جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

اثبات مالکیت زمین بدون سند

اثبات مالکیت زمین بدون سند یکی از مسائل  چالش برانگیز حقوقی است که در صورت تنظیم و ثبت دادخواست قضایی و  ارائه مدارک و مستندات محکمه پسند می تواند ختم به خیر شده و رای مالکیت برای آن صادر گردد. سند نداشتن یک زمین یا ملک می تواند مشکلات زیادی را برای صاحب یا صاحبان آن ایجاد کند.

به عبارت ساده صاحب یک زمین بدون سند علاوه بر آنکه توان فروش ملک خود را به صورت قانونی و رسمی ندارد، اگر برای گرفتن وام و اعتبارات مالی نیاز به ارائه سند باشد، شرایط و امکان این کار نیز برای او فراهم نیست و نمی تواند از این اهرم استفاده کند. علاوه بر آن اگر زمین بدون سند رسمی و قانونی معارض  داشته باشد شرایط برای صاحب زمین سخت می شود چون در مراجع قانونی برای اثبات مالکیت زمین، ارائه سند رسمی و غیر رسمی معتبر  جزء ضروریات است. بنابراین در اختیار داشتن سند مالکیت زمین  علاوه بر آنکه باعث بالا رفتن اطمینان خاطر فرد صاحب زمین می شود نقل و انتقال ملک را نیز تسهیل می کند.

همچنین در اختیار داشتن سند مالکیت زمین مانند یک سد نفوذ ناپذیر در مقابل دعاوی حقوقی ساختگی افراد معارض  و سود جو عمل کرده و از دست اندازی آنها جلوگیری می‌ کند. بهترین راه برای اثبات  مالکیت زمین بدون سند، مراجعه به دادگاه و مراکز قانونی و تنظیم دادخواست اثبات مالکیت است. پس از تنظیم دادخواست اثبات مالکیت و به جریان افتادن آن در محاکم قضایی، اگر مدارک و مستندات ارائه شده به دادگاه، مالکیت فرد مدعی را اثبات کند دادگاه رای به نفع فرد مدعی داده و  پس از طی شدن مراحل اداری  او می تواند برای زمین مورد نظر سند رسمی به نام خود دریافت کند.

دلایل فقدان سند مالکیت

فقدان سند مالکیت دلایل مختلفی می تواند داشته باشد  از جمله زمین ‌های فاقد سند مالکیت می توان به مواردی مثل  زمین های موروثی قدیمی، عدم ثبت انحصار وراثت، معاملات قولنامه ای، زمین های کشاورزی، اراضی بایر و موات اشاره کرد.

به عبارت دیگر هر گاه صاحب یک زمین یا ملک به دلایل مختلف سند رسمی یا غیر رسمی برای نشان دادن مالکیت قانونی خود بر روی یک زمین یا ملک  را در اختیار نداشته باشند  ملک  آن ها فاقد سند مالکیت است.

 همانطور که گفته شد فقدان سند مالکیت می تواند به دلایل مختلف مثل عدم ثبت اولیه زمین در مراکز ثبت اسناد یا انتقال موروثی آن باشد به شکلی که صاحب فعلی زمین فاقد سند رسمی یا اعتباری بوده و توان نقل و انتقال رسمی زمین را نداشته باشد. در ادامه به انواع رایج زمین‌ های فاقد سند مالکیت به صورت مختصر پرداخته می‌ شود.

  • زمین های موروثی قدیمی

 معمولا زمین های موروثی قدیمی که سند و بنچاق آن ها به نام صاحب اولیه آن ملک باشد و در طی سالیان بعدی صاحبان جدید نسبت به نقل و انتقال رسمی آن ها اقدام نکرده اند فاقد سند مالکیت هستند و تنها مدرک صاحبان ملک فعلی برای اثبات مالکیت، مالکیت موروثی و قدیمی ملک مورد نظر است یعنی آنها برای اثبات مالکیت خود بر زمین مورد نظر فقط می توانند بگویند که این زمین از پدران شان با آنها ارث رسیده و چند نسل بر روی زمین مورد نظر کار کرده یا آن را در اختیار دارند.

 صاحبان فعلی زمین های موروثی قدیمی فاقد سند رسمی  فقط  در صورتی می تواند مالکیت  خود را بر روی اینگونه  زمین ‌ها  اثبات کنند که از شهادت شهود به عنوان مدرک استفاده کنند یا  با اتکا به این امر که سالیان متمادی و بدون معارض بر روی این زمین ها کار کرده اند در مراجع قضایی مالکیت خود را ثابت کرده و برای گرفتن سند به نام خود اقدام کنند.

  • عدم ثبت انحصار وراث

عدم ثبت انحصار وراثت یکی دیگر از دلایل فقدان سند مالکیت برای انواع زمین است که می تواند صاحبان آن ها را با  مشکل مواجه‌ کند.

 به عبارت دیگر اگر در گذشته بازماندگان افراد فوت شده نسبت به ثبت انحصار و وراثت و  مشخص شدن وراث اقدام نکرده باشند اینگونه زمینه ها بلاتکلیف باقی مانده و صاحبان رسمی و قانونی آنها مشخص نیست.

 لذا با گذشت زمان این مسئله پیچیده تر می شود و تنها راه برای  مالکان فعلی اینگونه زمین ها و گرفتن سند، مراجعه به مراکز قانونی و تنظیم دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند و ارائه مدارک لازم برای صدور سند جدید است.

  • معاملات قولنامه ای

معاملات قولنامه ای یکی دیگر از دلایل فقدان سند مالکیت برای زمین های مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی است. درگذشته برای نقل و انتقال زمین های مختلف از سند غیر رسمی یا قولنامه بدون ثبت دفتری استفاده می شده  که این کار در دراز مدت  باعث جلوگیری از ثبت دفتری اینگونه املاک و بلاتکلیف ماندن آنها شده است.

در این شرایط اگر صاحبان فعلی زمین های قولنامه ای بخواهند برای زمین های خود سندهای رسمی دریافت کنند باید با در دست داشتن مدارک لازم به محاکمه قضایی مراجعه کرده و پس از تنظیم دادخواست حقوقی و ارائه مدارک لازم، روند دریافت سند مالکیت برای زمین ها و املاک خود را دنبال کنند.

  • زمین های کشاورزی

زمین های کشاورزی یکی دیگر از انواع زمین هایی هستند که ممکن است به دلایل مختلف فاقد سند باشند. به این معنا که پس از تقسیمات ارضی صاحبان این زمین ها برای دریافت سند اقدام نکرده و این سندها بلاتکلیف باقی مانده و به صورت موروثی یا اوراق دست نویس از شخصی به شخص دیگر منتقل شده است.

 در این شرایط صاحب فعلی زمین ممکن است هیچ سند و مدرک رسمی و قانونی که اثبات کننده مالکیت قانونی او بر روی زمین مورد نظر باشد در اختیار نداشته باشد.

صاحبان اینگونه زمین های کشاورزی  فاقد سند برای دریافت سند باید به محاکم قضایی مراجعه کرده و پس از تنظیم دادخواست اثبات مالکیت زمین فاقد سند و ارائه مدارک لازم از قبیل استناد به شهادت شهود یا  استناد به کار و انجام فعالیت کشاورزی در دراز مدت بر روی این زمین ها درخواست صدور سند به نام خود نمایند.

  • اراضی بایر و موات

اراضی بایر و موات از دیگر زمین هایی هستند که به دلایل مختلف ممکن است فاقد سند مالکیت باشند و صاحبان فعلی آنها مدرکی رسمی برای اثبات مالکیت خود بر آن ها در اختیار نداشته باشند.

 صاحبان اینگونه زمین ها در  صورتی می توانند برای زمین های فاقد سند مالکیت خود درخواست سند مالکیت رسمی نمایند که مدارک لازم  از جمله شهادت شهود، اسناد غیر رسمی انتقال، کار بر روی زمین در دراز مدت، بدون داشتن معارض را برای اثبات مالکیت  در اختیار داشته باشند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: خرید ملک بدون سند

اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه

اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه در صورتی ممکن می شود که فرد مدعی، ادله اثبات مالکیت بر روی زمین مورد نظر را در اختیار داشته باشد. به عبارت ساده برای آنکه شخصی بتواند برای زمین بی سندی که در اختیار دارد سند مالکیت بگیرد.

ابتدا باید مدارک و ادله لازم برای اثبات ادعای خود را در اختیار داشته باشد .سپس با مراجعه به مراکز قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی اقدام به تنظیم دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند و ثبت آن نماید.

فرد مدعی پس از ثبت شکایت اثبات مالکیت در جلسات دادگاه شرکت کرده و با ارائه مدارک و مستندات لازم از ادعای خود دفاع می کند.

در نهایت پس از پایان جلسات دادگاه در صورتی که مدارک و اسناد ارائه شده از اعتبار لازم برخوردار باشند حکم اثبات مالکیت صادر شده  و فرد مدعی می تواند برای دریافت سند جدید به نام خود اقدام کند.

ادله اثبات مالکیت

ادله اثبات مالکیت یک رکن مهم و اساسی در اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه است. به عبارت دیگر وقتی فردی مدعی مالکیت بر روی  یک زمین بدون سند می شود باید مدارک و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود را در اختیار داشته و به دادگاه برای تصمیم گیری ارائه دهد.

لازم به ذکر است که اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه بدون ارائه ادله اثبات مالکیت باعث سخت شدن شرایط شده و فرد مدعی فقط می تواند به اماره تصرف و قرائن و امارات دیگر امید داشته باشد.

از جمله ادله اثبات مالکیت که می تواند برای اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه معتبر باشد می توان به مواردی مانند اسناد عادی، شهادت شهود، اماره تصرف و قرائن و امارات دیگر اشاره کرد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

  • اسناد عادی

اسناد عادی یکی از ادله های کار آمد و مهم  است که از آنها می توان برای اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه استفاده کرد.

در گذشته خیلی از زمین ها از طریق اسناد دست نویس و غیر رسمی نقل و انتقال می شده اند. صاحبان این گونه زمین ها برای اثبات مالکیت می توانند با در اختیار داشتن همه اسناد عادی ملک از آغاز انتقال تا زمان خود برای تنظیم دادخواست اثبات مالکیت به مراکز قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

سپس در ادامه پس از تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند و  ارائه اسناد عادی موجود، روند صدور رای مالکیت و گرفتن سند به نام خود را دنبال کنند.

  • شهادت شهود

شهادت شهود یکی از ادله های مهم اثبات مالکیت است که از اعتبار خوبی برخوردار بوده و افراد مدعی مالکیت یک زمین می توانند از آن برای اثبات مالکیت خود بر روی زمین بدون سند در دادگاه استفاده کنند.

 به عبارت ساده افرادی که سند رسمی و قانونی برای اثبات مالکیت خود بر روی یک زمین با کاربری های مختلف ندارند اگر شاهدان معتبر و قابل قبولی در اختیار داشته باشند می توانند پس از تنظیم دادخواست اثبات مالکیت از شهادت آنها در محاکم قضایی استفاده کرده و روند صدور حکم اثبات مالکیت خود را تسریع کنند.

  • اماره تصرف

اماره تصرف می تواند به عنوان یکی از ادله های مهم و کار آمد در اثبات مالکیت کاربرد داشته باشد و فرد مدعی از آن برای اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه استفاده کند. اماره تصرف یکی از متداول ترین ادله های  اثبات مالکیت در صورت نبود مدرک رسمی و غیر رسمی یا شهادت شهود است.

به عبارت دیگر درجه اعتبار این ادله از سایر ادله پایین تر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار، سند و شهادت به راحتی رد شده و اعتبار خود را از دست می دهد. بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

  • قرائن و امارات دیگر

قرائن و امارات دیگر از ادله های قابل استناد برای اثبات مالکیت است که فرد مدعی مالکیت می تواند از آن برای اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه استفاده کند.

در محاکم قضایی منظور از قرائن و امارات دیگر استناد به دلایل غیر مستقیم و جانبی است که در افزایش دانش قاضی برای قضاوت و صدور رای می تواند موثر باشد.

بدین معنی که قاضی با بررسی شواهد و قرائن جانبی  و مقایسه آن با مدارک ارائه شده از سوی فرد مدعی می تواند راستی آزمایی کرده و برای رسیدن به نتیجه عادلانه آماده شود.

دادخواست اثبات مالکیت

دادخواست اثبات مالکیت زمانی از طرف فرد مدعی تنظیم و ثبت می شود که فرد مورد نظر سند مالکیت رسمی در اختیار نداشته باشد و بخواهد از طریق قانونی برای دریافت سند مالکیت اقدام کند.

به عبارت دیگر اثبات مالکیت زمین بدون سند از طریق مراجعه به مراکز قانونی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت آغاز می شود.

پس از تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت، شعبه دادگاه رسیدگی کننده به ادعای مطرح شده مشخص و ابلاغیه حضور در جلسات دادگاه برای فرد مدعی ارسال می شود.

سپس در ادامه فرد مدعی با ارائه ادله اثبات مالکیت از قبیل اسناد عادی، شهادت شهود، اماره تصرف و قرائن و امارات دیگر از ادعای مطرح شده دفاع کرده و پس از پایان جلسات رسیدگی، منتظر صدور رای می‌ شود.

مرجع رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت؟

دعوای اثبات مالکیت یک دعوای حقوقی است که برای پذیرش آن در مراجع  مختلف قضایی تشتت آرا وجود دارد.  به شکلی که برخی محاکم، مرجع رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت را با استناد به رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۰٫۱۰٫۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می دانند.

به عبارت دیگر دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت با سند عادی یا غیر رسمی در خصوص مال دارای سند رسمی را مسموع دانسته و به آن رسیدگی می کند.

باید به این نکته توجه داشت که مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اثبات مالکیت، در صورت که ملک مورد نظر سند مادر داشته باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما اگر هیچگونه سند رسمی برای زمین مورد دعوا وجود نداشته باشد رسیدگی به آن در حوزه وظایف هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند

آشنایی با نمونه دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند می تواند برای افرادی که درگیر اینگونه مسائل هستند مفید باشد.

طبق روال معمول وقتی شخص مدعی برای تنظیم دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند باید ابتدا دادخواست اثبات مالکیت را تکمیل کرده و مندرجات آن را پر کند تا روند تنظیم و ثبت شکایت آغاز شود. در ادامه برای آشنایی مخاطبان نمونه دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند آورده می شود.


نمونه دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند

خواهان(نام و مشخصات خریدار) : ……….

خوانده(نام و مشخصات خریدار) : ……….

نام و مشخصات وکیل یا نماینده قانونی(در صورت وجود وکیل) : ………….

خواسته یا موضوع و بهای آن:

صدور حکم بر اثبات معامله فی ما بین اینجانب و خوانده نسبت به یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ……. بخش …….. شهرستان …… با احتساب کلیه خسارات دادرسی  مقاوم بر ریال

دلایل و منضمات دادخواست:

فتوکپی مصدق استشهادیه

استماع شهادت شهود

تحقیق محلی

فتوکپی مصدق صورتجلسه تامین دلیل مورخ

فتوکپی مصدق چک های پرداختی بابت ثمن معامله

شرح دادخواست

سلام با احترام به استحضار می رساند

اینجانب در سال ۱۳۷۴ یک قطعه زمین به مساحت …….. دارای پلاک ثبتی …… واقع در بخش …… شهرستان ……. را به بیع شفاهی از خوانده محترم خریداری نموده و کل سمن معامله را به نام برده طی چک های شماره ……. الی ……. عهده بانک ….. هر کدام به مبلغ ….. ریال پرداخت نمودم.

پس از انجام معامله فرد نام برده زمین موصوف را به تصرف اینجانب درآورد و اینجانب در همان سال اقدام به احداث بنا در زمین مذکور نمودم و در حال حاضر مدت ….. سال است که در خانه احداث شده در آن زمین سکونت دارم. نظر به اینکه در زمان وقوع عقد بیع چند نفر شاهد حضور داشتند و در حال حاضر خوانده فروش زمین را به اینجانب انکار می نماید. ضمن دعوت از شهود، مستندا به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۳۳۸، ۳۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم برای اثبات معامله فی مابین اینجانب و خوانده در خصوص یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ….. با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعا می باشد.


هزینه دادرسی در اثبات مالکیت زمین بدون سند

هزینه دادرسی در اثبات مالکیت زمین بدون سند باید پرداخت شود تا روال دادرسی آغاز گردد. به عبارت دیگر فرد برای آنکه بتواند پروسه تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت بر زمین بدون سند را آغاز کند باید ابتدا به سامانه ثنا مراجعه کرده و پروسه ثبت نام را تکمیل کند.

سپس با در دست داشتن کد ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید. طبق روال جاری هزینه لازم  برای تنظیم و ثبت دادخواست بدوی و اولیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبلغ ۴۱۰ هزار ریال است. بنابراین برای تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند باید این هزینه اولیه پرداخت شود.

علاوه بر این هزینه فرد مدعی یا خواهان می بایست هزینه های دادرسی و رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی را هم به صورت جداگانه پرداخت کند.

معمولا هزینه رسیدگی به دعاوی مالی و غیر مالی  در محاکم قضایی به  صورت جداگانه و با روال خاص  محاسبه می شود. از آنجا که دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند یک دعوای مالی و حقوقی محسوب می شود هزینه آن بر اساس پرونده های مالی محاسبه می  گردد.

طبق روال جاری هزینه دادرسی در دعاوی مالی و حقوقی مثل دعوای اثبات مالکیت بر اساس ارزش منطقه ای ملک مورد نظر محاسبه می شود. معمولاً ارزش منطقه ای املاک به وسیله کمیسیون تقویم املاک محاسبه  به مراجع ذی صلاح اعلام می شود.

بر اساس روال جاری اگر ارزش منطقه ای ملک مورد نظر کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد هزینه دادرسی آن دو و نیم درصد ارزش  کلی زمین در نظر گرفته می شود و اگر ارزش ملک محل دعوا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد سه و نیم درصد بهای کلی زمین باید به عنوان هزینه دادرسی به مراجع قضایی پرداخت شود.

روند دادرسی؛ مراحل و نحوه اثبات مالکیت زمین بدون سند

روند دادرسی اثبات مالکیت زمین بدون سند به این شکل است که فرد خواهان باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کرده و مراحل احراز هویت را انجام دهد. سپس با در دست داشتن اسناد هویتی و مدارک لازم برای تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.

پس از تنظیم و ثبت دادخواست اثبات مالکیت زمین، پرونده برای بررسی و صدور رای به یکی از شعب رسیدگی کننده در مراجع قضایی ارسال می شود. در ادامه از طریق سامانه ثنا ابلاغیه زمان تشکیل جلسه دادگاه به افراد ذینفع ارسال می شود.

پس از حضور افراد ذینفع در دادگاه، سخنان و مدارک فرد خواهان شنیده و ثبت می شود. از جمله ادله ای که فرد خواهان برای اثبات مالکیت زمین بدون سند می تواند به دادگاه ارائه دهد در وهله اول ارائه اسناد عادی مربوط به زمین مربوطه است.

اگر فرد خواهان اسناد عادی لازم  برای اثبات مالکیت در اختیار نداشته باشد می تواند از شهادت شهود مطلع و معتبر برای اثبات ادعای خود استفاده کند.

اگر فرد خواهان اهرم شهادت شهود را  برای اثبات مالکیت در اختیار نداشته باشد می تواند از اماره تصرف یا نشانه هایی که مالکیت او را بر روی زمین اثبات می کند مثل انجام فعالیت های مختلف  در دراز مدت بر روی زمین  استفاده نماید.

همچنین اگر فرد خواهان اماره تصرف قابل قبول و با کیفیتی برای ارائه به دادگاه در اختیار نداشته باشد می تواند از قرائن و امارات دیگر که باعث افزایش علم و آگاهی قاضی در راستی آزمایی می شود برای اثبات ادعای خود استفاده کند.

در ادامه پس از بررسی پرونده و مدارک ارائه شده به وسیله قاضی مربوطه در یک پروسه زمانی مشخص رای  صادر می شود و اگر فرد خواهان به عنوان مالک زمین شناخته شود با در دست داشتن حکم صادر شده می تواند برای صدور سند به نام خود به سازمان اسناد و املاک کشور مراجعه کند.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین بدون سند

مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین بدون سند شامل مدارک هویتی متقاضی مانند شناسنامه، کارت ملی و غیره است که فرد بتواند به وسیله آنها احراز هویت شود.

اما مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین بدون سند به مدارک هویتی و شناسنامه محدود نمی شود و برای اثبات ادعای مطرح شده باید اسناد و مدارک متقن که نشان دهنده مالکیت فرد مدعی بر املاک یا زمین مورد ادعا باشد به مراجعه قضایی ارائه شود.

از دیگر مدارکی که برای اثبات مالکیت زمین بدون سند می بایست در زمان تنظیم دادخواست یا مراحل دادرسی پرونده به مراجع قضایی ارائه شود می توان مواردی مثل مبایعه نامه زمین، شهادت شهود و غیره اشاره کرد.

همچنین ارائه رسیده پرداخت وجه معامله (در صورت وجود چنین رسیدی) یکی از مدارک مهم و تعیین کننده است که باید در هنگام تنظیم دادخواست یا مراحل دادرسی ارائه شود.

به علاوه  این مدارک ، وکالت نامه وکیل ملکی (در صورت گرفتن وکیل به وسیله فرد مدعی) از دیگر مدارکی است که برای تنظیم و ثبت دادخواست شکایت باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود.

وکیل اثبات مالکیت

وکیل اثبات مالکیت زمین بدون سند، به وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند. اینگونه وکلاء به دلیل سابقه طولانی در پیگیری اینگونه پرونده ها از تجربه  و مهارت لازم در این حوزه برخوردار هستند.

به شکلی که در یک پروسه زمانی کوتاه می توانند اقدام به تنظیم دادخواست کرده و مدارک لازم  و محکمه پسند را برای ارائه به دادگاه آماده کنند.

آشنایی وکیل اثبات مالکیت به روال اداری اینگونه پرونده ها علاوه بر آنکه حضور فرد خواهان را در مراجع قضایی به حداقل ممکن کاهش می دهد این نوید را به فرد خواهان می دهد که خواسته او در فاصله زمانی کوتاهی پیگیری شده  و  در یک چهارچوب قانونی مطلوب  به نتیجه می رسد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل ملکی تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

اثبات مالکیت زمین بدون سند یک مشکل و چالش بزرگ برای افرادی است که زمین تحت مالکیت  یا سیطره  آنها به هر دلیل، سند رسمی و قانونی ندارد.

وقتی یک زمین دارای سند رسمی و قانونی باشد علاوه بر آنکه صاحب آن با اطمینان خاطر بیشتری می تواند از زمین خود استفاده نماید، نقل و انتقال آن با سهولت بیشتری انجام می شود و از دعاوی حقوقی که به وسیله افراد فرصت طلب و سود جو برای تصاحب زمین آنها ممکن است تدارک دیده شود جلوگیری می کند.

سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلف برای برخی از زمین ها وجود نداشته باشد.  از جمله زمین های فاقد سند مالکیت می توان به مواردی مانند زمین های  زمین های موروثی قدیمی، عدم ثبت انحصار و وراثت، معاملات قولنامه ای، زمین های کشاورزی، اراضی بایر و موات و غیره اشاره کرد.

برای اثبات مالکیت زمین بدون سند در دادگاه ادله ای باید ارائه شود که از آن جمله می توان به مواردی مانند اسناد عادی، شهادت شهود، اماره تصرف، قرائن و امارات دیگر اشاره کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان