهلت مقرر داور معرفی نمایند. هرچند امروزه حضور داور در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است.
 • از دیگر نکات مراحل درخواست طلاق از طرف مرد آن است که برای جاری شدن طلاق و ثبت آن باید همه حق و حقوق زن مثل، مهریه، اجرت المثل، جهیزیه، نفقه و غیره پرداخت شود مگر آنکه مرد بتواند با مدارک محکمه پسند عدم تمکین زن، سوء معاشرت، مشکلات جنسی مانع آمیزش، اعتیاد و غیره را برای زن ثابت کند که فقط پرداخت مهریه برای او در نظر گرفته شود.
 • وقتی طلاق از سمت مرد مطرح شود تا زمان عده یعنی سه ماه بعد از انجام طلاق زوج می تواند به زوجه خود رجوع کرده و طلاق کنسل شود اما اگر زن باکره یا یائسه باشد در این گونه موارد نوع طلاق بائن است و امکان رجوع مرد منتفی می شود و باید از نو خطبه عقد خوانده شود.
 • مهریه زن به هیچ وجه از بین نمی رود و فقط اگر بین زوجین نزدیکی جنسی اتفاق نیفتاده باشد هنگام طلاق مهریه نصف می شود مگر آنکه دادخواست فسخ نکاح از طرف مرد به دلیل تدلیس زن باشد.
 • وقتی درخواست طلاق از سوی مرد باشد رویه دفترخانه های طلاق برای ثبت طلاق به این شکل است که اگر زوجه یائسه یا باکره نباشد ابتدا صورتجلسه طلاق نوشته می شود بعد از گذشت سه ماه عده اگر زوج تمایل به بازگشت به زندگی مشترک را نداشته باشد طلاق نامه صادر و شناسنامه ها مهر می گردد.
 • اگر مرد شرط تصنیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضا کرده و پذیرفته باشد در هنگام طلاق باید نصف اموال فراهم شده در زمان زندگی زناشویی یا معادل آن را به زوجه واگذار کند.
 • اگر زوج برای انجام طلاق وکیل داشته باشد تمام مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل او و بدون حضور موکل انجام می شود.
 • اگر مهریه زن پرداخت نشده باشد و یا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد در حکم طلاق پرداخت مهریه ذکر می شود و ثبت طلاق در دفترخانه موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه می شود. همچنین اگر مهریه عندالاستطاعه باشد تا استطاعت مالی زوج از سوی زوجه در محضر دادگاه به اثبات نرسد مهریه به زن پرداخت نمی شود.
 • از دیگر نکات مراحل درخواست طلاق از سوی مرد آن است که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه حکم تقسیط آن صادر نشده باشد. پس از قطعیت حکم طلاق مرد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه صادرکننده رای ارائه دهد. در ادامه دادگاه پس از احضار طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.
 • حضانت فرزندان و نفقه آن ها براساس قانون و مصلحت توسط دادگاه رسیدگی کننده مشخص می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مراحل طلاق توافقی بدون وکیل

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد شامل مدار شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی، عقد نامه یا رونوشت آن می باشد.

به این معنا که هرگاه درخواست طلاق از سوی مرد باشد زوج باید با در دست داشتن مدارک هویتی و عقدنامه یا رونوشت آن به مراکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه گرده و پس از ارائه مدارک لازم، اقدام به تنظیم دادخواست طلاق نماید.

همچنین اگر وکیل دادگستری از طرف مرد اقدام به تنظیم درخواست طلاق نموده باشد وکالت نامه وکیل مورد نظر نیز باید به عنوان ضمیمه همراه مدارک ارائه شود. وقتی طلاق از سوی مرد باشد طبق قوانین باید گواهی عدم سازش طرفین پس از شرکت در جلسات مشاوره ضمیمه مدارک شود.

همچنین زمانی که درخواست طلاق از سوی مرد مطرح می شود اگر زن یا زوجه مدعی باکره بودن باشد باید گواهی پزشکی قانونی در این مورد ضمیمه مدارک ارائه شده باشد، در غیر این صورت گواهی عدم بارداری زن باید به مدارک ارائه شده اضافه شود.

اگر مرد در هنگام طلاق بخواهد به دلیل عدم تمکین، معتاد بودن زن، محکومیت به حبس طولانی مدت حقوق زن را کاهش دهد باید مدارک لازم و محکمه پسندی را ضمیمه مدارک طلاق کرده و به دادگاه  ارائه نماید.

معایب طلاق از طرف مرد

هرچند بر اساس قوانین جاری حق طلاق با مرد است و مرد در صورت تمایل می توانند زن خود را طلاق دهد. اما اگر طلاق از طرف مرد باشد می تواند برای او معایبی به دنبال داشته باشد.

از جمله معایب طلاق از طرف مرد آن است که زوج خواهان طلاق باید همه حقوق زن از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره را پرداخت کند و فقط می تواند در صورت اثبات عسر و حرج خود پرداخت مهریه را تقسیط نماید.

از معایب تقسیط مهریه هم آن است که ممکن است مبلغ آن زیاد باشد و یا یک فاصله زمانی بلندمدت را برای پرداخت به خود اختصاص دهد. از دیگر معایب طلاق از طرف مرد آن است که زن می تواند درخواست اجرت المثل از شوهر نماید.

اجرت المثل به هزینه و اجرت زحماتی مثل خانه داری، پخت و پز و شستشو  و غیره گفته می شود که زن در خانه شوهر متحمل شده است.

همچنین یکی دیگر از معایب طلاق از سمت مرد آن است که در عقدنامه چاپی طبق روال جاری آمده است که اگر مرد بخواهد زوجه خود را طلاق بدهد باید نصف اموالی را که در طول زندگی مشترک فراهم کرده‌اند به همسر خود بدهد البته این امر در صورت فراهم بودن شرایطی مثل نشوز یا عدم تمکین زن محقق می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سوالات قاضی در دادگاه طلاق

هزینه وکیل برای طلاق از طرف مرد

هزینه وکیل برای طلاق از طرف مرد ممکن است با توجه به شرایط وکیل و پرونده طلاق متفاوت باشد. معمولاً وکلاء نام آشنا و شناخته شده برای انجام وکالت هزینه‌های بیشتری را از موکل خود را طلب می‌کنند. همچنین اگر شرایط پرونده طلاق دارای پیچیدگی ها و نقاط مبهم زیادی باشد ممکن است به دلیل طولانی شدن زمان طلاق هزینه های جاری طلاق را افزایش دهد.

بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال 1399 خورشیدی میزان حق الوکاله وکیل در دعاوی خانوادگی برای طرفین دعوا در مرحله بدوی و تجدید نظر حداقل بین 5 و حداکثر 20 میلیون تومان لحاظ شده است.

طبق روال جاری اگر طلاق از طرف مرد باشد و پرونده طلاق دارای ابهامات و پیچیدگی های خاصی نباشد و مرد توان و قصد پرداخت همه حقوق زن را داشته باشد هزینه طلاق در مرحله بدوی و تجدید نظر بین 15تا 20میلیون تومان است که این رقم تقریبی و حدودی است و ممکن است با توجه به تورم و پیچیدگی پرونده یا زمان بر بودن آن افزایش پیدا کند.

برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟

اگر طلاق  از طرف مرد باشد برای تنظیم درخواست طلاق باید ابتدا به دفاتر الکترونیک قوه قضاییه مراجعه شود و پس از ارائه مدارک لازم مثل مدارک هویتی، عقدنامه یا رونوشت آن اقدام به تنظیم دادخواست طلاق گردد.

پس از تنظیم دادخواست طلاق و ارسال آن به شعب دادگاه خانواده، از طرف شعب مذکور ابلاغیه و زمان حضور در جلسات دادگاه به علاوه شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین در نظر گرفته شده و ارسال می گردد.

شرط اصلی برای انجام تشریفات قانونی طلاق آن است که زوجین در موعد مقرر در جلسات مشاوره شرکت کرده و پس از صدور رای عدم سازش برای جاری شدن طلاق به دفاتر طلاق مراجعه کنند.

بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی به درخواست طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است همچنین بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق پس از صدور گواهی عدم سازش باید در دفاتر رسمی طلاق انجام شود.

سخن پایانی

بهترین روش طلاق برای مرد طلاق توافقی است چون در طلاق توافقی روند دادرسی طولانی نیست چون طرفین  پس از تنظیم درخواست طلاق و حضور در جلسات مشاوره پس از صدور رای عدم سازش می توانند برای طلاق به دفاتر رسمی مراجعه نمایند.

همچنین طلاق اگر از طرف مرد باشد و مرد از توانایی لازم برای پرداخت حق و حقوق زن برخوردار باشد می تواند در یک فاصله زمانی کوتاه پس از تنظیم دادخواست طلاق و شرکت در جلسات مشاوره در صورت صدور رای عدم  امکان سازش با مراجعه به دفاتر رسمی اقدام به ثبت طلاق نماید.

ارائه دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد مثل نشوز، عدم تمکین، اعتیاد و غیره می‌تواند به مرد برای کاهش هزینه های ازدواج کمک کند چون در صورت اثبات چنین مواردی مرد فقط موظف به پرداخت مهریه است و حقوق دیگر زن مثل نفقه، اجرت المثل و غیره منتفی می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان